• OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ WYNOSI 52,50 ZŁ

    WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY
    LUB NA KONTO SZKOŁY DO DNIA 20.12.2019 r.

    NR KONTA 02 1020 4724 0000 3102 0037 4900

    Opłata za jeden posiłek wynosi 3,50 zł.

    regulamin.pdf

    tygodniowe_menu.PDF