• Rada Rodziców SP Nr 4 w Olecku w roku szk. 2019/2020

    Oddział Rada klasowa (pogrubieniem przewodnicząca/y rady klasowej
    0a

    Anna Kawałko - członek komisji rewizyjnej
    Luiza Wasilewska
    Julia Torepko

    0b

    Marta Piszczek
    Małgorzata Jankowska
    Katarzyna Marciniak

    1a

    Ewa Wiśniowska
    Joanna Kozłowska
    Aneta Subocz

    1b

    Urszula Kibis - członek komisji rewizyjnej
    Natalia Śnieżyńska
    Marian Mackun

    2a

    Ewa Wiszniewska
    Joanna Bowsiuk
    Paulina Rogało

    2b

    Tomasz Dziokan
    Agata Parfieniuk
    Iwona Saulewicz

    3a

    Beata Dźwilewska
    Alicja Pietuch
    Marek Jankowski

    3b

    Marta Michniewicz
    Dawid Bondarenko
    Anna Nikielec

    4

    Mariusz Miłun - zastępca przewodniczącej
    Wioletta Czaplejewicz
    Magdalena Witanowska

    5a

    Sylwia Drażba
    Anita Koronkiewicz
    Beata Lewandowska

    5b

    Katarzyna Marciniak - skarbnik
    Ewelina Drażba
    Ewa Giełazis

    5c

    Diana Fiedorowicz - przewodniczące komisji rewizyjnej
    Ewa Kamińska
    Justyna Saczek

    6a

    Urszula Fiedorowicz - przewodnicząca
    Halina Bogdańska
    Sylwia Buraczewska

    6b

    Ewelina Wróblewska
    Emilia Witkowska
    Beata Dębowska

    7a

    Kinga Mikielska
    Marta Romotowska
    Beata Dębowska

    7b

    Anna Dobrowolska
    Ewelina Wróblewska
    Monika Okurowska

    8a

    Marianna Rutkowska
    Tomasz Sawicki
    Edyta Truszczyńska

    8b

    Stanisław Kamiński
    Aneta Raszkowska
    Tomasz Dziokan