• Koncert muzyczny pt. „ Wigilijna opowieść”

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Koncert muzyczny pt. „ Wigilijna opowieść”.

          Agencja Artystyczna „Mat” z Olsztyna 2.12.2019 roku zaprezentowała klasom 0-III koncert muzyczny pt. „Wigilijna opowieść”, tym samym wprowadzając wszystkich w świąteczną atmosferę. W rolę bohaterów opowiadania jak zawsze wcielili się nasi uczniowie.

          Dzieci podczas wspólnej zabawy poszerzyły swoją wiedzę dotyczącą obchodów Świąt Bożego Narodzenia na całym świecie. Dowiedziały się, że zwyczaj ubierania choinki pochodzi z Niemiec, ale nie w każdym kraju jest stosowany. Teraz już wiedzą, że mieszkańcy Hiszpanii i Boliwii przystrajają swoje domy szopkami bożonarodzeniowymi. Usłyszały także, że w Anglii i we Francji nie zasiada się do kolacji wigilijnej, natomiast w Stanach Zjednoczonych nie szuka się prezentów pod choinką, a w specjalnej skarpecie. Ponadto dowiedziały się, że w Boliwii Święta Bożego Narodzenia obchodzi się tańcząc i śpiewając, a w Hiszpanii dzieci nie czekają na Mikołaja, ponieważ prezenty przynosi im Baltazar. Uczniowie poznali także kolędy i piosenki świąteczne z różnych stron świata.

          Tradycyjnie na zakończenie spotkania odbył się konkurs. Tym razem należało zaprezentować swoje umiejętności wokalne. Pierwsze miejsce zajęła Antonina Rogalewska z klasy Ia.  Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Bez wątpienia koncert wywołał wiele radości i sprawił, że poczuliśmy już nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

      M. Nalewajko

     • Młodzi poznają pracę urzędników

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Młodzi poznają pracę urzędników.

          2. grudnia 2019 r. w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie  odbyła się wycieczka edukacyjna do Urzędu Miejskiego w Olecku, zorganizowana dla uczniów klasy VIII b. Głównym założeniem spotkania było zapoznanie młodzieży ze strukturą organizacyjną jednostki, a także sposobem pracy oleckich urzędników.

          Uczniowie zostali przyjęci przez pracowników instytucji niezwykle ciepło i życzliwie. W głównym budynku uczestników powitali Zastępca Burmistrza Olecka - Pani Sylwia Wieloch i Sekretarz Gminy - Pan Sławomir Hatalski, którzy oprowadzili młodzież po obiekcie, przybliżając pracę urzędników i funkcjonowanie urzędu. Uczniowie zwiedzili salę konferencyjną i inne pomieszczenia urzędu. Dzięki uprzejmości kierowników poszczególnych wydziałów, młodzież zapoznała się z funkcjonowaniem poszczególnych referatów. Zostali również zaproszeni do gabinetu burmistrza (który był niestety nieobecny). Podczas wizyty dzieci miały okazję obejrzeć miejsce pracy włodarza miasta. Nie zabrakło też ochotników, którzy zasiedli w fotelu pana burmistrza.

          Kolejnym punktem zwiedzania była wizyta w drugim budynku UM w Olecku, który znajduje się w parku miejskim. Uczniowie zostali zaznajomieni z poszczególnymi wydziałami dla petentów, które funkcjonują w urzędzie. Młodzież odwiedziła też Urząd Stanu Cywilnego. Kierownik wydziału – pani Wioletta Biszewska zaprosiła ich do sali ślubów i opowiedziała o pracy tego wydziału.

          Po spotkaniu uczniowie na pamiątkę wykonali wspólne zdjęcie przed budynkami UM. Dziękujemy pracownikom UM w Olecku za bardzo sympatyczne i życzliwe przyjęcie, a w szczególności Panu Słowomirowi Hatalskiemu za przybliżenie uczniom informacji o działalności urzędu.

      Karolina Szyłkiewicz

     • V Powiatowy Konkurs Znajomości Literatury Dziecięcej w kl. III „Baśniowy świat”.

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Baśniowy świat.

      „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

      Wisława Szymborska

          Idąc wzorem noblistki, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Twardowskiego w Olecku, Wioleta Chmielewska, Karolina Domel  i Aneta Skrzypiec zorganizowały 29 listopada 2019 r. już po raz piąty Powiatowy Konkurs Znajomości Literatury Dziecięcej w kl. III „Baśniowy świat”.  Aura za oknem niewątpliwie zachęciła  do sięgania  po książkę najmłodszych czytelników, bo w konkursie brali udział uczniowie z dziecięciu szkół naszego powiatu. Były to: SP nr 1, SP nr 3, SP Nr 4, Zespół Szkół STO w Olecku, SP  w Babkach Oleckich, SP w Gąskach, SP w Judzikach, SP w Stożnem, SP  w Świętajnie i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wieliczkach. Bardzo to nas, organizatorów cieszy. Serdecznie dziękujemy nauczycielom i rodzicom za pracę włożoną w  przygotowanie dzieci do konkursu.

          Konkurs ma na celu nie tylko promowanie czytelnictwa i poszukiwanie „ziarenek prawdy” ukrytych w dziełach literatury dziecięcej oraz poznawanie wartości sztuki baśniowej,  ale również doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej. Należy też pamiętać o społecznej roli konkursu, o nawiązywaniu relacji z  rówieśnikami.  A jeśli czyta się książki, łatwiej nawiązać kontakt, bo jest o czym porozmawiać.

          Poziom przygotowania uczestników tegorocznego konkursu był bardzo wysoki.  Poszczególne miejsca dzieliła zaledwie jedno i dwupunktowa różnica. Najdokładniejszą znajomością mniej popularnych  baśni H. Ch. Andersena, takich jak : „Kogut podwórzowy i kogut na dachu”, „Pięć ziarenek grochu”, „Len”, wykazali się : Maja Wasilewska, zdobywczyni I miejsca, Tymon Wojczulewicz – II miejsce oraz Olivier Nartowicz – zdobywca III miejsca.  Maję do udziału w konkursie przygotowywała pani Katarzyna Fiećko, SP Nr 4 w Olecku, Tymona pani Krystyna Wawrzyn ze SP nr 3 w Olecku, natomiast Oliviera, pani Elżbieta Tumiel z Zespołu Szkół STO w Olecku. Serdecznie gratulujemy ! Nie tylko laureaci otrzymali nagrody, pozostali uczestnicy również zostali obdarowani drobnymi upominkami przypominającymi im o udziale w konkursie.

          Uczestnicy konkursu to wyjątkowi goście, na których z przyjemnością czekamy każdego roku.

      "Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem."

      A zatem, młodzi czytelnicy, życzymy Wam wielu spotkań z przyjaciółmi.

      AS

     • 8a w sądzie rejonowym

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii 8a w sądzie rejonowym.

          W dniu 19.11.2019r. uczniowie klasy 8a wybrali się do Sądu Rejonowego w Olecku. Celem spotkania było zapoznanie się z pracą w sądzie oraz jego strukturą. W sądzie przywitała nas Pani Agnieszka Stachelek, która oprowadziła nas po budynku. Zapoznaliśmy się również z pracą ochroniarza.

          Na sali rozpraw spotkaliśmy Panią Prezes oleckiego sądu -  Katarzynę Jakubowską. Zapoznała nas ona z wybranymi paragrafami kodeksu karnego, które dotyczą nieletnich. Z chęcią opowiedziała również o swojej pracy. Dowiedzieliśmy się o czynnościach, jakie należą do uczestników rozprawy sądowej, zarówno sędziego jak
      i oskarżonego, adwokata oraz świadków. W trakcie spotkania mogliśmy się dowiedzieć m.in. jak wygląda typowy dzień w pracy sędziego, jaką ścieżkę edukacyjną należy pokonać, aby móc wykonywać ten zawód, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości. Każdy uczeń miał możliwość przymierzenia i zrobienia sobie zdjęcia w stroju sędziego.

          Wtorkowe wyjście było bardzo udane. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji na temat funkcjonowania sądu oraz pracy w nim. Uważam, że jest to bardzo trudny i odpowiedzialny zawód.

      Julia Trojanowska, klasa 8a

     • Nie daj szansy AIDS

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Nie daj szansy AIDS.

          2 grudnia 2019r.  w naszej szkole odbył się (po raz osiemnasty) powiatowy konkurs „Nie daj szansy AIDS”. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o drogach zakażenia i objawach towarzyszących zakażeniu HIV, wskazanie bezpiecznych zachowań chroniących przed zakażeniem HIV. Wiedza jest bowiem istotnym elementem w profilaktyce zakażeń HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową.

          Uczniowie - uczestnicy konkursu - wspaniale się spisali, rozwiązując testy wymagające dużego zasobu informacji i umiejętnego ich przetworzenia. Laureatami zostali:

      Julia Bednarek (SP1 w Olecku)- I miejsce;

      Zuzanna Jarosz (SP1 w Olecku)- II miejsce;

      Ewa Statkiewicz (SP w Babkach Oleckich)- III miejsce.

          Nagrody wręczyła pani Emilia Naruszewicz i wicedyrektor SP4 pan Jarosław Kosakowski. Zwycięzcom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy

          Podziękowania należą się również paniom z  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku i z naszej szkoły za profesjonalne przygotowanie konkursu (p. Jolanta Wojtkowska już osiemnasty raz zadbała o jego przebieg).

      Dorota Witkowska

     • Temat na wagę życia

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Temat na wagę życia.

          18.11.2019 r. w kl. II B odbyły się zajęcia otwarte z pierwszej pomocy prowadzone przez  p. Anetę Skrzypiec. Drugoklasiści poznali na nich zasady udzielania pierwszej pomocy, toteż potrafią właściwie zachować się podczas wypadku: sprawdzić przytomność u poszkodowanego, ułożyć go w pozycji bocznej bezpiecznej, a nawet przeprowadzić resuscytację, którą ćwiczyli na specjalnych fantomach. Dzięki wykonywanym zadaniom doskonale wiedzą, jaka jest kolejność czynności ratujących życie. Potrafią wezwać na pomoc odpowiednie służby, bo znają ich numery alarmowe i procedury zgłaszania wypadku.

          Podczas lekcji wykorzystano wiele pomocy dydaktycznych, m.in. filmik animowany pt. ,,Pierwsza pomoc”, fantomy szkoleniowe, krzyżówkę online, wykreślanki czy plansze poglądowe. By zwiększyć efektywność lekcji, zastosowano różne metody, np. eksponującą (pokaz z instruktażem), programowaną (z użyciem komputera i programów multimedialnych) czy praktyczną (ćwiczenia w parach, ćwiczenia na fantomach).

          Uczniowie świetnie radzili sobie podczas ćwiczeń. W razie wypadku z pewnością wykażą się odwagą cywilną i zastosują w praktyce umiejętności nabyte na lekcji, by ratować  życie innym.

      Anna Klimasara

     • Teatr bez biletu

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Teatr bez biletu.

          iTeatr TVP daje możliwość uczestniczenia w wyjątkowych spektaklach teatralnych w najmniejszych nawet miejscowościach w Polsce. Jego ideą jest promowanie i przybliżanie teatru poprzez realizacje transmisji spektakli z teatrów w całej Polsce wszędzie tam, gdzie dostęp do ich oferty jest ograniczony. Odbiorcami transmisji na żywo są uczniowie różnych etapów edukacyjnych ze szkół oddalonych od wielkomiejskich ośrodków kulturalnych i artystycznych.

          Dzięki tej idei uczniowie kl.0-8 Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku w dniu 20.11.2019r. o godz.11.30 mieli możliwość obejrzenia transmisji spektaklu z Teatru Animacji w Poznaniu pt. ,,Baśń  o trzech konikach”- pięknej metaforycznej opowieści, do której inspiracje zaczerpnięto z motywów ludowych, przypominającej o tym, jak ważne jest to, by być sobą, jak wielką wartością jest przyjaźń, jak być przyjacielem, również dla siebie. Baśń ta uczy wrażliwości na różnorodność i tolerancji dla odmienności.

          Możemy być uczestnikami projektu Internetowy Teatr TVP dla Szkół, ponieważ posiadamy szybki Internet i sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny: komputery, tablice,  rzutniki. Wystarczy zgłosić się do projektu w jednym  z 16 ośrodków regionalnych Telewizji Polskiej, odpowiednio zalogować się na stronie z użyciem udostępnionych kodów i razem z tysiącami innych uczniów w Polsce możemy obejrzeć na żywo sztukę teatralną za pośrednictwem kodowanej transmisji internetowej. Przy tym całkowicie bezpłatnie. Korzystamy z tego kolejny raz.

      Koordynator projektu - Anna Klimasara

     • Warsztaty modelarskie z Filipem Gresiem

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Warsztaty modelarskie z Filipem Gresiem.

          W piątek – 22.11.2019r. – uczniowie kl. VI b Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku udali się do Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku, gdzie zostali zapoznani z zasobami biblioteki i zachęceni do wstąpienia w szeregi czytelników przez p.kierownik Katarzynę Jeżewską. Następnie obejrzeli interesującą wystawę komiksów i modeli tworzonych na ich podstawie przez Filipa Gresia, który prowadził dla naszej grupy warsztaty modelarskie.

          Podczas wspólnej pracy nad wykonaniem modeli Spider- Mana opowiadał o rysunkach pochodzących z jego powieści, projektowaniu modeli i modelarskiej pasji. Jak się okazało, trzeba nie lada cierpliwości, sporo czasu i zaangażowania, żeby wykonać nawet prosty model… Małe elementy, wycinanie, klejenie i składanie były zadaniem dość trudnym, ale wykonalnym, co zadziwiło nawet najbardziej zatwardziałych sceptyków, ponieważ prowadzący dokładnie instruował, co należy zrobić.

          Efektem ponad dwugodzinnej pracy były papierowe figurki superbohatera – Spider – Mana – znanego z komiksów wydawanych przez Marvel Comics i adaptacji filmowych. Wszystkim uczestnikom warsztatów udało się ukończyć zadanie i byli dumni ze swojej pracy, choć niektórzy chichotali, że ich bohater ,,jest na fitnesie” lub dzięki nim zyskał nowe ponadprzeciętne, nadprzyrodzone zdolności wynikające z budowy sylwetki…

          Po uprzątnięciu stanowisk pracy uczniowie zrobili pamiątkowe zdjęcie z prowadzącym i podziękowali za zaproszenie na ciekawe warsztaty i wystawę.

      Anna Klimasara

     • Tydzień Edukacji Globalnej w klasie 4

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Tydzień Edukacji Globalnej w klasie 4.

          W czwartek - 21.11.2019r. - na lekcji wychowania do życia w rodzinie uczniowie kl.4 rozmawiali o tym, w jaki sposób można chronić środowisko naturalne i klimat. Okazało się, że wiele wiedzą o efekcie cieplarnianym i kryzysie klimatycznym oraz ich skutkach. Przypomnieli  i omówili alternatywne sposoby pozyskiwania energii elektrycznej oraz poruszyli aktualny w ich domach temat segregacji śmieci. Wykonali też rysunki będące wizualizacją ich pomysłów na ochronę środowiska.

          Na piątkowej godzinie wychowawczej (22.11.) realizowali temat: ,,Ciepło, cieplej, gorąco. Nie podgrzewajmy atmosfery”. Posiadają  zatem spory zasób wiedzy na temat kryzysu klimatycznego. Jako mali obywatele już są świadomi klimatycznych zagrożeń i mogą odpowiedzialnie wpływać na najbliższe otoczenie, zrobić coś dla klimatu.

      Anna Klimasara

     • Tydzień Edukacji Globalnej w kl. 6b

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Tydzień Edukacji Globalnej w kl. 6b.

          Od kilku lat uczniowie naszej szkoły aktywnie biorą udział w Tygodniu Edukacji Globalnej organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tegoroczne hasło w alarmujący sposób wzywa do działań na rzecz ochrony klimatu: ,,Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu!”.

              W poniedziałek (18.11.2019r.) uczniowie kl. VI b na lekcji plastyki poznali  fakty dotyczące kryzysu klimatycznego i jego skutków. Wykorzystali do tego dostępne w Internecie materiały, prezentacje multimedialne, filmy na temat zagrożeń płynących z drastycznego wzrostu temperatury, spalania paliw kopalnych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej, transportu bądź w przemyśle, które powodują wzrost średniej globalnej temperatury. Dowiedzieli się, że prowadzi to do zaburzenia globalnej równowagi systemu klimatycznego. Skutki tego są odczuwane na całym świecie, ponieważ coraz częściej występują  gwałtowne burze, ulewy, wichury, dotykają nas powodzie lub fale upałów, stale podnosi się poziom wód mórz i oceanów. Rośnie zagrożenie dla ludności zamieszkującej wyspy oceaniczne lub w rejonach depresji.

      Wzrost temperatury niesie ryzyko związane z długotrwałymi, nieodwracalnymi zmianami, takimi jak utrata niektórych ekosystemów bądź nasilenie się występowania zjawisk ekstremalnych, dlatego musimy zawalczyć o przyszłość dla nas i kolejnych pokoleń, dbać o środowisko, wykorzystywać alternatywne źródła energii.

      Anna Klimasara

     • Przedszkolaki u strażaków

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Przedszkolaki u strażaków.

          Dnia 20.11.2019 r klasa 0 B odwiedziła strażaków w siedzibie Straży Pożarnej w Olecku. Na początku strażacy zaprosili dzieci do Sali edukacyjnej gdzie dowiedzieliśmy się jak zachować się podczas pożaru oraz w jaki sposób skutecznie wezwać pomoc. Pobyt uatrakcyjniły przebrania- bluzy i kaski strażackie. Po części teoretycznej uczniowie zwiedzili garaż z wozami strażackimi. Wszyscy z wielkim zaciekawieniem oglądali wyposażenie wozów. Zobaczyliśmy także pokazowy zjazd po rurze i szybkie ubieranie strażaka w specjalistyczny strój. Dowiedzieliśmy się także, że strażak musi być bardzo szybki, bo czas przygotowania się do wyjazdu to tylko 1 minuta. Nie mogło oczywiście zabraknąć zwiedzania wnętrza wozu strażackiego. Dzieci po wizycie zadowolone wróciły do szkoły, prawie każdy w przyszłości chcę zostać strażakiem, czas pokaże kto wytrwa w swoim postanowieniu.

          Dziękujemy Panom Strażakom za ciekawie spędzony czas i przybliżenie dzieciom na czym polega ich praca.

     • Niesamowite warsztaty, niesamowici prowadzący.

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Niesamowite warsztaty, niesamowici prowadzący..

          Dnia 22 listopada w gospodarstwie ekoturystycznym „Martyna” w Kukowie rodzice wraz ze swoimi  niepełnosprawnymi podopiecznymi  przeprowadzili niepowtarzalne Andrzejki dla grupy dzieci z klasy 0 B pod opieką nauczycielek Pani Agnieszki Nowakowskiej i Pani Małgorzaty Marcinkiewicz.

          Warsztaty rozpoczęła Pani Jadwiga Wasilewska z ludowego zespołu folklorystycznego „Sedranianki”, wprowadzając dzieci w klimat dawnych tradycji andrzejkowych, przemawiając do dzieci staropolskim językiem. Równie ciekawe i wyostrzające wyobraźnię dzieci było lanie wosku  przez stary klucz i zgadywanie swojej przyszłości przy pomocy Oli Staszewskiej. 

          W nietypowym klimacie  wiejskiej stodoły i pomocy Panów - Marcina Dobrzyń i Mateusza Cybulskiego uczniowie wzięli udział w warsztatach rękodzielniczych. Pod Ich opieką dzieci z zaskakującą  pomysłowością tworzyły  i samodzielnie ozdabiały świeczki, które zabrały ze sobą do domu.

          W międzyczasie uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach  kulinarnych,  prowadzonych przez Klaudię i  Dorotę  Chmielewską oraz  Martynę i Wiolettę  Żukowską. Uczestnicy  od początku do końca własnoręcznie wytwarzali  kruche ciasteczka  ze smalcem, wyciskając ciasto przez maszynkę na kolbę. Gotowe ciasteczka zostały schrupane na koniec spotkania razem z  sokiem z czerwonej porzeczki  domowej roboty. Uczniowie wrócili do szkoły z uśmiechem na twarzy.

          Andrzejkowe  warsztaty miały na celu zmotywowanie  osób niepełnosprawnych do działania w środowisku lokalnym. Nawiązanie relacji między  dziećmi  ze szkoły a osobami z niepełnosprawnościami zaskutkowało  otwarciem się  na siebie nawzajem i owocną współpracą.

          Dziękujemy niesamowitym prowadzącym i zachęcamy inne grupy do wzięcia udziały w ciekawych warsztatach.