• OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC MARZEC WYNOSI 77 ZŁ

    WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY
    LUB NA KONTO SZKOŁY DO DNIA 25.03.2020 r.

    NR KONTA 02 1020 4724 0000 3102 0037 4900

    Opłata za jeden posiłek wynosi 3,50 zł.

    regulamin.pdf

    tygodniowe_menu.PDF