• Międzynarodowy Dzień Kropki

     • Nowa galeria Międzynarodowy Dzień Kropki została dodana do albumu fotograficznego

      Drugi tydzień nauki w nowym roku szkolnym 2023/2024 dzieci uczęszczające do oddziałów 0-III w Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku zakończyły obchodami Międzynarodowego Dnia Kropki.

      Piątek 15 września w dużej mierze poświęcony był kropce. Uczniowie nie tylko ubrani byli w stroje z różnymi kolorami krop, kropek i kropeczek, ale wzięli udział w wielu zainicjowanych przez nauczycieli ciekawych zabawach i aktywnościach, których bohaterem była właśnie kropka. Miało to na celu pomóc dzieciom w odkrywaniu ich zdolności, poznawaniu mocnych stron, rozbudzaniu wyobraźni. Międzynarodowy Dzień Kropki to przede wszystkim święto kreatywności, odwagi i zabawy, które pobudza dziecięcą pomysłowość oraz zachęca do tworzenia. Tego dnia w naszej szkole powstało dużo wyjątkowych, nie tylko kropkowych dzieł sztuki.

      Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć!

     • ​​​​​​​​​​​​​​SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMIIM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OLECKU W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY

     • „Tak długo, jak długo odczuwasz głód sukcesu, zawsze będziesz miał w sobie moc, aby go osiągnąć – te słowa doskonale oddają nastawienie naszych uczniów, którzy w tym roku przystąpili do wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

      Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku może kolejny raz poszczycić się wspaniałymi wynikami. W tym roku sześcioro naszych uczniów zdobyło łącznie 9 tytułów laureata i finalisty.

      Wojewódzkie konkursy przedmiotowe od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży. Wynika to z faktu, iż zapewniają laureatom liczne przywileje:

      - zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty, które jest równoznaczne z uzyskaniem z tegoż przedmiotu najwyższego wyniku,

      - przyjęcie w pierwszej kolejności po ukończeniu szkoły podstawowej do wybranej publicznej szkoły ponadpodstawowej,

      - ocena celująca na świadectwie z danego przedmiotu,

      - uprawnienia określone w zaświadczeniach wydanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty zachowują ważność na terenie całego kraju, zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

      Tytuł finalisty pozwala na otrzymanie dodatkowych punktów podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej – może to być 10 lub nawet 16 punktów.

      Popularność konkursów przedmiotowych organizowanych przez  Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, jest również dowodem na to, że nauczyciele potrafią umiejętnie rozwijać u podopiecznych pasje, talenty i zainteresowania. Uczniowie oprócz zajęć pozalekcyjnych nierzadko spotykają się z nauczycielami w czasie wolnym, popołudniami, w przerwie świątecznej i w ferie.

      W tym roku  młodzież z naszej szkoły na początku II półrocza przystąpiła do etapu wojewódzkiego  kuratoryjnych konkursów przedmiotowych.

      Dzięki zaangażowaniu i pracy zdobyli trzy tytuły laureata i sześć tytułów finalisty.

      A oto wyróżnieni:  

      LAUREACI:

      Edyta Sienkiewicz, kl. 8a język polski (nauczyciel przygotowujący – p. Mariola Zdancewicz)

      Izabela Stefanowska, kl. 8c  język polski (nauczyciel przygotowujący – p. Mariola Zdancewicz)

      Filip Suchocki, kl. 8a – fizyka (nauczyciel przygotowujący – p. Aneta Makowska) 

      FINALIŚCI:

      Maja Dziubińska, kl. 8c – fizyka (nauczyciel przygotowujący – p. Aneta Makowska)

      Hanna Miłun, kl. 7 język polski (nauczyciel przygotowujący – p. Agnieszka Kopycka)

      Izabela Stefanowska, kl. 8c geografia (nauczyciel przygotowujący – p. Dorota Witkowska)

      Michał Kawałko, kl. 8b – matematyka (nauczyciel przygotowujący – p. Anna Kawałko)

      Michał Kawałko, kl. 8b – język angielski (nauczyciel przygotowujący – p. Magdalena Borys)

      Filip Suchocki, kl. 8a – matematyka (nauczyciel przygotowujący – p. Anna Kawałko)

      Gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów!

      Mariola Zdancewicz

     • NARODOWE CZYTANIE 2023 – „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

     • Nowa galeria NARODOWE CZYTANIE 2023 – „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej została dodana do albumu fotograficznego

      W sobotę, 16 września, odbyła się 12. edycja akcji Narodowe Czytanie. W tym roku miłośnicy literatury polskiej mieli okazję czytać wybitne dzieło polskiego pozytywizmu „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

      „Nad Niemnem” to najbardziej znana powieść tej autorki. Powstawała w latach 1886–1887, a w formie książki ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza”. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości. „Nad Niemnem” cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. W Drugiej Rzeczypospolitej powieścią zainteresowało się kino. Ekranizację książki ukończono w 1939 roku, ale obraz zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejny film nakręcono w połowie lat 80. XX wieku. „Nad Niemnem” to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.

      W Olecku czytanie utworu Orzeszkowej odbyło się na polanie przy skateparku. Wspólnie z olecczanami utwór czytali między innymi: przedstawiciele oleckich władz,  dyrektorzy szkół, instytucji, placówek, nauczyciele oraz uczniowie. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy V b: Dominika Marcinkiewicz (narrator), Bartosz Szejda (Kirło) oraz z klasy VI b – Antonina Wysocka (Justyna) i Michał Wiśniewski (Orzelski). Wszyscy swoją interpretacją doskonale przedstawili scenę nieprzyjemnego nagabywania Orzelskiego przez Kirłę i zdecydowaną reakcję córki bohatera na tak niestosowne zachowanie ulubieńca pani Emilii.

      Uczniowie zostali przygotowani przez panie polonistki: Agnieszkę Kopycką i Mariolę Zdancewicz.

      Akcja Narodowe Czytanie została zainicjowana w 2012 roku, a jej główny cel stanowi popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. Pomysłodawcy pragnęli, by literatura narodowa nie była tylko przedmiotem nauczania szkolnego, ale stała się obecna w szeroko rozumianym życiu społecznym. 

      Mariola Zdancewicz

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

     • Nowa galeria Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 została dodana do albumu fotograficznego

      Pierwszy dzwonek w roku szkolnym 2023/2024 zabrzmiał dość nietypowo, gdyż dopiero 4 września 2023 r., co może oznaczać  dwie rzeczy: po pierwsze – wakacje trwały w tym roku dość długo, po drugie zaś – nadszedł ich koniec.

      Uroczystość inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego rozpoczęła się punktualnie o godzinie 9.00 od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego oraz hymnu szkoły. Uśmiechniętych i wypoczętych uczniów przywitał dyrektor - pan Stanisław Kopycki. W swoim wystąpieniu życzył uczniom oraz pracownikom szkoły owocnej pracy, wielu sukcesów i realizacji zamierzonych celów. Równie ciepło powitał uczniów Przewodniczący Rady Rodziców – pan Dawid Bondarenko, który zwracał uwagę na najważniejsze aspekty pracy szkoły, przede wszystkim na współpracę uczniów, nauczycieli i rodziców.  W części oficjalnej nie zabrakło również miłych akcentów. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego odebrała pani Angelika Fiećko, a statuetkę za najlepsze wyniki w nauce za ubiegły rok uczennica klasy VI b – Lena Stasiak. Serdecznie gratulujemy!

      W dalszej części mogliśmy obejrzeć krótką, ale niezwykle refleksyjną część artystyczną, podczas której uczniowie zaprezentowali nam najważniejsze wartości, które kształtuje szkoła. W rezultacie symboliczne „cegiełki” stworzyły budowlę w kształcie domu. Odnosząc się do przesłania części artystycznej, ważne jest, by w szkole czuć się dobrze, by panowała atmosfera życzliwości i współpracy w codziennych działaniach, by naprawdę poczuć, że szkoła to nasz drugi dom.

      Tegoroczną część artystyczną przygotowali uczniowie klas: 3a i 3b oraz 6a i 6b wraz z paniami: Sylwią Wysocką, Małgorzatą Truchan, Anetą Makowską i Karoliną Domel. Kolorową dekorację stworzyła pani Katarzyna Fiećko.

       4 września mury naszej szkoły po ponad dwumiesięcznej przerwie znów wypełniły się echem uczniowskich rozmów i śmiechów. Nowy rok szkolny to nowe wyzwania i oczekiwania. Pamiętajmy, że nic nie zbliża do siebie tak, jak budowa wspólnego dzieła, czego symbolem jest zbudowana przez uczniów piramida wartości szkoły.

      Inauguracja roku szkolnego 2023/2024 rozpoczęła nowy rozdział Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku.

      Uczniom życzymy wytrwałości  w dążeniu do zamierzonych celów. Nauczycielom natomiast owocnej pracy oraz sukcesów zawodowych.

      Mariola Zdancewicz