• Rada Rodziców SP Nr 4 w Olecku w roku szk. 2020/2021

    Oddział Rada klasowa (pogrubieniem przewodnicząca/y rady klasowej)
    0a

    Leszek Szejda
    Anna Dobrowolska
    Magdalena Szlaszyńska

    0b

    Karolina Domel
    Paula Ptaszyńska
    Agnieszka Topolska

    1a

    Marta Piszczek
    Justyna Saczek
    Wioletta Żukowska

    1b

    Alicja Nowik
    Robert Sienica
    Anna Kawałko

    2a

    Ewa Wiszniewska
    Aneta Ulińska
    Beata Kozłowska

    2b

    Urszula Kibis
    Natalia Śnieżyńska
    Marzanna Mackun

    3a

    Beata Danilec
    Krystyna Krawczuk
    Małgorzata Jankowska

    3b

    Konrad Topolski
    Justyna Konopko
    Dawid Bondarenko

    4a

    Aneta Sawicka
    Beata Dźwilewska
    Ewa Kwiecień

    4b

    Natalia Jankowska
    Marta Michniewicz
    Luiza Wasilewska

    5a

    Mariusz Miłun - zastępca przewodniczącej
    Beata Fiedorowicz
    Wioletta Czaplejewicz

    6a

    Kinga Krzyśków

    6b

    Katarzyna Marciniak - skarbnik
    Ewa Giełazis
    Katarzyna Bartoszewicz

    6c

    Diana Fiedorowicz
    Justyna Saczek
    Marta Dziokan

    7a

    Urszula Fiedorowicz - przewodnicząca
    Wioletta Żukowska
    Biruta Zarzecka

    7b

    Ewelina Wróblewska
    Emilia Witkowska
    Beata Dębowska

    8a

    Kinga Mikielska
    Beata Kozłowska
    Marta Romanowska

    8b

    Anna Dobrowolska - sekretarz
    Ewelina Wróblewska
    Agata Parfieniuk