• Sudoku - Lubię to!

     • Już po raz czwarty w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego w Olecku 14 lutego 2020 r. odbył się finał konkursu „Sudoku – Lubię to!”.  W etapie szkolnym w tegorocznej edycji wzięło udział ponad 650 uczniów ze szkół  powiatu oleckiego. W ścisłym finale tej edycji uczestniczyło  98. zwolenników Sudoku. Naszą szkołę reprezentowała dziewiątka dziewcząt z klas III – VIII wyłoniona w etapie szkolnym. Uczniowie rozwiązywali cztery diagramy. Czas oczekiwania na wyniki umilił słodki poczęstunek i świetny program słowno - muzyczny „Szkoła w krzywym zwierciadle” w wykonaniu uczniów SP 1 w Olecku. A oto wyniki tegorocznej klasyfikacji:

      W kategorii szkół podstawowych klasy I-III  najwyższe miejsca zajeły nasze uczennice z klasy 3b: pierwsze miejsce zajęła Lena Michniewicz - podopieczna pani Katarzyny Fiećko i Małgorzaty Marcinkiewicz, czwarta była Martyna Mikielska, a dziesiąte miejsce zajęła Maja Wasilewska.

      W kategorii klas IV-VI piąte miejsce zajęła Lidia Grześ  z kl. 5.b, siódma była Gabriela Bogdańska z klasy 6a, a dziesiąte  miejsce przypadło Mai Fiedorowicz z klasy 5c.

       W kategorii  klas VII-VIII oraz klas I szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych najwyższe piąte  miejsce zajęła Rozalia Mikielska z kl.7a,  ósma była Natalia Buraczewska z kl. 7b, a trzynasta  Julia Truszczyńska z 8a.

      Gratulujemy naszym uczennicom udanego występu.

      Małgorzata Grzyb - szkolny koordynator konkursu 

     • Po prostu po polsku

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Po prostu po polsku.

      „Po prostu – po polsku!”
      III Powiatowy Turniej Językoznawczy pod Honorowym Patronatem
      Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Olecka

      Chodzi mi o to, aby język giętki, / powiedział wszystko, co pomyśli głowa…” autor tego cytatu – Juliusz Słowacki, choć niewątpliwie był mistrzem słowa, zdawał sobie sprawę z tego, że precyzyjne i poprawne przelewanie własnych myśli na papier, nie jest łatwą sztuką. Nasz język ojczysty ma bowiem bardzo bogatą historię, która zapisała się w jego ortografii, fleksji, składni, fonetyce, frazeologii oraz leksyce. Z uwagi na to słowa Juliusza Słowackiego  przyświecały nam 21 lutego 2020 r. podczas III Powiatowego Turnieju Językoznawczego  „Po prostu – po polsku!”, który odbył się w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku.

      Ideą konkursu było gruntowne zweryfikowanie znajomości z zakresu wiedzy o języku i wykorzystanie tej wiedzy poprzez kreatywne i nowatorskie formy ich omówienia, wyrabianie sprawności językowej poprzez udzielanie wypowiedzi słownych oraz rozbudzanie zainteresowań językiem polskim. Jesteśmy pewni, iż formuła konkursu i atmosfera zdrowej rywalizacji przyczyniły się do zachęcenia młodzieży, aby dbała o poprawność mowy na co dzień.

      Jednym z najważniejszych celów naszego przedsięwzięcia było  rozwijanie kluczowych kompetencji młodego człowieka, a jedną z nich niewątpliwie jest umiejętność komunikacji w sposób bezbłędny, prosty, jasny i zrozumiały. Turniej kształtuje wiele umiejętności, a poprawna wymowa i sprawne posługiwanie się językiem ojczystym w mowie i piśmie, wykorzystujemy przez całe życie. Nieprzypadkowo została wybrana również data konkursu, bowiem 21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

      Atutem turnieju „Po prostu – po polsku!” jest również aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. W tym roku przedsięwzięcie miało zasięg powiatowy. Zaprosiliśmy do udziału szkoły z powiatu oleckiego.

      Nasze przedsięwzięcie wspierali od strony organizacyjnej i promocyjnej Dyrektorzy Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku – pani Małgorzata Michałowska i pan Stanisław Kopycki.

      Objęcie turnieju honorowym patronatem przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Olecka kolejny raz pokreśliło wyjątkowy charakter przedsięwzięcia oraz nadało mu szczególną rangę.

      „Po prostu – po polsku!” to konkurs, którego adresatami byli uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej i składał się z dwóch etapów. Etap pierwszy  - eliminacje szkolne, każda ze szkół przeprowadza zgodnie z własną koncepcją, tak, by wyłonić trzech najlepszych zawodników do etapu powiatowego.

      W tegorocznych zmaganiach rywalizowały 4 trzyosobowe drużyny z powiatu oleckiego. Były to mianowicie:

      • Szkoła Podstawowa w Wieliczkach reprezentowana przez: Adriannę Sulżycką, Dominikę Wojciulewicz i Michalinę Dziedziach;
      • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku reprezentowana przez: Julię Bednarek, Roksanę Kornyszko oraz Karinę Leonarczyk;
      • Szkoła Podstawowa Nr 3  im. Jana Pawła II w Olecku reprezentowana przez:  Justynę Bielecką, Julię Domańską, Nadię Romotowską;
      • Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku reprezentowana przez:  Martynę Toczyńską, Julię Szlaszyńska i Julię Truszczyńską.

      Turniej składał się z dziesięciu konkurencji, z pięciu działów nauki o języku obejmujących zagadnienia zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z przedmiotu język polski.

      Dwie pierwsze konkurencje sprawdzały wiedzę uczniów z zakresu fleksji języka polskiego. W pierwszym zadaniu uczniowie musieli zmierzyć się z poprawną odmianą imiesłowów, w drugim natomiast wykazać się wiedzą z zakresu znajomości części mowy oraz kodowania. Zadaniem drużyn było bowiem oznaczenie konkretnych części mowy i przedstawienie schematu poprzez ułożenie odpowiednich klocków.

      Kolejną dziedziną nauki o języku, z której sprawdzani byli uczestnicy konkursu, było słowotwórstwo. Tym razem uczniowie nazywali rodzaje wyrazów złożonych oraz tworzyli wyrazy pochodne i klasyfikowali je do poszczególnych kategorii słowotwórczych.

      Jak wymawiać poprawnie wyrazy, ile w nich głosek, liter i sylab uczennice wskazały w kolejnym zadaniu z fonetyki. A  w drugiej konkurencji z tej dziedziny wykazały się wiedzą z upodobnień fonetycznych.

      W tym roku nie mogło również zabraknąć frazeologizmów. To zadanie polegało na odgadnięciu związków frazeologicznych przedstawionych za pomocą ilustracji. Uczestniczki musiały również podać ich rodowód oraz wytłumaczyć znaczenie.

      Kolejna konkurencja obejmowała zagadnienia ze składni, tu dziewczęta określały części zdania oraz części mowy, jakimi te części zdania zostały wyrażone.

      Przedostatnia konkurencja sprawdzała umiejętność z ortografii. Zadanie polegało na poprawnym zapisie słów, które na co dzień przysparzają nam nie lada problemów. Trzeba przyznać, że młodzież doskonale orientowała się w pułapkach, jakie funduje nam język ojczysty i zapis takich wyrazów jak supercena, na pewno, czy naprawdę nie sprawiły im żadnego kłopotu.

      Dużo emocji wśród uczestników wzbudziła ostatnia konkurencja z leksykologii. Zadanie sprawdzało znajomość wyrazów obcych lub rzadko używanych w języku codziennym.  

      Nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz rzetelną oceną poszczególnych zadań czuwała Komisja Konkursowa w składzie:

      • p. Małgorzata Burba – ekspert MEN, edukator, pracownik W-M ODN w Olsztynie filia w Olecku;
      • p. Anna Kisiel – wieloletni nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku;
      • p. Katarzyna Kamińska – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku, nauczyciel języka polskiego.

      Uczniowie prezentowali wysoki poziom wiedzy, a ciekawe konkurencje mobilizowały uczestników do wytężonej pracy i zdrowej rywalizacji. Efekty uczniów były satysfakcjonujące, ukazały ogromne talenty zarówno polonistyczne, humanistyczne oraz językowe.

      Rywalizacja prowadzona w duchu fair play zakończyła się zwycięstwem drużyny ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku przygotowywaną przez panie: Martę Kosobucką oraz Monikę Kacprzyk. Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Wieliczkach  przygotowywana przez panią Jolantę Motulewicz, trzecie miejsce przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku, którą przygotowywała pani Emilia Stasiak.

      W III Powiatowym Turnieju Językoznawczym „Po prostu – po polsku!” nie było uczniów przegranych, wszyscy brali bardzo aktywny udział w konkursie i dzięki tak zaangażowanej postawie wszyscy mogą się cieszyć z wygranych i chwalić się swoją wiedzą.

      Dzięki sponsorom, którymi byli lokalni przedsiębiorcy z powiatu oleckiego, żaden uczestnik turnieju nie wyszedł z pustymi rękoma. Za udział w turniejowych zmaganiach wszyscy otrzymali dyplomy, upominki książkowe, a zawodnicy zwycięskiej drużyny otrzymali czytniki książek elektronicznych, za drugie miejsce uczestnicy otrzymali powerbanki, a za trzecie bezprzewodowe głośniki.

      Realizacja turnieju to ogromne wyzwanie zarówno organizacyjne jak i merytoryczne. Pomysłodawczyniami konkurencji były nauczycielki języka polskiego p. Mariola Zdancewicz i p. Agnieszka Gryniewicz-Dębkowska, które odpowiadały również za organizację i przeprowadzenie konkursu. Część powitalną poprowadzili uczniowie: Julia Trojanowska (kl. VIII a) i Piotr Modzelewski (kl. VIII b), nad nagłośnieniem oraz prezentacją multimedialną czuwał Jakub Kozłowski (kl. VII a).

      Podjęte działania zrealizowano przy wsparciu Dyrekcji oraz pracy nauczycieli: Małgorzaty Marcinkiewicz i Jarosława Bagieńskiego, a także pracowników administracji i obsługi szkoły.

      Mariola Zdancewicz

     • Burmistrz Olecka czyta pierwszakom

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Burmistrz Olecka czyta pierwszakom.

      20 lutego do naszej szkoły zawitał ważny gość – Pan Karol Sobczak, Burmistrz Olecka.

      Włodarz miasta przyjął zaproszenie uczniów i wychowawców klasy 1B, którzy biorą udział w innowacji pedagogicznej „Starszy czyta młodszym”. Burmistrz przeczytał dzieciom fragment lektury Justyny Bednarek  pt. „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”. Dzieci z zaciekawieniem i zaangażowaniem wysłuchały do końca historii bohatera.

      Po zakończonym czytaniu przyszedł czas na pracę techniczną. Wspólnie z p. Burmistrzem i p. Dyrektorem uczniowie wykonali główną postać lektury, czyli skarpetkę w czerwone kropki, która pomogła odzyskać dobry humor choremu dziecku i dostała bardzo ważne stanowisko w szpitalu.

      Jednak to nie był koniec atrakcji. Zakończenie okazało się niesamowicie słodkie. Podtrzymując tradycję tłustego czwartku, każdy uczestnik spotkania poczęstował się smacznym pączkiem.

      Podobnie jak nasi literaccy przyjaciele, tak i my, przeżyliśmy niesamowitą przygodą. Bardzo dziękujemy Panu Burmistrzowi za poświęcony czas,  za serce, życzliwość i uśmiech.

                                                                                                                         Klasa 1 B

     • Koncert muzyczny „Przeboje Pana Oskara”

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Koncert muzyczny „Przeboje Pana Oskara”.

      Dnia 20 lutego 2020r. odbył się kolejny koncert muzyczny przeznaczony dla uczniów klas I-III oraz oddziałów zerowych.  Dzieci przebrane w stroje ludowe z różnych regionów Polski, jak zawsze współtworzyły wyjątkową opowieść. Bohaterem spotkania był Oskar Kolberg, wielki kompozytor i pianista, który zostawił w swojej spuściźnie muzycznej wiele utworów polskiej muzyki ludowej.

      Zanim jednak usłyszeliśmy wesołe dźwięki polki i oberka, odbył się konkurs wokalny klas drugich. Uczniowie przygotowani przez swoje wychowawczynie: panią Sylwię Wysocką oraz panią Anetę Skrzypiec, mieli za zadanie zaśpiewać fragment utworu pt. „Muzyczny lekarz”.  Uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom i trudno było wyłonić zwycięzcę. Decyzją jury I miejsce zajęła Katarzyna Wiszniewska z klasy IIa, zaś miejsce II przypadło ex aequo pozostałym uczestnikom: Marii Chilińskiej (IIa), Lenie Grześ (IIb), Agacie Szóstkiewicz (IIb).

      Podczas trwania koncertu uczniowie mieli okazję wysłuchać kilku warmińskich pieśni ludowych. Zapoznali się z polskimi tańcami narodowymi, takimi jak polonez, mazur, kujawiak, oberek i krakowiak. Poznali ich metrum, tempo oraz niektóre figury taneczne. Dowiedzieli się także o istnieniu niezwykle ciekawego instrumentu, o równie ciekawej nazwie i wyglądzie, czyli o diabelskich skrzypcach.

      Podsumowaniem koncertu był konkurs wiedzy muzycznej. Troje dzieci rywalizowało o najlepszy wynik. Wygrała Maria Romanowska z klasy III b. Gratulujemy!

      M. Nalewajko

     • „Dzieci Króla Baśni”

     • Dnia 13 lutego 2020 r. uczniowie klas I-III oraz oddziały zerowe wyruszyły do Oleckiego Centrum Kultury, aby obejrzeć przedstawienie teatralne pt. „Dzieci Króla Baśni”. Na scenie mieliśmy przyjemność oglądać aktorów wrocławskiego teatru ARTENES.  Tematem przewodnim spektaklu była tolerancja. Perypetie trójki skłóconego rodzeństwa skłoniły dzieci do refleksji nad tym, jak istotne jest docenianie inności w drugim człowieku.

      Historia trójki niesfornych bohaterów rozpoczyna się w domu stryja Jana, który opiekuje się dziećmi pod nieobecność ich rodziców. Jak się dowiadujemy, rodzeństwo nie potrafi spędzać razem czasu. Wspólnej zabawie towarzyszą nieustanne kłótnie i przezwiska. Stryj w poczuciu bezsilności, ale także ku przestrodze, opowiada podopiecznym historię o Królu Baśni, który czuwa nad wszystkimi dziećmi i jest mu bardzo przykro, kiedy źle się do siebie odnoszą. Wyjątkowo niegrzeczne zamienia nawet w postaci z baśni do czasu, aż zrozumieją swój błąd. Dzieci puszczają opowieść mimo uszu, ale w nocy czar się spełnia. Nad ranem bohaterowie wyruszają w nieznaną podróż w poszukiwaniu Króla Baśni, który zdejmie z nich zaklęcie. Przeżywają wiele przygód, jednak ostatecznie rozumieją swoje błędy. Otrzymują znaczącą lekcję, że każde dziecko jest ważne i potrzebne. Wspólne przygody zbliżyły ich do siebie na tyle, że stali się prawdziwymi przyjaciółmi.

      Wspaniała gra aktorska, barwne stroje, wesoła oprawa muzyczna oraz gra świateł, sprawiły, że dzieci oglądały przedstawienie z ogromną ciekawością. Uczniowie mieli niebywałą okazję, aby się przekonać, że teatr nie tylko uczy, ale również bawi.

                  M. Nalewajko

     • Zimowy nastrój

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zimowy nastrój.

      Tegoroczna zima płata nam figle: raz jest ciepło, a raz mroźno. Dlatego korzystając z jej uroków, postanowiliśmy pobawić się na śniegu, którego tak oczekiwaliśmy. Oddaliśmy się zimowemu szaleństwu, zjeżdżając na sankach, rzucając się śnieżkami, a także atakując kulami śniegowymi swoich wychowawców (oczywiście zachowując zasady bezpieczeństwa), ulepiliśmy nawet bałwana. Po górkowych wyczynach przyszedł czas na wyścigi saneczkowe. Z czerwonymi noskami, trochę mokrzy, ale z uśmiechami, wróciliśmy do szkoły. Było mroźnie, ale wesoło i radośnie.

      Klasa I B

     • V Walentynkowe Zawody Pływackie Osób Niepełnosprawnych - Olecko 2020

     • 12 lutego 2020 r. na pływalni Hali Lega w Olecku odbyły się V Walentynkowe Zawody Pływackie Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem zawodów były: Szkoła Podstawowa     Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku, Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Olecku oraz współorganizatorzy: Stowarzyszenie „Pomarańcza” i MOSiRw Olecku.

      W V Walentynkowych Zawodach Pływackich Osób Niepełnosprawnych wzięło udział blisko osiemdziesięciu zawodników i zawodniczek z 14 placówek województwa podlaskiego i warmińsko – mazurskiego. Chęć udziału w naszych zawodach zgłosili m.in.: „Start” Białystok, Warsztat Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim, WTZ Kętrzyn, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suwałkach, WTZ w Olecku, Szkoła Podstawowa Nr 3  w Olecku, Centrum Edukacji Specjalnej w Olecku, Środowiskowy Dom Samopomocy          w Olecku, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku, „Bajka” Suwałki, ŚDS Suwałki, ŚDS Wronki oraz Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olecku.

      Zawody otworzył dyrektor Szkoły Podstawowej  Nr 4 w Olecku – Stanisław Kopycki. W ceremonii otwarcia uczestniczyli również zaproszeni goście:                                                                                 
      Pani Marta Romotowska – prezes Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych przy  WTZ w Olecku,
      Pani Wiesława Szymczyk – dyrektor PCPR w Olecku,
      Pan Andrzej Kamiński – dyrektor MOSiR,
      Pan Mirosław Matusiak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich,
      Pan Tomasz Dziokan – radny powiatu oleckiego.

      Pływacy rywalizowali w konkurencjach indywidualnych (25m,50m) oraz w sztafecie (4 x 25 m). Wszystkim zawodnikom i kibicom towarzyszyły wielki emocje. Doping był głośny, a walka odbywała się w duchu fair play. Nasi zawodnicy godnie reprezentowali szkołę i wywalczyli medale w konkurencjach indywidualnych. Nowością w tegorocznych zawodach był wyścig na 25 metrów dla osób nie do końca dobrze pływających, które mogły wspomagać się przyrządem (deska, makaron, rękawki) lub opiekunem podczas płynięcia.

      Wyniki naszych zawodników w poszczególnych kategoriach:

      Kat. II Chłopcy – rocznik 2010 i młodsi – dystans 25 m

      1m. Marcel Buraczewski   SP Nr 4 w Olecku
      2m. Adam Jańczuk             SP Nr 4 w Olecku

      Kat. III  Dziewczęta – rocznik 2009 – 2008 – dystans 25 m

      1m. Maria Sikorska      SP Nr 4 w Olecku
      2m. Antonina Dziokan   SP Nr 4 w Olecku

      Kat. IV Chłopcy – rocznik 2009 – 2008 – dystans 25 m

      1m. Konrad Bednarski   SP Nr 4 w Olecku

      Kat. V Dziewczęta – rocznik 2007 – 2006 – dystans 25 m

      1m. Izabela Ladzińska      SP Nr 4 w Olecku
      2m. Gabriela Bogdańska       SP Nr 4 w Olecku
      3m. Martyna Buraczewska     SP Nr 4 w Olecku

      Zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki walentynkowe oraz medale wykonane przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku. Wszystkich pływaków dekorowali obecni goście. Podczas turnieju ciężko pracowali sędziowie: Piotr Fidler, Robert Jankowski i Izabela Osiecka-Żukowska. Zawody były okazją do integracji osób niepełnosprawnych, popularyzacji pływania w środowisku osób niepełnosprawnych, propagowania bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Frekwencja i czasy osiągnięte przez poszczególnych zawodników w naszym turnieju dały wyraz temu, że pływać każdy może i to na bardzo dobrym poziomie. Organizatorzy myślą o kolejnych, już VI zawodach w przyszłym roku. Zawodników zachęcamy do trenowania i wzięcia udziału w zawodach w przyszłym roku.

      Dziękujemy serdecznie wszystkim sponsorom i darczyńcom, za okazaną pomoc w zorganizowaniu
      V Walentynkowych Zawodów Pływackich.

     • Zbiórka dla Jakuba

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zbiórka dla Jakuba.

      W dniach 14-17 stycznia Samorząd Uczniowski SP4 zorganizował i przeprowadził zbiórkę pieniędzy na Jakuba. Chłopiec urodził się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Ma padaczkę i znaczne upośledzenie psychoruchowe. Jest on po dwukrotnym wylewie i po wstawieniu zastawki.Udało nam się zebrać 434,66 zł. Dziękujemy każdej osobie, która postanowiła pomóc nam w zbiórce.

      Samorząd Uczniowski

     • Święto Babci i Dziadka w klasie Ib

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Święto Babci i Dziadka w klasie Ib.

      Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Klasa I b przygotowała niezwykłe spotkanie. Zaproszeni goście licznie zjawili się, by wziąć udział w obchodach tego święta. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w przedstawieniu, które przeniosło Ich w czasy PRL-u. Była również piosenka oraz tradycyjne życzenia. Następnie obdarowały swoich ukochanych gości upominkami przygotowanymi własnoręcznie. Dzieci z udziałem mam przygotowały również poczęstunek. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Pierwszoklasiści poprzez inscenizację, wiersze oraz piosenki mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom swoje uczucia.

      W.Chmielewska

     • Dzień babci i dziadka

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Dzień babci i dziadka.

      Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe daty w kalendarzu, jedne z najprzyjemniejszych dni w roku. Nasza szkoła upamiętniła to wydarzenie 17 stycznia, goszcząc w swoich progach bardzo wielu najmilszych gości. Dzieci przygotowały wspaniałe występy artystyczne, przepełnione radością, śpiewem, tańcem i muzyką. Nasi uczniowie chcieli wyrazić swoją miłość, wdzięczność i szacunek kochanym babciom i  dziadkom. To  przecież od  nich  dzieci  otrzymują  wiele ciepła i dobra, za które należy dziękować.

      Dzieci z oddziału 0 a w ramach części artystycznej wystawiły Jasełka pod opieką Pani Zofii Sadłowskiej. Przybyli goście z przyjemnością obejrzeli piękną inscenizację, podziwiając jednocześnie grę pełną aktorskiego kunsztu. Po występie dzieci zaprosiły wszystkich na słodki poczęstunek.

      Uczniowie klasy II b przywitali zaproszonych gości skoczną „Polką”. Następnie odbyła się część muzyczno-recytatorska, a tuż po niej niesamowicie wzruszające przedstawienie opowiadające o magii Świąt Bożego Narodzenia. Inscenizacja pod tytułem „Opowieść wigilijna” wzbudziła zachwyt i podziw. Uczniowie otrzymali gromkie brawa, a babcie i dziadkowie nie ukrywali dumy ze swych wnuków. Na zakończenie uroczystości dzieci zaprosiły gości na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Do występu dzieci przygotowała ich wychowawczyni, Pani Aneta Skrzypiec.

      Obie uroczystości wypadły pięknie! Był to wspaniały dzień, pełen wzruszeń, serdeczności, radości, uśmiechu i wspólnej zabawy. Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu!

      M. Nalewajko

     • XIV Powiatowy Konkurs Kolęd „Szkolne Kolędowanie”

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii XIV Powiatowy Konkurs Kolęd „Szkolne Kolędowanie”.

      Śpiewanie kolęd to bożonarodzeniowa tradycja, dzięki której tworzymy prawdziwie świąteczny klimat. Melodie towarzyszące nam co roku, przypominają, co tak naprawdę jest ważne w świątecznych dniach, a wspólne kolędowanie z rodziną sprawia, że w domu gości jeszcze więcej radości. Starając się na dłużej zatrzymać tę rodzinną radość, już od czternastu lat pielęgnujemy tradycję śpiewania kolęd i pastorałek  na gruncie szkolnym.

      10 stycznia 2020 roku w sali kinowej Regionalnego Ośrodka Kultury ,,Mazury Garbate” odbył się XIV Powiatowy Konkurs Kolęd „Szkolne Kolędowanie”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku. Główne założenia konkursu to przede wszystkim promocja młodych talentów, upowszechnianie kolęd jako wartości związanej z tradycją, ale też wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk szkolnych
      z terenu powiatu oleckiego.

      Piękna forma kolędy i pastorałki stanowi swoistą perłę łączącą pokolenia, a wyśpiewanie świątecznych utworów daje szansę zaprezentowania umiejętności wokalnych wielu utalentowanym uczniom. W tegorocznym koncercie kolęd wystąpiło 44 wykonawców ze szkół i przedszkoli powiatu oleckiego.

      Uczniowie walczyli o nagrodę Grand Prix dla najlepszego wykonawcy oraz laur zwycięstwa
      w 4 kategoriach:

      • I – dzieci z grup „0” i dzieci sześcioletnie,
      • II –  uczniowie klas I – III,
      • III – uczniowie klas IV – VI,
      • IV –  uczniowie klas VII – VIII.

      Zmagania uczestników konkursu oceniała komisja w składzie:

      • Jolanta Grędzińska-Kosiorek –  konsultant w W-M ODN Filia w Olecku,
      • Małgorzata Burba – konsultant w W-M ODN Filia w Olecku,
      • Jacek Rutkowski – konsultant w W-M ODN Filia w Olecku.

      Jurorzy nie szczędzili słów uznania wobec młodych artystów.
      Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:

      Kategoria I  klasy ,,0" i dzieci sześcioletnie:

      I – Amelia Sadkowska

      II – Wiktor Laskowski

      III – Weronika Skowerenda

      wyróżnienie – Zofia Hanc

      Kategoria II klasy IIII:

      I –  Wiktor Bartnik

      II – Kamil Smokowski

      III – Lena Grześ

      wyróżnienie -Austin Zackiewicz, Pola Paszkowska

      Kategoria III- klasy IVVI:

      I –  Hanna Miłun

      II – Maja Wijas

      III –  Michalina Kalinowska

      wyróżnienie –   Amelia Jarosz, Gabriela Rutkowska

      Kategoria IV –  klasy VII–VIII:

      I – Amelia Michałowska

      II –  Hanna Dziokan

      III – Karolina Ciszewska, Nadia Romotowska

      Nagrodę GRAND PRIX otrzymała Zuzanna Jarosz.

      XIV Powiatowy Konkurs Kolęd „Szkolne Kolędowanie” dostarczył niezwykłych wrażeń publiczności, jurorom i młodym artystom. Był też okazją do spotkania w gronie osób kochających muzykę i bożonarodzeniową tradycję.  Organizatorki konkursu: Anetta Borawska, Anna Sitko, Krystyna Jankowska oraz  Magdalena Stachowicz dziękują wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za niezapomniane prezentacje artystyczne i wspaniałą  atmosferę.

      Szczególne podziękowania kierujemy w stronę sponsorów, którzy wsparli naszą inicjatywę, a byli to:

      • Państwo Paulina i Michał Wójcikowie – Piekarnia „Młyn”;
      • Państwo Agnieszka i Marek Sznurkowscy – Kwiaciarnia „Magnolia”;
      • Pani Katarzyna Fiećko – Prezes Stowarzyszenia Pomarańcza, która ufundowała nagrodę Grand Prix;
      • Pani Urszula Statkiewicz – Galeria „Agat”;
      • Państwo Teresa i Mirosław Popkowie – Centrum Handlowe  „Impuls”.
     • Powiatowy Konkurs "Sudoku - lubię to!"

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Powiatowy Konkurs "Sudoku - lubię to!".

      W dniu 09.01.2020 r. sześćdziesięcioro uczniów naszej szkoły uczestniczyło w eliminacjach do Powiatowego Konkursu "Sudoku - lubię to!".  W grupie klas I - III  startowało 23 zawodników. Najlepsze wyniki osiągnęły uczennice klasy IIIb - Maja Wasilewska i Lena Michniewicz, które  rozwiązały bezbłędnie wszystkie diagramy, trzecia była Martyna Mikielska. W grupie klas IV - VI startowało 27 uczniów. W powiatowym konkursie naszą szkołę reprezentować będą Maja Fiedorowicz z klasy Vc, Gabriela Bogdańska z klasy VI a i Lidia Grześ z kl V b. Grupę najstarszych uczniów z kl. VII - VIII będą reprezentowały: Natalia Buraczewska z kl. VIIb, Rozalia Mikielska z kl.VIIa oraz Julia Truszczyńska z kl. VIIIa. Przed naszymi uczniami najważniejsze starcie - 14 lutego o godz. 9.30 w Liceum Ogólnokształcącym w Olecku. Życzymy im sukcesów.

      Dziękuję wszystkim uczniom za udział w eliminacjach szkolnych oraz nauczycielom za pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursu. Cieszę się, że ta forma rozwijania logicznego myślenia zyskuje coraz większą popularność.  

      Małgorzata Grzyb - szkolny koordynator konkursu

     • Apel poświęcony patronowi szkoły

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Apel poświęcony patronowi szkoły.

      Tuż przed zimowym odpoczynkiem od zajęć szkolnych, 17 stycznia 2020 r., uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w niezwykłej uroczystości, poświęconej księdzu Janowi Twardowskiemu – patronowi Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku.

      Wprowadzeniem do tematyki spotkania było wysłuchanie aranżacji muzycznej wiersza ks. Jana Twardowskiego pt. Sprawiedliwość, w którym patron naszej szkoły wyraża całą istotę człowieczeństwa. Nierówni potrzebują siebie – to słowa z tego utworu, które są kwintesencją twórczości ks. Twardowskiego.

      Główną ideą apelu było przybliżenie sylwetki księdza Jana Twardowskiego, wspaniałego poety, a przede wszystkim wielkiego człowieka, który umiał zachwycać się codziennością tego świata.

      Część artystyczna, którą przedstawili uczniowie, pozwoliła nie tylko poznać biografię księdza Jana, ale przede wszystkim skupić się na mądrości jego poezji. Byliśmy świadkami rozmowy dzieci z księdzem Twardowskim, które zasypywały go pytaniami, a on cierpliwie odpowiadał.  Dzięki temu zrozumieliśmy, dlaczego został księdzem, czym się zajmował, o czym i dla kogo pisał. Podkreślił, że z jego poezji emanuje nie tylko humor, ale też szczerość, ciepło, miłość do świata, ludzi, Boga.

      Kolejne sceny pokazały, że ksiądz Twardowski w swej  poezji mówi, czym są miłość i przyjaźń, że wiersze naszego patrona są pełne ciepła, życzliwości, poruszają problemy zwykłych ludzi. Jest to poezja pocieszająca w smutkach, ucząca radości życia i zachwytu nad światem. Można w niej odnaleźć odpowiedzi na najważniejsze i najtrudniejsze pytania.

      Przygotowana inscenizacja pozwoliła zrozumieć, że czytając poezję ks. Jana Twardowskiego, możemy odnieść wrażenie, że rozmawiamy z osobą, która uważnie, ale też bardzo życzliwie nas obserwuje. Jeżeli ktoś słucha, wyciąga pomocną dłoń, szepce dobre słowo albo próbuje zrozumieć samotną osobę, zaczynają się dziać rzeczy nadzwyczajne.

      Przybliżając postać patrona naszej szkoły, udało nam się pokazać, że potrafił on „ucodziennić świętość” i „uświęcić codzienność”.

      W uroczystości wystąpili:

      Scena 1.:

      Ksiądz – Filip Krawczyk (kl. VIII a)

      Dzieci – Paulina Marcinkiewicz, Lena Szyłkiewicz, Pola Bedyńska, Maja Fiedorowicz, Klaudia Kamińska, Milena Kamińska, Zofia Reczko, Michał Kawałko, Gracjan Saczek, Marcel Masłowski (kl. V c)

      Scena 2.:

      Dziewczyna – Martyna Toczyńska (kl. VII a)

      Chłopak – Piotr Modzelewski (kl. VIII b)

      Scena 3.:

      Dziewczyna I – Julia Trojanowska (kl. VIII a)

      Dziewczyna II – Magdalena Milewska (kl. VIII b)

      Chłopak – Szymon Rutkowski (kl. VIII a)

      Uroczystość poprowadzili: Piotr Banach oraz Michał Wiszniewski (kl. VIII b), a nad oprawą techniczną czuwał Jakub Kozłowski (kl. VII a).

      Apel poświęcony patronowi szkoły ks. Janowi Twardowskiemu przygotowały panie: Renata Januszczyk, Emilia Piliszek-Stasiak, Mariola Zdancewicz.

      Dziękujemy pani Katarzynie Fiećko za przygotowanie okolicznościowej tablicy i dekoracyjnego napisu oraz pani Magdalenie Stachowicz za przygotowanie chóru do zaśpiewania hymnu szkoły.

      Mariola Zdancewicz

     • Bezpieczne ferie zimowe

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Bezpieczne ferie zimowe.

          Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów w czasie zbliżających się ferii zimowych, w dniu 16 stycznia szkołę odwiedzili reprezentanci Komendy Powiatowej w Olecku. W spotkaniu zorganizowanym przez Panią Jolantę Wojtkowską wzięli udział uczniowie oddziałów zerowych oraz klas I-VI.

          Ze względu na to, że za oknem aura typowo jesienna i nic nie wskazuje na to, aby ten stan miał się zmienić, mundurowi przestrzegali przed zagrożeniami jakie mogą spotkać dzieci w czasie zabaw na śniegu i lodzie, ale również na placu zabaw i boiskach.  Prosili o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się po drogach publicznych po zmroku i przekonywali uczniów o tym, że noszenie odblasków wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Dzieci, które pozostają w domach zostały poinformowane o konieczności zamykania drzwi i zakazie wpuszczania osób nieznajomych. Policjant przypomniał również o bezpieczeństwie w sieci.

          Wszystkim wychowankom życzymy aby ferie zimowe upłynęły wesoło, zdrowo i bezpiecznie!

      M. Nalewajko

     • Koncert muzyczny „Hiszpańska Przygoda”

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Koncert muzyczny „Hiszpańska Przygoda”.

          Pierwszy tydzień po przerwie świątecznej był dla naszych uczniów niezwykle muzyczny. 8 stycznia, tuż po balu karnawałowym dzieci z oddziałów zerowych oraz uczniowie klas I-III wzięli udział w pierwszym w nowym roku koncercie muzycznym zatytułowanym „Hiszpańska Przygoda”. Celem programu było zapoznanie dzieci z instrumentami strunowymi szarpanymi oraz z popularnymi utworami klasycznymi i rozrywkowymi na gitarę klasyczną i elektryczną. 

          Głównym bohaterem spotkania był Oskar, który jak się dowiedzieliśmy przybył do stolicy Hiszpanii na zaproszenie króla.  Chłopiec przyjechał przede wszystkim na konkurs, jednak nie wziął w nim udziału, ponieważ jego gitara uległa uszkodzeniu. Tym oto sposobem poznał sławnego lutnika, który konstruował i reperował gitary klasyczne. Dzięki lutnikowi Oskar poznał również jego wnuka, który uwielbiał grę na gitarze elektrycznej. Ciekawe okazało się także spotkanie Oskara z cygańskimi Hiszpanami, dzięki którym poznał folklor andaluzyjskich Cyganów. Do opowiedzenia tej historii muzycy zaangażowali aktorów wybranych spośród naszych uczniów.

          Na zakończenie odbył się turniej wiedzy muzycznej. Troje dzieci rywalizowało o najlepszy wynik. Każdy uczestnik turnieju wiedzy muzycznej był nagrodzony. Na pamiątkę otrzymał nagrodę książkową.

      M. Nalewajko

     • Szkolny konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną w języku obcym (angielskim i niemieckim)

     •     W grudniu uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział w konkursie na Najpiękniejszą Kartkę Świąteczną w Języku Obcym ( j. angielskim i j. niemieckim ). Kartkę w języku angielskim przygotowywali uczniowie klas 0 – VI, a w języku niemieckim uczniowie klas VII – VIII. Organizatorami konkursu byli nauczyciele języków obcych.

          Ogłoszenie wyników nastąpiło 20 grudnia na uroczystym apelu z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Jury wyłoniło następujących zwycięzców:

      Kategoria 0 – III

      I miejsce: Lena Stasiak (klasa II b)

      II miejsce: Martyna Mikielska (klasa III b)

      III miejsce: Maja Wasilewska (klasa III b) i Liliana Wasilewska (klasa 0 a)

      Wyróżnienia: Barbara Skowrońska (klas 0 a) i Katarzyna Wiszniewska (klasa II a)

      Kategoria IV – VI

      I miejsce: Rafał Smokowski (klasa 4)

      II miejsce: Lidia Grześ (klasa 5b)

      III miejsce: Lena Czaplejewicz (klasa 4) i Marcelina Lewandowska (klasa 5a)

      Wyróżnienia: Lena Szyłkiewicz (klasa 5c), Maja Sztelmach (klasa 5a), Maja Fiedorowicz (klasa 5 c)

      Kategoria VII – VIII

      Wyróżnienia: Zuzanna Ilnicka (klasa 8a), Izabela Kneć (klasa 8a), Patryk Tatarek (klasa 7 a)

     • Bal Karnawałowy

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Bal Karnawałowy.

          W czwartek 9 stycznia 2020r. odbył się w naszej szkole bal karnawałowy dla dzieci z oddziałów zerowych i klas I-III. Ten dzień od rana zapowiadał się wspaniale. Korytarzami szkoły przemykali Spiderman i Dżasmina. Widziano także Minionka, Pippi Pończoszankę oraz najprawdziwszą księżniczkę!

          Sala gimnastyczna zamieniła się w zaczarowaną krainę pełną czarodziejów, robotów, wróżek, motylków i innych barwnych postaci z kreskówek i bajek. Prowadzenie balu zostało powierzone Ogólnopolskiej Szkółce Tańca TAN-MUZ, która zadbała o to, aby nikt się nie nudził. Skoczna muzyka i utwory znanych wykonawców sprzyjały zabawom ze szkolnymi kolegami i nauczycielami. Były  kółeczka, węże, korowody i tradycyjne tańce w parach. Chętne dzieci miały możliwość poznać i zatańczyć efektowne choreografie taneczne na miarę światowych teledysków.

          Niewątpliwie, zarówno dzieci jak i nauczyciele spędzili czas w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów. Kolejny bal już za rok!

      M. Nalewajko

     • Eliminacje do XIV Powiatowego Konkursu Kolęd pt. „Szkolne Kolędowanie”

     •     Przerwa świąteczna dobiegła końca, ale my nadal pozostajemy w świątecznych nastrojach. 7 stycznia 2020r. w naszej szkole odbyły się eliminacje do XIV Powiatowego Konkursu Kolęd  pt. „Szkolne Kolędowanie”. Komisja konkursowa w składzie: Pani Małgorzata Michałowska, Pani Anetta Borawska i Pani Magdalena Stachowicz, wysłuchały  utworów przygotowanych przez 19 wykonawców.  Zgodnie z regulaminem organizatora konkursu komisja zakwalifikowała do etapu powiatowego następujących uczniów w poszczególnych kategoriach:

      I kategoria: uczniowie oddziałów „0” i  sześciolatków:

      • Weronika Skowerenda z kl. 0a – „Do Szopy”
      • Halina Żukowska z kl. 0b. – „Był pastuszek bosy”

      II kategoria: uczniowie klas I – III:

      • Antonina Rogalewska z kl. Ia -  „Świeć gwiazdeczko”
      • Lena Stasiak  z kl. IIb – „ Sianko na stół”
      • Lena Grześ z kl. IIb – „Jakie światło nad Betlejem”

      III kategoria: uczniowie klas IV – VI:

      • Hanna Miłun – kl. IVa  „Babci zegar”
      • Angelika Leszczyńska kl. Vb – „Cicha noc”
      • Michalina Kalinowska –  VIa „Uśmiechnęła się noc”

          Finał konkursu odbędzie się 10 stycznia 2020r. o godz. 9.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku „Mazury Garbate”. Za wszystkich uczniów, którzy będą godnie reprezentowali naszą szkołę, trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach konkursowych.

      M. Nalewajko

     • Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

          Święta to czas, kiedy magiczna atmosfera udziela się wszystkim i sprawia, że stajemy się dla siebie bardziej życzliwi i zapominamy o wszelkich sporach i waśniach.

          20 grudnia 2019 r. w naszej szkole mieliśmy przyjemność poczuć tę niezwykłą aurę podczas uroczystego apelu z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

          Uczniowie klasy VI b, wcielając się w role Maryi, Józefa, pasterzy i aniołów, kolejny raz przypomnieli nam wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy to w  lichej stajence, w Betlejem narodziło się Boże Dzieciątko. Uroczysty charakter inscenizacji podkreśliły pastorałki oraz kolędy w wykonaniu szkolnego chóru oraz uczniów z klasy II b.

          Na zakończenie przedstawienia wystąpili pierwszoklasiści w niezwykle energicznym tańcu do bożonarodzeniowej piosenki „Merry Christmas Everyone”. Występ okazał się niezwykle jednoczący, gdyż do tańczących maluchów zaczęli dołączać uczniowie z widowni.

          W dalszej części spotkania głos zabrał pan dyrektor Stanisław Kopycki, który złożył uczniom i pracownikom szkoły  świąteczne życzenia, zwracając uwagę na niezwykły czas zadumy i radości, który przed nami.

          Był to bardzo miły dzień, który spędziliśmy w ciepłej atmosferze. Występy uczniów zostały przygotowane przez Annę Klimasarę (aktorzy), Magdalenę Stachowicz (chór), Anetę Skrzypiec (występ kl. II b), Wioletę Chmielewską i Jarosława Bagieńskiego (występ kl. I b).

     • Warsztaty świąteczne

     •     19 grudnia w czwartkowe przedpołudnie kl. I A   wybrała się wraz z wychowawcą   i nauczycielem wspomagającym  na wyjątkowe warsztaty pomocników “Świętego Mikołaja” do Gospodarstwa Ekoturystycznego “Martyna” w Kukowie . Warsztaty składały  się z trzech bloków:

      1. Kulinarnego, w ramach tego działania dzieci wykonały  ciasto na pierniki , wycięły je  foremkami   o tematyce świąt, a  następnie upiekły. Warsztaty poprowadziła  profesjonalna kucharka wraz z elfami, a zapach pieczonych pierników wprowadził uczestników w atmosferę świąt .
      2. Rękodzielniczego, gdzie  każde dziecko wykonało swoją ozdobę na choinkę z pierników. Do wyboru mogło wykonać choinkę, dzwonek lub udekorować pierniki o różnych wzorach. Warsztaty rękodzielnicze prowadziła wykwalifikowana  animatorka wraz z elfami.
      3. Zabaw ruchowych w stodole zwanej Magazynem Świętego Mikołaja,gdzie dzieci miały do wykonania siedem zadań:
      • Wrzucały plastikowe bombki do kartonu na prezenty, które musiały  przeliczyć.
      • Ciągnęły sanki wypełnione pudełkami na prezenty slalomem.
      • Układały  puzzle z obrazków z saniami Świętego Mikołaja i renifera.
      • Segregowały według kolorów plastikowe bombki..
      • Biegały w workach jutowych.
      • Lepiły bałwanki z wyczarowanego przez Mikołaja sztucznego śniegu.
      • Poszukiwały w sztucznym śniegu zaginionych skarbów.

          Nad zabawami ruchowymi pieczę  sprawowały  renifery Świętego Mikołaja: Rudolf Czerwononosy i Kometek oraz elfy. 

          Dzieci nauczyły  się nowych umiejętności , poćwiczyły  manualnie, rozwinęły pamięć. Warsztaty miały  charakter edukacyjny, promujący zdrowie poprzez zabawy ruchowe.

          W trakcie warsztatów Babcia Jadzia  opowiadała gwarą mazurską  o tradycjach bożonarodzeniowych, uczyła  dzieci kolędy “ Wśród nocnej ciszy” oraz pokazała 150-letni śpiewnik z kolędami.

          W ostatniej części warsztatów wszyscy usiedli do stołu zastawionego piernikami i sokiem z czerwonej porzeczki zrobionymi przez dzieci. Degustację  przerwał   gość specjalny- Święty Mikołaj, który pojawił się poprzedzony dźwiękiem dzwonków i wejściem elfów. Mikołaj podziękował wspaniałym młodym ludkom za ich pracę i zaangażowanie i podarował każdemu medal upominek -odlew figurki gipsowej. Dodatkowo dzieci zabrały ze sobą do domu pięknie zapakowane ozdoby piernikowe wykonane przez siebie na zajęciach rękodzielniczych. 

          To wszystko odbyło się  dzięki grupie młodzieży niepełnospranej „Złota Rybka” i szczypcie środków ze Stowarzyszenia Adelfi.

          Klasa I A w ramach warsztatów  włączyła się w zbiórkę darów – ręczników na rzecz DPS Jaśki, które zostały osobiście przekazane na drugi dzień.

      Marcelina Nalewajko

      Jarosław Bagieński