• Wiersze ks. Jana Twardowskiego zachwycały po raz kolejny- IX Powiatowy Konkurs Recytatorsko – Muzyczny Poezji Jana od Biedronki

     • 05 czerwca tego roku już po raz dziewiąty odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorsko – Muzyczny Poezji Jana od Biedronki. Przystąpili do niego uczniowie ze szkół powiatu oleckiego. Zmagania ze słowem mówionym oceniała komisja w składzie:

      - Małgorzata Burba – nauczyciel konsultant Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia  Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku, nauczycielka języka polskiego;

      - Marta Jeżewska – nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach;

      - Katarzyna Kamińska – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku,  nauczycielka języka polskiego;

      - Mariola Borys – wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Olecku, nauczycielka języka polskiego.

       Cele, jakie przyświecają naszemu konkursowi, to przede wszystkim: prezentacja dorobku artystycznego uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów oraz propagowanie ich osiągnięć, integracja lokalnego środowiska młodzieży szkolnej, a także popularyzowanie twórczości ks. Jana Twardowskiego, która należy do poezji o tematyce religijnej, lecz jest propozycją propagującą model wiary radosnej, bliskiej człowiekowi i, co dodać należy, wciąż pozostaje aktualna, modna i popularna. Niezwykła popularność poezji księdza Twardowskiego wynika z tego, że poeta odwołuje się do uczuć najprostszych, najważniejszych wzruszeń przynależnych człowiekowi "od zawsze", nie podlegających więc prawom subiektywnego spojrzenia, czy osądu. Swoje pisarskie credo zawarł Twardowski we wstępie do "Poezji wybranych" z 1979 roku. Pisze tam m. in. : „Świat dany nam jest w sposób rzeczywisty, a nie tylko wyobraźniowy. Nie istnieje jako pomyślenie, czy poetycka rzecz. Jest zbiorem rzeczy egzystujących. I dlatego lubię nazywać po imieniu drzewa, kwiaty, kamienie. Daleki jestem od operowania, tak powszechnego dziś, znakami: ptak, zwierzę, ryba, liść, kwiat. Widzę bowiem dzięcioła, kosa, bociana, słonia, pstrąga, ślaz, borsuka, wrotycz, makolągwę." Twardowski jest więc zwolennikiem zmysłowej obserwacji rzeczywistości, skłania się ku naocznemu, nie podręcznikowemu oglądowi zjawisk. Jest on piewcą Boga, życia i przyrody, i nieodparcie kojarzy się z biedronkami, dlatego też  towarzyszyły  nam one i w tej edycji konkursu. Jedna z nich – Maja Dziubińska z kl. IV c z SP4 w Olecku zaprezentowała wiersz naszego patrona. Wspólna podróż obecnych w AGT osób przez kolejne strofy roztoczyła przed nami piękno przyrody i piękno słowa – tego mówionego i śpiewanego.

      W tym roku laureatami konkursu zostały wymienieni niżej uczniowie.

      Kategoria recytacja uczniów kl. IV – VI szkół podstawowych:

      I miejsce – Natalia Sadłowska ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Olecku (przygotowanie – Monika Kacprzyk);

      II miejsce – Jakub  Życzewski z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wieliczkach (przygotowanie – Izabela Czapuryn);

      III miejsce – Michalina Kalinowska ze Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku (przygotowanie – Anna Klimasara);

      Wyróżnienie – Alicja Rydzewska ze Szkoły Podstawowej w Judzikach (przygotowanie  - Agnieszka Łaskowska).

      Kategoria recytacja uczniów kl VII – VIII szkół podstawowych i III gimnazjum:

      I miejsce – Oliwia Sulima ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku (przygotowanie – Jolanta Gierak;

      II miejsce:
      - Aleksander Sienkiewicz ze Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku (przygotowanie – Agnieszka Anna Kopycka);

      - Aleksandra Jankowska ze Szkoły Podstawowej w Judzikach (przygotowanie – Agnieszka Łaskowska);

      III miejsce – Julia Chmielewska ze Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich (przygotowanie – Dorota Reich);

      Wyróżnienia:
      - Kinga Burzyńska ze Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich (przygotowanie – Dorota Reich);

      - Adrianna Sulżycka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach (przygotowanie – Izabela Czapuryn).

      Kategoria poezja śpiewana:

      I miejsce – Julia Domańska ze Szkoły Podstawowej w Judzikach (przygotowanie – Agnieszka Łaskowska);

      II miejsce – Zuzanna Pęcak ze Szkoły Podstawowej w Judzikach (przygotowanie – Agnieszka Łaskowska).

       Laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy, zaś wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy w przyszłym roku na jubileuszową już – dziesiątą edycję konkursu.

                                                                                                                  Agnieszka Anna Kopycka

     • WYNIKI II Powiatowego Konkursu Ładnego Pisania pod hasłem ,,Śpiew z pożogi” wpisanego przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku do kalendarza ogólnopolskich obchodów 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej.

     •  

      Kat. I - uczniowie klas I - III szkół podstawowych:

      I miejsce - Żurawlew Filip - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku,

      II miejsce - Wasilewska Maja - Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku,

      III miejsce - Radzewicz Kamil - Szkoła Podstawowa w Stożnem.

      Kat. II - uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych:

      I miejsce - Kownacka Aleksandra - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku,

      II miejsce - Bednarek Anna - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku,

      III miejsce - Karczewski Bartosz - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku.

      Kat. III - uczniowie kl. VII - VIII  SP i kl. III gimnazjów:

      I miejsce - Korotko Gabriela - Szkoła Podstawowa w Judzikach,

      II miejsce - Jabłońska Dominika - Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku,

      III miejsce - Kuczyńska Zuzanna - Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku

      Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się  w sobotę - 8.06.2019 r. około  godz. 10.30 podczas Festynu Rodzinnego w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku – os.Siejnik  I 14.

      Serdecznie zapraszamy laureatów wraz z opiekunami oraz innych uczestników do skorzystania z atrakcji festynu przygotowanych dla społeczności lokalnej przez organizatorów.

         

                                                                                                              Organizatorzy

                                                                                                       II Powiatowego Konkursu Ładnego Pisania

                                                                                                                       pod hasłem ,,Śpiew z pożogi”     

     • KIDS4KIDS

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii KIDS4KIDS.

      4 czerwca 2019 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olecku zorganizowała XIII już Festyn Integracyjny KIDS4KIDS, Dzieci - Dzieciom pod hasłem „Podróże wesołego Ortografka - Europa.” W festynie mogli wziąć udział wytypowani uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych na terenie szkoły lub Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Udział w festynie był traktowany jako wyróżnienie za rzetelną i systematyczną pracę ćwiczeniową w ciągu całego roku szkolnego. 30-osobowa grupa z naszej szkoły uczestniczyła w ciekawych zabawach i pokazach podczas festynu pod opieką dwóch pań: pani Małgorzaty Marcinkiewicz i pani Jolanty Wojtkowskiej.

     • Mistrz Zadań Tekstowych

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Mistrz Zadań Tekstowych.

      Za nami najdłużej odbywające się cykliczne rozgrywki matematyczne w powiecie oleckim. W dniu 31 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku  odbyła się XX jubileuszowa edycja Konkursu Matematycznego klas II „Mistrz Zadań Tekstowych”. Tegoroczny konkurs organizowany był pod patronatem Burmistrza Olecka Karola Sobczaka, który wraz z dyrektorem szkoły Stanisławem Kopyckim dokonał uroczystego otwarcia matematycznych zmagań. Zadaniem startujących uczniów było samodzielne rozwiązanie sześciu trudnych zadań tekstowych. Do matematycznego pojedynku stanęło 24 przedstawicieli klas  drugich  z  ośmiu  szkół  podstawowych  powiatu  oleckiego. Mistrzami  okazali  się ex aequo Piotr Zieliński ze  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, Olivier Nartowicz ze Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku oraz Tymon Wojciulewicz ze  Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku. II miejsce zajął Mikołaj Sajnaga ze Szkoły Podstawowej  w Babkach Oleckich. Trzecie miejsce przypadło Nikolasowi Hendersonowi ze Szkoły Podstawowej w Wieliczkach. Organizatorki  konkursu:  Joanna Cichanowicz, Małgorzata Grzyb i Alicja Czerniecka serdecznie gratulują zwycięzcom. Podziękowania należą się też nauczycielkom, które przygotowały uczniów do konkursu. Życzymy wszystkim dalszych sukcesów.

      Małgorzata  Grzyb

     • XIV Powiatowy Konkurs Recytatorsko – Muzyczny Poezji Jana Pawła II

     •   17 maja 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieliczkach odbył się XIV Powiatowy Konkurs Recytatorsko – Muzyczny Poezji Jana Pawła II organizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wieliczkach. Zgromadził on dziewiętnaścioro uczestników z siedmiu szkół z powiatu oleckiego. Naszą szkołę w kategorii poezji recytowanej reprezentowało troje uczniów i wszyscy zostali laureatami, co nas bardzo cieszy. Drugie miejsce w tym konkursie zajęli: Agnieszka Majewska z kl. III a gimnazjum (opiekun – pani Anna Klimasara) i Jakub Mackun z kl. VIII b SP (opiekun – pani Anna Karolina Szyłkiewicz), zaś trzecie miejsce przypadło Julii Szlaszyńskiej z kl. VII b SP (opiekun – p. Agnieszka Anna Kopycka). Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                          Agnieszka Anna Kopycka

     • Powiatowy Turniej BRD

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Konkurs BRD.

       W dn. 28.04.2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im.ks.Jana Twardowskiego po raz kolejny odbyły się powiatowe eliminacje Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu oleckiego. Do turnieju przystąpili uczniowie rywalizujący w dwóch kategoriach. Szkoły podstawowe reprezentowały drużyny czteroosobowe, zaś szkoły gimnazjalne - trzyosobowe. Zmagały się one w takich konkurencjach , jak: test z przepisów ruchu drogowego, jazda sprawnościowa rowerem po miasteczku ruchu drogowego i torze przeszkód czy udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszystko to odbywało się pod fachowym okiem policjantów Komendy Powiatowej Policji w Olecku i ratowników medycznych z oleckiej ,,Olmediki".

      Grupa I uczestników Turnieju BRD ze szkół podstawowych to dzieci z roczników: 2007, 2008, 2009.
      W tym roku zgłoszono jedną drużynę.

      I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku w składzie:
      Kamila Dziadolik, Kamila Zarzecka, Jakub Kozłowski, Mikołaj Budziński.

      Grupa II uczestników Turnieju BRD ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z roczników poniżej 2006r. (powyżej 13 lat):
      I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku w składzie:
      Maciej Wojciulewicz, Jakub Kneć, Mateusz Megiel.
      II miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku.
      III miejsce - Szkoła Podstawowa w Wieliczkach.

      Zwycięskie  drużyny będą  reprezentować powiat olecki w  Finale Wojewódzkim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbędzie się w dniach 13 -14.05.2019r. w Iławie.

      Krzysztof Krajewski

     • Macmillan Primary School Tournament VII

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Macmillan Primary School Tournament VII.

      30 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego  w Olecku odbył się turniej z języka angielskiego w ramach ogólnopolskiej akcji Macmillan Primary School Tournament VII, którego organizatorami była  Szkoła Podstawowa Nr 4  z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku oraz wydawnictwo Macmillan. Turniej przeznaczony był dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej. Celem konkursu było motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i znajomości języka angielskiego oraz integracja uczniów pobliskich szkół.

      Do konkursu przystąpiło 12 uczniów z sześciu szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Olecku (przygotowanych przez panią Dorotę Karczewską), Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Kopernika w Olecku (przygotowywanych przez panią Małgorzatę Żabicką – Bojar), Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku (przygotowanych przez panią Justynę Ołów), Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku (przygotowanych przez panią Magdalenę Borys),  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sokółkach (przygotowywanych przez panią Ewelinę Szóstkiewicz) oraz ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie (przygotowywanych przez panie Katarzynę Żuryńską i Małgorzatę Smokowską).

      Uczniowie zmagali się przez 45 minut z testem jednokrotnego wyboru. Po ciężkiej pracy uczestnicy turnieju udali się na słodki poczęstunek i chwilę relaksu. Po krótkim czasie nastąpiło ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród. Uczniowie, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a pozostali dyplomy i drobne upominki.

      Pierwsze miejsce w turnieju zajęła uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku – Zuzanna Żukowska, drugie miejsce zajął uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku – Krzysztof Godlewski oraz trzecie miejsce ponownie uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku – Izabela Giczewska.

      Dziękujemy za wsparcie wydawnictwu Macmillan oraz Szkole Języków Obcych „English Zone”.

      Wszystkim uczestnikom raz jeszcze dziękujemy za udział w konkursie, laureatom składamy serdeczne gratulacje, a chętnych i zainteresowanych konkursem zapraszamy za rok.

      Organizatorzy turnieju:

      • wydawnictwo Macmillan - Anna Rokita
      • Fabian Szóstkiewicz
      • Magdalena Antkiewicz
      • Magdalena Borys
     • Powiatowy Konkurs Ortograficzny "Mistrz Ortografii klas drugich"

     • 29 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku już po raz XV odbył się Powiatowy Konkurs Ortograficzny " Mistrz Ortografii klas drugich". Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice klasy 2b Lena Michniewicz oraz Maja Wasilewska, podopieczne Pani Katarzyn Fiećko i Małgorzaty Marcinkiewicz. Dziewczęta wykazały się świetną znajomością ortografii i interpunkcji. Niestety jak to bywa na każdym konkursie, trzeba było wyłonić najlepszych. Na liście laureatów znalazła się Maja Wasilewska, która zdobyła II miejsce. Serdecznie gratulujemy.

      Mai i Lenie dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły i życzymy dalszych sukcesów.

      M.Marcinkiewicz

     • Najlepiej jest u mamy

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Najlepiej jest u mamy.

      „Najlepiej jest u mamy, to każde dziecko wie.

      Najlepiej jest u taty, gdy smutno ci i źle”.

      W ramach obchodów w naszej szkole dnia rodziny, w klasach 0a, 0b i Ib przeprowadzono zajęcia integrujące rodziców i dzieci. Wychowawczynie:  Zofia Sadłowska, Agnieszka Sztylka, Aneta Skrzypiec i Izabela Kuczyńska wraz z uczniami zorganizowały gościom wzruszającą część artystyczną zakończoną wspólnym poczęstunkiem. Uczniowie klasy Ib przygotowali humorystyczne przedstawienie zatytułowane „W supermarkecie”.  W odpowiedni nastrój wprowadziła wzruszająca piosenka  pt. ”W ogrodzie.” W repertuarze klasy znalazła się również piękna recytacja  wierszy, a goście podziwiali zdolności muzyczne swoich pociech oraz zacięcie aktorskie. Punktem kulminacyjnym zajęć stało się nagranie,  w którym dzieci opowiadają o swoich rodzicach. I to poruszyło wszystkie serca, i te małe i te duże. W klasach 0a i 0b dzieci nie musiały wiele mówić, wystarczyło, że pokazały się na scenie i uśmiechnęły się do rodziców, którzy nie ukrywali swojej radości i wzruszenia.  I już za to posypały się gromkie brawa. Oczywiście ich część artystyczna okraszona była wieloma piosenkami i wierszami zaprezentowanymi w niepowtarzalny sposób. Najmłodsze dzieci wystąpiły w inscenizacji słowno–muzycznej „Gdy kropelka była mała”. Każde dziecko w przygotowanie występu włożyło wiele pracy, cierpliwości i zaangażowania. Często kosztem innych zajęć, bardziej atrakcyjnych niż próby. Kochający rodzice zawsze wspierają swoje pociechy, cieszą się i smucą razem z nimi. Swoją postawą dają przykład młodemu człowiekowi, bo to ich zachowanie i postawy często dzieci naśladują. Dziękujemy drodzy Rodzice, że byliście z nami.

      AS

     • Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Jana od Biedronki

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Jana od Biedronki.

      23 maja w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Jana od Biedronki. Wiersze naszego Patrona „od mrówki, ważki, biedronki” łączą humor z powagą, rzeczom małym, szczegółom nadają rangę wielkości, uczą zachwytu nad światem i wielkiej miłości do ludzi. Niepowtarzalność poezji ks. Jana Twardowskiego polega na doskonałym połączeniu klimatu ciepła i pełnej humoru obserwacji świata i człowieka.

      Te cechy dostrzegli również młodzi recytatorzy. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum. W tym roku do konkursu przystąpiło aż 59  recytatorów.

      Oto nagrodzeni:

      I kategoria: klasy 0-3 sp

      I miejsce – Rafał Smokowski (3a)

      II miejsce – Alicja Konopko (1b)

      III miejsce – Katarzyna Wiśniewska (1a)

      Wyróżnienia:

      Aleksandra Toczyńska (1b)

      Sara Wiśniowska (0b)

       

      II kategoria: klasy 4-6 sp

      I miejsce – Dawid Białanowski (5b)

      II miejsce – Michalina Kalinowska (5a)

      III miejsce – Martyna Toczyńska (6a)

      Wyróżnienia:

      Antonina Dębska (6b)

      Maja Dziubińska (4c)

      Zofia Reczko (4c)

      II kategoria: klasy 7- 8 sp /3 gim.

      I miejsce – Eryk Czaplejewicz (8a)

      II miejsce – Agnieszka Majewska (3aG)

      III miejsce – Aleksander Sienkiewicz (7b)

      Wyróżnienia: Filip Krawczyk (7a), Piotr Modzelewski (7b)

       

      Gratulujemy! 

      Laureaci etapu szkolnego będą reprezentować naszą szkołę 5 czerwca w IX Powiatowym Konkursie Recytatorsko-Muzycznym Poezji Jana od Biedronki w AGT w Olecku. 
      Życzymy Powodzenia!

      Nagrody na konkurs ufundowała Rada Rodziców. Dziękujemy.

      Karolina Szyłkiewicz

     • DACHL w pigułce

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii DACHL w pigułce.

      16 maja 2019r. w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego  w Olecku odbył się I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych „DACHL w pigułce”, którego  organizatorami były  Szkoła Podstawowa Nr 4  z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku oraz  Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich. Głównym celem konkursu było motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i znajomości języka niemieckiego, rozbudzanie ciekawości i otwartości wobec kultury krajów niemieckojęzycznych oraz integracja uczniów pobliskich szkół.

      Do konkursu przystąpiło 14 uczniów z pięciu szkół z powiatu oleckiego: Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Olecku (przygotowanych przez panią Emilię Kaczmarek), Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika w Olecku, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku (przygotowanych przez panią Reginę Rynkiewicz), Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku (przygotowanych przez panią Małgorzatę Marcinkiewicz), oraz ze Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich (przygotowanych przez panią Violettę Janczenię). Do konkursu każda szkoła mogła wystawić 3 uczestników, po wcześniejszych eliminacjach szkolnych.

      Komisja w składzie: przewodniczący Zbigniew Bogdan, oraz członkinie Ewa Budzińska i Urszula Zaborowska, czuwała nad poprawnością przebiegu konkursu. Tego samego dnia po obradach jury odbyło się uroczyste podsumowanie wraz z ogłoszeniem wyników oraz wręczeniem nagród. Najlepszym spośród uczestników konkursu okazał się Paweł Kuszewski ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku. Drugie miejsce zajął Krzysztof Bielawski ze Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku, a trzecie miejsce zajęła Julia Chmielewska ze Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich. Dowodem na to, że walka była zacięta, była dogrywka, składająca się z 9 pytań, ponieważ konkurs nie przewidywał miejsc  ex aequo. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy a zwycięzcy atrakcyjne nagrody. W czasie, gdy jury sprawdzało testy i typowało zwycięzców, wszyscy uczestnicy próbowali smakołyków, przygotowanych przez organizatorki konkursu Małgorzatę Marcinkiewicz i Violettę Janczenię.

      Wszystkich uczestnikom raz jeszcze dziękujemy za udział w konkursie, laureatom składamy serdeczne gratulacje, a chętnych i zainteresowanych konkursem zapraszamy za rok.

       Organizatorzy: Małgorzata Marcinkiewicz i Violetta Janczenia

     • Konkurs plastyczny "Wiem, jaki zawód będę wykonywać w przyszłości"

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Konkurs plastyczny - doradztwa zawodowe.

      9 maja 2019 roku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom Powiatowego Konkursu Plastycznego ,,Wiem, jaki zawód będę wykonywać w przyszłości'' - adresowanego do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej  oraz Powiatowego Konkursu na Prezentację Multimedialną ,,Mój zawód- moja praca''- skierowanego do uczniów klas VII-VIII SP, III G. i szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem konkursów było PCWE w Olecku. Na początku uroczystości – pani dyrektor Elżbieta Domasik gorąco przywitała przybyłych gości i podziękowała wszystkim osobom biorącym udział w konkursach oraz ich opiekunom za przygotowanie. Następnie odbyło się ogłoszenie wyników. Naszą szkołę reprezentowały 4 uczennice – 2 z klasy VI i 2 z klasy VIII. Uczennica naszej szkoły – Martyna Kasprzyk z VIII B za prezentację – „Dietetyk” zajęła 3 miejsce w konkursie prezentacje multimedialne. Nagrody zwycięzcom wręczał pan  Marian Świerszcz – starosta olecki wraz z przewodniczącą komisji. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali drobne upominki i dyplomy. Po uroczystości odbył się mały poczęstunek, w czasie którego uczniowie mogli wypić herbatę oraz porozmawiać z organizatorami konkursu i zrobić pamiątkowe zdjęcia.

      Martyna Kasprzyk – kl.VIII B

     • Sukcesy artystyczne w klasach I - III

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Sukcesy artystyczne w klasach I - III.

      Jak co roku na wiosnę w naszym mieście odbył się Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Gratka dla nastolatka.”

      Z naszej szkoły w eliminacjach udział wzięło dwóch solistów i jeden zespół. Do ścisłego finału zakwalifikowała się Maja Wasilewska i Lena Michniewi cz z klasy II B, przygotowane przez panią Katarzynę Fiećko oraz zespół „Biedroneczki” z klasy I B prowadzony przez panią Anetę Skrzypiec.

      1 maja 2019 roku o godzinie 12.00, w sali kina Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku rozpoczęły się występy finałowe.  Corocznie organizowany konkurs dostarczył widzom wielu emocji. Komisja konkursowa spośród ogromu uczestników postanowiła przyznać  pierwsze miejsce zespołowi „Biedroneczki”, w składzie: Lena Grześ, Lena Stasiak, Ola Toczyńska, Agata Szóstkiewicz, Alicja Konopko, Jędrzej Topolski, Ksawery Szczecina, za piosenkę „Piosenka biedronki” oraz trzecie miejsce Lenie Michniewicz za piosenkę „Przyjaźń.”

      Jako społeczność szkolna jesteśmy dumni z sukcesów naszych uczniów. Mamy nadzieję, że Wasze pasje, talenty i  zainteresowania dalej będziecie rozwijać i doskonalić.

      Sylwia Wysocka

     • Spotkanie z Kamilem Bogusławem Janickim - autorem wystawy pt. „O Witkacym”

     • W lutym 2019 r. w PCWE , a dokładnie w  Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej  w Olecku,  odbyło się spotkanie z Kamilem Bogusławem Janickim –  oryginalnym i interesującym artystą, autorem wystawy malarskiej  inspirowanej sztuką Witkacego. 

      Na wernisaż wyruszyli  uczniowie 7 klas i towarzyszące im nauczycielki: Pani Magdalena Szlaszyńska, Pani Joanna Cichanowicz  oraz Pani Grażyna Hołownia, by wspólnie uczestniczyć w wystawie prac malarskich. Spotkanie miało charakter zarówno wernisażowy, jak też edukacyjny, było formą wywiadu z autorem wystawy, podczas którego Kamil Janicki  podzielił się wiedzą na temat swej twórczości. Opowiedział też o źródłach wielu własnych inspiracji.

      Ekspozycja prezentowała prace, które są kopiami obrazów Witkacego  z okresu jego przynależności do awangardowego ugrupowania formistów, w tym także autorskie prace Kamila Janickiego inspirowane twórczością mistrza.

     • Wystawa Junk Art

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wystawa Junk Art.

      W ramach programu nauczania plastyki w klasie VII oraz Edukacji Globalnej uczniowie kl. VII na zajęciach z plastyki wykonywali rzeźby w nurcie Junk Art, polegającym na tworzeniu sztuki z materiałów odpadowych.

      Czym jest Junk  Art?

      Junk  Art jest dziedziną sztuki polegającą na tworzeniu kompozycji ze śmieci. Idea narodziła się w latach 50-tych w Ameryce i była częścią ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Korzenie tego typu tendencji w sztuce sięgają jednak samego początku XIX wieku, gdy znane było jako Found Object, czy Ready-Made. Inspiracją do stworzenia tej dziedziny była praca „Still Life with Chair Caning” Pabla Picassa, który wkomponował w nią fragmenty krzesła. Oficjalnie za twórcę Junk  Artu uważany jest Marcel Duchamp. Mimo jego aktywności w tego rodzaju sztuce od 1913, dopiero w 1917 powstała jego najbardziej znana praca „Fontanna”. Prezentuje ceramiczny pisuar podpisany przez artystę „R. Mutt” co ma być nazwiskiem producenta urządzeń sanitarnych.

      Aby ukierunkować prace uczniów, głównym tematem prac miała być  abstrakcja. Prace miały być jak najbardziej nietypowe, co było dosyć łatwym zadaniem, biorąc pod uwagę materiały, które mieliśmy do tego wykorzystać. Podstawowym tworzywem tych zajęć były bowiem  puszki, nakrętki, śrubki, gwoździe itp.

      Mimo tego, że wielu nauczycieli nigdy wcześniej nie interesowało się Junk Artem,  przyłączyli się oni  do wykonania wystawy i wspólnie z klasami stworzyli różnego rodzaju dzieła. Dzieci z zerówki wykonały „ufoludki”, uczniowie  klasy 2 b - „roboty”, zaś na zajęciach technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej i w III gimnazjalnych  zostały zaprojektowane i stworzone roboty, do których wykorzystano również surowce wtórne.  

      Wyrosłe z ciekawości  tworzenie abstrakcyjnych prac okazało się naprawdę świetną zabawą.

      Niesamowite stwory  i roboty powołane do istnienia mocą wyobraźni  uczniów stanowiły przez kilka tygodni kolejny element bogatego wystroju naszej szkoły.

     • Magiczne spotkanie z książką - zajęcia dla przedszkolaków

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Magiczne spotkanie z książką - zajęcia dla przedszkolaków.

      Magiczne spotkanie z książką - zajęcia dla przedszkolakówW naszej szkolnej bibliotece zorganizowano zajęcia przedszkolakom z zaprzyjaźnionego przedszkola ,,Smyk”. Maluchy z wielką radością zapoznały się z magicznym dla nich miejscem. Zdecydowana większość z nich była po raz pierwszy w bibliotece. Dzieci miały możliwość przejść między regałami w wypożyczalni i obejrzeć czytelnię. Spotkanie nie mogło obyć się bez głośnego czytania. Przedszkolaki wysłuchały książki pt. „Naciśnij mnie” w trakcie której naciskały, dmuchały, liczyły kropki, obracały książkę w lewo i w prawo, klaskały. Każda strona zaskakiwała naszych małych gości swą magią. Z zapartym tchem obserwowały, jak zmieniają się kolorowe kropki. Wszystkim dzieciom bardzo spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane książki, które z chęcią oglądały i komentowały oglądane obrazki.

     • Happening na plastyce w klasie VII

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Happening na plastyce w klasie VII.

      W bieżącym roku szkolnym uczniowie z klas VII na lekcji plastyki poznawali różne zagadnienia z zakresu sztuki współczesnej. Wśród nowych pojęć pojawiły się dwa terminy: performance i happening. Żeby lepiej zrozumieć te zagadnienia, uczniowie poznawali je w sposób praktyczny, przygotowując się odpowiednio wcześniej do publicznej prezentacji . W kwietniu zaprezentowali się w happeningu. Do tego przedsięwzięcia przygotowywali się metodą projektu - podawali propozycje tematów, które były związane z różnymi problemami współczesnego człowieka; wybrali najpopularniejsze z nich do przedstawienia, dokonali podziału grup i wyboru liderów. Każda grupa zaprezentowała się w ograniczonym czasowo przedstawieniu, ukazując dramaturgię, tworząc logiczną narrację i korzystając przy tym z zestawu różnych znaków: haseł, obrazów, aktorskich gestów, przedmiotów, postaci, mających wywołać wrażenie na widzu i skłonić do myślenia. Po prezentacji każda grupa dokonywała oceny, zwracając uwagę na zgodność z tematyką, na zrozumienie idei happeningu oraz na ogólny wyraz artystyczny. Wypisywała też zalety i wady poszczególnych występów. Ta forma artystyczna po raz pierwszy zagościła w naszej szkole i wywołała bardzo pozytywne emocje. Wszyscy dobrze się bawiliśmy i mamy nadzieję, że każdy uczestnik happeningu zapamiętał przekazane w tej formie treści.

      Warto zachęcać uczniów do kreatywności i angażowania się do odpowiedzialnej pracy w grupie.

     • EGZAMIN GIMNAZJALNY I EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ZA NAMI

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii EGZAMIN GIMNAZJALNY I EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ZA NAMI.

      W dniach 10-12 kwietnia uczniowie ostatnich klas naszego gimnazjum przystąpili do końcowego egzaminu. W tym roku odbył się się on po raz ostatni. W ciągu trzech dni uczniowie zmierzyli się z egzaminami sprawdzającymi ich wiedzę z trzech dziedzin - napisali egzamin humanistyczny, w tym z języka polskiego,  przyrodniczo - matematyczny oraz z języka obcego nowożytnego.

      Zaskakująca fraszka Jana Sztaudyngera na języku polskim Życie zmiętego „Życie mnie/ Mnie!” wprawiła niejednego gimnazjalistę w osłupienie, niekiedy do tego stopnia, iż niektórzy nie byli pewni, czy arkusz jest poprawnie wydrukowany J,  trudne zadanie otwarte z matematyki i niełatwa chemia. To niektóre z wielu opinii na temat tegorocznych egzaminów gimnazjalnych.

      Egzaminy rozpoczynały się o godzinie 9.00 i w zależności od zakresu trwały 60 lub 90 minut.

      Tuż po egzaminie gimnazjalnym w naszej szkole odbył się, pierwszy po reformie edukacji, egzamin ósmoklasisty. Ostatni rocznik szkoły podstawowej w dniach 15-17 kwietnia mierzył się z problematyką języka ojczystego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

      Egzamin ósmoklasisty 2019 obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego pojawił się m.in. fragment książki "Mały Książę", do którego były pytania. Do napisania była m.in. rozprawka na temat: Czy lepiej patrzeć sercem czy umysłem? Jako alternatywę można było napisać opowiadanie.

      Egzamin z matematyki nie zaskoczył uczniów, zgodnie przyznali, że spodziewali się trudniejszych zadań, ale tak naprawdę były w miarę proste, choć niektóre pytanie były podchwytliwe, na przykład takie, w których trzeba było szukać odpowiedzi w poleceniu, takie typowe na logikę.

      Uczniowie przyznawali, że jak zawsze było trochę stresu spowodowanego samym faktem, że jest to egzamin.

      Teraz przed uczniami zarówno kończących gimnazjum jak i szkołę podstawową ponad miesiąc oczekiwania na wyniki i jeszcze sporo nauki, by cenzurki były zadowalające, nie można spocząć po egzaminie  na laurach.

       

      Mariola Zdancewicz

     • Sukcesy uczniów naszej szkoły

     •  

      SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
      Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
      IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OLECKU
      W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
      WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY W OLSZTYNIE

       

      „Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału

      – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień”.

      James Madison

          Wysokie wyniki naukowe uczniów budują prestiż szkoły, wpływają na dobry wizerunek placówki w środowisku lokalnym, są świadectwem rzetelnej pracy kadry pedagogicznej. Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku może w tym roku poszczycić się najlepszymi wynikami w gminie w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

          Konkursy przedmiotowe od lat cieszą się wielkim prestiżem wśród środowisk szkolnych. Wynika to z faktu, iż zapewniają laureatom liczne przywileje. Są nimi: nie tylko ocena celująca na świadectwie, ale także preferencje przy wyborze szkoły czy zwolnienie z części egzaminu zewnętrznego. Te czynniki powodują, że są bardzo popularne wśród młodzieży szkolnej. Jest to dowód na to, że nauczyciele potrafią umiejętnie rozwijać w podopiecznych talenty i zainteresowania, motywować do ciężkiej, uczciwej i wytężonej pracy.

          Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku na początku II półrocza przystąpili do etapu wojewódzkiego kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i osiągnęli w nich doskonałe wyniki.

          Nasza szkoła może poszczycić się aż sześcioma tytułami laureata oraz trzema tytułami finalisty w kuratoryjnych konkursach.

      Poniżej prezentujemy listę laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019:

       

      LAUREACI:

      Izabela Motulewicz - język polski (nauczyciel przygotowujący - Mariola Zdancewicz),

      Jan Kamiński - język polski (nauczyciel przygotowujący - Mariola Zdancewicz),

      Aleksander Adamajt - język polski (nauczyciel przygotowujący - Anna Klimasara),

      Miłosz Skrzypiec - matematyka (nauczyciel przygotowujący - Anna Domasik),

      Zuzanna Bagan - matematyka (nauczyciel przygotowujący - Anna Kawałko),

      Jan Kamiński - język angielski (nauczyciel przygotowujący - Magdalena Borys).

       

      FINALIŚCI:

      Gabriela Trofimow - język polski (nauczyciel przygotowujący - Mariola Zdancewicz),

      Krzysztof Bielawski - język polski (nauczyciel przygotowujący - Mariola Zdancewicz),

      Aleksander Adamajt - matematyka (naucyciel przygotowujący - Anna Kawałko).

       

      Wszystkim wyróżnionym gratulujemy sukcesów!