• EGZAMIN GIMNAZJALNY I EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ZA NAMI

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii EGZAMIN GIMNAZJALNY I EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ZA NAMI.

      W dniach 10-12 kwietnia uczniowie ostatnich klas naszego gimnazjum przystąpili do końcowego egzaminu. W tym roku odbył się się on po raz ostatni. W ciągu trzech dni uczniowie zmierzyli się z egzaminami sprawdzającymi ich wiedzę z trzech dziedzin - napisali egzamin humanistyczny, w tym z języka polskiego,  przyrodniczo - matematyczny oraz z języka obcego nowożytnego.

      Zaskakująca fraszka Jana Sztaudyngera na języku polskim Życie zmiętego „Życie mnie/ Mnie!” wprawiła niejednego gimnazjalistę w osłupienie, niekiedy do tego stopnia, iż niektórzy nie byli pewni, czy arkusz jest poprawnie wydrukowany J,  trudne zadanie otwarte z matematyki i niełatwa chemia. To niektóre z wielu opinii na temat tegorocznych egzaminów gimnazjalnych.

      Egzaminy rozpoczynały się o godzinie 9.00 i w zależności od zakresu trwały 60 lub 90 minut.

      Tuż po egzaminie gimnazjalnym w naszej szkole odbył się, pierwszy po reformie edukacji, egzamin ósmoklasisty. Ostatni rocznik szkoły podstawowej w dniach 15-17 kwietnia mierzył się z problematyką języka ojczystego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

      Egzamin ósmoklasisty 2019 obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego pojawił się m.in. fragment książki "Mały Książę", do którego były pytania. Do napisania była m.in. rozprawka na temat: Czy lepiej patrzeć sercem czy umysłem? Jako alternatywę można było napisać opowiadanie.

      Egzamin z matematyki nie zaskoczył uczniów, zgodnie przyznali, że spodziewali się trudniejszych zadań, ale tak naprawdę były w miarę proste, choć niektóre pytanie były podchwytliwe, na przykład takie, w których trzeba było szukać odpowiedzi w poleceniu, takie typowe na logikę.

      Uczniowie przyznawali, że jak zawsze było trochę stresu spowodowanego samym faktem, że jest to egzamin.

      Teraz przed uczniami zarówno kończących gimnazjum jak i szkołę podstawową ponad miesiąc oczekiwania na wyniki i jeszcze sporo nauki, by cenzurki były zadowalające, nie można spocząć po egzaminie  na laurach.

       

      Mariola Zdancewicz

     • Sukcesy uczniów naszej szkoły

     •  

      SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
      Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
      IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OLECKU
      W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
      WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY W OLSZTYNIE

       

      „Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału

      – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień”.

      James Madison

          Wysokie wyniki naukowe uczniów budują prestiż szkoły, wpływają na dobry wizerunek placówki w środowisku lokalnym, są świadectwem rzetelnej pracy kadry pedagogicznej. Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku może w tym roku poszczycić się najlepszymi wynikami w gminie w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

          Konkursy przedmiotowe od lat cieszą się wielkim prestiżem wśród środowisk szkolnych. Wynika to z faktu, iż zapewniają laureatom liczne przywileje. Są nimi: nie tylko ocena celująca na świadectwie, ale także preferencje przy wyborze szkoły czy zwolnienie z części egzaminu zewnętrznego. Te czynniki powodują, że są bardzo popularne wśród młodzieży szkolnej. Jest to dowód na to, że nauczyciele potrafią umiejętnie rozwijać w podopiecznych talenty i zainteresowania, motywować do ciężkiej, uczciwej i wytężonej pracy.

          Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku na początku II półrocza przystąpili do etapu wojewódzkiego kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i osiągnęli w nich doskonałe wyniki.

          Nasza szkoła może poszczycić się aż sześcioma tytułami laureata oraz trzema tytułami finalisty w kuratoryjnych konkursach.

      Poniżej prezentujemy listę laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019:

       

      LAUREACI:

      Izabela Motulewicz - język polski (nauczyciel przygotowujący - Mariola Zdancewicz),

      Jan Kamiński - język polski (nauczyciel przygotowujący - Mariola Zdancewicz),

      Aleksander Adamajt - język polski (nauczyciel przygotowujący - Anna Klimasara),

      Miłosz Skrzypiec - matematyka (nauczyciel przygotowujący - Anna Domasik),

      Zuzanna Bagan - matematyka (nauczyciel przygotowujący - Anna Kawałko),

      Jan Kamiński - język angielski (nauczyciel przygotowujący - Magdalena Borys).

       

      FINALIŚCI:

      Gabriela Trofimow - język polski (nauczyciel przygotowujący - Mariola Zdancewicz),

      Krzysztof Bielawski - język polski (nauczyciel przygotowujący - Mariola Zdancewicz),

      Aleksander Adamajt - matematyka (naucyciel przygotowujący - Anna Kawałko).

       

      Wszystkim wyróżnionym gratulujemy sukcesów!

     • Targi edukacyjne

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Targi edukacyjne.

          03.04.2019 r. o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku odbyły się VIII Targi Edukacyjne. Dzięki temu spotkaniu uczniowie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Swoje oferty zaprezentowały: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku, Zespół Szkół Technicznych w Olecku oraz Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.
          Jako pierwszy zaprezentował się ZSLiZ Olecko. Wytypowani uczniowie w ciekawy sposób przedstawili poszczególne kierunki kształcenia nauczane w ich szkole, były to m.in.: technik żywienia i usług gastronomicznych, architektury krajobrazu, przemysłu mody itd.    Następnie odbył się pokaz musztry w wykonaniu uczniów z logistyki. W celu umilenia spotkania został rozdany  słodki poczęstunek wykonany przez tamtejszych uczniów.
          Drugą przedstawioną ofertą była propozycja z oleckiego  liceum ogólnokształcącego. Jego przedstawiciele,  wspomagając się prezentacją, zwięźle i interesująco opowiedzieli o swojej szkole, przedstawiając je zalety i możliwości jakie daje ukończenie liceum ogólnokształcącego.
          Na koniec wystąpiła wicedyrektor ZST – pani Mariola Borys, która równie ciekawie przedstawiła reprezentowaną przez siebie szkołę. Kolejnym krokiem spotkania była możliwość obejścia stanowisk każdej ze szkół. W ten sposób uczniowie naszej szkoły mogli porozmawiać ze starszymi kolegami na temat edukacji w ich szkołach, zdobyć materiały rekrutacyjne, ulotki, zasięgnąć informacji, a także skorzystać z usług uczniów szkoły technicznej w postaci zrobienia fryzury. Nie obyło się również bez gadżetów z logo danych szkół.
          Tegoroczne Targi odbyły się w miłej i przyjemnej atmosferze. Uczniowie nie mieli ani chwili na nudę. Wszyscy wrócili usatysfakcjonowani ze spotkania .

                                                                                                                  

      Kinga Kruszniewska
                                                                                                                uczennica klasy 3b gim