• „Wolność to nie cel, lecz szansa…”

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii „Wolność to nie cel, lecz szansa…”.

          Słowa piosenki Marka Grechuty „Wolność” były mottem niezwykle podniosłej uroczystości z okazji 100. rocznicy  odzyskania przez Polskę niepodległości, która odbyła się 9 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku.

          Niezwykły jubileusz rozpoczęliśmy od symbolicznego posadzenia żołędzi, które zostały zebrane przez uczniów podczas wycieczki szkolnej śladami Józefa Piłsudskiego po Litwie w ramach projektu edukacyjnego „Wolność, godność, niepodległość” spod dębu rosnącego w Zułowie – małej wsi w okręgu wileńskim, w której  urodził się Józef Piłsudski. A uroczystego aktu dokonali honorowi goście pani Kapitan Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – Anna Marczak oraz Prezes Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – pułkownik doktor inżynier Władysław Krajewski oraz Dyrektor Szkoły – pan Stanisław Kopycki.

          Punktualnie o godzinie 11:11 społeczność szkolna zaśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”, którego cztery zwrotki w podniosły sposób wprowadziły nas w część artystyczną.

          Społeczność szkolna oraz zaproszeni goście zostali zabrani w podróż przez dekady naszej niepodległości, przez burzliwą historię polskiego państwa, na spotkanie z ludźmi, którzy są lub byli wzorem do naśladowania, którzy poprzez swoją postawę, pracę i ogromny wysiłek, na stałe wpisali się w historię niepodległej Polski i w naszą pamięć.

          Podczas części artystycznej mogliśmy przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia ze stu lat wolności, były to miedzy innymi: czas radości po odzyskaniu niepodległości, dwudziestolecie międzywojenne, okres II wojny światowej, czasy powojenne, wybór Polaka na papieża, Nagroda Nobla dla Czesława Miłosza i Lecha Wałęsy, obrady Okrągłego Stołu, wejście Polski do NATO i Unii Europejskiej, a także czas obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

          Uroczystość była niezwykle podniosła i pozwoliła przypomnieć nam sobie zarówno trudne jak i wspaniałe chwile, które naród polski mógł przeżywać przez okrągły wiek.

          Pamiętajmy, że wolność jest przede wszystkim prawem jednostki. Wolność jest wielkim dobrem, bez niej bowiem, człowiek nie może realizować się w sposób, odpowiadający  jego naturze. Wolność jest światłem, pozwala odpowiedzialnie wybierać cele i drogę, która do niej prowadzi.

          Jubileuszową akademię poprowadzili: Martyna Kasprzyk i Jakub Mackun (kl. VIII b), występami artystycznymi uświetnili ją uczniowie klasy II b (taniec), Magdalena Milewska (kl. VII a), która wykonała utwór „Kolęda warszawska”, Eryk Czaplejewicz (kl. VIII a), który zaśpiewał piosenkę „Kocham wolność”, Maja Dziubińska i Maja Fiedorowicz (kl. IV c, recytacja), Pola Stadnicka (kl. III b gim, recytacja), Krzysztof Bielawski (kl. III b, recytacja), a także uczniowie klas VI a i III b gimnazjum, którzy brali udział w scenkach zbiorowych i udział w scenkach zbiorowych,ch filmowe, a byli to: Szymon Rutkowski (kl. VII b), Maks Bedyński i Adam Dłuski  (kl. III a gim), a także nauczycielom p. Magdalenie Szlaszyńskiej, p. Małgorzacie Marcinkiewicz, p. Katarzynie Fiećko, p. Agnieszce Kopyckiej oraz p. Krzysztofowi Krajewskiemu, p. Jarosławowi Bagieńskiemu i p. Fabianowi Szóstkiewiczowi. Uroczystość z okazji  100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowały p. Mariola Zdancewicz, p. Wioletta Czaplejewicz oraz p. Karolina Domel.

       

      Mariola Zdancewicz

     • XV FORUM WYCHOWAWCZE SZKÓŁ „SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU”

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii XV FORUM WYCHOWAWCZE SZKÓŁ „SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU”.

          Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Niezbędna jest troska o prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia, o jego właściwą postawę, którą cechować powinien patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych, tradycji i zwyczajów. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz tożsamości narodowej i regionalnej pozwala człowiekowi na własną identyfikację oraz interpretację, przygotowuje do życia w społeczeństwie i kulturze, wpływa na kształtowanie więzi z krajem ojczystym, odgrywa szczególną rolę na obszarze wielokulturowym. Nasz świat z jednej strony charakteryzuje się rosnącą współzależnością, tendencją do homogenizacji i uniformizacji, z drugiej natomiast poszukuje korzeni, sposobów wzmocnienia tożsamości lokalnych i regionalnych przy jednoczesnym zachowaniu dystansu do innych. Współczesny człowiek, broniąc się przed globalizacją i uniformizacją, zaczyna poszukiwać tego, co nas odróżnia od innych. Wartości tych poszukuje w regionalizmie, swoich lokalnych korzeniach.

          Szkoła z całą swoją mocą pracy u podstaw wspiera wzrastanie w tych wartościach poprzez różnorakie działania.

          7 listopada 2018 r. w Ełku odbyło się XV Forum Wychowawcze Szkół „Szkoła Wierna Dziedzictwu” pod Patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Ełku, w którym przykładami dobrej praktyki podzieliła się Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku.

          W Forum wzięli udział: Warmińsko-mazurski Wicekurator Oświaty – Wojciech Cybulski, Prezydent Ełku – Tomasz Andrukiewicz, ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz, pani Małgorzata Hochlejtner, dr Rafał Żytyniec, pani Barbara Dziuba, pani Małgorzata Burba i pani Jolanta Gręzieńska-Kosiorek, którzy w swoim panelu starali się odpowiedzieć na pytanie: Jak współcześnie uczyć patriotyzmu?

          W drugiej części spotkania przykładami dobrych praktyk dzieliły się szkoły, które otrzymały Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, przyznawany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Wśród czterech zaproszonych szkół prezentujących swoje działania, mające  na celu upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, kształtowania tożsamości narodowej oraz więzi z krajem ojczystym i pielęgnowania tradycji  znalazła się Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku, którą reprezentowali: pani Wicedyrektor – Małgorzata Michałowska, pani Agnieszka Kopycka, pani Anna Karolina Szyłkiewicz, pani Mariola Zdancewicz oraz pan Jarosław Bagieński, a także przedstawiciele uczniów.

          Podczas spotkania zaprezentowaliśmy przykłady dobrych praktyk wychowania patriotycznego w naszej szkole, dzięki którym udało się nam otrzymać Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

           Aby zdobyć to istotne poświadczenie, szkoła podjęła szereg działań, mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, kształtowania tożsamości narodowej oraz więzi z krajem ojczystym i pielęgnowania tradycji.

          Podczas wystąpienia zaprezentowaliśmy działania nowatorskie, które w szczególny sposób angażowały nie tylko społeczność szkolną, ale też przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, rodziców oraz władze naszego miasta. Były to m.in. działania mające na celu uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych (Znak Polski Walczącej, mural, ulotki o żołnierzach antykomunistycznego podziemia), Wieczornica patriotyczna „Strofy o Ojczyźnie”, obchody Święta 3 Maja (karaoke patriotyczne, żywa flaga, konkursy na godło Polski, logo Polski, a także degustacja tradycyjnych polskich wypieków), realizacja programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”, poświęcony upamiętnieniu porucznika Wincentego Butkiewicza oraz  spektakl „Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym”.

          Prezentację naszej szkoły, którą mieli zaszczyt poprowadzić pani Mariola Zdancewicz i pan Jarosław Bagieński, uświetniły krótkie występy uczniów: Eryka Czaplejewicza – w utworze „Biały krzyż” oraz Poli Stadnickiej i Jana Kamińskiego, którzy zaprezentowali fragment „Pana Tadeusza”.

          Podsumowując wystąpienie podkreśliliśmy fakt, iż nasza szkoła kontynuuje podjęte działania, a obecnie realizujemy projekt edukacyjny „Godność, wolność, niepodległość” finansowany przez Ministra Edukacji Narodowej, którego koordynatorem jest pani Agnieszka Kopycka, a jego celem jest  upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, kształtowanie tożsamości narodowej oraz więzi z krajem ojczystym i pielęgnowanie tradycji w sposób nowatorski i interesujący, odbiegający od typowych lekcji, od szkolnych ławek.

          Ostatnim punktem Forum było wręczenie nagród w konkursie „100 lat Niepodległej”, w którym, w kategorii „Nauczyciel”, II miejsce zajęła pani Anna Karolina Szyłkiewicz – nauczycielka historii w  naszej szkole, koordynator działań związanych z otrzymaniem Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

          Udział w XV Forum Wychowawczym Szkół „Szkoła Wierna Dziedzictwu” utwierdził nas, iż warto wdrażać i kontynuować działania nowatorskie, które mają na celu wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży.

      Mariola Zdancewicz

     • Warsztaty artystyczne dla Niepodległej

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Warsztaty artystyczne dla Niepodległej.

          W ramach realizacji projektów: "Niepodległa od 100 lat. 1918 - 2018" z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz "Wolność, godność, niepodległość" 23 października 2018 w naszej szkole odbyły się warsztaty artystyczne, podczas których uczniowie kl. I - III spotkali się podczas zajęć, aby własnoręcznie wykonać kotyliony w biało - czerwonych barwach. Były to dzieciaki, które same zgłosiły sie na zajęcia. W miłej atmosferze, przy patriotycznych piosenkach uczestnicy warsztatów stworzyli kilkadziesiąt pięknych kotylionów, aby je dumnie nosić podczas obchodów 11 listopada. Spotkanie poprowadziły panie Karolina Domel oraz Magdalena Szlaszyńska - opiekunowie świetlicy szkolnej. Zajęcia miały na celu kształtowanie postawy patriotycznej oraz budzenie szacunku do symboli narodowych.

          Dziękujemy bardzo wszystkim za aktywny udział w zajęciach, poświęcony czas i godną naśladowania postawę patriotyczną.

      Magdalena Szlaszyńska

     • Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Najładniejszy Kotylion w Barwach Narodowych”

     •     W środę 31.10.2018r. odbyło się rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego pt. „Najładniejszy kotylion w barwach narodowych”. Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych wśród wychowanków do barw narodowych, uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci, czerpanie radości z procesu tworzenia i prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej oraz włączanie ich w obchody Święta Niepodległości poprzez ręczne wykonanie kotylionów narodowych. Kotyliony mogły być przygotowywane różnymi technikami plastycznymi. Jury konkursowe, po zapoznaniu się z regulaminem konkursu i w myśl jego zasad, obejrzało i oceniło wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs. Były one ocenione pod względem samodzielności wykonania, oryginalności, walorów artystycznych, techniki plastycznej oraz zgodności z tematem. Jury stanęło przed nie lada wyzwaniem, gdyż wszystkie prace były bardzo interesujące. Na konkurs wpłynęły 43 kotyliony. Komisja Konkursowa w składzie: Zofia Anna Kardel – ekspert, Ewa Omilian oraz Krystyna Karczewska miała niełatwe zadanie. Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach przyznała następujące miejsca:
      I kategoria - klasy I - III szkoły podstawowej
      Miejsce I
      Chmielewska Aleksandra- Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich
      Miejsce II
      Darya Stralkouskaya- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach;
      Lena Stasiak- Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku
      Miejsce III
      Mateusz Szruba- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku
      Wyróżnienia:
      1.Weronika Osiecka- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach
      2.Wojciechowska Natalia- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku
      II kategoria - klasy IV -VI szkoły podstawowej
      Miejsce I
      Prusko Zofia- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku
      Miejsce II
      Mateusz Łazarski – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku
      Miejsce III
      Dominika Kosakowska-Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku
      III kategoria - klasy VII –VIII szkoły podstawowej
      Miejsce I
      Milena Zaręba- Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku Miejsce II
      Miejsce II
      Korzecka Julia- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach
      Miejsce III
      Martyna Dwojakowska- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku
      IV kategoria - klasy III gimnazjum
      Miejsce I
      Zuzanna Kuczyńska-Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego
      w Olecku
      Wyróżnienie:
      Agnieszka Majewska- Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego
      w Olecku
          Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za wysiłek włożony w przygotowanie prac konkursowych. O dacie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

      Organizatorzy

     • Eliminacje szkolne do XIV Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej

     •            W piątek 26.10.2018r. w naszej szkole odbyły się eliminacje do XIV Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej. Szkolna komisja konkursowa w składzie: p. Małgorzata Michałowska - wicedyrektor szkoły, p. Anetta Borawska oraz p. Elżbieta Koncewicz po wysłuchaniu 11 podmiotów wykonawczych wytypowała do etapu gminnego, który odbędzie się w dniach 5/6 listopada 2018r. w ROK Mazury Garbate w Olecku, następujących uczniów w poszczególnych kategoriach wiekowych:
      a) dzieci w wieku przedszkolnym:

      • Julia Gniedziejko " LAJKONIK" - 0A;
      • Zofia Kuberska " SERCE W PLECAKU"  - 0A;
      • Zespół wokalny ZERÓWIAKI " PIECHOTA " - 0B.

      b) uczniowie klas I-III szkół podstawowych:

       

      • Zespół wokalny BIEDRONECZKI z kl.1b w składzie Aleksandra Toczyńska, Jędrzej Topolski, Lena Grześ, Agata Szóstkiewicz, Lena Stasiak, Alicja Konopko, Liliana Witanowska   - „LAJKONIK";
      • Maja Wasilewska kl. 2b  - „NASZA NAJPIĘKNIEJSZA";
      • Hanna Miłun  kl.3 „ ROZKWITAŁY PĄKI BIAŁYCH RÓŻ”.

      c) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych:

      • Zespół wokalny  STOKROTKI z kl.5a w składzie : Kalinowska Michalina, Rynkiewicz Amelia, Fiedorowicz Julia, Putra Gabriela, Ladzińska Izabela  - „JEDENASTY LISTOPADA”.

      d) uczniowie klas VII-VIII i klas gimnazjalnych:

      • Hanna Dziokan  kl.7b – „MURY" ;
      • Duet z kl. 7b Magdalena Milewska, Aleksandra Chodnicka
       „ BIAŁE RÓŻE ” ;
      • Eryk Czaplejewicz kl.8a „WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM”.

                 Wyróżnionym uczniom gratulujemy i  życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach konkursowych.

      M. Marcinkiewicz

     • Trzymaj Formę – spotkanie uczniów z pracownicą Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olecku

     •     W dn. 29.10.2018r. odbyły się spotkania uczniów klas piątych, szóstych i siódmych z przedstawicielką Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olecku, pania Emilią Naruszewicz. Pani Emilia  zajmuje się w PSS-E oświatą zdrowotną, w ramach której współpracuje ze szkołami na terenie naszego powiatu, koordynuje realizację różnego rodzaju programów prozdrowotnych realizowanych w szkołach. W poniedziałek, w naszej szkole, ciekawie mówiła o zdrowym odżywianiu, przedstawiła produkty niezalecane do spożycia przez dzieci i młodzież ze względu na niskie wartości odżywcze, skutki używania takich produktów. Zachęcała do czytania i porównywania etykiet na produktach, by kupować te, które zawierają mniej cukru, soli, tłuszczu. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji prozdrowotnego programu „Trzymaj Formę” w naszej szkole.

       Jolanta Wojtkowska – pedagog szkolny

     • Wizyta listonosza

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wizyta listonosza.

          We wtorek, 23 października, do klasy I a  zagościł pracownik Poczty Polskiej –doręczyciel - pan Karol Wysocki. Jakież było zaskoczenie, gdy po godzinie 8.00 do klasy zapukał pan listonosz z torbą pełną listów. 

           W przystępny sposób pan Karol opowiedział dzieciom jakiego rodzaju przesyłki rozwozi, że są to nie tylko listy zwykłe i polecone ale także przesyłki „specjalne” , takie jak zwierzęta. Opowiedział, że listonosz to nie tylko praca ale także misja, bo często to właśnie on musi dotrzeć tam , gdzie inni nie docierają.

           Pan listonosz pokazał nam wiele ciekawych rzeczy związanych z pocztą i nadawaniem listów, m.in. klaser ze znaczkami, zaadresowaną paczkę i list, tablet ( który służy do tego, by drogą elektroniczną podpis złożony przez odbiorcę dotarł szybko do kolejnych oddziałów poczty). Opisał także swój strój i zaprezentował torbę oraz saszetkę listonosza.

          Nie obyło się bez prezentów, które pan listonosz rozdał dzieciom, były to zakładki do książek - bo pracownik poczty, również zajmuje się rozpowszechnianiem czasopism i książek, telegramy okolicznościowe, które już możemy uznać za pamiątkowe, gdyż z dniem 1 października usługa ta została wycofana. Dzieci, które udzieliły poprawnych odpowiedzi na pytania pana Karola dostawały również opaski na rękę, emblematy czy kolorowanki.

          Dzieci zadały również ciekawe pytania do gościa : „ Jak pan listonosz dociera do Mikołaja?”, albo „ Jeżeli ktoś kupi samochód to jak pan listonosz go przywiezie?”.

         Bardzo dziękujemy panu Karolowi oraz wszystkim pracownikom Poczty Polskiej za ich codzienną, często ciężką ale jakże ważną dla całego społeczeństwa pracę.

     • Wycieczka na Litwę

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wycieczka na Litwę.

        25 października 2018 roku, w ramach realizacji projektu „Godność, wolność, niepodległość”, pod opieką nauczycielek: Joanny Cichanowicz, Karoliny Szyłkiewicz, Małgorzaty Marcinkiewicz i Agnieszki Kopyckiej wyruszyła na Litwę czterdziestoosobowa grupa uczniów z klas VII – VIII SP oraz z kl. III gimnazjum. Trasę dwudniowej wycieczki wyznaczały miejsca, z którymi związany był Józef Piłsudski.  Pierwsze z nich stanowiło Wilno. Zabraliśmy stamtąd drugą panią przewodnik, która oprowadziła nas po zabytkowym zespole cmentarnym Na Rossie. Na niewielkim terenie przed Starą Rossą zobaczyliśmy mogiły żołnierzy, które  tworzą część nazywaną Cmentarzem Wojskowym Polsko-Litewskim. Przechodząc wśród mogił poległych żołnierzy, wśród których Piłsudski chciał być pochowany, dotarliśmy do grobu Marii z Billewiczów Piłsudskiej i jednocześnie miejsca pochówku urny z sercem Józefa Piłsudskiego. Tu właśnie rozpoczęliśmy swą wędrówkę po nekropolii. Nagrobek Marszałka wieńczy czarna płyta granitowa, na której widnieje napis:  „MATKA I SERCE  SYNA”. Odczytaliśmy także wyryte na płycie cytaty z ulubionego poematu Marszałka.

      Gdy zapaliliśmy znicz na grobowcu Matki i Syna, udaliśmy się w inną część cmentarza zwaną Wzgórzem (Górką) Literatów, której alejkami mieliśmy okazję przejść. Zobaczyliśmy tam grób Joachima Lelewela - polskiego historyka, działacza politycznego, profesora. Tu również pozostawiliśmy  płonący znicz.

      Po opuszczeniu nekropolii zatrzymaliśmy się na chwilę przy pomniku Adama Mickiewicza, by zrobić zdjęcia.

       Z Wilna udaliśmy się do Zułowa – miejsca urodzin Piłsudskiego. Dom, w którym przyszedł on na świat został zniszczony. Pozostały po nim tylko fundamenty. Dłuższą chwilę spędziliśmy tu przy pomniku upamiętniającym postać naszego bohatera narodowego, rozmyślając nad zapisanymi na nim słowami i wpatrując się w zapalony przez nas znicz. Obok pomnika rośnie dąb, symbol wieczności, który został tu posadzony, jak głosi napis na pomniku: „10.10.1937 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Józefa Mościckiego i Marszałkową Aleksandrę Piłsudską”. Wracając do autokaru, przeszliśmy aleją dębową. Przy każdym drzewku mijaliśmy pomniki - krzyże upamiętniające ważne postaci i wydarzenia w historii naszego kraju. Czytaliśmy kolejne tablice, przypominając sobie w ten sposób momenty ważne w dziejach naszego narodu.

       Kolejnym przystankiem na mapie naszej podróży była Powiewiórka. Tu właśnie w małym, drewnianym kościele pw. św. Kazimierza  ochrzczony został  15 grudnia 1867 roku Józef Piłsudski. Wydarzenie to upamiętnia umieszczona w kościele tablica pamiątkowa w języku polskim i chrzcielnica. Dowiedzieliśmy się, że przechowywane są tu także ornaty pochodzące z XV wieku. Obecnie w kościółku msze odprawiane są raz w tygodniu - w niedzielę. Osobom zwiedzającym budynek ten otwiera mieszkająca w pobliżu kobieta. Przed wyjściem na zewnątrz wpisaliśmy się do księgi pamiątkowej, akcentując w ten sposób swą obecność w tym miejscu.

       Z Powiewiórki ponownie udaliśmy się do stolicy Litwy. W drodze powrotnej uczniowie rozwiązywali test przygotowany przez panią przewodnik. Musieli oni wykazać się wiedzą zdobytą w trakcie dotychczasowej podróży po Litwie. Pytania dotyczyły oczywiście Józefa Piłsudskiego. Okazało się, że uczniowie zapamiętali bardzo dużo. Po przybyciu do Wilna  podziwialiśmy zabytkowe budowle, rzekę Wilię, słuchaliśmy też interesujących opowieści pani przewodnik. W mieście tym naszą szczególną uwagę przykuły trzy miejsca. Pierwszym z nich, które zwiedziliśmy była wileńska katedra – świątynia katolicka i miejsce pochówku wielkich książąt litewskich i królów Polski. Następnie udaliśmy się do Ostrej Bramy. Dłuższą chwilę spędziliśmy w kaplicy. Mogliśmy dostrzec tu nie tylko znany wszystkim Polakom obraz Matki Bożej, ale też liczne wota – także to, które pozostawił tu Piłsudski, umieszczając na nim napis: „Dzięki Ci Matko za Wilno”. Z kaplicy przeszliśmy urokliwymi uliczkami do zespołu klasztornego ojców bazylianów. Mieliśmy tu okazję zobaczyć celę Konrada. Uczniowie dowiedzieli się też, że więziony tu był Adam Mickiewicz.

        Po dniu pełnym wrażeń i dużej porcji wiadomości udaliśmy się do hotelu na nocleg. Nazajutrz rano zeszliśmy na śniadanie, po czym opuściliśmy budynek i udaliśmy się do Druskiennik – ukochanego miejsca odpoczynku Marszałka. Spędzał on w stojącej tu wówczas willi Poganka   urlopy i święta. Willa ta niestety nie zachowała się do naszych czasów.  Zwiedzanie zaczęliśmy od spaceru po parku zdrojowym. Zobaczyliśmy tu cerkiew, grającą fontannę oraz odwrócony domek. Mieliśmy też okazję kupić pamiątki i zrobić zdjęcia.

      Po przyjemnym spacerze w promieniach październikowego słońca czekała nas kolejna atrakcja – podziwianie widoków z gondoli. Niemen i Puszcza Dajnowska otulająca Druskienniki widziane z tak dużej wysokości wywarły na nas ogromne wrażenie. Po emocjonującej przejażdżce udaliśmy się na obiad, a następnie w drogę powrotną do Olecka.

       Wycieczka bardzo się nam podobała. Dostarczyła ona dużo informacji na temat Józefa Piłsudskiego. Mogliśmy też przebywać w miejscach, z którymi był związany nasz rodak.

      Efektem wycieczki będą nie tylko zdobyta wiedza, zdjęcia, pamiątki i wrażenia, z którymi wróciliśmy do domu, ale też albumy, które wykonają uczestnicy tego wyjazdu.

       

                                                                                                               Agnieszka Kopycka

       

     • SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM .

          W czwartek 18.10.2018r. gościem w klasie IIa był Ratownik Medyczny - Pan Tomasz Dziokan.               

          To było nie tylko bardzo miłe, ale przede wszystkim bardzo ważne spotkanie. Celem zajęć przeprowadzonych przez wykwalifikowanego Ratownika Medycznego było przygotowanie do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

          Na samym początku Pan Ratownik pokazał dzieciom jak wygląda strój, w którym pracuje na co dzień i wytłumaczył dlaczego jest koloru czerwonego. Wyjaśnił również na czym polega jego praca oraz czym zajmują się poszczególne służby ratunkowe. Następnie drugoklasiści miały okazję wysłuchać informacji na temat udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń, skaleczeń, zasłabnięć i złamań. Dzieci uczyły się jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej i w jaki sposób można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Poza tym utrwaliły sobie numery alarmowe służb ratowniczych oraz zasady bezpiecznej zabawy. W trakcie prowadzonych zajęć dzieci obserwowały w jaki sposób należy prawidłowo wykonać opatrunek medyczny oraz zapoznały się z dostępnymi środkami opatrunkowymi. Ponadto miały możliwość bandażowania i usztywniania (za pomocą szyny) swoich kończyn oraz nauczyły się, jak wygląda pozycja boczna ustalona (inaczej zwana bezpieczną) i pod okiem instruktora ćwiczyły bezpieczne ułożenie ciała. Zdobyta wiedza i ćwiczenia praktyczne sprawiły, że dzieci poczuły się "małymi ratownikami".

          Mamy nadzieję, że spotkanie to pomogło zaszczepić ideę konieczności pomocy osobom potrzebującym i że nasi wychowankowie już nigdy nie przejdą obojętnie obok człowieka potrzebującego ratunku i będą wiedzieli jak mogą pomóc. Dzięki takiej lekcji dzieci nauczyły się wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia.

          Naszemu Gościowi – p. Tomaszowi Dziokan – bardzo dziękujemy za przybycie do naszej klasy i mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy, ponieważ taka forma zajęć na pewno stanie się bardzo ważną częścią naszej pracy związanej z tematyką pierwszej pomocy przedmedycznej.

      Anna Stasiak

      Karolina Wróblewska

     • WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W OLECKU

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W OLECKU.

      Dnia 17 października  klasa IIa wraz z wychowawczyniami udała się na wycieczkę do Biblioteki Miejskiej w Olecku na „kolorową” lekcję biblioteczną. Panie pokazały dzieciom bibliotekę,  zapoznały je z obowiązującym regulaminem oraz  sposobem wypożyczania książeczek dla dzieci młodszych, starszych oraz encyklopedii i słowników. Zajęcia główne rozpoczęły się od przeczytania bajeczki pt.: „Jesienne liście”. Dzieci z uwagą słuchały czytanego tekstu, po czym z wielkim zaangażowaniem  kolorowały szablony  listków.  Podczas pracy dzieci śpiewały piosenki o tematyce jesiennej. Efekt końcowy był przepiękny, a nasi milusińscy byli zachwyceni wizytą w bibliotece i obiecali, że na pewno do niej jeszcze powrócą.

      Anna Stasiak

      Karolina Wróblewska

     • Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca.

      W ramach obchodów „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”, 16 października 2018 r., wzorem lat ubiegłych,  uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji WOŚP „biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób”. Były to klasy: I b z wychowawczyniami, p. Anetą Skrzypiec i p. Angeliką Fiećko oraz kl. IV c z wychowawczynią p. Małgorzatą Grzyb. Jej uczniowie już po raz czwarty brali udział w akcji. Wydarzenie odbyło się w hali Lega w Olecku. Punktualnie o godz. 12.00 zaczęły się czynności ratujące życie, prowadzone na specjalistycznych fantomach pod czujnym okiem ratowników medycznych. Po półgodzinnym zastosowaniu zdobytej wiedzy w praktyce, jesteśmy odważniejsi i  bardziej świadomi potrzeby znajomości działań, które mogą uratować życie ! Mamy nadzieję, że nasza postawa będzie promowała  naukę zasad udzielania pierwszej pomocy.

      AS

     • Żywa lekcja historii,,.Od rycerza do żołnierza”

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Żywa lekcja historii,,.Od rycerza do żołnierza”.

      W piątek 19.10.2018 roku w naszej szkole zagościli członkowie Bractwa Rycerskiego z Gniewu z Mistrzem Jacentym Ordowskim. Tym razem zabrali naszych uczniów w podróż przez wieki, by zobaczyli, w jaki sposób ewoluował fach wojenny.

      Na pierwszy ogień poszedł etos rycerski. Jako wzór rycerza posłużył wszystkim znany –również w Europie- polski rycerz Zawisza Czarny z Garbowa, słynący z honoru, odwagi uczciwości, siły, bezinteresownej pomocy bliźnim et cetera… A życie rycerza w średniowieczu nie było lekkie-zbroja ważyła ok. 20-30 kilogramów, do tego dochodził kilkudziesięciokilogramowy miecz.

      Mógł się o tym przekonać uczeń kl. 4a Kornel Kopacz, którego wciśnięto w zbroję, głowę zakuto w hełm i opuszczono przyłbicę, a w ręce dano ogromny miecz. Zadaniem rycerskiego ochotnika było przecięcie nim  jabłka. Kornel przeszedł próbę sprawności pomyślnie. Jedno cięcie mieczem, świst powietrza, części jabłka spadły na ziemię, a nasz niezłomny rycerz otrzymał gromkie brawa za swój wyczyn.

      Kolejnym fascynującym momentem lekcji historii było poznanie legendarnej husarii, formacji wojskowej, która była niezwyciężona w otwartym polu, a dzięki dużej skuteczności w walce powstrzymała w 1683 r. turecką nawałę pod Wiedniem.

      Zaszczytu bycia husarzem dostąpił Filip Krawczyk. Założono mu zbroję ze skrzydłami, które symbolizowały orła spadającego na ofiarę i zwyciężającego w walce. Orężem jego była szabla, którą można było ciąć z szybkością 120 km na godzinę… Nie dziw więc, że łoskot skrzydeł i błysk szabli tej ciężkiej jazdy budziły lęk i wzmagały panikę w szeregach wroga. Filip-niczym najsłynniejszy mistrz szabli –sienkiewiczowski Michał Wołodyjowski-szybkim cięciem przepołowił wiszące na sznurku jabłko.

      Niezwykle ważny mógł się poczuć Kacper Sawicki z kl.7a, któremu przypadła rola bohatera powstania listopadowego Piotra Wysockiego, który służył w 4. pułku grenadierów. Należeli do nich ludzie rośli, silni i sprawni fizycznie. Kacper  karnie wykonywał kolejno padające komendy, sprawnie posługując się karabinem zaopatrzonym w bagnet. Nadawałby się więc doskonale do tej elitarnej jednostki piechoty.

      Najważniejszą postacią historyczną związaną z wojskowością i z odzyskaniem niepodległości stał się Józef Piłsudski. Mundur legionisty wdział Eryk Czaplejewicz. Widzów zaintrygowały podane przez  pana Jacentego ciekawostki o marszałku, jak te, że miał ok. 180 cm wzrostu, był pierwszym marszałkiem odradzającego się, młodego państwa polskiego, rywalizował z Romanem Dmowskim o względy jednej kobiety. Ten niezwykły człowiek był bardzo skromny, przekazywał swoją pensję na cele społeczne, smagał oponentów ciętymi ripostami, a żołnierze kochali go tak, że zakupili mu z własnych składek dom w Sulejówku. Jak dużą popularnością cieszy się ten bohater narodowy, niech świadczy fakt, że nawet najmłodsi uczniowie naszej szkoły wiedzieli, że jego koń nazywany był Kasztanką…

      Jako legionista Piłsudskiego odnalazł się świetnie Damian Białanowski, który- po założeniu szarego munduru- ,,wypiął się jak wróbel na płocie”, a potem znakomicie posługiwał się mauserem, oddając strzały do celu na komendę  mistrza Jacentego.

      Po zakończeniu tej interesującej lekcji historii wszyscy chętni mogli spróbować sił w strzelaniu z mausera. Jak zwykle ustawiła się długa kolejka i  znaleźli się w niej nie tylko chłopcy. Za mundurem chłopcy i dziewczęta sznurem…

                                                                                                                  Anna Klimasara

     • Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku

     • „Trzeba mieć wielkie serce, żeby kształtować małych ludzi”

                  Święto Edukacji Narodowej zostało ustanowione 46 lat temu i od tej pory w kalendarzu każdej szkoły dzień 14 października zaznaczony jest jako ważny!
                To uroczysty dzień dla wszystkich, którzy są związani z oświatą. Nie inaczej było 12 października w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku. Uczniowie klas VIII, wraz z wychowawczyniami: panią Anną Domasik i panią Janiną Słuchocką, przygotowali apel pełen humoru i muzyki, w którym nie zabrakło pięknych życzeń:

      „Z okazji Waszego Święta, kochani Nauczyciele, życzymy Wam serdecznie:

      - aby uśmiech zawsze na waszych twarzach gościł,

      - aby takich wychowanków jak my każdy Wam zazdrościł,

      - aby przykrość z naszej strony Was na co dzień omijała,

      - aby wyrozumiałość dla naszych wybryków serca Wasze przepełniała,

      - aby uczniowie doceniali pracę Waszą,

      - aby wiedza Wasza stopniowo stawała się naszą,

      - aby smutek w radość się przemieniał,

      - aby każdy uczeń polecenia Wasze spełniał,

      - abyście zdrowi i weseli byli i w Bożej opiece długich lat dożyli.

      Tego wszystkiego, co zostało napisane i tego,
      co jeszcze niewypowiedziane, życzą uczniowie”.

       

                  Gościem specjalnym na tegorocznej uroczystości była Prezes Koła Związku Sybiraków w Olecku pani Eugenia Derencz, która podziękowała nauczycielom naszej szkoły, pani Teresie Gałaszewskiej i panu Jarosławowi Bagieńskiemu, wręczając im dyplomy uznania i podziękowania za szczególne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o „Sybirskiej Golgocie” oraz za pełną poświęcenia działalność na rzecz więzi organizacyjnej Wspólnoty Sybirackiej.

                   Następnie głos zabrał dyrektor szkoły pan Stanisław Kopycki, który podziękował pracownikom za chęć i czas poświęcany na kształtowanie młodych umysłów.

                  Święto Edukacji Narodowej to również czas nagradzania. W tym roku w naszej szkole niezwykły laur został przyznany pani Jadwidze Zdan – za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania  otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Nagrody Burmistrza otrzymali pan Stanisław Kopycki, pani Agnieszka Kopycka i pani Katarzyna Fiećko – serdecznie gratulujemy.

                     Pan dyrektor Stanisław Kopycki przyznał również coroczne nagrody nauczycielom i niepedagogicznym pracownikom szkoły. W tym roku otrzymali je: Urszula Barszczewska, Bieruta Niedźwiecka, Anna Chmielewska, Joanna Cichanowicz, Wioletta Czaplejewicz, Anna Domasik, Angelika Fiećko, Renata Januszczyk, Anna Kawałko, Małgorzata Marcinkiewicz, Janina Słuchocka, Wiesława Stankonowicz, Małgorzata Truchan, Jolanta Wojtkowska, Dorota Witkowska, Mariola Zdancewicz.

                     Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za podniosłą atmosferę w tym szczególnym dniu.

       

      Mariola Zdancewicz

     • Przystąpienie do realizacji projektu edukacyjnego „Godność, wolność, niepodległość” finansowanego przez Ministra Edukacji Narodowej

     •     Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku włącza się w świętowanie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Społeczność szkolną oraz osoby związane ze szkołą czeka wiele zadań. Jednym z nich będzie przygotowanie i wystawienie w Regionalnym Ośrodku Kultury "Mazury Garbate" w Olecku spektaklu pt. "Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym". Poza tym odbędzie się prelekcja o Piłsudskim i jego wpływie na budowanie Polski niepodległej wygłoszona przez  Prezesa i Przedstawiciela Związku Piłsudczyków RP. Uczniowie wyjadą też na dwudniową wycieczkę śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego po Litwie. Efektem tego wyjazdu będzie przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz albumów i  materiałów potrzebnych do wykonania wystawy na temat drogi Polski do niepodległości - kolejnego zadania, które nas czeka. Na wystawie tej zostaną również wyeksponowane przedmioty i dokumenty  pozyskane od różnych osób i instytucji oraz zebrane przez uczniów. Kolejnym działaniem będzie projekcja filmu o treści patriotycznej dla uczniów, która odbędzie się w naszej szkole w godzinach wieczornych. Kolejne działanie to Turniej Patriotyczny "Jestem Polakiem" dla uczniów klas IV - V, który będzie polegał na pisaniu ogłoszenia, zaproszenia, rozwiązywaniu krzyżówek, łamigłówek, układaniu puzzli, tworzeniu haseł, piosenek i zmaganiach sportowych. Oprócz tego odbędą się warsztaty artystyczne - techniki robienia kotylionów dla klas I - III z naszej szkoły. Umiejętności zdobyte na tych zajęciach uczniowie wykorzystają, biorąc udział w Międzyszkolnym Konkursie na Najładniejszy Kotylion". Innym działaniem w ramach realizowanego projektu będzie 100 Kartek na 100-lecie Niepodległości - Konkurs na Pocztówkę Patriotyczną "Wolność w Bieli i Czerwieni". Zostaną one udostępnione do obejrzenia społeczności szkolnej i mieszkańcom osiedla. W listopadzie odbędzie się też w naszej szkole uroczysta akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

          Działania w ramach programu "Godność, Wolność, Niepodległość sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 - 2021.

     • Spektakl

     • „Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym” – spektakl

      w hołdzie dla Niepodległej

           5.10.2018 r. w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate” w Olecku wystawiony został spektakl w reżyserii Agnieszki Kopyckiej i Joanny Cichanowicz  pt. „Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym”. W przedstawieniu, do którego scenariusz na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego napisała Agnieszka Kopycka, wystąpili dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku,  rodzice uczniów oraz zaprzyjaźnione ze szkołą osoby, m.in.: burmistrz i zastępca burmistrza Olecka, dyrektor MOSiR, radni rady miejskiej. Spektakl zrealizowany został w ramach projektu edukacyjnego „Godność, wolność, niepodległość” finansowanego przez Ministra Edukacji Narodowej.

           Aktorzy zaprosili widzów – społeczność lokalną -  na salony paryskiej kamienicy, gdzie polscy emigranci wracali wspomnieniami do kraju lat dziecinnych, „do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem” , po czym razem z nimi przenieśli się do soplicowskiego dworku, w którym, podobnie jak w bronowickiej chacie, biły polskie serca. Serca „spodlone, niewolne”, ale dumne i ponad wszystko kochające ojczyznę. Gdy już w tych sercach ucichły żale i tęsknoty, rozbrzmiały dźwięki poloneza i ruszył korowód w barwnych strojach. Kolejne sceny uzmysłowiły wszystkim, jak wielką wartością jest nasza wspólna ojczyzna - Polska.

           Wspaniała gra aktorów, stroje z epoki, scenografia i muzyka sprawiły, że spektakl wywarł na widzach ogromne wrażenie i zebrał wiele pozytywnych komentarzy.

       

                                                                                                               Agnieszka Kopycka

     • Wycieczka do Olsztyna na warsztaty "Nauka i zabawa"

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wycieczka do Olsztyna na warsztaty "Nauka i zabawa".

          2 X 2018 r. w ramach realizowanego projektu "Kompetencje kluczowe mogąbyć coolowe" grupy uczniów uczestniczące w zajęciach z robotyki wyjechały do obserwatorium olsztyńskiego na warsztaty fizyczno - astronomicze "Nauka i zabawa". Wszyscy uczestnicy bardzo dobrze się bawili jednocześnie ucząc się i rozwijając swoje zainteresowania związane z naukami ścisłymi. Po warsztatach udaliśmy się na obiad do restauracji McDonald's. Około godziny 16.00 wyruszyliśmy w kierunku powrotnym do Olecka.

     • Wycieczka do Wigierskiego Parku Narodowego

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wycieczka do Wigierskiego Parku Narodowego.

          28 września 2018r. uczniowie klas V i VII naszej szkoły, uczestniczący w zajęciach projektu  „Kompetencje kluczowe są coolowe”, wyjechali na wycieczkę do Wigierskiego Parku Narodowego.

          Ponieważ ścieżki znajdujące się w sąsiedztwie siedziby Parku są ciekawe, odwiedziliśmy je. Chodziliśmy po ścieżce Jeziora i wielu innych dróżkach, które spotkaliśmy po drodze. Ścieżka prowadzi  do Suchara. Wiem, że wszyscy przyzwyczaili się do tego, ze „suchar” to rodzaj dowcipu. Tymczasem niespodzianka – suchar to takie jezioro, które nie ma odpływów. W Wigierskim Parku Narodowym jest ich sporo, na ich brzegu rosną wspaniałe, rzadkie rośliny, z rosiczką włącznie (udało nam się przyjrzeć z bliska tej owadożernej roślinie). Wody sucharów mają czarny kolor,  odbijają  nadbrzeżne rośliny i niebo. Są tam kładki z ławeczkami, można tak więc siedzieć i podziwiać. Po wędrówce czekały nas zajęcia w sali wystawowej- nauczyliśmy się rozpoznawać zwierzęta Wigierskiego Parku Narodowego. Po małym konkursie okazało się, że naprawdę sporo zapamiętaliśmy.

     • Wycieczka do Majątku Giże Marczak

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wycieczka do Majątku Giże Marczak.

           W pewien słoneczny czwartkowy poranek wszyscy uczniowie klas pierwszych oraz klasa II a wyruszyli na swoją pierwszą wspólną wycieczkę. Ich celem podróży stał się Majątek Giże Państwa Marczków.

           Około godziny 9.00 dzieci zebrały się na parkingu w oczekiwaniu na to, aż panowie policjanci sprawdzą autobusy, które oczywiście okazały się bez zarzutu. Po sprawdzeniu  z zapałem zajęły miejsca, by ruszyć w trasę. Podróż nie trwała długo i już po dziecięciu minutach były na miejscu, gdzie z uśmiechem witała wszystkich Pani Marczak. Właścicielka objaśniła wszystko i poprosiła dzieci o podzielenie się na trzy grupy. Każda z grup korzystać miała z innej atrakcji, były to m.in. trampoliny, gokarty i kolejka tyrolska , która to właśnie wzbudziła największy zachwyt. Wszystkie dzieci mogły zjechać w uprzęży alpinistycznej pod czujnym okiem pana instruktora na odległość aż 160 metrów. Jednak nie wszyscy zdecydowali się na ten „ekstremalny” rodzaj atrakcji.

         W między czasie mieliśmy poczęstunek – własnoręcznie pieczone , przepyszne gofry, które  mogliśmy „wzbogacić” dżemem śliwkowym, wyrabianym przez Państwa Marczaków. Po skorzystaniu z wszystkich atrakcji  czekał na nas grill z kiełbaskami i pyszny kompot z suszu do picia. Na zakończenie naszej wizyty otrzymaliśmy lody, które znikły w mig w tak słoneczny dzień.

         Zmęczeni ilością rozrywek i  najedzeni wróciliśmy do szkoły, z nadzieją że czeka nas jeszcze nie jeden taki wyjazd.

       

      Sylwia Wysocka

     • Polonez na 100 par

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Polonez na 100 par.

          Polonez od początku XIX wieku uznawany jest za najstarszy taniec narodowy, którego forma kultywowana wśród warstw wyższych, stanowiła uszlachetnioną wersję tańców obecnych od wieków w polskim społeczeństwie. W ideologii narodowej polonez jest tanecznym emblematem kultury polskiej, wyrażającym sarmacki etos rycerski oraz normy obyczajowe  w relacjach towarzyskich.

          Uczniowie klas IV-VIII oraz III gim. Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego, chcąc uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości,  w czwartek 13 września zatańczyli na szkolnym placu ten uroczysty taniec. Choć zadanie nie było łatwe, gdyż wiązało się z przygotowaniem  blisko 200 uczniów, efekt finalny był zdumiewający i niezwykle wzruszający. 

          Ogromne podziękowania należą się paniom: Renacie Januszczyk oraz Izabeli Osieckiej-Żukowskiej, które włożyły mnóstwo serca oraz poświęciły dużo czasu, aby uczniowie wyćwiczyli dostojne kroki w naszym tańcu narodowym.

       

      Mariola Zdancewicz