• Rada Rodziców SP Nr 4 w Olecku w roku szk. 2021/2022

    Oddział Rada klasowa (pogrubieniem przewodnicząca/y rady klasowej)
    0a

    Dobrowolska Anna - protokolant
    Ulińska Aneta
    Siedlecka Magdalena

    0b

    Suchocka Agnieszka

    Kozłowska Joanna
    Mentel Aleksandra

    0c

    Falkowska Małgorzata
    Matan Monika
    Swędrowska Emilia

    1a

    Ptaszyńska Paula

    Nalewajko Dorota
    Krzywicka Marta

    1b

    Atkielska Anna
    Jakubowska Katarzyna
    Monkiewicz Jacek

    2a

    Saczek Justyna
    Piszczek Marta
    Żukowska Wioletta

    2b

    Ciborowska Łucja
    Kawałko Anna
    Miławicka  Barbara

    3a

    Wiśniowska Ewa
    Ulińska Aneta
    Kozłowska Joanna

    3b

    Kibis Urszula
    Śnieżyńska Natalia
    Jachimowicz Bożena

    4a

    Jankowska Małgorzata
    Stankiewicz Anna
    Baraniak Magdalena

    4b

    Konopko Justyna
    Bondarenko Agnieszka
    Saulewicz Iwona

    5a

    Sawicka Aneta
    Jankowski Marek
    Wysocka Ilona

    5b

    Dawid Bondarenko
    Natalia Jankowska
    Marta Michniewicz

    6

    Wioletta Czaplejewicz - przewodnicząca komisji rewizyjnej
    Alicja Miłun
    Joanna Szwejser

    7a

    Szczerbińska Ewelina
    Lewandowska Beata
    Koronkiewicz Anita

    7b

    Marciniak Katarzyna - skarbnik

    Maksimowicz Emilia
    Edyta Żukowska

    7c

    Fiedorowicz Diana - zastępca przewodniczącej komisji rewizyjnej
    Saczek Justyna
    Dziokan Marta

    8a

    Fiedorowicz Urszula - przewodnicząca
    Żukowska Wioletta
    Kalinowska Wioletta

    8b Wróblewska Ewelina - zastępca przewodniczącej
    Hałas Marlena
    Banach Jolanta