• Jednym z założeń naszej szkoły jest integracja, dlatego też w naszej placówce funkcjonują klasy integracyjne, w których nauczyciele poszczególnych przedmiotów w czasie lekcji są wspierani przez fachowców z zakresu pedagogiki specjalnej. Stwarza to doskonałe warunki do nauki i indywidualnej pomocy uczniom o specjalnych potrzebach. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, lata doświadczeń i własne, sprawdzone metody pracy pozwalają nam rozwiązywać różne problemy dydaktyczne i wychowawcze naszych uczniów.     

       Jako szkoła integracyjna  promująca idee naszego Patrona i tworząca dobrą atmosferę zapewniamy bezpieczeństwo swym podopiecznym, których  wychowujemy w duchu tolerancji i poszanowania godności każdej osoby oraz szacunku dla przyrody, tradycji i Ojczyzny. Promujemy też zdrowy styl życia. Naszym celem jest wychowanie kulturalnego, twórczego, umiejącego samodzielnie myśleć oraz dokonującego własnych wyborów młodego człowieka. Dbamy o wysoki poziom kształcenia oraz o wszechstronny rozwój każdego dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości, gdyż uważamy, że każdy ma jakieś zdolności, a naszym zadaniem jest je odkrywać  i rozwijać. Cechuje nas życzliwe nastawienie, profesjonalizm, zaangażowanie oraz kreatywność. Cechy te kształtujemy również w naszych wychowankach.