• Edukacja Globalna – obudźmy się!

        29.10.2019 roku odbyło się spotkanie inaugurujące działania Szkół Liderów Edukacji Globalnej w siedzibie Filii W-MODN w Olecku.

        Panie Jolanta Grędzińska – Kosiorek i Małgorzata Burba – koordynatorki regionalne i trenerki EG zapoznały nas z kolejnym (II) modułem projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” w roku 2019/2020.

        W bieżącym roku szkolnym nasze działania i uwaga będą skupione na:

    • Tygodniu Edukacji Globalnej w dniach 18-24 listopada 2019. Hasło przewodnie: „Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu!”;
    • Międzypowiatowej Grywalizacji EG–29 listopada 2019r. w Olecku (odbędzie się gra miejska wokół tematu „Klimat”);
    • innych działaniach uświadamiających uczniom, a także społeczności lokalnej problemy współczesnego świata.

        W czasie spotkania przekazane zostały Certyfikaty za działania EG w roku szkolnym 2018/2019. Nasza szkoła otrzymała Certyfikat Szkoła Liderów 2018/2019.

        O realizacji podjętych działań związanych z EG będziemy informować w naszej szkolnej zakładce.

     Dorota Magdalena Witkowska – lider projektu w SP4 w Olecku


    W czwartek -21.11.2019r.-na lekcji wychowania do życia w rodzinie uczniowie kl.4 rozmawiali o tym, w jaki sposób można chronić środowisko naturalne i klimat. Okazało się, że wiele wiedzą o efekcie cieplarnianym i kryzysie klimatycznym oraz ich skutkach. Przypomnieli  i omówili alternatywne sposoby pozyskiwania energii elektrycznej oraz poruszyli aktualny w ich domach temat segregacji śmieci. Wykonali też rysunki będące wizualizacją ich pomysłów na ochronę środowiska.

     Na piątkowej godzinie wychowawczej (22.11.) realizowali temat : ,,Ciepło, cieplej, gorąco. Nie podgrzewajmy atmosfery”. Posiadają  zatem spory zasób wiedzy na temat kryzysu klimatycznego. Jako mali obywatele już są świadomi klimatycznych zagrożeń i mogą odpowiedzialnie wpływać na najbliższe otoczenie, zrobić coś dla klimatu.

    Anna Klimasara

    zdjęcia


        Od kilku lat uczniowie naszej szkoły aktywnie biorą udział w Tygodniu Edukacji Globalnej organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tegoroczne hasło w alarmujący sposób wzywa do działań na rzecz ochrony klimatu: ,,Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu!”.

        W poniedziałek (18.11.2019r.) uczniowie kl. VI b na lekcji plastyki poznali  fakty dotyczące kryzysu klimatycznego i jego skutków. Wykorzystali do tego dostępne w Internecie materiały, prezentacje multimedialne, filmy na temat zagrożeń płynących z drastycznego wzrostu temperatury, spalania paliw kopalnych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej, transportu bądź w przemyśle, które powodują wzrost średniej globalnej temperatury. Dowiedzieli się, że prowadzi to do zaburzenia globalnej równowagi systemu klimatycznego. Skutki tego są odczuwane na całym świecie, ponieważ coraz częściej występują  gwałtowne burze, ulewy, wichury, dotykają nas powodzie lub fale upałów, stale podnosi się poziom wód mórz i oceanów. Rośnie zagrożenie dla ludności zamieszkującej wyspy oceaniczne lub w rejonach depresji.

        Wzrost temperatury niesie ryzyko związane z długotrwałymi, nieodwracalnymi zmianami, takimi jak utrata niektórych ekosystemów bądź nasilenie się występowania zjawisk ekstremalnych, dlatego musimy zawalczyć o przyszłość dla nas i kolejnych pokoleń, dbać o środowisko, wykorzystywać alternatywne źródła energii.

    Anna Klimasara

    zdjęcia


        20.11.2019r. klasa III b w ramach „Edukacji Globalnej”  na zajęciach pracowała nad zagadnieniem – Obudźmy się dla klimatu. Sprawdzali ,czy dom, w którym mieszkają jest ekologiczny. Oglądnęli film „Rady pan śmietnika” i wykonali plakaty, na których przedstawili swoje działania zmierzające w kierunku ochrony środowiska.

    K.Fiećko i M.Marcinkiewicz

    zdjęcia z działań


     

    "Znikające jezioro"

        Uczniowie klasy 5c naszej szkoły w tygodniu edukacji globalnej uczestniczyli w zajęciach dotyczących gospodarowania zasobami wodnymi. Poznali historię jeziora Theewaterskloof  ważnego  dla  ludzi  i  przyrody  zbiornika  wodnego  w Republice Południowej Afryki, którego powierzchnia zmniejsza się w wyniku zmiany klimatu oraz nadmiernego  zużycia wody w latach 2014 i 2018. Celem  ćwiczenia  było ustalenie jak bardzo zmniejszyła  się powierzchnia tego jeziora w najbardziej krytycznym momencie oraz inspiracja do dyskusji o wpływie człowieka na tę zmianę, a także co  zmienić  w  codziennych  nawykach,  żeby  gospodarować  zasobami wodnymi w zrównoważony sposób.

    "Drugie życie niepotrzebnych przedmiotów"

        Drugim tematem jakim zajęli się uczniowie klasy 5c była świadoma konsumpcja, która ma wpływ na naszą atmosferę. Podczas lekcji plastyki uczniowie kreatywnie rozwijali zdolności manualne, poznali zasady świadomej konsumpcji i alternatywne sposoby wykorzystania zużytych przedmiotów, które otrzymały nowe przeznaczenie.

    zdjęcia z lekcji


      

    Nowy rok – nowe wyzwania!

        23.10.2018 roku odbyło się spotkanie inaugurujące działania Szkół Liderów Edukacji Globalnej w siedzibie Filii      W-MODN  w Olecku . Panie Jolanta Grędzińska-Kosiorek i Małgorzata Burba – koordynatorki regionalne i trenerki EG zapoznały nas z kolejnym modułem Projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” w roku 2018/2019.

    W bieżącym roku szkolnym działania szczególnie będą skupione na:

    - Tygodniu Edukacji Globalnej w dniach 19-25 listopada 2018 – hasło: „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!”,

    -  Międzypowiatowej Grywalizacji EG –  20 listopada 2018 w Ełku.

    Każda szkoła biorąca udział w Projekcie podejmie też jeszcze inne działania mające na celu uświadamianie uczniom, a także społeczności lokalnej problemów współczesnego świata.

    O realizacji podjętych działań  związanych z EG będziemy informować w naszej szkolnej zakładce – Projekty.

       Pan Andrzej Malinowski – koordynator Międzypowiatowej Grywalizacji EG zapoznał z jej celami. Przedstawił też szkoły, których zadaniem będzie przygotowanie zadań do jej przebiegu. Naszej szkole przypadło przygotowanie stacji związanej z energią wodną (rzek).

    Szkolny Lider EG – Jadwiga Zdan


     

    Tydzień Edukacji Globalnej 2018

    – data: 19 – 25 listopada 2018

    – hasło: „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!”

    W tym roku możemy używać następujących hashtagów:

    #TEG2018

    #GEW2018

    #CeleZrównoważonegoRozwoju

    #GlobalneWyzwania

    #WorldIsChanging


         Konferencja „Edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, edukacja globalna w podstawie programowej – innowacyjne programy działań, wymiana myśli i dobrych praktyk szkolnych”.

    Konferencja miała miejsce w SP nr 2 im. M. Kopernika w Olecku dzięki uprzejmości Pani dyrektor Barbary Taraszkiewicz. Przebiegała w miłej i sympatycznej atmosferze pod czujnym okiem naszych przemiłych Pań koordynatorek  regionalnych i trenerek EG Jolanty Grędzińskiej-Kosiorek i Małgorzaty Burby. Jednym z punktów była prezentacja działań szkół w ubiegłym roku w zakresie tematyki EG – wymiana doświadczeń. Także p. Andrzej Malinowski przedstawił  w formie prezentacji swoje refleksje z ostatnich  podróży po świecie.

        Miłym akcentem był również ciepły poczęstunek  przygotowany przybyłym nauczycielom po pracy na konferencję oraz kanapeczki, kawa i pyszne ciasto.  Dziękujemy.

    Załączam kilka zdjęć z przebiegu i panującej atmosfery na tej Konferencji.

    SK EG – Jadwiga Zdan

    zdjęcia z konferencji


        Zaplanowaliśmy wiele działań realizujących tegoroczne hasło Tygodnia Edukacji Globalnej. Na plakacie prezentujemy nasze zadania. Niektóre z nich rozpoczniemy w tym tygodniu,  a zakończymy w późniejszym terminie, np. projekt „Prawa człowieka na świecie”. Prezentacja odbędzie się 10 grudnia 2018 roku.

       Dziękuję za zaangażowanie, życzę powodzenia  i wielu ciekawych przeżyć uczniom i nauczycielom realizującym te zadania.

    SL EG Jadwiga Zdan


    MIĘDZYPOWIATOWA GRYWALIZACJA EG - 20.11.2018

        We wtorek pod opieką pań Stankonowicz Wiesławy i Witkowskiej Doroty uczestniczyliśmy w Międzypowiatowej grywalizacji pod nazwą „Czysta i dostępna energia” w ramach realizacji Celu 7. Zrównoważonego Rozwoju: „Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważoneji nowoczesnej energii po przystępnej cenie”. Grywalizacja miała miejsce w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Po miłym powitaniu, wspólnym zdjęciu uczestników i opiekunów zostaliśmy podzieleni na 5 zespołów w każdym po 6 uczniów. Chwilę później rozpoczęła się rywalizacja zespołowa. Pięć szkół przygotowało zadania do wykonania. Nasza szkoła przygotowała zadania związane z energią wodną. Mogliśmy doświadczyć wielu ciekawych zadań, np. robiliśmy baterię z ziemniaków. Turniej trwał około godziny, przebiegał bardzo sprawnie. Następnie były podziękowania za zaangażowanie uczestnikom, rozdanie podziękowań opiekunom, dyplomów szkołom oraz nagród. Później udaliśmy się na świeże powietrze i wspólne ognisko, gdzie mogliśmy upiec i zjeść smaczne kiełbaski.

        Według nas Międzypowiatowa grywalizacja to wspaniała zabawa, ciekawa przygoda. Mogliśmy dowiedzieć się wielu ciekawych informacji, poznać dużo nowych osób. Uważamy, że warto uczestniczyć w takim wydarzeniu, sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności. Chętnie wybralibyśmy się jeszcze raz na taki turniej.

    Zuzia Bagan i Damian Domagała (kl. VIII – uczestnicy grywalizacji)

    zdjęcia z grywalizacji


    Działania podjęte w klasie III SP w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej.

    Uczniowie poznawali krajobrazy, zwierzęta, roślinność, architekturę, zabytki, kulturę i sztukę Azji. Bliżej zapoznali się z takimi krajami, jak: Chiny, Indie, Japonia, Tybet, Kambodża i Wietnam. Dowiedzieli się, o różnicach ekonomicznych w tych krajach. Na podsumowanie wykonali drzewka bonsai z patyczków i kolorowych papierów. W klasie wisiała również gazetka. W załączeniu kilka fotek.  Nad całością czuwały panie – Alicja Czerniecka i Elżbieta Koncewicz.


    TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ W KLASIE 2B

        Uczniowie klasy 2b na zajęciach rozmawiali na temat wydobycia naturalnych surowców na świecie. Dowiedzieli się jak powstaje węgiel. Poznali różne rodzaj węgla i wykonali prace plastyczne przy jego użyciu. Bawili się przy tym świetnie. Niektórzy z nich swoim wyglądem przypominali małych górników. Uczniowie zastanawiali się również nad odnawialnymi źródłami energii i postanowili wykonać w domu  wiatraki.

    K. Fiećko, M. Marcinkiewicz

    więcej zdjęć

    film


     

    Akcja promująca Tydzień Edukacji Globalnej

        Tydzień Edukacji Globalnej (19-25.11.2018r) jest coroczną międzynarodową inicjatywą, mającą na celu zwrócenie uwagi Europejczyków na potrzebę prowadzenia edukacji dotyczącej spraw globalnych, poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży.  Ideą TEG jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur.

        W tym roku szczególnie aktywnie w promocję Tygodnia Edukacji Globalnej zaangażowali się uczniowie  kl. VIII a szkoły podstawowej. Ich działania 19 listopada 2018r  polegały  na kolportowaniu materiałów edukacyjnych, które objęły swym zasięgiem zarówno teren szkoły jak i najbliższe środowisko lokalne.

     


    wiecej zdjęć


     

    Odpłatna i nieodpłatna praca kobiet i mężczyzn w różnych krajach świata

        23.11.2018 r. w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej uczniowie kl. IIIa gimnazjum poznali, co to jest praca odpłatna i nieodpłatna, zapisywali i prezentowali na forum klasy znane im przykłady tego rodzaju pracy wykonywanej przez mężczyzn i kobiety.

        Czy na lekcji języka polskiego można odczytywać matematyczne dane? Jak najbardziej! Dużym doświadczeniem była analiza danych statystycznych ukazujących wkład pracy nieodpłatnej kobiet i mężczyzn w różnych krajach świata. Jak łatwo mogą mylić pozory? Czy Koreańczycy, Japończycy nie wykonują prac nieodpłatnych na rzecz rodziny, czy pracują tak dużo, że nie mają na to po prostu czasu?

        Zupełnie inaczej przedstawia się udział w pracy nieodpłatnej Włochów, Turków czy Hiszpanów. Nierównomierna dystrybucja pracy pomiędzy płciami może mieć podłoże kulturowe. Mimo że podział zadań pomiędzy kobiety i mężczyzn powoli się wyrównuje, to i tak kobiety wykonują znaczącą większość obowiązków, a ich praca jest praktycznie niedostrzegana. Gdyby nie nieodpłatna praca kobiet, gospodarka stanęłaby w miejscu, a społeczeństwo doznałoby wstrząsu.

        Jak wycenić ilość pracy, której wymaga dom? To dostrzega się dopiero wtedy, kiedy jest nieposprzątany, na stole brakuje gorącego obiadku, a w szafie poskładanych czystych ubrań…Ile trzeba zapłacić za naprawę cieknącego kranu albo wymianę zamka w drzwiach?

        A jak wygląda praca odpłatna kobiet i mężczyzn, czy pracują w godziwych warunkach, otrzymują jednakowe wynagrodzenie za taką samą  pracę? Jak przedstawia się to w różnych krajach, zwłaszcza tych Globalnego Południa?

        Projekcja fragmentów filmu pt. ,,Śmiertelna praca” ukazała nierówności społeczne i ekonomiczne kobiet – szwaczek  z Bangladeszu - szyjących ubrania dla topowych marek. I nadeszła chwila refleksji po tym, kiedy rzuciliśmy okiem na firmowe loga znajdujące się na naszych ubraniach… Czy zdajemy sobie sprawę z tego, dlaczego znane marki przenoszą produkcję do krajów biednego Południa?

       Edukacja globalna pomaga zrozumieć mechanizmy działania współczesnego świata i współzależności, a podniesienie świadomości na ich temat przyda się, kiedy zderzymy się z trudnymi wyzwaniami.

                                                                                                                 Anna Klimasara

     


    więcej zdjęć


     

    Sprawiedliwy handel i odpowiedzialna konsumpcja

        W piątek - 23.11.2018r. - w ramach realizacji zadań Tygodnia Edukacjii Globalnej na godzinie do dyspozycji wychowawcy uczniowie kl. Vb Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego poznawali prawidła sprawiedliwego handlu i odpowiedzialnej konsumpcji.

        Dowiedzieli się, że już od najmłodszych lat pełnią ważną rolę w handlu, będąc konsumentami. Żeby zyskać świadomość, jak wygląda odpowiedzialna konsumpcja, poznali m.in.: jaką drogę przechodzi każdy produkt, który kupujemy i dla kogo ma znaczenie, jakich wyborów dokonujemy w sklepie. Rozważali nad tym, czy dobrze jest kupować dużo, np. kolejne buty sportowe, jeśli  ma się ich już 8 par… Niezłym doświadczeniem było przeliczenie, ile kosztuje ubranie, które mają na sobie, gdzie je wyprodukowano i z jakich materiałów. Zadziwiła ich długa droga od producenta do konsumenta i zysk, jaki osiągają ci na początku, a jaki ci końcu tej drogi. Dowiedzieli się też o tym, że producenci, żeby obniżyć koszty produkcji, często wyzyskują swoich pracowników, dlatego warto kupować produkty z logo  Fair Trade.

        Na zakończenie zajęć uczniowie stwierdzili, że postarają się być odpowiedzialnymi konsumentami i będą dokonywać świadomych wyborów podczas robienia zakupów. Będą też pamiętać o tym, że nic nie jest jednorazowe, a więc może być jeszcze w jakiś sposób wykorzystane!

                                                                                                                                                          Anna Klimasara


    więcej zdjęć


    Kraje bogatej Północy i biednego Południa

        W kl. I b SP4 Tydzień Edukacji Globalnej poświęcony był sytuacji dzieci na świecie.  Zajęcia rozpoczęły się dyskusją na temat : Co to jest bieda? Co to znaczy być bogatym? Padały takie odpowiedzi jak: „bieda jest wtedy, kiedy nie odrobię lekcji”, albo „biedne jest dziecko bez rodziców”… Uczniowie po obejrzeniu prezentacji dotyczącej życia dzieci w biednych krajach, ich zmagań z codziennością, jakże trafniej odpowiadali na te pytania. Obraz dziecka, które niejednokrotnie obarczone jest  zadaniami dorosłego, nie mógł  nie pozostawić śladu. Pierwszaki dowiedziały się również wiele o pomocy humanitarnej, jaką Polacy wspomagają potrzebujących.  Szczególnie ważne były rozmowy o pragnieniach i marzeniach dzieci z bogatej Północy i biednego Południa. Młodych ludzi bardzo wzruszyły te wyznania. Podsumowaniem zajęć stały się plakaty ilustrujące klimat, domy,  i pracę dorosłych i dzieci żyjących w omawianych regionach.

    AS


    więcej zdjęć


     

    Tydzień edukacji globalnej w klasie 4c

       W ramach odbywającego się w naszej szkole Tygodnia edukacji globalnej w klasie 4c godzina wychowawcza została poświęcona problemowi smogu jako istotnemu zagrożeniu dla zdrowia człowieka. W trakcie zajęć uczniowie za pomocą wykreślanki odkrywali definicję smogu, zaś następnie  zespołowo wykorzystując  tablety z internetem wyszukiwali i selekcjonowali informacje w następujących zagadnieniach:

    1. Dlaczego smog jest groźny?
    2. Gdzie w Polsce występuje największe zagrożenie występowaniem smogu? Dlaczego tam?
    3. Co można zrobić, aby ustrzec się przed szkodliwym działaniem smogu?

        Zebrane ciekawe i praktyczne informacje uczniowie zaprezentowali na forum klasy. Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczniów i podniosły ich poziom wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej i zdrowotnej.

    wych. klasy Małgorzata Grzyb


    więcej zdjęć


     

    Problemy współczesnego świata

              23 listopada 2018 roku gimnazjaliści klas III na zajęciach z wiedzy o społeczeństwie i poradnictwie zawodowym zaprezentowali informacje na temat problemów współczesnego świata. Pracując w grupach, poruszyli następujące tematy: Głód w krajach Biednego Południa, Niski poziom edukacji, Brak równouprawnienia płci. Przedstawili je za pomocą prezentacji i plakatów. Zawarli przyczyny, skutki, organizacje międzynarodowe, które starają się zapobiegać trudnościom. Ukazali, w jaki sposób zapobiegać problemom oraz jak można pomóc osobom potrzebującym.

                Uczniowie lubią taką formę zdobywania wiedzy, jest to coś innego, inny sposób nauczania, do którego podchodzą  z chęcią i zapałem. Cel spotkania został zrealizowany. Gimnazjaliści uświadomili sobie jakie problemy panują w obecnym świecie, który trzeba kształtować i zmieniać na lepszy. Na zakończenie uczennice klasy III A poczęstowały wszystkich wcześniej przygotowanymi ciasteczkami  z symbolem równości płci,  jednego z tematów poruszanych na spotkaniu.

    Kamil Buchowski, Krzysztof Bielawski, Jan Kamiński – III B G1


    więcej zdjęć


     

        10 grudnia 2018 r. podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie, klasa 8b zaprezentowała wyniki wielotygodniowej pracy nad projektem edukacyjnym na temat praw człowieka. Ta data nie była przypadkowa, gdyż właśnie tego dnia przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

        Uczniowie podzieli się na trzy grupy. Pierwsza z nich wykonała filmik o tym, jak prawa człowieka przestrzegane są w naszej szkole oraz wspomogła trzecią, przygotowując informacje na gazetkę. Druga grupa była odpowiedzialna za dwie prezentacje. Na jednej z nich uczniowie przedstawili, jak łamane są prawa na świecie, a na drugiej zaprezentowali pracę wszystkich grup w formie zdjęć. Pozostali zajęli się artystyczną częścią projektu, a mianowicie przygotowaniem gazetki i plakatu.

        Na koniec klasa obejrzała film "Ludzie duchy" - przejmujący fragment programu Martyny Wojciechowskiej „Kobieta na krańcu świata”.

         Przygotowania do projektu oraz prezentacja wyników nie tylko pogłębiły wiedzę uczniów, ale też wiele ich nauczyły.  Dziękujemy Pani Jadwidze Zdan za opiekę nad projektem.

    Amelia Ropel – 8 b SP

    link do filmu 
    prezentacja ze zdjęciami.pptx