• Ślubowanie klas pierwszych

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Ślubowanie klas pierwszych.

          Z dumą możemy ogłosić, że 20.11.2019 roku pierwszoklasiści naszej szkoły stali się jej pełnoprawnymi uczniami. W tym wyjątkowym dniu odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klas Ia i Ib. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani wicedyrektor Małgorzata Michałowska dokonała symbolicznego pasowania.

          Zanim dzieci zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej, musiały udowodnić swoją gotowość do nauki. Odświętnie ubrane i bardzo przejęte przystąpiły do zaprezentowania swoich umiejętności. Uroczystość rozpoczęła się polonezem, polskim tańcem narodowym. Następnie zadaniem uczniów było zdobycie siedmiu kolorowych kredek, otwierających przed nimi sekrety szkoły. Pierwszoklasiści musieli wykazać się  wiedzą przyrodniczą oraz językową, udowodnili, że wiedzą kim był patron naszej szkoły i pięknie zaśpiewali jej hymn. Nieobce były im również zasady ruchu drogowego, a także obyczaje panujące w szkole. Udowodnili swą siłę fizyczną i talent wokalny. Po wystąpieniach Król i Królowa z królestwa Kredkolandii (w tych rolach uczniowie klas Vc i Vb) jednogłośnie stwierdzili, że pierwszoklasiści spisali się na medal. Po części artystycznej Pani wicedyrektor w uroczystym przemówieniu pogratulowała dzieciom pięknych występów i podziękowała wychowawcom za przygotowanie. Głos zabrali również przedstawiciele rodziców. Nadszedł moment na najważniejszą część uroczystości: ślubowanie oraz pasowanie na ucznia. Wszyscy otrzymali dyplomy oraz kuferki z niespodziankami. Następnie przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia, tort, życzenia, podziękowania i uściski.

          Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki i z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę w oku. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.  

     • Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

          W uroczystościach z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości wzięli udział przedstawiciele naszej szkoły. Odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Olecku. Następnie oficjalne delegacje złożyły kwiaty w miejscach pamięci - pod krzyżem misyjnym, Pomnikiem Niepodległości oraz Pomnikiem Wdzięczności. Uczestnicy obchodów przemaszerowali w asyście Miejskiej Orkiestry Dętej z Olecka i kompanii honorowej 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego 16 Dywizji Zmechanizowanej. Wybrzmiał również Apel Pamięci, a żołnierze oddali salwę honorową.

      R.Sienica

     • XV Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej

     •     Każdego roku w listopadzie Burmistrz Olecka we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Olecku ,,Mazury Garbate” organizuje Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej.  W bieżącym roku szkolnym uczestniczyliśmy już XV odsłonie Konkursu. 101. Rocznica odzyskania niepodległości to idealna okazja aby popularyzować pieśni patriotyczne wśród dzieci i młodzieży.

          Konkurs odbył się w kilku etapach i kategoriach wiekowych. I część konkursowa miała miejsce: 4 listopada 2019 i uczestniczyły w niej dzieci w wieku przedszkolnym. II część konkursowa odbyła się kolejnego dnia, 5 listopada 2019 r., a uczestnikami byli uczniowie klas I-IV szkół podstawowych oraz uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych. Z nieukrywaną radością i satysfakcją możemy się poszczycić wspaniałymi osiągnięciami naszych uczniów.

           W kategorii: uczniowie klas I-IV szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął Zespół wokalny BIEDRONECZKI z kl. 2b w składzie: Aleksandra Toczyńska, Lena Grześ, Agata Szóstkiewicz, Lena Stasiak, Alicja Konopko, Anastazja Korejwo, Jan Saulewicz, Jędrzej Topolski, Michał Wiśniewski  z piosenką „Piosenka młodego patrioty". Natomiast wyróżnienie za swój występ otrzymała Hanna Miłun w wykonaniu piosenki „Polskie kwiaty”.

          W kategorii: uczniowie klas V- VII szkół podstawowych drugie miejsce zajęła Magdalena Milewska w wykonaniu piosenki „Jakie piękne chłopaki”. Miejsce trzecie przypadło w udziale Zespole Wokalnemu SP4 w składzie: Dawid Białanowski, Lea Bochińska Julia, Butkiewicz, Lena Czaplejewicz, Wiktoria Duchnowska, Antonina Dziokan , Lidia Grześ, Michalina Kalinowska, Klaudia Kamińska, Milena Kamińska , Oliwia Kapicka, Michał Kawałko, Wiktoria Kulik, Andżelika Leszczyńska, Julia Marciniak,  Anna Nitkowska , Gabriela Putra, Zuzanna Ruchalska, Vanessa Sienica, Maria Sikorska, Róża Topolska, Amelia Rynkiewicz, Antonina Sołtysiak, Milena  Zaręba w wykonaniu utworu ,,Co to jest niepodległość". Wyróżnienie natomiast otrzymała Hanna Dziokan z piosenką „Miasto”.

          Wszystkim wykonawcom gratulujemy odwagi scenicznej i talentów wokalnych. Dziękujemy za zaangażowanie i godne reprezentowanie naszej szkoły. Jesteśmy z was niezmiernie dumni!

      M. Nalewajko

     • Akcja „Widoczny uczeń to bezpieczny uczeń”

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Akcja „Widoczny uczeń to bezpieczny uczeń”.

          W piątek 8.11.2019 naszą szkołę odwiedzili wyjątkowi goście: burmistrz Olecka Karol Sobczak, komendant powiatowy KPP w Olecku insp. Andrzej Żyliński, st. sierż. Anna Wąsowicz oraz Barbara Stefanowska z redakcji „Głosu Olecka”. Wizyta miała charakter edukacyjny, a jej celem było zapoznanie pierwszoklasistów z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze.

          St. sierż. Anna Wąsowicz przeprowadziła z uczniami rozmowę, podczas której uświadamiała jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, zwłaszcza w miesiącach jesienno-zimowych. Dzieci miały także okazję przypomnieć zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, ponieważ jak się okazało, ta wiedza nie była im obca. Głos zabrał również burmistrz Karol Sobczak, który przestrzegał dzieci przed zachowaniem ostrożności na drodze oraz zaprosił pierwszoklasistów na wspólny, krótki spacer utrwalający wiadomości w praktyce.

          Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali prezent: workoplecaki z elementami odblaskowymi i logo gminy Olecko oraz stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

      M. Nalewajko

     • BohaterON – włącz historię!

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii BohaterON – włącz historię!.

          W październiku br. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku uczestniczyli w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON – włącz historię!, której cele to: upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, edukacja społeczeństwa, promocja patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku poprzez działania edukacyjne mające podnieść poziom wiedzy i świadomości uczniów na temat Powstania Warszawskiego, a także wysłanie pocztówek, laurek i listów z życzeniami skierowanych do Powstańców Warszawskich.

          Zorganizowanie wśród uczniów zajęć dotyczących Powstania Warszawskiego stało się możliwe dzięki materiałom edukacyjnym, które otrzymaliśmy od organizatorów projektu w formie elektronicznej, a także wykorzystaniu TIK oraz różnych źródeł informacji dostępnych w Internecie.

          Zwieńczeniem akcji było pisanie listów, własnoręczne wykonanie kartek bądź laurek dla Powstańców Warszawskich przez uczniów klas IV-VIII. Niektórzy z nich podali swoje adresy, żywiąc nadzieję na uzyskanie odpowiedzi. Zapakowane w kopertę 63 kartki wysłaliśmy na adres Fundacji Rosa i już niedługo za jej pośrednictwem trafią one do rąk adresatów.

          Dzięki akcji uczniowie zyskali wiedzę na temat Powstania Warszawskiego jako istotnego wydarzenia w najnowszej historii Polski wpisującego się w nurt wolnościowych działań Polaków, rozmawiali o współczesnym patriotyzmie.

                                                                                                                                Szkolny koordynator akcji

                                                                                                                                  Anna Klimasara

     • 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

          8 listopada w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

          Akademia przede wszystkim miała przypomnieć minione ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. Uczniowie w bardzo wyrazisty sposób zobrazowali sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, trosk wielu rodzin i odwagę Polaków biorących udział w zrywach narodowowyzwoleńczych. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. To Święto sprawia, że w zabieganym życiu na chwilę zwalniamy i wspominamy naszych dziadów i pradziadów walczących o wolność. Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii i taka też była ta uroczystość.

          Niezwykle refleksyjne pieśni wzbudziły wzruszenie wśród społeczności szkolnej. Uczestnicząc w obchodach Święta Niepodległości, dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

          Tegoroczną uroczystość przygotowały panie: Agnieszka Kopycka, Małgorzata Grzyb, Magdalena Stachowicz oraz Jolanta Wojtkowska. W części artystycznej wystąpili uczniowie klas: Ib, Vc, VIIb, VIIIa i VIIIb, niezwykłą atmosferę akademii podkreśliły występy chóru szkolnego. Dziękujemy uczniom i opiekunkom za tak szczególne przeżywanie tego wyjątkowego Święta.

      Mariola Zdancewicz

     • Wizyta w Sądzie Rejonowym w Olecku

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wizyta w Sądzie Rejonowym w Olecku.

          04.11.2019 r. uczniowie klasy VIIIB wraz z wychowawczynią Joanną Cichanowicz i nauczycielką wiedzy o społeczeństwie -  Karoliną Szyłkiewicz uczestniczyli w wycieczce do Sądu Rejonowego w Olecku. Wizyta odbyła się w ramach zajęć z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie i doradztwo zawodowe. Celem wizyty było zapoznanie się uczniów z zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, roli prawa w życiu człowieka oraz poznanie pracy sędziego i  kuratora.

          W sądzie zostaliśmy przywitani przez Panią Kierownik Wydziału III  - Rodziny i Nieletnich  - Panią Agnieszkę Stachelek, która częściowo wtajemniczyła uczestników wycieczki w struktury pomieszczeń budynku i ich funkcje.

          Już na wejściu panowie z ochrony budynku pokazali nam urządzenia do indywidualnej kontroli bezpieczeństwa:  bramkę wykrywającą metale oraz urządzenie do prześwietleń plecaków i torebek. Ponadto byliśmy w pomieszczeniu, w którym znajduje się monitoring budynku. Potem, w towarzystwie ochroniarzy, weszliśmy do aresztu, w którym przetrzymywane są osoby doprowadzane przez organy ścigania na polecenie Sądu. Następnie udaliśmy się do przyjaznego pokoju przesłuchań dla dzieci ( tzw. Niebieskiego pokoju) wyposażonego w lustro weneckie. W tym pomieszczeniu przesłuchiwane są dzieci – świadkowie bądź ofiary przestępstw lub wykroczeń. Kolejne kroki skierowaliśmy do jednej z sal rozpraw, gdzie Pani  Stachelek opowiedziała  o pracy wydziału, którym kieruje oraz przybliżyła nam zawód kuratora sądowego. Mieliśmy też przyjemność poznać Panią Katarzynę Jakubowską, pełniąca funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Olecku, która zdradziła nam tajniki pracy sędziego w I Wydziale  Cywilnym. W sali tej mogliśmy założyć togi  i zasiąść w fotelach orzekającego składu sędziowskiego.

          Uczniowie mieli okazję uzmysłowić sobie, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa prawo oraz jakie mogą być konsekwencje jego nieprzestrzegania.  Była to lekcja odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka z poszanowaniem prawa.

      Piotr Modzelewski

     • Drewniane granie

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Drewniane granie.

          Agencja Artystyczna „MAT” 31 października 2019 roku zaprezentowała uczniom klas 0 – III program muzyczny pod tytułem „Drewniane Granie”. Prowadzący spotkanie zapoznał uczniów z rodziną instrumentów dętych drewnianych. Głównymi bohaterami programu były dwa instrumenty muzyczne: obój i klarnet.

          Uczniowie mieli okazję poznać dokładną budowę instrumentów oraz usłyszeć ich brzmienie osobno oraz przy akompaniamencie pianina. Szczególną uwagę zwrócono na budowę instrumentów, a w szczególności na stroik, który w klarnecie występuje pojedynczo, natomiast w oboju jest on podwójny. Dzieci dowiedziały się również jaką rolę pełni muzykolog i przypomniały czym zajmuje się dyrygent.

          Na zakończenie odbyły się aż dwa konkursy. Pierwszy polegał na rozpoznaniu dźwięku klarnetu i oboju, drugi miał na celu sprawdzenie nabytej podczas spotkania wiedzy teoretycznej. Wygrani zostali nagrodzeni „muzycznymi kubkami”, a pozostali w ramach nagrody pocieszenia otrzymali książki. Jak zawsze spotkanie było niezmiernie ciekawe, czekamy więc na kolejne już w następnym miesiącu.

      M. Nalewajko

     • Wycieczka integracyjna

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wycieczka integracyjna.

          Dzień 21 października 2019 okazał piękny i słoneczny, wprost idealny na wycieczkę integracyjną klas Ia, Ib i IIIa. Wspólnie więc udaliśmy się do pobliskiego Bakałarzewa, aby odkryć zagadki Wioski Zapomnianych Wojów, znajdującej się tuż przy Gminnej Bibliotece Publicznej.

          Pierwszą przygotowaną dla nas atrakcją była gra planszowa, dzięki której najmłodsi dowiedzieli się jak dawniej wyglądało życie Jaćwingów. Zabawa była nietypowa, ponieważ planszę do gry stanowił naturalny teren Wioski, a możliwość rzucania ogromną kostką sprawiła wiele radości. Do pokonania mieliśmy aż trzy trasy oznaczone jako włócznia jaćwieska, liść dębu oraz ziarna i perły. Następnie uczniowie zmierzyli się z nie lada wyzwaniem jakim było przejście przez plac zabaw przypominający dawną osadę. Zadanie nie było łatwe, gdyż trzeba było przejść przez ruchome mosty oraz zjechać z wysokiej rury strażackiej. Jednak śmiałków nie brakowało! Poznaliśmy również patronów Wioski: rycerzy króla Błystka – Mikułę i Pakułę oraz krasnoludka Pietrzyka, bohaterów książki Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i sierotce Marysi”.  Po zmaganiach nadszedł czas na odpoczynek przy ognisku oraz pieczenie kiełbasek.

          Piękna pogoda pozwoliła nam na ściągnięcie kurtek i szalików oraz beztroski odpoczynek w promieniach słońca. W drodze powrotnej jednogłośnie wszyscy stwierdziliśmy, że wycieczka była udana i z niecierpliwością czekamy na kolejną.

      M. Nalewajko

     • SZKOLNY ETAP KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii SZKOLNY ETAP KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ.

          W ostatnim czasie w naszej szkole odbyły się eliminacje do XV GMINNEGO KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ. Szkolna komisja konkursowa w składzie: Pani Małgorzata Michałowska, Pani Anetta Borawska i Pani Magdalena Stachowicz wysłuchała 15 wykonawców. Zgodnie z regulaminem organizatora konkursu zakwalifikowała do etapu gminnego, który odbędzie się 4 i 5 listopada 2019r.w ROK ,,Mazury Garbate” w Olecku, następujących uczniów w poszczególnych kategoriach wiekowych:

      a) dzieci w wieku przedszkolnym:

      • Zespół wokalny „ Siejniczanki " z  kl. 0a  w składzie: Weronika Skowerenda, Apolonia Terepko, Liliana Wasilewska, Aleksandra  Zwęglińska – „ Serce w plecaku";
      • Kwartet z kl. 0b w składzie: Patryk Saczek, Amelia Toczyńska, Filip Walicki, Halina Żukowska – „ Ojczyzno ma";

      b) uczniowie klas I IV szkół podstawowych:

      • Antonina Rogalewska – kl. 1a – „Białe róże";
      • Zofia Kuberska – kl. 1a – „Co to jest niepodległość" ;
      • Wiktoria Kuczykowska – kl. 1a – „Dziś idę walczyć, mamo";
      • Zespół wokalny BIEDRONECZKI z kl. 2b w składzie: Aleksandra Toczyńska, Lena Grześ, Agata Szóstkiewicz, Lena Stasiak, Alicja Konopko, Anastazja Korejwo, Jan Saulewicz, Jędrzej Topolski, Michał Wiśniewski – „Piosenka młodego patrioty";
      • Lena Michniewicz – kl. 3b – „Historia Polski";
      • Hanna Miłun – kl.4 – ,,Polskie kwiaty";

      c) uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych:

      • Zespół Wokalny SP4 w składzie: Dawid Białanowski, Lea Bochińska Julia, Butkiewicz, Lena Czaplejewicz, Wiktoria Duchnowska, Antonina Dziokan , Lidia Grześ, Michalina Kalinowska, Klaudia Kamińska, Milena Kamińska , Oliwia Kapicka, Michał Kawałko, Wiktoria Kulik, Andżelika Leszczyńska, Julia Marciniak,  Anna Nitkowska , Gabriela Putra, Zuzanna Ruchalska, Vanessa Sienica, Maria Sikorska, Róża Topolska, Amelia Rynkiewicz, Antonina Sołtysiak, Milena  Zaręba ,,Co to jest niepodległość";
      • Hanna Dziokan – kl. 8b – „Miasto" ;
      • Magdalena Milewska – kl. 8b – ,,Jakie piękne chłopaki";
      • Aleksandra Chodnicka – kl. 8b – „ Za wolność ".

          Za wszystkich uczniów, którzy będą godnie reprezentowali naszą szkołę, trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach konkursowych.

      Małgorzata Marcinkiewicz

     • Szkoła pamięta - klasa 8

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Szkoła pamięta - klasa 8.

          Uczniowie klasy VIIIB włączyli się w akcję ,,Szkoła pamięta". W imieniu kolegów i koleżanek odwiedziliśmy Ewangelicki Cmentarz w Kukowie, na nieoznakowanym grobie zapaliliśmy znicze oraz oczyściliśmy go. Zawitaliśmy również przed pomnik Jana Pawła II, na którym zapaliliśmy znicze oraz ułożyliśmy kwiaty.

     • Szkoła pamięta

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Szkoła pamięta.

          Cmentarze są naszym dziedzictwem  kulturowym i w szczególny sposób powinniśmy o nie dbać. Dlatego warto się pochylić nad grobami, które nie mają już swoich właścicieli i poświęcić im chwilę, aby oczyścić je z zarastającej trawy i opadających liści.

           Tak też uczynili uczniowie klas siódmych, którzy 29 października 2019 r. po lekcjach pod opieką wychowawczyń -  pani Małgorzaty Truchan i pani Anny Karoliny Szyłkiewicz,  udali się na Cmentarz Komunalny w Olecku, aby uporządkować  zapomniane i zaniedbane groby.  Młodzieży udało się oczyścić i ozdobić  kilkanaście grobów małych dzieci. Uczniowie zgrabili liście, pozbierali połamane gałęzie, stare wiązanki i zapalili znicze na nagrobkach, o które nikt nie zadbał. Zakończeniem akcji była wspólna modlitwa przy obelisku poświęconym  pomordowanym i zagłodzonym w katordze, sowieckich więzieniach  i łagrach na Syberii.

          Działania zostały podjęte w ramach ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. Do akcji w naszej szkole włączyli się: Antonina Dębska, Julia Butkiewicz, Wiktoria Chełmińska-Moroz, Joanna Bednarska oraz Dawid Parfieniuk i Krzysztof Wróblewski.

          Spotkanie było niezwykle wzruszające i z pewnością na długo zapadnie w pamięci.

       

      Anna Karolina Szyłkiewicz

     • Pracownia fizyczno - chemiczna

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Pracownia fizyczno - chemiczna.

          Klasy 7 i 8 naszej szkoły uczą się na lekcjach chemii i fizyki w nowoczesnej pracowni, która została bardzo dobrze doposażona w ramach projektu "Kompetencje sekretem sukcesu". Uczniowie mogą korzystać z różnego rodzaju szkła laboratoryjnego, takiego jak: zlewki, probówki, pipety, bagietki, rozdzielacze, szkiełka zegarkowe i wielu innych sprzętów laboratoryjnych oraz z odczynników chemicznych. Pracownia umożliwia uczniom zgłębianie wiedzy nie tylko z książki, ale – co bardziej interesuje uczniów i motywuje do pracy – poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń, obserwacje oraz wyciąganie wniosków . Uczniowie chętnie biorą udział w tych zajęciach. W takiej pracowni chemia i fizyka już im niestraszna!!

     • Żywa lekcja historii

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Żywa lekcja historii.

          24 października 2019 r. gościliśmy w naszej szkole grupę rekonstrukcyjną z Gniewu, która znana jest z prowadzenia ciekawych zajęć historycznych. Tym razem prowadzący przenieśli  uczniów w burzliwy okres II wojny światowej, gdyż tematem spotkania była wojna obronna Polski w 1939 roku.

          Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się ciekawych informacji na temat narodzin zbrodniczych ideologii: nazizmu i faszyzmu, wzbogacić wiadomości dotyczące  bohaterstwa narodu polskiego w obliczu agresji III Rzeszy na nasz kraj. Młodzież dowiedziała się, czym było niemieckie Gestapo, poznała metody tortur stosowanych w śledztwach wobec Polaków oraz sposoby likwidowania olbrzymich rzesz obywateli polskich. Jak zwykle do aktywnego uczestnictwa zostali zaproszeni  nasi uczniowie, którzy  mogli włożyć na siebie mundury: żołnierza Armii Polskiej z 1939 roku, żołnierza niemieckiego Wehrmachtu, uczestnika powstania warszawskiego. Prawdziwą atrakcją była też możliwość wzięcia do ręki  broni używanej przez ówczesnych żołnierzy. Ogromne wrażenie na uczniach wywarł „pasiak” – strój obowiązujący w obozach koncentracyjnych oraz informacje na temat wielkości dziennych obozowych racji żywnościowych. W trakcie zajęć rekonstruktorzy przypomnieli również dokonania i losy majora Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal. 

           Zdobywanie historycznej wiedzy poprzez zabawę, to wspaniały pomysł.

      Anna Karolina Szyłkiewicz

     • Młodzi Głosują 2019

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Młodzi Głosują 2019.

          W ponad 900 szkołach w całym kraju w dniach 7-11 października 2019r. przeprowadzone zostały  symulacje wyborów parlamentarnych w ramach programu edukacyjnego „Młodzi głosują”. Projekt CEO towarzyszy wszystkim wyborom i referendom państwowym już od 1995 r. Do tej pory w symulacjach wyborów wzięło udział niemal 3 mln uczniów. Jego celem jest zachęcenie młodych ludzi do uczestnictwa w życiu publicznym, w tym do świadomego udziału w wyborach.

          W ramach programu uczniowie przygotowują i przeprowadzają w swoich szkołach symulację wyborów na wzór wyborów powszechnych. Tworzone są młodzieżowe komisje wyborcze, których zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów. Przygotowywane są lokale wyborcze. Są karty wyborcze z nazwami rzeczywistych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach powszechnych. Do udziału w głosowaniu zachęcani są wszyscy uczniowie, a po wyborach w szkołach sporządzane są protokoły, zawierające informacje o ich wynikach i frekwencji.

          9 października 2019 roku również w naszej szkole odbyły się wybory "Młodzi Głosują 2019". Akcją koordynowały Panie: Anna Karolina Szyłkiewicz, Anna Klimasara. W głosowaniu  mogło wziąć udział 124 uczniów z klas 6-8 uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyborcza była wysoka-wyniosła 71 %. Młodzież oddała 89 ważnych głosów.

      Wyniki głosowania w naszej szkole są następujące :

      1. KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 2 głosy

      2. KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 45 głosów

      3. KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ – 13 głosów

      4. KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ – 14 głosów

      5. KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO. N IPL ZIELONI - 15 głosów

      6. KW SKUTECZNI PIOTRA LIROYA - MARCA – 0 głosów

       

      Ogólnopolskie wyniki programu edukacyjnego „Młodzi głosują 2019”.

      https://mlodziglosuja.pl/upload/userfiles/Wyniki%20MG_2019.png

      Źródło: https://mlodziglosuja.pl/akualnosci/11-wyniki-wyborow-parlamentarnych-mlodzi-glosuja-2019/

          W akcji wzięło udział ponad 900 szkół. W szkolnych wyborach brali udział uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie szóstych, siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej. W sumie w 760 szkołach uprawnionych do głosowania było 211 315 uczniów, zagłosowało 126 921 uczniów – frekwencja wyniosła 60%.

          Zwycięzcą wyborów zostało Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 25% głosów młodzieży, na kolejnych miejscach, zdobywając niewiele mniej głosów, uplasował się Sojusz Lewicy Demokratycznej - 23%, Koalicja Obywatelska - 22% oraz Konfederacja - 21%. Jest to pierwsza od wielu lat edycja programu, w której wyniki czterech sił politycznych są tak wyrównane i to jest najważniejszym wnioskiem z tych wyborów – młodzi ludzie podzieleni są według poglądów politycznych na cztery niemal równe grupy. Nie było w tych wyborach kandydata, komitetu ani partii, które przyciągnąłby do siebie większość młodych ludzi.

      Organizatorki - Anna Karolina Szyłkiewicz, Anna Klimasara

     • Dzień Edukacji Narodowej

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Dzień Edukacji Narodowej.

          14 października jest dniem szczególnym dla wszystkich związanych z oświatą. Święto Edukacji Narodowej, które zostało ustanowione 47 lat temu, kolejny raz stało się okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z dziećmi.

          Z tej okazji 11 października 2019 roku społeczność szkolna spotkała się na uroczystym apelu przygotowanym przez uczniów z klasy VI a oraz szkolny chór pod kierunkiem pań: Anetty Borawskiej, Magdaleny Szlaszyńskiej i Magdaleny Stachowicz.

          Artyści poprzez humorystyczny program artystyczny wyrazili swoje podziękowanie za gorące serce, pomocną dłoń oraz przewodnictwo na niezwykle trudnej drodze do zdobywania wiedzy. Uczniowie w zabawny sposób zaprezentowali obraz szkoły i przedstawili postać nauczyciela. W programie nie zabrakło rad dla uczniów, w jaki sposób radzić sobie z brakiem wypracowania z języka polskiego, czy kto powinien odrabiać za nich lekcje z matematyki. Przedstawiono również bardziej dramatyczne sytuacje, jak chociażby fakt, że sny rzadko się spełniają, a te związane z pożarem szkoły, doprowadzają do łez. Pan Fabian Szóstkiewicz przedstawił natomiast ideał ucznia, prezentując wiersz Zbigniewa Lengrena, pt.: „Kto to może być?”

      Nigdy się nie bił z chłopakami,
      Nie ciągał dziewcząt za warkocze,
      Na spacer chodził z rodzicami
      I uczył się przez cały roczek.
      „Przepraszam” – mówił i „dziękuję”,
      nogi przed spaniem mył codziennie,
      z klasówek nigdy nie miał dwójek
      i wiersze deklamował pięknie.
      Nie ściągał i nie podpowiadał,
      Nie hałasował, siedział prosto,
      Nie mówił: - „znowu tyle zadał!” –
      A w domu się nie kłócił z siostrą.
      Przed kolegami się nie chwalił,
      Robił gazetki, śpiewał w chórze,
      Jak było chłodno, nosił szalik,
      I nie przechodził przez kałuże.
      Nie ślizgał się po korytarzach,
      Stawał w szeregach, chodził w parach,
      Wszystkich śniadaniem swym obdarzał
      I nigdy nie był na wagarach.

      – Jak się nazywa? – zapytacie.
      –Ten uczeń zwie się ideałem.

      Nigdy takiego nie widziałem.

          Ten dzień był też doskonałą okazją do wręczenia wszystkim pracownikom szkoły podziękowań i kwiatów oraz przyznania nagród Dyrektora, które otrzymali: pani Anetta Borawska, pani Magdalena Borys, pani Alicja Czarnecka, pani Anna Domasik, pani Karolina Domel, pani Krystyna Jankowska, pani Anna Kawałko, pani Anna Klimasara, pan Jarosław Kosakowski, pani Małgorzata Michałowska, pani Anna Sitko, pani Aneta Skrzypiec, pan Jarosław Sulima, pani Monika Wydra i pani Mariola Zdancewicz.

          Za trud wkładany w wychowanie i wykształcenie dzieci, szczególne podziękowania skierował w stronę grona pedagogicznego pan dyrektor Stanisław Kopycki, życząc jednocześnie  satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, a także dalszych sukcesów w zawodzie nauczyciela.

          Uczniowie swoim występem udowodnili, że dobry nauczyciel nie tylko uczy i wymaga, ale też przeżywa wraz z dziećmi wiele wspaniałych chwil. Młodzież doskonale zaprezentowała utwory muzyczne i poetyckie związane z październikowym świętem. Mamy nadzieję, że wszyscy obecni miło spędzili ten czas, wsłuchując się w dźwięki muzyki i doskonałe teksty występujących.

          Wszystkim pracownikom szkoły życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego!

     • Edukacyjny spektakl teatralny

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Edukacyjny spektakl teatralny.

          W czwartek 3.10.2019r. gościliśmy w naszej szkole profesjonalną ekipę aktorską, dzięki której klasy 0-3 przeżyły niezwykłą, edukacyjną przygodę. Dzieci miały okazję obejrzeć spektakl teatralny „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni” o bezpiecznym i oszczędnym korzystaniu z energii.  Poprzez żartobliwe, a jednocześnie pouczające perypetie dwójki bohaterów Pstryka i Bzika, uczniowie dowiedzieli  się  jak powstaje prąd, kiedy może być niebezpieczny, jak należy się w takich sytuacjach zachować, co oznaczają znaki na transformatorach, a także jak oszczędzać energię elektryczną. Przyciągające uwagę lalki, kolorowa scenografia oraz wesoła oprawa muzyczna sprawiły, że uczniowie oglądali spektakl z ogromnym zaciekawieniem. Przedstawienie zostało zrealizowane przez Fundację PGE.

      M. Nalewajko

     • Spotkanie z policjantem

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Spotkanie z policjantem.

          W środę 2.10.2019r. uczniowie z klas 0-3 uczestniczyli w spotkaniu z  policjantem Komisariatu Policji w Olecku mł. asp. Rafałem Wasilewskim. Tematem pogadanki była „Bezpieczna droga do szkoły”. Funkcjonariusz przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz  zasady bezpiecznego oczekiwania na autobus szkolny. Wspomniał także o zachowaniu ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Mundurowy podkreślił ważną rolę wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe. Przestrzegał najmłodszych przed zabawami w pobliżu ulicy. Uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością znaków drogowych i zasad przechodzenia przez jezdnię.  Aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa i pracy policjanta.

      M. Nalewajko

     • Blaszane granie

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Blaszane granie.

          W środę 1.10.2019r.  nasza szkoła zamieniła się na chwilę w filharmonię. Wszystko to za sprawą muzyków Agencji Artystycznej „MAT” z Olsztyna, którzy odkryli uczniom tajemnice instrumentów dętych blaszanych. Dzieci miały okazję poznać brzmienie oraz budowę  trąbki i puzonu. Teraz z pewnością już każdy wie,  gdzie znajdują się elementy takie jak korpus, ustnik, piszczałka, czara głosowa, czy też wentyle. Uczniowie spróbowali swoich sił także w grze aktorskiej, wcielając się w rolę kapelmistrza z buławą, trąbki, tuby i perkusji. Koncert zakończył konkurs podsumowujący poznane wiadomości. „Blaszane granie” to pierwszy w tym roku szkolnym koncert zorganizowany dla klas 0 - III w ramach edukacji muzycznej. Tego typu spotkania będą odbywały się raz w miesiącu. Prezentowane audycje umożliwiają uczniom edukacji wczesnoszkolnej zdobywać wiedzę o muzyce, a także rozwijać zainteresowania muzyczne.

      M. Nalewajko

     • Rajd rowerowy kl. 6b

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Rajd rowerowy kl. 6b.

      W pierwszy jesienny poniedziałek –tj.23 września 2019r.- godz. 7.50 uczniowie kl. VI b na swych cudownych rowerach stawili się o słonecznym, rześkim poranku u bram szkoły. Silni, zwarci, gotowi cierpliwie czekali na sprawdzenie stanu technicznego jednośladów. Zajął się tym kierownik naszego rajdu p. Robert Sienica. Ostatnie dokręcanie śrubek, ustawienie odpowiedniej wysokości siodełka czy dopompowanie kół, przypomnienie zasad bezpieczeństwa na drodze, przećwiczenie jazdy i podstawowych manewrów w kolumnie i wyruszyliśmy na upragnioną, długo wyczekiwaną klasową wyprawę rowerową trasą wiodącą niezwykle malowniczymi zakątkami wyjątkowo urokliwych Mazur Garbatych…

      Jechaliśmy podzieleni na dwie kolumny, podziwiając naszą piękną okolicę. Dech w piersiach zapierały roztaczające się wokół widoki – urozmaicona rzeźba terenu, lasy porastające wysokie i stosunkowo strome brzegi Jeziora Sedraneckiego, malownicze pagórki i mniejsze, i większe górki… Cóż to dla nas?! Zmiana biegów, nogi w ruch! A potem to już z górki… Całe szczęście! Mimo wszystko jesteśmy całkiem nieźli kondycyjnie.

      Dłuższy odpoczynek zaplanowaliśmy na plaży wiejskiej w Sedrankach. Świetne miejsce. Wykorzystaliśmy oczywiście przygotowaną dla ludzi takich jak my -upowszechniających aktywny wypoczynek-infrastrukturę , czyli z wiatę ze stołami, palenisko do ogniska, pomost nad jeziorem.

      W szybkim tempie zapłonęło ognisko, zaskwierczały pieczone kiełbaski, wokół roznosił się ich zapach i …radosny śmiech zadowolonych wycieczkowiczów.

       Nie wiedzieć czemu – czy z przejedzenia, czy z przemęczenia -niektórzy mieli opory co dalszej jazdy, ale na pewno zmotywowani byli tym, że muszą przecież jakoś wrócić domu, a po drodze jeszcze wstąpić na słynne oleckie lody u Harasimów.

      Kto by pomyślał, że pokonaliśmy trasę 16 km, a chłopcy nie musieli spełnić nieopatrznie złożonej obietnicy, że w razie czego będą holować panią A.K. Mimo tęgiej ,,sapki” dała sobie radę! Wszyscyśmy dali sobie radę! Wspólny wypad umocnił nasze klasowe relacje, miło spędziliśmy wspólnie czas, mogliśmy poznać się jeszcze lepiej w sytuacji pozaszkolnej. Wiemy, że możemy na siebie liczyć, a w potrzebie to jedni drugim udzielą wsparcia i że w grupie to zawsze jakoś raźniej!

      Do szkoły wróciliśmy w komplecie. A jakże! Zadowoleni. Może ktoś wyrośnie na przyszłego mistrza MTB? A może zarazi turystyką rowerową innych? Namawiamy wszystkich do zdrowego, aktywnego wypoczynku i wspólnego spędzania czasu.

      Mamy nadzieję, że traficie też na takich zapaleńców, którzy poświęcą Wam czas i siły, zaufają grupie, tak  jak p. Robert Sienica, p. Jolanta Wojtkowska czy p. Małgorzata Marcinkiewicz.

      Bez nich - i ich dobrej woli - nasz klasowy wypad nie doszedłby do skutku. Składamy im serdeczne podziękowania!

      Uczniowie klasy VI B

      z wychowawczynią Anną Klimasarą
       

      Zasłyszane!

      -Jestem po rehabilitacji, ale co będzie, jak spuchnę- dosłownie i w przenośni?!

      -Będziemy panią holować…

       

      -O rany, kolejna górka!

      -Pewnie będzie też z niej  jakiś zjazd…

       

      -Pedałujcie szybciej pod górkę, a nie się zatrzymujecie!

      -Ale ona wysoka…

      -To zejdźcie z rowerów i podejdziemy…

       

      -Po co ci tyle kiełbasy?

      -Głodny jestem.

       

      -Po co jej dwie butelki w kieszonkach plecaka?

      -Żeby mieć równowagę…hehe…

       

      -Proszę pani…

      -Tak?

      -A pojedziemy na następną wycieczkę? Autobusem?