• Nasza szkoła korzysta z platformy EduPage, na której znajdziesz bieżące informacje z życia szkoły, aktualny plan lekcji i wiele innych informacji.
     • Wieczór z filmem patriotycznym

      Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wieczór z filmem patriotycznym.

      By uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, spotkaliśmy się 9.11.2018 r. w naszej szkole na wieczorze z filmem o tematyce patriotycznej, który zorganizował p. Jarosław Bagieński. Na godzinę 18:00 do sali 213 przybyli uczniowie klas VII i VIII SP oraz kl. III gimnazjum wraz z nauczycielami: Jarosławem Bagieńskim, Anną Sitko i Agnieszką Kopycką. Miłą niespodziankę sprawiła nam mama jednego z uczniów, która wraz ze swą córką postanowiła do nas dołączyć. Zanim zgasło światło, gospodarz wieczoru przygotował przybyłym popcorn, był też czas na zaparzenie herbaty. Gdy już wszyscy wygodnie usiedli, nadszedł czas na projekcję filmu Kamienie na szaniec zrealizowanego na podstawie powieści Aleksandra Kamińskiego pod tym samym tytułem, która to stanowi lekturę szkolną. Młodzież miała więc okazję przypomni

     • Wystawa „Niepodległa”

      Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wystawa „Niepodległa”.

      08.11.2018 r. w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate” w Olecku społeczność naszej szkoły udostępniła mieszkańcom Olecka i okolic zorganizowaną przez siebie wystawę „Niepodległa”. Na trzy godziny hol kina zamienił się w prawdziwą salę muzealną.

     • XV FORUM WYCHOWAWCZE SZKÓŁ „SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU”

      Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii XV FORUM WYCHOWAWCZE SZKÓŁ „SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU”.

      Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Niezbędna jest troska o prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia, o jego właściwą postawę, którą cechować powinien patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych, tradycji i zwyczajów. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz tożsamości narodowej i regionalnej pozwala człowiekowi na własną identyfikację oraz interpretację, przygotowuje do życia w społeczeństwie i kulturze, wpływa na kształtowanie więzi z krajem ojczystym, odgrywa szczególną rolę na obszarze wielokulturowym. Nasz świat z jednej strony charakteryzuje

  • Partnerzy

   • {#1508} 1
  • Zebranie z rodzicami - 29 XI
   (czwartek)

   kl. 0 - 1600 - 1645
   kl. I - V - 1645 - 1730
   kl. VI - VIII i III gim. - 1730

    

   List Minister Anny Zalewskiej
   i Głównego Inspektora Sanitarnego
    w sprawie szczepień ochronnych dzieci

  • Godziny dzwonków

   Sobota 17.11.2018
  • Logowanie

  • Galeria zdjęć

   • Wieczór z filmem patriotycznym
   • 26 X - spotkanie
   • Wystawa „Niepodległa”
   • Prelekcja poświęcona Józefowi Piłsudskiemu
   • XV FORUM WYCHOWAWCZE SZKÓŁ „SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU”
   • „Wolność to nie cel, lecz szansa…”
   • Eliminacje szkolne do XIV Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej
   • Wizyta listonosza
   • Wycieczka na Litwę
  • Nasze media społecznościowe