• III Powiatowy Konkurs "Sudoku - Lubię to"

     •             6 lutego 2019 r. został  rozstrzygnięty Finał III-go Powiatowego Konkursu " Sudoku - Lubię to". Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Hanna Miłun  z klasy III, Lena Michniewicz, Martyna Mikielska, obie uczennice z klasy II b, Rozalia Mikielska z VIa, Lidia Grześ z kl IV b,  Kamila Zarzecka - V a,  Zuzanna Bagan z kl. VIIIa, Julia Truszczyńska z kl. VIIa oraz Gabriela Trofimow z klasy III b gimnazjum.

                  W etapie powiatowym najlepiej wypadła Lena Michniewicz zajmując II miejsce w kategorii klas I - III szkół podstawowych.

                  Dziękujemy uczennicom za reprezentowanie naszej szkoły w konkursie,  gratulujemy Lenie sukcesu, a nauczycielom za pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursu.

      Małgorzata Grzyb - szkolny koordynator konkursu Sudoku

     • Po prostu po polsku

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Po prostu po polsku.

      „Po prostu – po polsku!”
      II Powiatowy Turniej Językoznawczy

      pod Honorowym Patronatem
       Burmistrza Olecka

          Jakie rozkosze, jakie rozkosze!/Umieć wypisać słowo po słowie, Co marzę w myślach, co w sercu noszę,/Karta zrozumie, pióro wypowie” te słowa Władysława Syrokomli przyświecały nam 22 lutego 2019 r. podczas II Powiatowego Turnieju Językoznawczego „Po prostu – po polsku!” pod Honorowym Patronatem Burmistrza Olecka, który odbył się w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku.

          Ideą konkursu było gruntowne zweryfikowanie znajomości z zakresu wiedzy o języku i wykorzystanie tej wiedzy poprzez kreatywne i nowatorskie formy ich omówienia, wyrabianie sprawności językowej poprzez udzielanie wypowiedzi słownych oraz rozbudzanie zainteresowań językiem polskim.

          Przedsięwzięcie wspierali od strony organizacyjnej i promocyjnej Dyrektorzy Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku – pani Małgorzata Michałowska i pan Stanisław Kopycki.

          „Po prostu – po polsku!” to konkurs, którego adresatami byli uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum.

          W tegorocznych zmaganiach rywalizowało 5 trzyosobowych drużyn, z powiatu oleckiego. Były to mianowicie:

      • Szkoła Podstawowa w Stożnem reprezentowana przez: Sylwię Sznel, Weronikę Maciejewską i Mateusza Dobrucha.
      • Szkoła Podstawowa w Wieliczkach reprezentowana przez: Martynę Gorlo, Zofię Kozłowską, Magdalenę Miłowicką;
      • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku reprezentowana przez: Maję Bagieńską, Annę Mieszuk i Daniela Murawskiego;
      • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku reprezentowana przez: Katarzynę Witkowską, Natalię  Rant oraz Mateusza Polakowskiego;
      •  Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego
       w Olecku reprezentowana przez:
        Polę Stadnicką, Piotra Modzelewskiego i Damiana Domagałę;

          Turniej składał się z siedmiu konkurencji, z pięciu działów nauki o języku: fonetyki, fleksji, składni, słowotwórstwa i leksykologii, obejmujących zagadnienia zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej/gimnazjum z przedmiotu język polski.

          Nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz rzetelną oceną poszczególnych zadań czuwała Komisja Konkursowa w składzie:

      • p. Katarzyna Jeżewska – Kierownik Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku;
      • p. Anna Kisiel – wieloletni nauczyciel języka polskiego;
      • p. Katarzyna Kamińska – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku, nauczyciel języka polskiego.

          Uczniowie prezentowali wysoki poziom wiedzy, a ciekawe konkurencje mobilizowały uczestników do wytężonej pracy i zdrowej rywalizacji. Efekty były fascynujące, ukazały ogromne talenty zarówno polonistyczne, humanistyczne oraz językowe.

          Rywalizacja prowadzona w duchu fair play zakończyła się zwycięstwem drużyny ze Szkoły Podstawowej w Wieliczkach przygotowywaną przez panie: Jolantę Motulewicz i Katarzynę Szczęsnowicz. Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku przygotowywana przez panie: Ewę Ciechanowską, Martę Kosobucką i Monikę Kacprzyk, trzecie miejsce przypadło drużynie z ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, którą przygotowywała pani Jolanta Gierak.

          Dzięki sponsorom, którymi byli lokalni przedsiębiorcy z powiatu oleckiego, żaden uczestnik turnieju nie wyszedł z pustymi rękoma. Za udział w turniejowych zmaganiach wszyscy otrzymali dyplomy, upominki książkowe, a zawodnicy zwycięskiej drużyny otrzymali nowoczesne czytniki książek elektronicznych – e-booki, za drugie miejsce uczestnicy otrzymali wysokiej  jakości  słuchawki, a za trzecie pojemne powerbanki.

          Pomysłodawcą  Turnieju Językoznawczego „Po prostu – po polsku!” jest  pani Mariola Zdancewicz – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku, a sam konkurs jest kontynuacją zapoczątkowanego w ubiegłym roku I Powiatowego Turnieju Językoznawczego „Po prostu – po polsku!”, który został zorganizowany przez panie: Mariolę Zdancewicz
      i Agnieszkę Gryniewicz- Dębkowską.

          Podjęte działania zrealizowano przy wsparciu Dyrekcji oraz pracy zespołowej nauczycieli: Wioletty Czaplejewicz, Małgorzaty Marcinkiewicz,  Jarosława Bagieńskiego, a także pracowników administracji i obsługi szkoły oraz uczniów: Amelii Ropel (kl.VII b), Eryka Czaplejewicza
      (kl. VIII a) i Szymona Rutkowskiego (kl. VII a).

      Mariola Zdancewicz

       

          Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów, dzięki którym mogliśmy uhonorować zwycięzców II edycji Turnieju Językoznawczego „Po prostu – po polsku!” wspaniałymi nagrodami, a pomogli nam:

      Panowie Piotr i Wojciech Kot – „Delphia Yachts”;

      Pan Roman Prawda –Zakłady Produkcyjno-Usługowe „Prawda”;

      Pan Krzysztof Suchocki –Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KRAM”;

      Pan Przemysław Atkielski – „Max Elektro” w Olecku;

      Państwo Barbara i Dariusz Kowalewscy – restauracja  „Mazurski Dwór”;

      Pani Paulina Sobańska-Wójcik i pan Michał Wójcik – Piekarnia „Młyn”;

      Pan Jerzy Miliszewski – „Oleckie Centrum Szkolenia Kierowców”.