• Mistrzostwa Polski Juniorów w Taekwondo Olimpijskim

     • Nowa galeria Mistrzostwa Polski Juniorów w Taekwondo Olimpijskim została dodana do albumu fotograficznego

      Dwa złote i jeden brązowy medal na Mistrzostwach Polski Juniorów w Taekwondo Olimpijskim zawodników LUKS „HIDORI” Olecko

      W dniach 27 – 28.05 w Warszawie rozegrano Mistrzostwa Polski Juniorów /15-17 lat/ w Taekwondo Olimpijskim. Bardzo dobrze spisała się na nich reprezentacja Uczniowskiego Klubu Sportowego „HIDORI” działającego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku. Podopieczni Doroty i Tomasza Miszczak zdobyli odpowiednio:

      Wiktor Raszkowski – 1 miejsce w kategorii wagowej do 78 kg,
      Antoni Miszczak - 1 miejsce w kategorii wagowej do 45 kg,
      Julia Butkiewicz – 3 miejsce w kategorii + 68 kg
      Rozalia Mikielska – 5 miejsce w kategorii + 68 kg,

      Dla Wiktora zwycięstwo w tych zawodach bardzo przybliżyło jego wyjazd na Mistrzostwa Świata Juniorów. Wszystko powinno wyjaśnić się w najbliższym czasie.

     • Zajęcia edukacyjne "Ognik"

     • Nowa galeria Zajęcia edukacyjne "Ognik" została dodana do albumu fotograficznego

      W dniu 18 maja 2022r, grupa 0c brała udział w zajęciach edukacyjnych ,,Ognik’’ zorganizowanych w budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Olecku. Celem naszego spotkania było kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Dzieci zostały ubrane w hełmy i strój strażacki, zapoznały się z pracą strażaka oraz wyposażeniem samochodu strażackiego. Oglądały sprzęt strażacki służący do gaszenia pożarów i prowadzenia akcji ratowniczych. Mogliśmy również przy pomocy strażaków przećwiczyć umiejętność lania wody ze strażackiego hydrantu. Podczas oglądania prezentacji multimedialnej, została utrwalona znajomość numerów telefonów alarmowych oraz znaków ostrzegawczych i informacyjnych.

      Przedszkolaki zdobyły cenne informacje na temat:

      • Co zrobić, w razie zapalenia się ubrania na sobie lub kimś?
      • Co zrobić w przypadku pożaru w domu, lub w szkole?
      • Jak należy prawidłowo wezwać straż pożarną?
      • Poznały znaki ewakuacyjne oraz zasady bezpiecznej ewakuacji.

      Duża część dzieci, szczególnie chłopcy, postanowili w przyszłości zostać strażakiem. Na koniec upamiętniliśmy to spotkanie pamiątkowym zdjęciem.

     • Kraina Empatii

     • Grupa OB przeniosła się do Krainy Empatii. W ramach modułu Międzynarodowego projektu Edukacyjnego Emocja grupa poznała pojęcie empatii i uczyła się wykorzystywać zdobytą wiedzę w życiu codziennym. Wysłuchali opowiadania o pluszowym tygrysku, który dowiedział się, jak ważna w życiu jest dobroć i pomoc innym. Podczas realizacji modułu dzieci skupiały swoją uwagę na emocjach, jakie odczuwają w danym momencie. Segregowały i rysowały emocje. Tworzyły własną wewnętrzną prognozę pogody. Zachowania empatyczne zerówkowicze omówili na podstawie fragmentu bajki "W głowie się nie mieści". Zwieńczeniem modułu było przygotowanie słoika wdzięczności do kącika emocji.

      Przed nami ostatnia podróż do Krainy Odwagi.

      K. Rzodkiewicz

     • Czytam z Emocją

     • Miło mi poinformować, że w maju grupę 0B odwiedziła mama Nikodema, która z zaangażowaniem przeczytała książkę "Brzydkie Kaczątko" w ramach Innowacji Pedagogicznej "Czytam z Emocją". Opowieść o brzydkim Kaczątku pozwoliła dzieciom otworzyć się na rozmowę o tolerancji i inności każdego z nas. Pani Joanna wykonała z dziećmi niezwyykłą pracę plastyczną. Mimo, iż każde dziecko otrzymało takie same materiały do wykonania pracy okazało się, że każdy łabędź jest niepowtarzalny i wyjątkowy.

      Dziękujemy Pani Joannie Kozłowskiej za odwiedziny i niezwykłą interpretację bajki. 

      K. Rzodkiewicz

     • Święto Narodowe Trzeciego Maja

     • Nowa galeria Święto Narodowe Trzeciego Maja została dodana do albumu fotograficznego

      Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć „Konstytucja 3 maja” obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

      Oryginał rękopiśmienny „Konstytucji 3 maja początkowo był przechowywany w Wilanowie w zbiorach Archiwum Publicznego Potockich zgromadzonych przez Stanisława Kostkę Potockiego, uczestnika obrad Sejmu Czteroletniego. W latach 70. XIX wieku na mocy umów rodzinnych archiwum zostało przekazane do podkrakowskich Krzeszowic, a po 1945 roku powróciło do Warszawy i znalazło się w Archiwum Głównym Akt Dawnych.

      4 maja 2022 r. społeczność Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku zebrała się w sali gimnastycznej, by świętować 231. rocznicę uchwalenia „Konstytucji 3 maja”.

      Uczniowie  przypomnieli nam kontekst historyczny tego doniosłego momentu, a także jego ogromne znaczenie. Podczas uroczystości mogliśmy wysłuchać pięknych recytacji oraz wsłuchać się w melodię utworów patriotycznych. Nie zabrakło również występu tanecznego, gdzie dumnie powiewała biało – czerwona flaga.

      Mając na uwadze słowa Seneki, które stanowiły motto uroczystości, pamiętajmy: Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”.

      Majowy apel został przygotowany przez uczniów z klas: II b, III b i IV b, przy wsparciu wychowawców i nauczycieli: Joanny Cichanowicz (II b) , Karoliny Domel (IV b) i Jarosława Bagieńskiego (III b). Organizatorzy dziękują również paniom: Katarzynie Fiećko i Magdalenie Siedleckiej (przygotowanie scenografii) oraz Magdalenie Stachowicz (przygotowanie chóru).

      Mariola Zdancewicz

     • Rowerowe zmagania – Turniej BRD

     • Nowa galeria Rowerowe zmagania – Turniej BRD została dodana do albumu fotograficznego

      Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, dnia 29.04.2022 roku w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych z terenu powiatu oleckiego.                          

      Celem tych zawodów są m.in.: działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz popularyzowanie przepisów i zasad ruchu drogowego.

      Do Turnieju zgłosiły się drużyny startujące w kategorii rocznik 2009 i starsi,  reprezentujący następujące szkoły: SP w Stożnem, SP w Babkach Oleckich, SP 2 w Olecku oraz gospodarze - SP 4 w Olecku. W kategorii młodszej, rocznik 2010 i młodsi wystartowała niestety tylko jedna drużyna z SP 4 w Olecku.

      Konkurs składał się z następujących konkurencji:

      •  testwiedzy;
      • test skrzyżowań;
      • jazda sprawnościowa rowerem po torze przeszkód;
      • wykonanie zadania z pierwszej pomocy przedmedycznej.

      Na podstawie liczby zdobytych punktów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach, kolejność miejsc w starszej kategorii, przedstawia się następująco:
      IV miejsce SP Stożne,

      III miejsce SP Babki Oleckie,

      II miejsce SP 2.

      Miejsce I - premiowane udziałem w finale wojewódzkim, zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olecku.

      Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Mikołaj Budziński, Mateusz Żukowski oraz Michał Putra.                                                                                                              

      W związku z tym, iż w kategorii młodszej wystartowała tylko jedna drużyna z SP4 Olecko w składzie: Lena Czaplejewicz, Hanna Miłun, Piotr Borowski oraz Rafał Smokowski, uzyskała ona automatyczny awans do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w dniach 19 - 20 maja 2022 r. w miejscowości Nowakowo, którego organizatorem jest WORD Elbląg.

      Dziękujemy Komisji Konkursowej w składzie: Justyna Sznel reprezentująca policję, Adrian Karch – ratownik medyczny oraz Krzysztof Krajewski – przedstawiciel organizatora. 

      Składamy podziękowania za udział wszystkim zawodnikom oraz ich opiekunom. Gratulujemy najlepszym i trzymamy kciuki za jak najlepszy występ w Turnieju Wojewódzkim.  

                                                                                                        Jarosław Bagieński

     • Bieg po zdrowie

     • W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 wśród uczniów klasy IV prowadzony był program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Głównym celem programu jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Po tych lekcjach uczniowie zrozumieli, że zarówno czynne jak i bierne palenie jest szkodliwe dla zdrowia człowieka. Dowiedzieli się również jak drogi jest to nałóg, a także o tym ile w papierosach i jego dymie jest złych substancji. W czasie zajęć istotna była również nauka asertywności, sztuki mówienia NIE.

      Uzupełnieniem programu jest cykl filmów edukacyjnych z udziałem ekspertów z dziedziny psychologii oraz autorów programu. Nagrania są dostępne dla wszystkich na kanale YouTube:

      https://www.youtube.com/user/GlownyInspektoratSan/videos.

      Zachęcamy rodziców do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie oraz obejrzenia załączonej prezentacji, gdzie znajdują się prace uczniów klas IV z antyreklamą palenia papierosów.

      Jolanta Zdanowska - pedagog

     • ŚWIĘTO ZIEMI 2022 - „Zainwestuj w naszą planetę”

     • Nowa galeria ŚWIĘTO ZIEMI 2022 - „Zainwestuj w naszą planetę” została dodana do albumu fotograficznego

      Międzynarodowy Dzień Ziemi co roku skupia się na innych aspektach ochrony środowiska. W 2015 r. głównym tematem  były odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna, w 2017 r. – zanieczyszczenia z tworzyw sztucznych, w 2019 r. – zagrożone gatunki. Motywem przewodnim tegorocznej edycji było hasło „Zainwestuj w naszą planetę”.

      W naszej szkole różnorodne działania – m.in. spotkania, zabawy, warsztaty, konkursy, grywalizacja klas V-VIII odbywały się w dniach 20 – 22 kwietnia.  Klasy I-III wybrały się na film pt.: „Zielona Szkoła - Szkolny Ogród". Dowiedziały się: Jak uprawiać warzywa? Co jest dobrym sposobem na walkę z otyłością? Jak dbać o bioróżnorodność? Jak siać rośliny, uprawiać i gotować warzywa? Na czym polega cykl życia roślin?

      Dla najmłodszych odbyły się również warsztaty ekologiczne – segregacja odpadów domowych. Uczniowie wzięli udział w akcja „Podnieś 5 śmieci, ratuj Ziemię”, posadzili własne cebule, przetapiali kredki świecowe oraz wykonały piękne i pomysłowe prace w ramach konkursu ekologicznego „Ze starego coś nowego”.  Ponadto wykazały się ogromną sprawnością manualną, przygotowując torby na zakupy ze starych koszulek (bez szycia!).

      Najstarsze klasy uczestniczyły w grywalizacji nad osiedlowym stawem. Z ogromnym zapałem przystąpiły do wielu konkurencji (m.in. uczniowie szukali życia w kropli wody, segregowali odpady, rozpoznawali gatunki roślin i zwierząt, biegali z workiem wypełnionym odpadami).

      Nad stawem posadziliśmy przy pomocy chętnych mieszkańców Osiedla Siejnik bratki i aksamitki (zachęcamy do wprowadzania „stołówek dla zapylaczy” do zieleni publicznej). Janek i Adrian z 7A cierpliwie umożliwiali zabawę na świeżym powietrzu wprawiając w ruch długą skakankę - kolejka chętnych była bez końca.

      Przyświecał nam jeden cel: propagowanie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. A że przy tym świetnie się bawiliśmy – niech świadczą o tym zdjęcia.  Zapraszamy do obejrzenia.

      Oficjalne ogłoszenie wyników grywalizacji oraz wręczenie słodkich upominków zwycięskim klasom odbędzie się na apelu z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja w środę 4 maja.

      Składamy serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom zaangażowanym w realizację zaplanowanych działań, bez których cały projekt nie miałby szans powodzenia. Dziękujemy również wszystkim uczniom, którzy byli aktywnymi uczestnikami tegorocznych obchodów Święta Ziemi.

      Dziękujemy i zapraszamy do współpracy za rok!

      Organizatorki – Dorota Witkowska, Aneta Makowska, Magdalena Borys i Karolina Rzodkiewicz

     • Inspirujące warsztaty ze „Złotą Rybką”

     • Nowa galeria Inspirujące warsztaty ze „Złotą Rybką” została dodana do albumu fotograficznego

      11 kwietnia uczniowie klasy 3B skorzystali z zaproszenia Fundacji „Złota Rybka” i udali się      do Kukowa aby wspólnie z wolontariuszami wziąć udział w warsztatach wielkanocnych.

      Po przybyciu na miejsce zostaliśmy zaproszeni do domu gospodarzy. Tam zostaliśmy podzieleni na dwie drużyny i zabraliśmy się do swoich działań. Pierwsza grupa przeistoczyła się w kucharzy i tak jak w Masterchefie Junior zabrała się za przygotowanie i pieczenie wielkanocnych ciasteczek. Część uczestników spokojnie poradziłoby sobie w tym programie, ale niektórzy po raz pierwszy w życiu rozbijali jajko, czy wałkowali ciasto. Druga grupa pod czujnym okiem wolontariuszki przystąpiła do ozdabiania jajek, które wcześniej zostały wycięte z drewna. Pomysłowość i kreatywność w zdobieniu nie miały granic. Uczniowie wykorzystali wszystko, co było przygotowane przez gospodarzy: piórka, cekiny, wstążeczki, guziki itp.

      Kolejnym punktem naszego spotkania była gra terenowa „ w poszukiwaniu zagubionych jajek”. Polegała ona na odnalezieniu skrzętnie pochowanych na terenie całego gospodarstwa 20. jajek niespodzianek. Oczywiście wszystkie zostały znalezione i skonsumowane. Następnie  obie ekipy przystąpiły do rywalizacji w „jajecznym torze przeszkód”. Ostatnim punktem zmagań sportowo-terenowych było poszukiwanie klucza do skrzyni pełnej skarbów. Dosyć szybko zguba została wytropiona przez czujne oko Dmytra – ucznia z Ukrainy, który w nagrodę dostąpił zaszczytu otwarcia kufra, w którym kryły się skarby w postaci czekoladowych zajączków. Chwilę wolnego dzieci wykorzystały na zwiedzanie budynków gospodarczych, gdzie mogły podpatrzeć jak żyją zwierzęta: kury, konie, krowy i króliki.

      Na zakończenie naszego pobytu udaliśmy się w kierunku rozpalonego wcześniej ogniska, gdzie każdy samodzielnie upiekł sobie kiełbaskę.

      Dziękujemy wolontariuszom „Złotej Rybki” za zaproszenie i przeprowadzenie tych wspaniałych warsztatów. Wspomnienia z nich pozostaną na długo w naszych głowach.

      Jarosław Bagieński

     • Wiwat Konstytucja!

     • Nowa galeria Wiwat Konstytucja! została dodana do albumu fotograficznego

      W atmosferze dobrej zabawy, ilustrowanej rekwizytami z epoki oświecenia, uczniowie naszej szkoły  utrwalili wiedzę historyczną.

      8 kwietnia 2022 r. naszą szkołę odwiedzili członkowie Bractwa Rycerskiego z Gniewu z Mistrzem Jacentym Ordowskim na czele. Nietypowej lekcji przewodzili: posłowie na Sejm Wielki, Tadeusz Kościuszko i Hugo Kołłątaj. Tematem żywej lekcji historii było bowiem uchwalenie Konstytucji 3 maja. Podczas spotkania goście przenieśli nas w czasy rozbiorów, powstania kościuszkowskiego i doniosłego momentu z historii Polski - zatwierdzenia 1. w Europie i 2. na świecie ustawy zasadniczej.

      Dowcipnym opowieściom towarzyszył pokaz uzbrojenia. Osobiście można było zobaczyć umundurowanie i uzbrojenie żołnierzy insurekcji kościuszkowskiej. Goście próbowali zaciekawić widzów nie tylko żywym dialogiem, lecz aktywnym włączeniem uczniów w przebieg inscenizacji. Kilkoro uczniów zostało zaproszonych do odgrywania ról bohaterów.  Publiczność często wybuchała śmiechem i nagradzała aktorów gromkimi brawami. Chętnych do odgrywania ról było jak zawsze bardzo wielu. Reakcje dzieci i młodzieży na prezentowane treści były nad wyraz żywe i spontaniczne.

      Występ udowodnił, że historia nie musi być nudna, wystarczy ją przekazać w interesujący sposób. Mam nadzieję, że ta nietypowa lekcja historii, podczas, której zgromadzeni uczniowie mogli spróbować walki czy złożyć podpis piórem pod Konstytucją 3 maja, rozbudziła wyobraźnię dzieci i młodzieży oraz zachęciła do zgłębiania wiedzy.

      Anna Karolina Szyłkiewicz

     • SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY W OLSZTYNIE

     • „Sukces to nie przypadek.
      To ciężka praca, wytrwałość, nauka, analiza, poświęcenie,
      a przede wszystkim miłość do tego co robisz”.

      Pele

      Miło nam poinformować, że nasze dwie uczennice: Oliwia Krzyśków (8b) i Kamila Zarzecka (8a) świetnie spisały się w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów szkół podstawowych.

      Oliwia Krzyśków z klasy 8b uzyskała tytuł laureata konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego i tym samym zwolniona jest z egzaminu ósmoklasisty z tegoż przedmiotu. Tytuł laureata zapewnia również Oliwce ocenę celującą na świadectwie z danego przedmiotu oraz przyjęcie w pierwszej kolejności po ukończeniu szkoły podstawowej do wybranej publicznej szkoły ponadpodstawowej.

      Kamila Zarzecka uzyskała tytuł finalisty konkursu przedmiotowego z matematyki. Tytuł finalisty pozwala na otrzymanie dodatkowych punktów podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej – może to być 10, a nawet 16 punktów.

      Oliwia Krzyśków, kl. 8b – j. niemiecki (nauczyciel przygotowujący – p. Violetta Janczenia)

       Kamila Zarzecka, kl. 8a – matematyka (nauczyciel przygotowujący – p. Anna Domasik)   

                                                                              SERDECZNIE GRATULUJEMY!

                                                                                         Violetta Janczenia, Anna Domasik

     • „Święta, święta biją dzwony…”

     • Kiedy zmęczeni zimą, z coraz większym utęsknieniem wyglądamy wiosny, w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca  nadchodzi Wielkanoc . Jest to najstarsze, najważniejsze i najbardziej radosne święto. Wielkanoc zwana też Paschą ma upamiętniać Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

      Dzieci z grupy 0A poznały zwyczaje i tradycje wielkanocne. Już od rana z wielkim zaangażowaniem ozdabiały jajeczka, baranki, laurki świąteczne.

      Zgodnie z tradycją naszej klasy dzieci zaprezentowały występ związany ze Świętami Wielkanocnymi i złożyły życzenia świąteczne (one line). Wszystkim udzielił się przedświąteczny nastrój.

      Na koniec dnia , gdy przedszkolacy rozchodzili się do domów, każdy otrzymał prezent: słodkiego zajączka wraz z własnoręcznie przygotowanymi upominkami: laurką z życzeniami, barankiem i pisankami wielkanocnymi.

      Zofia Sadłowska

     • Paczki dla dzieci z Ukrainy

     • Dzieci z grupy OB wraz z nauczycielami przygotowały paczki dla dzieci z Ukrainy. 22 paczki trafiły do "Półek dobra" w Olecku. Mamy nadzieję, że drobne upominki sprawią dzieciom radość.

      A. Krassowska
      K.Rzodkiewicz

     • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

     • 2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Ma on na celu propagowanie wiedzy na temat autyzmu.

      Tego dnia wiele budynków podświetla się na niebiesko i różowo. To wyraz solidarności z osobami z autyzmem i ich rodzinami. Kolory te symbolizują fakt, że autyzm nie wybiera - dotyka zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

      Nasza szkoła, chcąc okazać solidarność z osobami z autyzmem, włączyła się, podobnie jak inne instytucje,  w akcję polegającą na ubraniu się na kolorowo. Z uwagi na to, że w tym roku Światowy Dzień Świadomości Autyzmu przypadł w sobotę, wydarzenie obchodziliśmy już od 28 marca br. 

      Na zajęciach bibliotecznych, świetlicowych, w klasach 0-3 oraz na godzinach wychowawczych uczniowie obejrzeli krótkie filmy będące wprowadzeniem do tematyki autyzmu. Odbyły się  pogadanki, wspólne tworzenie plakatu, ćwiczenia, dzięki którym dzieci i młodzież mogły doświadczyć, jak odczuwają i odbierają świat osoby z autyzmem.  Celem zajęć było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży, budowanie zrozumienia i akceptacji dla osób, które zmagają się z tym zaburzeniem na co dzień.

       Magdalena Siedlecka

     • Realnie odpowiedzialni

     • Oddziały przedszkolne biorą udział w profilaktycznym programie edukacyjnym "Realnie odpowiedzialni", który został przygotowany przez ekspertów ze Stowarzyszenia Strefa Wsparcia. Program jest częścią Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "Odłącz się. Połącz się" panowanej na rok 2022. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi na nadużywanie i nieodpowiednie korzystanie z mediów przez dzieci w wieku przedszkolnym. Niewątpliwie ważną kwestią jest również uwrażliwienie dorosłych na problem nadmiernej obecności ekranów w życiu ich dzieci.

      Opiekun projektu: Karolina Rzodkiewicz

      Agnieszka Krassowska, Wioletta Łęgowska, Zofia Sadłowska

     • Dzień Świętego Patryka

     • Nowa galeria Dzień Świętego Patryka została dodana do albumu fotograficznego

      21.03.2022 nasza społeczność szkolna obchodziła Dzień Świętego Patryka oraz I Dzień Wiosny.

      Wprawdzie nie zabarwiliśmy rzeki Lega kolorem zielonym jak to ma miejsce w Chicago, ale mimo  tego poczuliśmy się nieco irlandzcy…  Królował kolor zielony. Nauczyciele języka angielskiego ogłosili konkurs „Give the Green light”. Wszyscy uczniowie mieli ubrać się na zielono, a typowa „shamrock” gościła na  piersi uczniów.

      2 tygodnie wcześniej został ogłoszony konkurs na „ Najfajniejszy  Kapelusz Skrzata”. Odzew był ogromny, a prace zostały wykonane ze szczególna dokładnością i starannością. Jury miała trudny orzech  do zgryzienia. Oprócz miejsc od 1-3 przyznano kilka wyróżnień.

      Miejsca 1 - 3:

      1.Oskar Rogało klasa III b
      2. Maja Borys klasa II b
      3.Krzyś Topolski klasa 1b

      Wyróżnienia:

      Kamil Wiński klasa II B
      Oliwia Gwiazdowska klasa III b
      Lena Rogało klasa III b
      Antoni Rynkiewicz klasa II a
      Wanessa Weisbrod klasa I a
      Ksawery Kowalewski klasa III a

      Przygotowania do obchodów tychże świąt zaczęły się już tydzień wcześniej. Uczniowie przygotowywali gadżety do fotobudki, uczyli się tańca irlandzkiego, zostały także przeprowadzone lekcje z tematyką i genezą Dnia Świętego Patryka, które miały na celu zapoznanie uczniów z historią święta i przygotowanie do quizu wiedzy o irlandzkim świętym, który także odbył się w tym dniu.

      Wygrani:

      Pierwsze miejsce, klasa VIII a:
      Antonina Sołtysiak
      Kamila Zarzecka

      Drugie miejsce, klasa VI a:
      Rafał Smokowski
      Oliwier Olędzki

      Trzecie miejsce, klasa VII c:
      Paulina Marcinkiewicz
      Aleksandra Skowrońska

      Największymi atrakcjami okazały się  kram z malowaniem włosów, malowaniem twarzy i fotobudka z ogromną ilością gadżetów do wykorzystania podczas robienia zdjęć. Powiem szczerze, że nie było ani chwili przerwy …uczniowie stali w długich kolejkach, aby móc skorzystać z jak największej ilości atrakcji. Uśmiech i szczera rozmowa  z naszymi wychowankami sprawiły, iż ustaliliśmy, że będzie to impreza cyklicznaJ.

      Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się, aby ten dzień był wesoły i bogaty w pozytywne emocje. Dziękujemy starszym uczniom za pomoc w realizacji obchodów, gdyby nie oni nie uzyskalibyśmy takiego efektu.

      Do zobaczenia za rok.

      E. Iwanowska

     • Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja - Kraina Mocy Słów

     • Grupa 0B zrealizowała kolejny moduł Międzynarodowego projektu edukacyjnego "Emocja". Dzieci wyruszyły w drogę do Krainy Słów. Wysłuchały bajki pt. "O ciepłym i puchatym", która stanowiła wstęp do refleksji i rozmowy o tym, jak słowa i zachowania wpływają na drugiego człowieka. Grupa zaprezentowała ciepłe i puchate słowa za pomocą kolorowanki Quiver. Zerówkowicze wysłuchali w skupieniu treści wiersza Natalii Martenki „Magia słów”  i z zaangażowaniem stworzyli drzewo Dobrych Słów. Dzięki relaksacji o białym obłoczku mieli możliwość wyciszenia, skupienia uwagi na oddechu oraz odprężenia. Wspólne aktywności umocniły relacje panujące w grupie i poprawiły współpracę dzieci.

      Zachęcam do obejrzenia zdjęć z zajęć.

     • Pierwszy dzień wiosny

     • Nowa galeria Pierwszy dzień wiosny została dodana do albumu fotograficznego

      „Marzanno ,Marzanno Ty zimowa panno!

      Ciebie pożegnamy ,wiosnę przywitamy!”

      W dniu 21 marca 2022 roku społeczność szkolna świętowała Pierwszy Dzień Wiosny. Uroczystości były połączone ze świętem św. Patryka patrona Irlandii.

      Powitanie Wiosny rozpoczęło się od zabaw, konkursów, malowania twarzy, włosów, robienia zdjęć z różnymi rekwizytami, związanych z tematyką pory roku.

      Podczas marszu ulicami osiedla oraz przy akompaniamencie okrzyków „Witaj Wiosno -Żegnaj Zimo” nasz wiosenny gaik został zauważony.

      Dzieci z 0A i 0C odwiedziły również miejsca instytucji publicznych (salon optyczny, poczta, sklepy) życząc miłego Dnia Wiosny wręczyły bukieciki kolorowych krokusów. Także spotkanym przypadkowo przechodniom wręczały kolorowe krokusy życzą miłego dnia Wiosny.

      Wszystkich ogarnęła spontaniczna radość. Wiosenne słońce przygrzewało i oświetlało roześmiane twarze uczestników korowodu.

      Jesteśmy pewni, że starania naszych wspaniałych Przedszkolaków sprawią, iż Wiosna zagości u nas na dobre.

      Zofia Sadłowska , Wioletta Łęgowska