• OGŁOSZENIE

    OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC CZERWIEC

    WYNOSI 45,50 ZŁ.

    WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY
    LUB NA KONTO SZKOŁY DO DNIA 19.06.2019 r.

    NR KONTA 02 1020 4724 0000 3102 0037 4900

    Opłata za jeden posiłek wynosi 3,50 zł.

    regulamin.pdf

    jadlospis.PDF