• EGZAMIN GIMNAZJALNY I EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ZA NAMI

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii EGZAMIN GIMNAZJALNY I EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ZA NAMI.

      W dniach 10-12 kwietnia uczniowie ostatnich klas naszego gimnazjum przystąpili do końcowego egzaminu. W tym roku odbył się się on po raz ostatni. W ciągu trzech dni uczniowie zmierzyli się z egzaminami sprawdzającymi ich wiedzę z trzech dziedzin - napisali egzamin humanistyczny, w tym z języka polskiego,  przyrodniczo - matematyczny oraz z języka obcego nowożytnego.

      Zaskakująca fraszka Jana Sztaudyngera na języku polskim Życie zmiętego „Życie mnie/ Mnie!” wprawiła niejednego gimnazjalistę w osłupienie, niekiedy do tego stopnia, iż niektórzy nie byli pewni, czy arkusz jest poprawnie wydrukowany J,  trudne zadanie otwarte z matematyki i niełatwa chemia. To niektóre z wielu opinii na temat tegorocznych egzaminów gimnazjalnych.

      Egzaminy rozpoczynały się o godzinie 9.00 i w zależności od zakresu trwały 60 lub 90 minut.

      Tuż po egzaminie gimnazjalnym w naszej szkole odbył się, pierwszy po reformie edukacji, egzamin ósmoklasisty. Ostatni rocznik szkoły podstawowej w dniach 15-17 kwietnia mierzył się z problematyką języka ojczystego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

      Egzamin ósmoklasisty 2019 obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego pojawił się m.in. fragment książki "Mały Książę", do którego były pytania. Do napisania była m.in. rozprawka na temat: Czy lepiej patrzeć sercem czy umysłem? Jako alternatywę można było napisać opowiadanie.

      Egzamin z matematyki nie zaskoczył uczniów, zgodnie przyznali, że spodziewali się trudniejszych zadań, ale tak naprawdę były w miarę proste, choć niektóre pytanie były podchwytliwe, na przykład takie, w których trzeba było szukać odpowiedzi w poleceniu, takie typowe na logikę.

      Uczniowie przyznawali, że jak zawsze było trochę stresu spowodowanego samym faktem, że jest to egzamin.

      Teraz przed uczniami zarówno kończących gimnazjum jak i szkołę podstawową ponad miesiąc oczekiwania na wyniki i jeszcze sporo nauki, by cenzurki były zadowalające, nie można spocząć po egzaminie  na laurach.

       

      Mariola Zdancewicz

     • Sukcesy uczniów naszej szkoły

     •  

      SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
      Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
      IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OLECKU
      W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
      WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY W OLSZTYNIE

       

      „Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału

      – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień”.

      James Madison

          Wysokie wyniki naukowe uczniów budują prestiż szkoły, wpływają na dobry wizerunek placówki w środowisku lokalnym, są świadectwem rzetelnej pracy kadry pedagogicznej. Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku może w tym roku poszczycić się najlepszymi wynikami w gminie w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

          Konkursy przedmiotowe od lat cieszą się wielkim prestiżem wśród środowisk szkolnych. Wynika to z faktu, iż zapewniają laureatom liczne przywileje. Są nimi: nie tylko ocena celująca na świadectwie, ale także preferencje przy wyborze szkoły czy zwolnienie z części egzaminu zewnętrznego. Te czynniki powodują, że są bardzo popularne wśród młodzieży szkolnej. Jest to dowód na to, że nauczyciele potrafią umiejętnie rozwijać w podopiecznych talenty i zainteresowania, motywować do ciężkiej, uczciwej i wytężonej pracy.

          Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku na początku II półrocza przystąpili do etapu wojewódzkiego kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i osiągnęli w nich doskonałe wyniki.

          Nasza szkoła może poszczycić się aż sześcioma tytułami laureata oraz trzema tytułami finalisty w kuratoryjnych konkursach.

      Poniżej prezentujemy listę laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019:

       

      LAUREACI:

      Izabela Motulewicz - język polski (nauczyciel przygotowujący - Mariola Zdancewicz),

      Jan Kamiński - język polski (nauczyciel przygotowujący - Mariola Zdancewicz),

      Aleksander Adamajt - język polski (nauczyciel przygotowujący - Anna Klimasara),

      Miłosz Skrzypiec - matematyka (nauczyciel przygotowujący - Anna Domasik),

      Zuzanna Bagan - matematyka (nauczyciel przygotowujący - Anna Kawałko),

      Jan Kamiński - język angielski (nauczyciel przygotowujący - Magdalena Borys).

       

      FINALIŚCI:

      Gabriela Trofimow - język polski (nauczyciel przygotowujący - Mariola Zdancewicz),

      Krzysztof Bielawski - język polski (nauczyciel przygotowujący - Mariola Zdancewicz),

      Aleksander Adamajt - matematyka (naucyciel przygotowujący - Anna Kawałko).

       

      Wszystkim wyróżnionym gratulujemy sukcesów!

     • Targi edukacyjne

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Targi edukacyjne.

          03.04.2019 r. o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku odbyły się VIII Targi Edukacyjne. Dzięki temu spotkaniu uczniowie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Swoje oferty zaprezentowały: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku, Zespół Szkół Technicznych w Olecku oraz Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.
          Jako pierwszy zaprezentował się ZSLiZ Olecko. Wytypowani uczniowie w ciekawy sposób przedstawili poszczególne kierunki kształcenia nauczane w ich szkole, były to m.in.: technik żywienia i usług gastronomicznych, architektury krajobrazu, przemysłu mody itd.    Następnie odbył się pokaz musztry w wykonaniu uczniów z logistyki. W celu umilenia spotkania został rozdany  słodki poczęstunek wykonany przez tamtejszych uczniów.
          Drugą przedstawioną ofertą była propozycja z oleckiego  liceum ogólnokształcącego. Jego przedstawiciele,  wspomagając się prezentacją, zwięźle i interesująco opowiedzieli o swojej szkole, przedstawiając je zalety i możliwości jakie daje ukończenie liceum ogólnokształcącego.
          Na koniec wystąpiła wicedyrektor ZST – pani Mariola Borys, która równie ciekawie przedstawiła reprezentowaną przez siebie szkołę. Kolejnym krokiem spotkania była możliwość obejścia stanowisk każdej ze szkół. W ten sposób uczniowie naszej szkoły mogli porozmawiać ze starszymi kolegami na temat edukacji w ich szkołach, zdobyć materiały rekrutacyjne, ulotki, zasięgnąć informacji, a także skorzystać z usług uczniów szkoły technicznej w postaci zrobienia fryzury. Nie obyło się również bez gadżetów z logo danych szkół.
          Tegoroczne Targi odbyły się w miłej i przyjemnej atmosferze. Uczniowie nie mieli ani chwili na nudę. Wszyscy wrócili usatysfakcjonowani ze spotkania .

                                                                                                                  

      Kinga Kruszniewska
                                                                                                                uczennica klasy 3b gim

     • III Powiatowy Konkurs "Sudoku - Lubię to"

     •             6 lutego 2019 r. został  rozstrzygnięty Finał III-go Powiatowego Konkursu " Sudoku - Lubię to". Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Hanna Miłun  z klasy III, Lena Michniewicz, Martyna Mikielska, obie uczennice z klasy II b, Rozalia Mikielska z VIa, Lidia Grześ z kl IV b,  Kamila Zarzecka - V a,  Zuzanna Bagan z kl. VIIIa, Julia Truszczyńska z kl. VIIa oraz Gabriela Trofimow z klasy III b gimnazjum.

                  W etapie powiatowym najlepiej wypadła Lena Michniewicz zajmując II miejsce w kategorii klas I - III szkół podstawowych.

                  Dziękujemy uczennicom za reprezentowanie naszej szkoły w konkursie,  gratulujemy Lenie sukcesu, a nauczycielom za pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursu.

      Małgorzata Grzyb - szkolny koordynator konkursu Sudoku

     • Po prostu po polsku

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Po prostu po polsku.

      „Po prostu – po polsku!”
      II Powiatowy Turniej Językoznawczy

      pod Honorowym Patronatem
       Burmistrza Olecka

          Jakie rozkosze, jakie rozkosze!/Umieć wypisać słowo po słowie, Co marzę w myślach, co w sercu noszę,/Karta zrozumie, pióro wypowie” te słowa Władysława Syrokomli przyświecały nam 22 lutego 2019 r. podczas II Powiatowego Turnieju Językoznawczego „Po prostu – po polsku!” pod Honorowym Patronatem Burmistrza Olecka, który odbył się w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku.

          Ideą konkursu było gruntowne zweryfikowanie znajomości z zakresu wiedzy o języku i wykorzystanie tej wiedzy poprzez kreatywne i nowatorskie formy ich omówienia, wyrabianie sprawności językowej poprzez udzielanie wypowiedzi słownych oraz rozbudzanie zainteresowań językiem polskim.

          Przedsięwzięcie wspierali od strony organizacyjnej i promocyjnej Dyrektorzy Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku – pani Małgorzata Michałowska i pan Stanisław Kopycki.

          „Po prostu – po polsku!” to konkurs, którego adresatami byli uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum.

          W tegorocznych zmaganiach rywalizowało 5 trzyosobowych drużyn, z powiatu oleckiego. Były to mianowicie:

      • Szkoła Podstawowa w Stożnem reprezentowana przez: Sylwię Sznel, Weronikę Maciejewską i Mateusza Dobrucha.
      • Szkoła Podstawowa w Wieliczkach reprezentowana przez: Martynę Gorlo, Zofię Kozłowską, Magdalenę Miłowicką;
      • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku reprezentowana przez: Maję Bagieńską, Annę Mieszuk i Daniela Murawskiego;
      • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku reprezentowana przez: Katarzynę Witkowską, Natalię  Rant oraz Mateusza Polakowskiego;
      •  Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego
       w Olecku reprezentowana przez:
        Polę Stadnicką, Piotra Modzelewskiego i Damiana Domagałę;

          Turniej składał się z siedmiu konkurencji, z pięciu działów nauki o języku: fonetyki, fleksji, składni, słowotwórstwa i leksykologii, obejmujących zagadnienia zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej/gimnazjum z przedmiotu język polski.

          Nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz rzetelną oceną poszczególnych zadań czuwała Komisja Konkursowa w składzie:

      • p. Katarzyna Jeżewska – Kierownik Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku;
      • p. Anna Kisiel – wieloletni nauczyciel języka polskiego;
      • p. Katarzyna Kamińska – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku, nauczyciel języka polskiego.

          Uczniowie prezentowali wysoki poziom wiedzy, a ciekawe konkurencje mobilizowały uczestników do wytężonej pracy i zdrowej rywalizacji. Efekty były fascynujące, ukazały ogromne talenty zarówno polonistyczne, humanistyczne oraz językowe.

          Rywalizacja prowadzona w duchu fair play zakończyła się zwycięstwem drużyny ze Szkoły Podstawowej w Wieliczkach przygotowywaną przez panie: Jolantę Motulewicz i Katarzynę Szczęsnowicz. Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku przygotowywana przez panie: Ewę Ciechanowską, Martę Kosobucką i Monikę Kacprzyk, trzecie miejsce przypadło drużynie z ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, którą przygotowywała pani Jolanta Gierak.

          Dzięki sponsorom, którymi byli lokalni przedsiębiorcy z powiatu oleckiego, żaden uczestnik turnieju nie wyszedł z pustymi rękoma. Za udział w turniejowych zmaganiach wszyscy otrzymali dyplomy, upominki książkowe, a zawodnicy zwycięskiej drużyny otrzymali nowoczesne czytniki książek elektronicznych – e-booki, za drugie miejsce uczestnicy otrzymali wysokiej  jakości  słuchawki, a za trzecie pojemne powerbanki.

          Pomysłodawcą  Turnieju Językoznawczego „Po prostu – po polsku!” jest  pani Mariola Zdancewicz – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku, a sam konkurs jest kontynuacją zapoczątkowanego w ubiegłym roku I Powiatowego Turnieju Językoznawczego „Po prostu – po polsku!”, który został zorganizowany przez panie: Mariolę Zdancewicz
      i Agnieszkę Gryniewicz- Dębkowską.

          Podjęte działania zrealizowano przy wsparciu Dyrekcji oraz pracy zespołowej nauczycieli: Wioletty Czaplejewicz, Małgorzaty Marcinkiewicz,  Jarosława Bagieńskiego, a także pracowników administracji i obsługi szkoły oraz uczniów: Amelii Ropel (kl.VII b), Eryka Czaplejewicza
      (kl. VIII a) i Szymona Rutkowskiego (kl. VII a).

      Mariola Zdancewicz

       

          Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów, dzięki którym mogliśmy uhonorować zwycięzców II edycji Turnieju Językoznawczego „Po prostu – po polsku!” wspaniałymi nagrodami, a pomogli nam:

      Panowie Piotr i Wojciech Kot – „Delphia Yachts”;

      Pan Roman Prawda –Zakłady Produkcyjno-Usługowe „Prawda”;

      Pan Krzysztof Suchocki –Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KRAM”;

      Pan Przemysław Atkielski – „Max Elektro” w Olecku;

      Państwo Barbara i Dariusz Kowalewscy – restauracja  „Mazurski Dwór”;

      Pani Paulina Sobańska-Wójcik i pan Michał Wójcik – Piekarnia „Młyn”;

      Pan Jerzy Miliszewski – „Oleckie Centrum Szkolenia Kierowców”.

     • Zabawa karnawałowa

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zabawa karnawałowa.

      „W karnawale, w karnawale
      Dookoła wielkie bale,
      Gdy orkiestra pięknie gra,
      Dobry humor każdy ma!

      Bal maskowy, bal maskowy
      Jest naprawdę pomysłowy,
      Można przebrać się za jeża,
      Krasnoludka lub rycerza.
      Wszędzie sami przebierańcy,

      Zorro w czarnej masce tańczy,
      I Smerfetka razem z nim,
      Nie wiadomo kto jest kim...

      W karnawale, w karnawale
      Dzieci bawią się wspaniale,
      W karnawale każdy chce
      Tańczyć, śpiewać, bawić się.”

          Karnawał to wesoły czas, w trakcie którego mamy okazję uczestniczyć w wielu zabawach. W dniu 12 lutego 2019 roku w odbył się bal karnawałowy klas 0 – III. Już od wejścia można było wyczuć niecodzienny nastrój na sali gimnastycznej. Naszą  imprezę poprowadził kolejny raz Pan Szlaszyński wraz ze szkołą  tańca TanMuz. Dzieci  przebrane w barwne i pomysłowe stroje, bawiły się świetnie, a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała je do tańców. W tym dniu nie zabrakło u nas księżniczek, Elsy z Krainy lodu, piratów,  aniołków, spidermanów,  baletnic,  strażaków, pszczółek, lekarzy, wróżek  oraz wielu,  wielu innych wspaniałych postaci.  Było tak wspaniale, że trudno było nam opuścić  salę i udać się z powrotem do klas.

      S.W.

     • WALENTYNKOWE ZAWODY PŁYWACKIE OSÓB NIEPEŁNOSPARWNYCH OLECKO 2019

     •     12 stycznia 2019 r. punktualnie o godzinie 10.00 na pływalni Hali Widowiskowo-Sportowej „Lega” w Oleckui odbyły się Walentynkowe Zawody Pływackie Osób Niepełnosprawnych - Olecko 2019. Organizatorami sportowej imprezy są:  Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks.Jana Twardowskiego w Olecku, Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku, Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Olecku, Stowarzyszenie „Pomarańcza” w Olecku oraz MOSiR w Olecku.

          Tegoroczny, bogaty program zawodów obejmował dwie kategorie: pływanie indywidualne (25 m, 50 m), a w tym aż 14 kategorii wiekowych oraz sztafetę (4 x 25 m).

          Zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki oraz medale wykonane przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku.

      W imprezie sportowej udział wzięło 110 zawodników z 14 placówek: 

      • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Giżycku,
      • Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa "Bajka" w Suwałkach,
      • Niepubliczne Terapeutyczne Gimnazjum „Prolog” w Suwałkach,
      • Centrum Edukacji Specjalnej w Olecku,
      • Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku,
      • Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku,
      • Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku,
      • Dom im. Janusza Korczaka w Olecku,
      • Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku,
      • Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Dziennego Pobytu Stowarzyszenia „Aktywni tak samo” w Suwałkach,
      • PSSON START Białystok,
      • Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie,
      • Warsztat Terapii Zajęciowej w Rynie,
      • Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im.Ks. Jana Twardowskiego w Olecku.

      NA PODIUM STANĘLI: 

      Chłopcy – rocznik 2009 i młodsi – dystans 25 m
      1. Marcel Buraczewski SP 4 Olecko
      2. Alan Ciechowicz SOSW Giżycko

      Dziewczęta - rocznik 2008-2007 – dystans 25 m
      1. Maria Sikorska SP4 Olecko
      2. Antonina Dziokan SP4 Olecko


      Chłopcy rocznik 2008-2007 – dystans 25 m
      1.Konrad Bednarski SP 4 Olecko
      2. Kacper Żyliński CES Olecko
      3. Jakub Obiedziński CES Olecko

      Dziewczęta rocznik 2006-2005 – dystans 25 m 
      1. Monika Jasińska SP Bajka Suwałki
      2. Gabriela Bogdańska SP 4 Olecko
      3. Izabela Ladzińska SP 4 Olecko


      Chłopcy rocznik 2006-2005 - dystans 25 m
      1. Marek Kibitlewski SP Bajka Suwałki
      2. Krystian Omilian SP 3 Olecko
      3. Maciej Krasinkiewicz SP Bajka Suwałki

      Chłopcy rocznik 2004-2003 dystans 25 m
      1. Marek Nowakowski SP 3 Olecko
      2. Kacper Zimnicki SP 3 Olecko
      3. Jakub Turowicz OSWdDG Olecko

      Dziewczęta rocznik 2002-2001 – dystans 25 m
      1. Emilia Czubińska SOSW Giżycko
      2. Klaudia Królikowska SP 4 Olecko
      3. Zuzanna Nowak SOSW Giżycko

      Chłopcy rocznik 2002-2001 – dystans 25 m 
      1. Norbert Lenkiewicz Start Białystok
      2. Krzysztof Suchocki Start Białystok
      3. Krystian Pietruczuk SP 4 Olecko

      Kobiety rocznik 2000 i starsze – dystans 25 m
      1. Patrycja Sokół Start Białystok
      2. Katarzyna Łaskowska OSWdDG Olecko
      3. Aneta Wasilewska WTZ Olecko

      Mężczyźni rocznik 2000 i starsi dystans 25 m
      1. Michał Żmiejko Start Białystok
      2. Piotr Pawiński WTZ Olecko
      3. Adam Mickiewicz ŚDS Suwałki

      Kobiety 50 m
      1. Patrycja Sokół Start Białystok
      2. Paula Korowaj Start Białystok
      3. Ewelina Zukowska Start Białystok

      Mężczyźni 50 m
      1. Michał Żmiejko Start Białystok
      2. Norbert Lenkiewicz Start Białystok
      3. Marek Nowakowski SP3 Olecko

      Sztafety 4x25 m
      1. Start I Białystok
      2. S0SW Giżycko
      3. Bajka, Prolog Suwałki

          Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy zgłosili się do zawodów, sędziom, nauczycielom i fundatorom nagród za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu  Walentynkowych Zawodów Pływackich Osób Niepełnosprawnych Olecko 2019 i zapraszamy     za rok.

      Jarosław Bagieński

     • Apel szkolny poświęcony pamięci patrona szkoły - ks. Jana Twardowskiego

     •     ,,W kościele trzeba się od czasu do czasu uśmiechać” – tak mawiał Jan od Biedronki,  nasz patron, którego rocznicę śmierci obchodziliśmy 18 stycznia. Poeta twierdził, że: ,,za mało w nas pogody ducha, humoru i dowcipu – tego, co niszczy zło” i do tego nawiązywał apel poświęcony jego pamięci.

          Ks. Jan Twardowski zachwyca twórczością radosną, bliską człowiekowi, z licznymi odwołaniami do świata przyrody. Jego utwory są inspiracją dla artystów, a myśli i sentencje skłaniają do zadumy każdego,  kto się z nimi zetknie.

          W  apelu przygotowanym przez panie: Dorotę Witkowską, Krystynę Jankowską, Annę Kawałko i brawurowo poprowadzonym przez Agnieszkę Majewską z Kamilem Buchowskim  przepięknie wystąpili uczniowie z klas: 3 gimnazjum, 4a, 4c, 5a, 6, 7a, 8a.  Przeuroczo zatańczyły biedroneczki z zerówki. Oprawą muzyczną sprawnie zajmował się Szymon Rutkowski.

          Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie. Podziękowania kierujemy również do tych, którzy pomagali nam w dekoracji sali i jej sprzątaniu. 

                                                                                               

                                                                                                              Krystyna Jankowska

                                                                                                               Dorota Witkowska

     • XIII Powiatowy Konkurs Kolęd „Szkolne Kolędowanie”

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii XIII Powiatowy Konkurs Kolęd „Szkolne Kolędowanie”.

          10 stycznia 2019r. w sali kinowej Regionalnego Ośrodka Kultury ,,Mazury Garbate” w Olecku odbył się  XIII Powiatowy Konkurs Kolęd „Szkolne Kolędowanie”  od lat organizowany przez naszą szkołę we współpracy z ROK .

          W tegorocznym koncercie kolęd wystąpiło 44 wykonawców z 11 szkół powiatu oleckiego, które przyjęły nasze zaproszenie do uczestnictwa w konkursie.

          Naszą szkołę reprezentowali: Dominika Marcinkiewicz i  Aleksandra Zwęglińska z kl.0b, Lena Grześ z kl.Ib,  Hanna Miłun z kl.IIIa,  Michalina Kalinowska z kl.Va,  Lidia Grześ z kl. IVb, Magdalena Milewska i Hanna Dziokan z kl.VIIb oraz Eryk Czaplejewicz z kl.VIIIa.

      Uczniowie walczyli o nagrodę Grand Prix dla najlepszego wykonawcy oraz laur zwycięstwa w 4 kategoriach:

      • I-dzieci z grup „0” oraz 5-6-latków,
      • II-uczniowie klas I-III,
      • III-uczniowie klas IV – VI,
      • IV- uczniowie klas VII-IIIG.

      Zmagania uczestników konkursu oceniała komisja w składzie:

      • Jolanta Grędzińska – Kosiorek konsultant w W- MODN Filia w Olecku,
      • Zuzanna Hołubowicz- konsultant w W- MODN Filia w Olecku,
      • ks. Seweryn Modrzejewski,
      • ks. Arkadiusz Gutowski,
      • ks. Maksymilian Barwikowski.

          Członkowie komisji nie mieli łatwego zadania. Śpiewający zaprezentowali wysoki poziom wykonania kolęd, toteż obrady były dość burzliwe, a na ogłoszenie wyników z niecierpliwością oczekiwali sami wykonawcy, przygotowujący ich nauczyciele, przybyli członkowie rodzin, no i oczywiście widownia: uczniowie oleckich szkół, dzieci z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi ,,Krasnal” w Olecku czy uczestnicy WTZ w Olecku.

      Po przerwie ogłoszono wyniki konkursu.

      Kategoria I - klasy ,,0" i sześciolatki:

      I - Naila Nowoć

      II - Adam Wiśniewski

      III - Jan Witkowski

      wyróżnienie - Beniamin Szuliński

      Kategoria II- klasy I – III:

      I - Hanna Miłun

      II - Łukasz Kosakowski

      III - Wiktor Bartnik

      wyróżnienie - Michał Szmigiero

      Kategoria III- klasy IV – VI:

      I - Karolina Ciszewska

      II - Amelia Jarosz

      III- Dominika Kosakowska

      wyróżnienie - Lidia Grześ

      Kategoria IV- klasy VII – IIIG:

      I - Dominik Jackiewicz

      II - Hanna Dziokan

      III - Milena Giełazis

      Nagroda GRAND PRIX przypadła Zuzannie Jarosz.

      Organizatorki XIII Powiatowego Konkursu Kolęd „Szkolne Kolędowanie” - Anetta Borawska, Anna Sitko, Krystyna Jankowska i Karolina Domel - składają szczególne podziękowania sponsorom, dzięki którym zyskał on tak bogatą oprawę, czyli:

      • Państwu Sobańskim -  Piekarnia Młyn,
      • Państwu Statkiewiczom - sklep Agat,
      • Państwu Sznurkowskim - Magnolia Studio Dekoracji Ślubnych,
      • Pani Janinie Słuchockiej,
      • Pani Katarzynie Fiećko- Prezes Stowarzyszenia Pomarańcza,
      • Nadleśnictwu w Olecku,
      • Państwu Jolancie i Zbigniewowi Banachom,
      • Panu Januszowi Żero - Usługi Pogrzebowe,
      • Panu Janowi Bagińskiemu - Salon Meblowy,
      • Państwu Joannie i Krzysztofowi Czarnieckim  - Pub u Czarnego,
      • Państwu Teresie i Januszowi Barszczewskim - Szkoła Języków Obcych Perfekt,
      • Państwu Teresie i Mirosławowi Popkom - Centrum Handlowe IMPULS.

          Podziękowania składamy również - p. Radosławowi Skrockiemu - dyr. ROK ,,Mazury Garbate" w Olecku, a także pracownikom i instruktorom tegoż ośrodka za udzielone wsparcie w  organizacji konkursu.

      Anna Klimasara

     • Bezpieczne ferie

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Bezpieczne ferie.

          W środę, 09.01.2019 roku, odbyło się kolejne już spotkanie z policjantem. Tematem, z którym zostaliśmy zapoznani tego dnia, były „ Bezpieczne ferie”. W tym dniu uczniowie klas 0- III  i IV – VI  przybyli zaciekawieni na salę gimnastyczną.

          Nasz dzielnicowy wymienił kilka spraw, o których szczególnie powinniśmy pamiętać spędzając ferie zimowe. Jednym z najważniejszych punktów spotkania było ostrzeżenie dzieci, aby nie wchodziły na zamarznięte zbiorniki wodne, jeziora czy stawy. Kolejną sprawą poruszoną przez naszego gościa było przechodzenie przez jezdnię. Poprosił nas abyśmy, przede wszystkim przechodzili tam, gdzie są pasy, a gdy tych pasów nie ma, zwrócili szczególną uwagę, na to czy nic nie nadjeżdża, gdyż droga  hamowania pojazdu zimą jest znacznie dłuższa. Pan policjant poruszył też kwestię spędzania czasu wolnego, poprosił abyśmy nie przesiadywali cale wolne dni przed komputerem, tabletem, komórką czy telewizorem. Zaproponował zabawy na świeżym powietrzu, lecz przestrzegł nas, że zimą należy bawić się ostrożnie na podwórku, gdyż łatwo jest upaść i się potłuc lub co gorsza złamać coś. Przestrzegł nas także przed kontaktami z nieznajomymi osobami. Opowiedział, jak należy zachować się w takich sytuacjach.

          Na koniec spotkania dzieci mogły zadać pytania panu policjantowi i usłyszeć odpowiedzi na nurtujące je sprawy.

          Dzięki spotkaniom z policjantem mamy większą świadomość tego, jak należy bezpiecznie spędzać ferie.

                                                                                                                  S.W.

     • Szkolny Etap Konkurs "Sudoku - lubię to"

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Szkolny Etap Konkurs "Sudoku - lubię to".

                  12 .01. 2019 r. uczniowie naszej szkoły łamali głowy rozwiązując 4 diagramy sudoku, w ramach eliminacji do Powiatowego Konkursu "Sudoku - lubię to".W grupie klas I - III  startowało 13 zawodników. Najlepiej wypadła Hanna Miłun z klasy III  rozwiązując bezbłędnie wszystkie diagramy, druga była Lena Michniewicz , a III - cia Martyna Mikielska , obie dziewczynki z klasy II b. W grupie klas IV - VI startowało 22 uczniów.        W powiatowym konkursie naszą szkołę reprezentować będą Rozalia Mikielska z klasy VIa, która zdobyła maksymalną liczbę punktów, druga była Lidia Grześ z kl IV b, a trzecia Kamila Zarzecka z klasy V a. Najliczniej, bo aż w liczbie 23, przybyli na konkurs nasi najstarsi czyli uczniowie klas VII, VIII i IIIgimnazjum. Tą grupę będą reprezentowały: Zuzanna Bagan z kl. VIIIa ( rozwiązanie na maksymalną liczbę punktów), Julia Truszczyńska z kl VIIa, oraz Gabriela Trofimow z klasy III b gimnazjum. Przed naszymi uczniami najważniejsze starcie - 6 lutego o godz. 9.30 w Liceum Ogólnokształcącym w Olecku. Życzymy im sukcesów.

                   Dziękuję wszystkim uczniom za udział w eliminacjach oraz.nauczycielom za pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursu. Cieszę się, że ta forma rozwijania logicznego myślenia zyskuje coraz większą popularność.  

      Małgorzata Grzyb - szkolny koordynator konkursu

     • III POWIATOWY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY

     •     Już po raz trzeci w naszej szkole, w tym wyjątkowym, pełnym magii i radości okresie Świąt Bożego Narodzenia, zorganizowano KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY. Głównym celem konkursu było kultywowanie i podtrzymywanie zanikającej już tradycji własnoręcznego robienia stroików świątecznych. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III i ich rodzin  z terenu powiatu oleckiego. W tym roku wzięło w nim udział 31 uczestników.

          Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 19 grudnia 2018 roku.  Komisja konkursowa w składzie: Marek Sznurkowski – przewodniczący, Anna Topolska, Marta Romotowska i  Zofia Kardel, dokonała oceny stroików. Podczas oceny jury zwracało uwagę na: oryginalność kompozycji, brak elementów gotowych, estetykę wykonania, dobór kolorystyki, wykorzystanie materiałów naturalnych oraz wkład pracy. Po burzliwych obradach komisja wytypowała zwycięzców. Laureatem tegorocznej edycji konkursu został Łukasz Kosakowski ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku. II miejsce komisja przyznała Julii Snarskiej ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich, zaś III miejsce zajął Mikołaj Sajnaga ze Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich. Komisja konkursowa przyznała również trzy wyróżnienia, które trafiły do Piotra Zaborowskiego i Gabrieli Czerwińskiej ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich oraz do Adriana Kulhawika ze Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku. Wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom nastąpiło 21 grudnia 2018r. podczas uroczystego apelu z okazji Świąt Bożego Narodzenia w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku.

          Panie, Agnieszka Krassowska i Małgorzata Marcinkiewicz, osoby odpowiedzialne z ramienia Organizatora za przeprowadzenie konkursu, serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i ogromny wkład, jaki włożyli w przygotowanie tak pięknych i oryginalnych stroików, zaś najlepszym składają serdeczne gratulacje.

      M. Marcinkiewicz

     • Konkurs - „Najładniejsza kartka świąteczna w języku niemieckim”

     •          Już po raz trzeci w okresie adwentu w  naszej szkole nauczycielki języka niemieckiego, Pani Małgorzata Marcinkiewicz oraz Pani Violetta Janczenia,  zorganizowały wewnątrzszkolny konkurs na NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ W JĘZYKU NIEMIECKIM, który skierowany był do wszystkich uczniów uczących się języka niemieckiego. Celem konkursu było wzbudzenie zainteresowania językiem niemieckim, doskonalenie umiejętności pisania życzeń w języku obcym, kultywowanie zwyczaju wysyłania kartek świątecznych oraz umożliwienie uczniom rozwijania zdolności manualnych i artystycznych. Po obejrzeniu wszystkich kartek komisja konkursowa w składzie: Pani Anetta Borawska, Pani Magdalena Szlaszyńska oraz Pani Małgorzata Marcinkiewicz wyłoniła zwycięzców. I miejsce  komisja przyznała Kamili Domel z kl. 3a gimnazjum. II miejsce zajął Eryk Czaplejewicz z kl.8a, zaś III miejsce Malika Makhametbaeva z kl.8b. Wszyscy uczestnicy konkursu nagrodzeni zostali dodatkowymi ocenami celującymi z języka niemieckiego. Laureaci zaś otrzymali dodatkowo dyplomy i upominki, które zostały wręczone im podczas szkolnego apelu bożonarodzeniowego.

      M.Marcinkiewicz

     • Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

          W scenerii śnieżnej bieli, kontrastującej z zielenią choinek i migocących światełek, społeczność Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku zebrała się 21 grudnia w sali gimnastycznej na wyjątkowej części artystycznej z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

            Uczniowie  naszej szkoły pozwolili nam kolejny raz przeżywać historię narodzin Jezusa Chrystusa, a także dostrzec prawdziwą wartość Świąt. Podczas wzruszającego koncertu kolęd i pastorałek mogliśmy podziwiać talenty muzyczne wielu młodych artystów. Głęboką wymowę występu podkreślili soliści i instrumentaliści: Julia Truszczyńska, Julia Szlaszyńska, Bartek Woronko, Zuzanna Bagan,  Aleksandra Chodnicka, Hanna Dziokan, Eryk Czaplejewicz, Magdalena Milewska oraz pani Anna Sitko. Aranżację muzyczną dopełniał szkolny chór.

           Jak zaznaczyła twórczyni scenariusza – pani Agnieszka Kopycka – „Inscenizacja miała na celu skupić się na sensie Bożego Narodzenie, jego istocie. Chciałyśmy podkreślić,
      że jest to nie tylko czas narodzin Jezusa, czego pamiątkę obchodzimy co roku, ale także czas narodzin miłości i dobroci”.

          Wprowadzeni w świąteczni nastrój, wysłuchaliśmy życzeń pana dyrektora Stanisława Kopyckiego, który zwrócił uwagę na to, co w istocie jest najważniejsze w tym szczególnym czasie, aby nikt nie był smutny, a przede wszystkim samotny w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Byśmy byli bogaci w najważniejsze wartości wiary, nadziei i miłości, a nowy 2019 rok przyniósł spełnienie najskrytszych marzeń. Pan Dyrektor, podziękował występującym uczniom oraz nauczycielom za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości, a były to panie: Agnieszka Kopycka, Joanna Cichanowicz oraz Anna Sitko.

      Mariola Zdancewicz

     • KLASOWY KONKURS „KOCHAM CZYTAĆ”

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii KLASOWY KONKURS „KOCHAM CZYTAĆ”.

          Zaczytany grudzień za nami. To już kolejny miesiąc, w którym uczniowie z klasy IIA przygotowują teksty do pięknego czytania. Zbieranie znaczków i otrzymywanie comiesięcznych nagród bardzo mobilizuje dzieci do pracy  z książką. Podczas zajęć obecni i zaczytani byli również bliscy naszych małych czytelników, za co im serdecznie dziękujemy. Częstym gościem był Bartek Woronko – brat Izy, pani Beata Dźwilewska oraz pani Zdzisława Jurewicz, babcia Tymka i Konrada. Dzięki ich zaangażowaniu, dzieci mogły otrzymać podwójna ilość znaczków i tym samym zająć następujące miejsca: I – Iza Dźwilewska, II – Konrad Sitkowski oraz III – Tymoteusz Murawski.

          Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałe dzieci zapraszamy do przygotowywania pięknego czytania.

      Wychowawczynie

     • Przebojem na listy światowych przebojów?

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Przebojem na listy światowych przebojów? .

          „Jestem przekonana, że jeszcze o Tobie usłyszymy” – takimi słowami zakończyłam wywiad (poniżej) przeprowadzony w marcu do szkolnej gazetki z naszym uczniem, członkiem zespołu muzycznego Syndrom  – Erykiem Czaplejewiczem. Nie trzeba było długo czekać, by tak się stało, albowiem już siódmego grudnia tego roku Syndrom wygrał krajowe eliminacje podczas festiwalu ,,Imagine Żywe Granie" i będzie reprezentował Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Imagine w holenderskim Maastricht we wrześniu przyszłego roku. Młodzi muzycy pokonali w tych zmaganiach Anię Cieślę, Eye of the storm, The Wall, Melob Bar i SKENE. Siedemnastego grudnia w studiu radiowym Trójki zespół nagrał materiał promocyjny przed wyjazdem do Maastricht. W skład zespołu, oprócz Eryka Czaplejewicza (saksofon, klawisze, wokal), wchodzą Bartłomiej Śliwiński (perkusja, wokal), Kuba Śliwiński (gitara elektryczna, wokal) oraz Jan Łoziński (kontrabas, gitara basowa). Chłopcy mają na swym koncie i inne sukcesy – w czerwcu zagrali w finale konkursu amatorskich zespołów LegaFest Olecko, zdobywając wyjątkową nagrodę - własny koncert podczas festiwalu w 2019 r. W lipcu z kolei Syndrom otworzył tegoroczny Przystanek Olecko, zaś w październiku zagrał w wojewódzkim finale ,,Rockowań 2018". Jesteśmy dumni z Eryka, zespołowi zaś życzymy wielu sukcesów. Wierzymy, że pierwsza nagroda na międzynarodowym Festiwalu Imagine w Maastricht trafi właśnie w ich ręce, za co z pewnością wszyscy będziemy trzymać kciuki.

      Agnieszka Anna Kopycka

     • IV POWIATOWY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA "Nigdy więcej wojny"

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii IV POWIATOWY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA "Nigdy więcej wojny".

          7 grudnia 2018r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku odbył się IV Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania ,,Nigdy więcej wojny”, który skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu oleckiego.

          Głównym celem tegorocznej edycji było przede wszystkim: popularyzowanie prozy o tematyce wojennej, ukazanie dążeń do wolności, walk i zmagań o wolność poprzez pryzmat utworów literackich oraz uczczenie 100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

          Uczniowie naszej szkoły tradycyjnie wzięli udział w konkursie. W kategorii klas czwartych Maja Sztelmach zaprezentowała fragment utworu Joanny Porazińskiej pt. ,,Asiunia” i zdobyła wyróżnienie. W kategorii klas piątych wystąpiła Michalina Kalinowska, która przeczytała opowiadanie Idy Fink ,,Zabawa w klucz”. W kategorii klas siódmych i ósmych Jakub Mackun z kl.VIII  niemalże aktorsko zinterpretował ,,Pamiętnik z powstania warszawskiego”  Mirona Białoszewskiego i zdobył tytuł ,,Mistrza Pięknego Czytania”.

          Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody książkowe.

       Anna Klimasara