• Szkoła pamięta

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Szkoła pamięta.

          Cmentarze są naszym dziedzictwem  kulturowym i w szczególny sposób powinniśmy o nie dbać. Dlatego warto się pochylić nad grobami, które nie mają już swoich właścicieli i poświęcić im chwilę, aby oczyścić je z zarastającej trawy i opadających liści.

           Tak też uczynili uczniowie klas siódmych, którzy 29 października 2019 r. po lekcjach pod opieką wychowawczyń -  pani Małgorzaty Truchan i pani Anny Karoliny Szyłkiewicz,  udali się na Cmentarz Komunalny w Olecku, aby uporządkować  zapomniane i zaniedbane groby.  Młodzieży udało się oczyścić i ozdobić  kilkanaście grobów małych dzieci. Uczniowie zgrabili liście, pozbierali połamane gałęzie, stare wiązanki i zapalili znicze na nagrobkach, o które nikt nie zadbał. Zakończeniem akcji była wspólna modlitwa przy obelisku poświęconym  pomordowanym i zagłodzonym w katordze, sowieckich więzieniach  i łagrach na Syberii.

          Działania zostały podjęte w ramach ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. Do akcji w naszej szkole włączyli się: Antonina Dębska, Julia Butkiewicz, Wiktoria Chełmińska-Moroz, Joanna Bednarska oraz Dawid Parfieniuk i Krzysztof Wróblewski.

          Spotkanie było niezwykle wzruszające i z pewnością na długo zapadnie w pamięci.

       

      Anna Karolina Szyłkiewicz

     • Pracownia fizyczno - chemiczna

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Pracownia fizyczno - chemiczna.

          Klasy 7 i 8 naszej szkoły uczą się na lekcjach chemii i fizyki w nowoczesnej pracowni, która została bardzo dobrze doposażona w ramach projektu "Kompetencje sekretem sukcesu". Uczniowie mogą korzystać z różnego rodzaju szkła laboratoryjnego, takiego jak: zlewki, probówki, pipety, bagietki, rozdzielacze, szkiełka zegarkowe i wielu innych sprzętów laboratoryjnych oraz z odczynników chemicznych. Pracownia umożliwia uczniom zgłębianie wiedzy nie tylko z książki, ale – co bardziej interesuje uczniów i motywuje do pracy – poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń, obserwacje oraz wyciąganie wniosków . Uczniowie chętnie biorą udział w tych zajęciach. W takiej pracowni chemia i fizyka już im niestraszna!!

     • Żywa lekcja historii

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Żywa lekcja historii.

          24 października 2019 r. gościliśmy w naszej szkole grupę rekonstrukcyjną z Gniewu, która znana jest z prowadzenia ciekawych zajęć historycznych. Tym razem prowadzący przenieśli  uczniów w burzliwy okres II wojny światowej, gdyż tematem spotkania była wojna obronna Polski w 1939 roku.

          Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się ciekawych informacji na temat narodzin zbrodniczych ideologii: nazizmu i faszyzmu, wzbogacić wiadomości dotyczące  bohaterstwa narodu polskiego w obliczu agresji III Rzeszy na nasz kraj. Młodzież dowiedziała się, czym było niemieckie Gestapo, poznała metody tortur stosowanych w śledztwach wobec Polaków oraz sposoby likwidowania olbrzymich rzesz obywateli polskich. Jak zwykle do aktywnego uczestnictwa zostali zaproszeni  nasi uczniowie, którzy  mogli włożyć na siebie mundury: żołnierza Armii Polskiej z 1939 roku, żołnierza niemieckiego Wehrmachtu, uczestnika powstania warszawskiego. Prawdziwą atrakcją była też możliwość wzięcia do ręki  broni używanej przez ówczesnych żołnierzy. Ogromne wrażenie na uczniach wywarł „pasiak” – strój obowiązujący w obozach koncentracyjnych oraz informacje na temat wielkości dziennych obozowych racji żywnościowych. W trakcie zajęć rekonstruktorzy przypomnieli również dokonania i losy majora Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal. 

           Zdobywanie historycznej wiedzy poprzez zabawę, to wspaniały pomysł.

      Anna Karolina Szyłkiewicz

     • Młodzi Głosują 2019

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Młodzi Głosują 2019.

          W ponad 900 szkołach w całym kraju w dniach 7-11 października 2019r. przeprowadzone zostały  symulacje wyborów parlamentarnych w ramach programu edukacyjnego „Młodzi głosują”. Projekt CEO towarzyszy wszystkim wyborom i referendom państwowym już od 1995 r. Do tej pory w symulacjach wyborów wzięło udział niemal 3 mln uczniów. Jego celem jest zachęcenie młodych ludzi do uczestnictwa w życiu publicznym, w tym do świadomego udziału w wyborach.

          W ramach programu uczniowie przygotowują i przeprowadzają w swoich szkołach symulację wyborów na wzór wyborów powszechnych. Tworzone są młodzieżowe komisje wyborcze, których zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów. Przygotowywane są lokale wyborcze. Są karty wyborcze z nazwami rzeczywistych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach powszechnych. Do udziału w głosowaniu zachęcani są wszyscy uczniowie, a po wyborach w szkołach sporządzane są protokoły, zawierające informacje o ich wynikach i frekwencji.

          9 października 2019 roku również w naszej szkole odbyły się wybory "Młodzi Głosują 2019". Akcją koordynowały Panie: Anna Karolina Szyłkiewicz, Anna Klimasara. W głosowaniu  mogło wziąć udział 124 uczniów z klas 6-8 uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyborcza była wysoka-wyniosła 71 %. Młodzież oddała 89 ważnych głosów.

      Wyniki głosowania w naszej szkole są następujące :

      1. KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 2 głosy

      2. KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 45 głosów

      3. KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ – 13 głosów

      4. KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ – 14 głosów

      5. KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO. N IPL ZIELONI - 15 głosów

      6. KW SKUTECZNI PIOTRA LIROYA - MARCA – 0 głosów

       

      Ogólnopolskie wyniki programu edukacyjnego „Młodzi głosują 2019”.

      https://mlodziglosuja.pl/upload/userfiles/Wyniki%20MG_2019.png

      Źródło: https://mlodziglosuja.pl/akualnosci/11-wyniki-wyborow-parlamentarnych-mlodzi-glosuja-2019/

          W akcji wzięło udział ponad 900 szkół. W szkolnych wyborach brali udział uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie szóstych, siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej. W sumie w 760 szkołach uprawnionych do głosowania było 211 315 uczniów, zagłosowało 126 921 uczniów – frekwencja wyniosła 60%.

          Zwycięzcą wyborów zostało Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 25% głosów młodzieży, na kolejnych miejscach, zdobywając niewiele mniej głosów, uplasował się Sojusz Lewicy Demokratycznej - 23%, Koalicja Obywatelska - 22% oraz Konfederacja - 21%. Jest to pierwsza od wielu lat edycja programu, w której wyniki czterech sił politycznych są tak wyrównane i to jest najważniejszym wnioskiem z tych wyborów – młodzi ludzie podzieleni są według poglądów politycznych na cztery niemal równe grupy. Nie było w tych wyborach kandydata, komitetu ani partii, które przyciągnąłby do siebie większość młodych ludzi.

      Organizatorki - Anna Karolina Szyłkiewicz, Anna Klimasara

     • Dzień Edukacji Narodowej

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Dzień Edukacji Narodowej.

          14 października jest dniem szczególnym dla wszystkich związanych z oświatą. Święto Edukacji Narodowej, które zostało ustanowione 47 lat temu, kolejny raz stało się okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z dziećmi.

          Z tej okazji 11 października 2019 roku społeczność szkolna spotkała się na uroczystym apelu przygotowanym przez uczniów z klasy VI a oraz szkolny chór pod kierunkiem pań: Anetty Borawskiej, Magdaleny Szlaszyńskiej i Magdaleny Stachowicz.

          Artyści poprzez humorystyczny program artystyczny wyrazili swoje podziękowanie za gorące serce, pomocną dłoń oraz przewodnictwo na niezwykle trudnej drodze do zdobywania wiedzy. Uczniowie w zabawny sposób zaprezentowali obraz szkoły i przedstawili postać nauczyciela. W programie nie zabrakło rad dla uczniów, w jaki sposób radzić sobie z brakiem wypracowania z języka polskiego, czy kto powinien odrabiać za nich lekcje z matematyki. Przedstawiono również bardziej dramatyczne sytuacje, jak chociażby fakt, że sny rzadko się spełniają, a te związane z pożarem szkoły, doprowadzają do łez. Pan Fabian Szóstkiewicz przedstawił natomiast ideał ucznia, prezentując wiersz Zbigniewa Lengrena, pt.: „Kto to może być?”

      Nigdy się nie bił z chłopakami,
      Nie ciągał dziewcząt za warkocze,
      Na spacer chodził z rodzicami
      I uczył się przez cały roczek.
      „Przepraszam” – mówił i „dziękuję”,
      nogi przed spaniem mył codziennie,
      z klasówek nigdy nie miał dwójek
      i wiersze deklamował pięknie.
      Nie ściągał i nie podpowiadał,
      Nie hałasował, siedział prosto,
      Nie mówił: - „znowu tyle zadał!” –
      A w domu się nie kłócił z siostrą.
      Przed kolegami się nie chwalił,
      Robił gazetki, śpiewał w chórze,
      Jak było chłodno, nosił szalik,
      I nie przechodził przez kałuże.
      Nie ślizgał się po korytarzach,
      Stawał w szeregach, chodził w parach,
      Wszystkich śniadaniem swym obdarzał
      I nigdy nie był na wagarach.

      – Jak się nazywa? – zapytacie.
      –Ten uczeń zwie się ideałem.

      Nigdy takiego nie widziałem.

          Ten dzień był też doskonałą okazją do wręczenia wszystkim pracownikom szkoły podziękowań i kwiatów oraz przyznania nagród Dyrektora, które otrzymali: pani Anetta Borawska, pani Magdalena Borys, pani Alicja Czarnecka, pani Anna Domasik, pani Karolina Domel, pani Krystyna Jankowska, pani Anna Kawałko, pani Anna Klimasara, pan Jarosław Kosakowski, pani Małgorzata Michałowska, pani Anna Sitko, pani Aneta Skrzypiec, pan Jarosław Sulima, pani Monika Wydra i pani Mariola Zdancewicz.

          Za trud wkładany w wychowanie i wykształcenie dzieci, szczególne podziękowania skierował w stronę grona pedagogicznego pan dyrektor Stanisław Kopycki, życząc jednocześnie  satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, a także dalszych sukcesów w zawodzie nauczyciela.

          Uczniowie swoim występem udowodnili, że dobry nauczyciel nie tylko uczy i wymaga, ale też przeżywa wraz z dziećmi wiele wspaniałych chwil. Młodzież doskonale zaprezentowała utwory muzyczne i poetyckie związane z październikowym świętem. Mamy nadzieję, że wszyscy obecni miło spędzili ten czas, wsłuchując się w dźwięki muzyki i doskonałe teksty występujących.

          Wszystkim pracownikom szkoły życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego!

     • Edukacyjny spektakl teatralny

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Edukacyjny spektakl teatralny.

          W czwartek 3.10.2019r. gościliśmy w naszej szkole profesjonalną ekipę aktorską, dzięki której klasy 0-3 przeżyły niezwykłą, edukacyjną przygodę. Dzieci miały okazję obejrzeć spektakl teatralny „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni” o bezpiecznym i oszczędnym korzystaniu z energii.  Poprzez żartobliwe, a jednocześnie pouczające perypetie dwójki bohaterów Pstryka i Bzika, uczniowie dowiedzieli  się  jak powstaje prąd, kiedy może być niebezpieczny, jak należy się w takich sytuacjach zachować, co oznaczają znaki na transformatorach, a także jak oszczędzać energię elektryczną. Przyciągające uwagę lalki, kolorowa scenografia oraz wesoła oprawa muzyczna sprawiły, że uczniowie oglądali spektakl z ogromnym zaciekawieniem. Przedstawienie zostało zrealizowane przez Fundację PGE.

      M. Nalewajko

     • Spotkanie z policjantem

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Spotkanie z policjantem.

          W środę 2.10.2019r. uczniowie z klas 0-3 uczestniczyli w spotkaniu z  policjantem Komisariatu Policji w Olecku mł. asp. Rafałem Wasilewskim. Tematem pogadanki była „Bezpieczna droga do szkoły”. Funkcjonariusz przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz  zasady bezpiecznego oczekiwania na autobus szkolny. Wspomniał także o zachowaniu ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Mundurowy podkreślił ważną rolę wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe. Przestrzegał najmłodszych przed zabawami w pobliżu ulicy. Uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością znaków drogowych i zasad przechodzenia przez jezdnię.  Aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa i pracy policjanta.

      M. Nalewajko

     • Blaszane granie

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Blaszane granie.

          W środę 1.10.2019r.  nasza szkoła zamieniła się na chwilę w filharmonię. Wszystko to za sprawą muzyków Agencji Artystycznej „MAT” z Olsztyna, którzy odkryli uczniom tajemnice instrumentów dętych blaszanych. Dzieci miały okazję poznać brzmienie oraz budowę  trąbki i puzonu. Teraz z pewnością już każdy wie,  gdzie znajdują się elementy takie jak korpus, ustnik, piszczałka, czara głosowa, czy też wentyle. Uczniowie spróbowali swoich sił także w grze aktorskiej, wcielając się w rolę kapelmistrza z buławą, trąbki, tuby i perkusji. Koncert zakończył konkurs podsumowujący poznane wiadomości. „Blaszane granie” to pierwszy w tym roku szkolnym koncert zorganizowany dla klas 0 - III w ramach edukacji muzycznej. Tego typu spotkania będą odbywały się raz w miesiącu. Prezentowane audycje umożliwiają uczniom edukacji wczesnoszkolnej zdobywać wiedzę o muzyce, a także rozwijać zainteresowania muzyczne.

      M. Nalewajko

     • Rajd rowerowy kl. 6b

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Rajd rowerowy kl. 6b.

      W pierwszy jesienny poniedziałek –tj.23 września 2019r.- godz. 7.50 uczniowie kl. VI b na swych cudownych rowerach stawili się o słonecznym, rześkim poranku u bram szkoły. Silni, zwarci, gotowi cierpliwie czekali na sprawdzenie stanu technicznego jednośladów. Zajął się tym kierownik naszego rajdu p. Robert Sienica. Ostatnie dokręcanie śrubek, ustawienie odpowiedniej wysokości siodełka czy dopompowanie kół, przypomnienie zasad bezpieczeństwa na drodze, przećwiczenie jazdy i podstawowych manewrów w kolumnie i wyruszyliśmy na upragnioną, długo wyczekiwaną klasową wyprawę rowerową trasą wiodącą niezwykle malowniczymi zakątkami wyjątkowo urokliwych Mazur Garbatych…

      Jechaliśmy podzieleni na dwie kolumny, podziwiając naszą piękną okolicę. Dech w piersiach zapierały roztaczające się wokół widoki – urozmaicona rzeźba terenu, lasy porastające wysokie i stosunkowo strome brzegi Jeziora Sedraneckiego, malownicze pagórki i mniejsze, i większe górki… Cóż to dla nas?! Zmiana biegów, nogi w ruch! A potem to już z górki… Całe szczęście! Mimo wszystko jesteśmy całkiem nieźli kondycyjnie.

      Dłuższy odpoczynek zaplanowaliśmy na plaży wiejskiej w Sedrankach. Świetne miejsce. Wykorzystaliśmy oczywiście przygotowaną dla ludzi takich jak my -upowszechniających aktywny wypoczynek-infrastrukturę , czyli z wiatę ze stołami, palenisko do ogniska, pomost nad jeziorem.

      W szybkim tempie zapłonęło ognisko, zaskwierczały pieczone kiełbaski, wokół roznosił się ich zapach i …radosny śmiech zadowolonych wycieczkowiczów.

       Nie wiedzieć czemu – czy z przejedzenia, czy z przemęczenia -niektórzy mieli opory co dalszej jazdy, ale na pewno zmotywowani byli tym, że muszą przecież jakoś wrócić domu, a po drodze jeszcze wstąpić na słynne oleckie lody u Harasimów.

      Kto by pomyślał, że pokonaliśmy trasę 16 km, a chłopcy nie musieli spełnić nieopatrznie złożonej obietnicy, że w razie czego będą holować panią A.K. Mimo tęgiej ,,sapki” dała sobie radę! Wszyscyśmy dali sobie radę! Wspólny wypad umocnił nasze klasowe relacje, miło spędziliśmy wspólnie czas, mogliśmy poznać się jeszcze lepiej w sytuacji pozaszkolnej. Wiemy, że możemy na siebie liczyć, a w potrzebie to jedni drugim udzielą wsparcia i że w grupie to zawsze jakoś raźniej!

      Do szkoły wróciliśmy w komplecie. A jakże! Zadowoleni. Może ktoś wyrośnie na przyszłego mistrza MTB? A może zarazi turystyką rowerową innych? Namawiamy wszystkich do zdrowego, aktywnego wypoczynku i wspólnego spędzania czasu.

      Mamy nadzieję, że traficie też na takich zapaleńców, którzy poświęcą Wam czas i siły, zaufają grupie, tak  jak p. Robert Sienica, p. Jolanta Wojtkowska czy p. Małgorzata Marcinkiewicz.

      Bez nich - i ich dobrej woli - nasz klasowy wypad nie doszedłby do skutku. Składamy im serdeczne podziękowania!

      Uczniowie klasy VI B

      z wychowawczynią Anną Klimasarą
       

      Zasłyszane!

      -Jestem po rehabilitacji, ale co będzie, jak spuchnę- dosłownie i w przenośni?!

      -Będziemy panią holować…

       

      -O rany, kolejna górka!

      -Pewnie będzie też z niej  jakiś zjazd…

       

      -Pedałujcie szybciej pod górkę, a nie się zatrzymujecie!

      -Ale ona wysoka…

      -To zejdźcie z rowerów i podejdziemy…

       

      -Po co ci tyle kiełbasy?

      -Głodny jestem.

       

      -Po co jej dwie butelki w kieszonkach plecaka?

      -Żeby mieć równowagę…hehe…

       

      -Proszę pani…

      -Tak?

      -A pojedziemy na następną wycieczkę? Autobusem?

     • Wyjście do oczyszczalni ścieków

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wyjście do oczyszczalni ścieków.

          W obecnych czasach bardzo ważnym problemem jest ekologia i środowisko, a szczególnie jego ochrona. Głośna sprawa oczyszczalni ścieków „Czajka” z Warszawy, zmotywowała klasy 5 do głębszego poznania procesów zachodzących w takim przedsiębiorstwie. W tym celu uczniowie klas 5 wraz z opiekunami Panią Dorotą Witkowska, Małgorzatą Grzyb, Magdaleną Borys oraz praktykantką Pauliną Maciejewską wybrali się do Oczyszczalni Ścieków w Olecku. Mogli tam na własne oczy, a bardziej nosy zobaczyć i poczuć co dzieje się ze ściekami wypływającymi z naszych domów. Zapoznali się z poszczególnymi etapami ich oczyszczania, wznieśli się pod obłoki aby zobaczyć oczyszczanie biologiczne oraz poczuli ciepło, które można uzyskać ze ścieków i wykorzystać w celu ogrzania pomieszczeń. Uczniów oprowadzał Pan Wiesław Klaus.

     • Integracyjne Zawody Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce w Suwałkach

     •     Dnia 30.09.2019r. jedenastoosobowa reprezentacja uczniów naszej szkoły pod opieką p. Małgorzaty Truchan oraz p. Jarosława Bagieńskiego wzięła udział w Integracyjnych Zawodach Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce w Suwałkach. W zmaganiach sportowych uczestniczyło blisko 200 zawodniczek i zawodników z następujących miast: 6 ośrodków z Suwałk, po 1 drużynie z Sejn i Węgorzewa oraz 4 z Olecka.

          Nasi młodzi sportowcy spisali się nadzwyczaj dobrze, zdobywając 11 medali. Na podium stanęli:

      1. Maciej Pawłowski – II miejsce w rzucie piłeczką palantową
      2. Mateusz Pawłowski - III miejsce w rzucie piłeczką palantową
      3. Konrad Bednarski – I miejsce w rzucie piłeczką palantową
      4. Milena Zaręba – I miejsce w biegu na 100 metrów
      5. Maciej Tulik – II miejsce w skoku w dal
      6. Milena Zaręba – III miejsce w skoku w dal
      7. Antonina Dziokan – II miejsce w skoku w dal
      8. Maja Wierzbicka - III miejsce w skoku w dal
      9. Michał Werner - III miejsce w skoku w dal
      10. Anna Król – III miejsce w biegu na 50 metrów
      11. Antonina Dziokan - II miejsce w biegu na 50 metrów

          Impreza, pomimo nie najlepszych warunków atmosferycznych, była bardzo udana. Pozwoliła w duchu sportowym rywalizować i zintegrować się z innymi uczestnikami zawodów.

          Dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili nam start w tym turnieju i do zobaczenia w czerwcu.

       Jarosław Bagieński

     • XI ZAMKOWE BIEGI Z KLIO

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii XI ZAMKOWE BIEGI Z KLIO.

          26 września w Zespole Szkół Technicznych w Olecku odbyły się XI Zamkowe Biegi z Klio zorganizowane przez Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych „Zamek” oraz Zespół Szkół Technicznych w Olecku. Zawody corocznie odbywają się w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Warmii i Mazur, hasło przewodnie tegorocznych zmagań brzmiało „Polski Splot”.
          Bieg miał formę turnieju szkół i składał się z dwóch etapów:
      1. Bieg z Klio – miejska gra terenowa powiązana z wykonywaniem zadań sportowych i zręcznościowych oraz zagadek logicznych.
      2. Quiz na hali sportowej.
          Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego reprezentowali uczniowie klasy 8 b – Julia Szlaszyńska, Wiktor Raszkowski, Miłosz Skrzypiec i Piotr Modzelewski, których opiekunem była pani Joanna Cichanowicz.
          Trzeba przyznać, że nasi uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze zdobywając 4. miejsce. I choć miejsce tuż za podium często bywa odbierane za rozczarowujące, to reprezentanci naszej szkoły nie mają ku temu żadnych powodów, gdyż pierwsze trzy miejsca medalowe przypadły uczniom ze szkół ponadpodstawowych. Tym samym wśród szkół podstawowych nasza drużyna wypadła najlepiej. Serdecznie gratulujemy dobrego wyniku i życzymy kolejnych sukcesów.

      Mariola Zdancewicz

     • Sprzątanie świata

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Sprzątanie świata.

          W tym roku nasza szkoła przystąpiła do akcji: „Sprzątanie świata” pod hasłem – „Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!” .
          20 września 2019 r. o godzinie 9:00 uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku z klas 8a i 8b wraz z wychowawcami, panem Fabianem Szóstkiewiczem i panią Joanną Cichanowicz, spotkali się w amfiteatrze, aby wspólnie z mieszkańcami Olecka i uczniami z innych szkół uprzątnąć teren naszego miasta. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy - 10 osób przydzielono do sadzenia drzew, a pozostałych uczniów do sprzątania. I tak przeszliśmy od słów do czynów. Z workami na śmieci udaliśmy się na sprzątanie wyznaczonych terenów.
          Nasza szkoła, włączając się w kampanię, dodatkowo wzięła udział w konkursie na recyklingową rzeźbę. Uczennice piątej klasy: Gabriela Koronkiewicz, Wiktoria Kulik, Marcelina Lewandowska oraz Maja Zwęglińska stworzyły pod bacznym okiem pani Magdaleny Szlaszyńskiej rzeźbę recyklingową, całkowicie wykorzystując materiały wtórne (butelki, reklamówki, folie, worki , kubki itp.). Naszym eksponatem był jednorożec o imieniu „EKOROŻEC”.
          Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas ogniska, na które zostaliśmy zaproszeni po akcji „Sprzątania świata”. Dużym, ale jakże miłym, zaskoczeniem dla nas było ogłoszenie przez Burmistrza Olecka, że nasza szkoła zrobiła najciekawszą, najfajniejszą rzeźbę i zdobyliśmy pierwsze miejsce.

      Magdalena Szlaszyńska

     • Wyjście klas piątych

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wyjście klas piątych.

          We wtorek, 10 września, uczniowie klas V wraz z wychowawczyniami wybrali się na wycieczkę, na plażę „Szyjka” nad jeziorem Olecko Wielkie.  Wycieczka łączyła wypoczynek, integrację uczniów oraz ćwiczenia terenowe. Po przyjściu na miejsce, uczniowie zostali podzieleni na grupy i mieli za zadanie prawidłowo nawigować kompas, zlokalizować się na mapie oraz wskazać ścieżkę, którą przyszli ze szkoły. Później nadeszła pora na badania wody. Zostały wykonane m.in. proste pomiary za pomocą testów akwarystycznych czy test przejrzystości wody. Uczniowie byli bardzo zaciekawieni i chętni do pracy. Wyniki naszych badań pokazały, że nasze jezioro nie jest zanieczyszczone. Zajęcia miały też zwrócić uwagę uczniów na krajobraz naszej „małej Ojczyzny”, na elementy naturalne, jak i te wytworzone przez człowieka. W międzyczasie zostało rozpalone ognisko przy którym uczniowie mogli odpocząć po badaniach i upiec kiełbaski. Nie zabrakło również czasu na zabawę czy grę w piłkę.

     • Piłka w grze…

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Piłka w grze….

      W czwartek (19.09.2019 r.) odbyła się w naszej szkole pokazowa lekcja tenisa stołowego. Tajemnice gry odsłonili przed naszymi uczniami trenerzy Marzena Jasińska i Robert Karniej. Uczniowie klas 0 - 3 poznali podstawowe zagrania w tenisie stołowym i obejrzeli grę gości. Dzieci miały także możliwość spróbowania swoich sił przy stole tenisowym. Chętnych nie brakowało! Wszystkich, którzy chcieliby odkryć w sobie duszę tenisisty stołowego zapraszamy do zapisów na zajęcia.

     • Tańczyć każdy może!

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Tańczyć każdy może!.

          Początek roku szkolnego to czas kiedy po wakacyjnej przerwie ruszają dodatkowe zajęcia dla uczniów. W czwartek – 12 września odwiedziły naszą szkołę przedstawicielki Centrum Artystyczno – Edukacyjnego TANMUZ, które wesołym tańcem zaproponowały dzieciom dołączenie do ich tanecznej ekipy. Uczniowie klas 0 – III aktywnie uczestniczyli w pokazie wspaniale się przy tym bawiąc. Najnowsze przeboje puszczane wprost z nowoczesnego smartfona sprawiły, że dzieci z wielkim zaangażowaniem naśladowały taneczne choreografie.  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji, a chętnych do zapisów na zajęcia.

      M. Nalewajko

     • MARSZ PAMIĘCI ZESŁAŃCÓW SYBIRU

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii MARSZ PAMIĘCI ZESŁAŃCÓW SYBIRU.

          6 września 2019 roku w Białymstoku odbył się XIX Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru. W ten sposób utrwalana jest pamięć o tragicznych losach obywateli polskich, zesłanych do Rosji, a później Związku Radzieckiego, na przestrzeni XVIII-XX w. W marszu wzięło udział kilkanaście tysięcy osób z całego kraju, w tym kilkuset gości z innych państw. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele rządu, duchowieństwa, instytucji publicznych i kulturalnych, służb mundurowych oraz młodzież szkolna ze sztandarami. Wśród blisko 180 sztandarów nie zabrakło oczywiście sztandaru z naszej szkoły, którą godnie reprezentowali Dominik Głowicki, Michał Putra, Martyna Toczyńska i Rozalia Mikielska pod czujnym okiem pana Jarosława Bagieńskiego.

          Marsz rozpoczął się od modlitwy pod Pomnikiem Mordu Katyńskiego na Placu Katyńskim i wręczenia odznaczeń osobom zaangażowanym w kultywowanie pamięci o Sybirakach. Następnie wszyscy przeszli ulicami Świętojańską, Warszawską i Piastowską na teren kościoła pw. Ducha Świętego, w którym została odprawiona msza św. w intencji Sybiraków przez arcybiskupa dr. Tadeusza Wojda. Po zakończonej mszy uczestnicy udali się pod stojący przy kościele Pomnik – Grób Nieznanego Sybiraka, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze.

          Po zakończonych uroczystościach wszyscy obecni mieli możliwość posmakować pysznej wojskowej grochówki.

      Martyna Toczyńska
      Kl. VII a

     • NARODOWE CZYTANIE 2019 – NOWELE POLSKIE

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii NARODOWE CZYTANIE 2019 – NOWELE POLSKIE.

          W sobotę, 7 września, odbyła się VIII edycja akcji Narodowe Czytanie. W tym roku miłośnicy literatury polskiej mieli okazję czytać „Nowele polskie”.

      Oto osiem lektur na ósmą edycję wydarzenia:

      1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa
      2. Dym – Maria Konopnicka
      3. Katarynka – Bolesław Prus
      4. Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz
      5. Orka – Władysław Stanisław Reymont
      6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski
      7. Sachem – Henryk Sienkiewicz
      8. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski

          Prezydent Polski Andrzej Duda w swoim liście do czytelników skierował takie słowa: 
      Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii.

          W Olecku czytanie nowel odbyło się w Amfiteatrze. Wspólnie z olecczanami, utwór czytali między innymi: burmistrz Karol Sobczak, zastępca burmistrza Sylwia Wieloch oraz dyrektorzy oleckich szkół, placówek, nauczyciele oraz uczniowie. Naszą szkołę reprezentowali: Maja Dziubińska (kl. V c), Klaudia Kamińska (kl. V c) Milena Kamińska (kl. V c), Michał Kawałko (kl. V c) oraz Juliusz Kłos (kl. V b) – którzy czytali fragment Katarynki Bolesława Prusa.  Fragment jednej z nowel przeczytała również pani Agnieszka Kopycka – nauczyciel języka polskiego. Uczniów przygotowała pani Mariola Zdancewicz.

          Akcja Narodowe Czytanie została zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a jej główny cel stanowi popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. Pomysłodawcy pragnęli, by literatura narodowa nie była tylko przedmiotem nauczania szkolnego, ale stała się obecna w szeroko rozumianym życiu społecznym. 

       

      Mariola Zdancewicz

     • Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

          Wakacyjny czas niestety dobiegł końca. Mury Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego po ponad dwumiesięcznej przerwie znów wypełniły się echem uczniowskich rozmów i śmiechów. Rozpoczynający się 2 września rok szkolny 2019/2020 po raz kolejny zgromadził szkolną społeczność na uroczystej inauguracji.

          Kilka ciepłych słów do wszystkich zebranych skierował dyrektor szkoły, pan Stanisław Kopycki, po nim - proboszcz Parafii św. Rodziny w Olecku, ks. Krzysztof Krupiński.
          Po części oficjalnej uczniowie klas II i VII przedstawili krótką część artystyczną. Program pozwolił zebranym jeszcze raz powspominać wakacyjne chwile oraz zaprezentować plany na nadchodzący nowy rok szkolny. Uczniowie, wcielając się w rolę dziennikarzy, skrupulatnie przepytywali uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Przeprowadzony wywiad, jednoznacznie pozwolił stwierdzić, że  w naszej szkole wszystko jest gotowe na rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

          Nad częścią artystyczną przedstawioną podczas inauguracji nowego roku szkolnego czuwali wychowawcy klas II i VII: Sylwia Wysocka (kl. II a), Aneta Skrzypiec i Jarosław Bagieński (kl. II b), Małgorzata Truchan (kl. VII a) oraz Anna Karolina Szyłkiewicz (kl. VII b).

          Tegoroczna uroczystość to również doskonały moment, by pogratulować nauczycielom zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego, a także do wręczenia nagród jubileuszowych.

          Z rąk Dyrekcji akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego odebrali: pani Małgorzata Marcinkiewicz oraz pan Fabian Szóstkiewicz.

          Nagrody jubileuszowe za trzydziestoletni staż pracy otrzymały panie: Anetta Borawska i Katarzyna Fiećko, a dwudziestopięciolecie pracy dydaktycznej świętował pan wicedyrektor Jarosław Kosakowski.

          Na zakończenie uroczystości przedstawiono wychowawców  oddziałów zerowych i klas pierwszych, po czym uczniowie w asyście dumnych i nieco zatroskanych rodziców, udali się do nowych klas, by poznać się bliżej i przygotować do pierwszych dni szkoły.

          Wszystkim życzymy udanego roku szkolnego, uczniom sukcesów i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów. Nauczycielom natomiast owocnej pracy oraz sukcesów zawodowych, a dla pesymistów mamy dobrą wiadomość – kolejne wakacje już za 10 miesięcy!

      Mariola Zdancewicz