• Opłata za obiady za miesiąc październik wynosi 77,00 zł. 
    Wpłaty należy dokonać w sekretariacie szkoły lub na konto szkoły do dnia 25 X 2019 r.

    NR KONTA 02 1020 4724 0000 3102 0037 4900

    Opłata za jeden posiłek wynosi 3,50 zł.

    regulamin.pdf

    tygodniowe_menu.PDF