• Nasza szkoła korzysta z platformy EduPage, na której znajdziesz bieżące informacje z życia szkoły, aktualny plan lekcji i wiele innych informacji.
     • Święto Narodowe Trzeciego Maja

      Nowa galeria Święto Narodowe Trzeciego Maja została dodana do albumu fotograficznego

      Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć „Konstytucja 3 maja” obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

     • Bieg po zdrowie

      W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 wśród uczniów klasy IV prowadzony był program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Głównym celem programu jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Po tych lekcjach uczniowie zrozumieli, że zarówno czynne jak i bierne palenie jest szkodliwe dla zdrowia człowieka. Dowiedzieli się również jak drogi jest to nałóg, a także o tym ile w papierosach i jego dymie jest złych substancji. W czasie zajęć istotna była również nauka asertywności, sztuki mówienia NIE.

     • Inspirujące warsztaty ze „Złotą Rybką”

      Nowa galeria Inspirujące warsztaty ze „Złotą Rybką” została dodana do albumu fotograficznego

      11 kwietnia uczniowie klasy 3B skorzystali z zaproszenia Fundacji „Złota Rybka” i udali się do Kukowa aby wspólnie z wolontariuszami wziąć udział w warsztatach wielkanocnych.

      Po przybyciu na miejsce zostaliśmy zaproszeni do domu gospodarzy. Tam zostaliśmy podzieleni na dwie drużyny i zabraliśmy się do swoich działań. Pierwsza grupa przeistoczyła się w kucharzy i tak jak w Masterchefie Junior zabrała się za przygotowanie i pieczenie wielkanocnych ciasteczek. Część uczestników spokojnie poradziłoby sobie w tym programie, ale niektórzy po raz pierwszy w życiu rozbijali jajko, czy wałkowali ciasto. Druga grupa pod czujnym okiem wolontariuszki przystąpiła do ozdabiania jajek, które wcześniej zostały wycięte z drewna. Pomysłowość i kreatywność w zdobieniu nie miały granic. Uczniowie wykorzystal

     • Wiwat Konstytucja!

      Nowa galeria Wiwat Konstytucja! została dodana do albumu fotograficznego

      W atmosferze dobrej zabawy, ilustrowanej rekwizytami z epoki oświecenia, uczniowie naszej szkoły utrwalili wiedzę historyczną.

      8 kwietnia 2022 r. naszą szkołę odwiedzili członkowie Bractwa Rycerskiego z Gniewu z Mistrzem Jacentym Ordowskim na czele. Nietypowej lekcji przewodzili: posłowie na Sejm Wielki, Tadeusz Kościuszko i Hugo Kołłątaj. Tematem żywej lekcji historii było bowiem uchwalenie Konstytucji 3 maja. Podczas spotkania goście przenieśli nas w czasy rozbiorów, powstania kościuszkowskiego i doniosłego momentu z historii Polski - zatwierdzenia 1. w Europie i 2. na świecie ustawy zasadniczej.

  • Zebranie z rodzicami odbędzie się
    26.05.2022 r.
   Zebranie będzie w formie stacjonarnej w szkole w wyznaczonych dla poszczególnych oddziałów salach.
   Harmonogram godzinowy zebrań:
   kl. "0" - godz. 16.00
   kl. 1 - 4 - godz. 16.45
   kl. 5 - 8 - godz. 17.30
   .
   Pozostali nauczyciele dostępni będą w pokoju nauczycielskim.

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Godziny dzwonków

   Sobota 21.05.2022
  • Logowanie