• Wpłaty na radę rodziców można dokonywać na konto: 24 9339 0006 0000 0008 3292 0001 tytułem: wpłata na RR 22/23 za imiona i nazwiska dzieci, klasa, kwota 50,00 zł od rodziny.

    Rada Rodziców SP Nr 4 w Olecku w roku szk. 2022/2023

    Oddział Rada klasowa (pogrubieniem przewodnicząca/y rady klasowej)
    0a

    Małgorzata Toczyńska
    Marta Szmurło
    Monika Matan

    0b Emilia Zdan
    Kamila Czerniecka
    Łukasz Makowski
    0c

    Katarzyna Paulakowska - członek komisji rewizyjnej
    Sylwia Konopko
    Natalia Jankowska

    1a

    Anna Dobrowolska - sekretarz
    Magdalena Siedlecka
    Aneta Ulińska

    1b

    Joanna Drężek –Klimaszyńska
    Joanna Kozłowska
    Kesja Puszkarewicz

    2a

    Paula Ptaszyńska
    Emilia Zdan
    Marta Krzywicka

    2b

    Katarzyna Jakubowska
    Anna Atkielska
    Jacek Monkiewicz

    3a

    Marta Piszczek - przewodnicząca komisji rewizyjnej
    Justyna Saczek
    Wioletta Żukowska

    3b

    Robert Sienica
    Anna Kawałko
    Marcin Chlebus

    4a

    Ewa Wiśniowska
    Beata Kozlowska
    Anna Grzymkowska

    4b

    Urszula Kibis
    Natalia Śnieżyńska
    Paulina Rogało

    5a

    Anna Pierzgalska
    Jolanta Miezio
    Mariusz Beczko

    5b

    Justyna Konopko
    Marzena Jasińska

    Magdalena Witanowska

    6a

    Aneta Sawicka - członek komisji rewizyjnej
    Beata Dźwilewska

    Ilona Wysocka

    6b

    Dawid Bondarenko - przewodniczący
    Natalia Chajewska
    Marta Michniewicz

    7

    Wioletta Czaplejewicz - zastępca przewodniczącego
    Alicja Miłun
    Joanna Szwejser

    8a

    Beata Lewandowska
    Anna Sztelmach
    Kinga Wilk

    8b

    Katarzyna Marciniak - skarbnik
    Emilia Maksimowicz
    Beata Giedrojć

    8c

    Ewa Kamińska
    Marta Dziokan
    Diana Fiedorowicz