• Godziny wydawania obiadów:

    1035 - 1050 klasy I - III

    1110 przedszkole Krasnal

    1135 - 1155 klasy IV - VI

    1210 oddziały "0"

    1235 - 1245 klasy VII - VIII

     

    OGŁOSZENIE
    Opłata za miesiąc luty wynosi 70 zł.
    Płatności należy dokonać do dnia 25 lutego 2021 r. w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe.

    NR KONTA 02 1020 4724 0000 3102 0037 4900
    Opłata za jeden posiłek wynosi 3,50 zł.

    regulamin.pdf
    tygodniowe_menu.PDF