• OGŁOSZENIE
    Opłata za obiady za miesiąc grudzień wynosi 88,00 zł.
    Płatności należy dokonać do dnia 22 grudnia 2023 r. w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe.
    Prosimy o terminowe dokonywanie płatności.
    Płatność po terminie może spowodować wypisanie dziecka z obiadów od dnia następującego po terminie płatności.

    NR KONTA 02 1020 4724 0000 3102 0037 4900

    Opłata za jeden posiłek wynosi 5,50 zł.

     

    regulamin.pdf
    tygodniowe_menu.docx