• Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku

     • „Trzeba mieć wielkie serce, żeby kształtować małych ludzi”

                  Święto Edukacji Narodowej zostało ustanowione 46 lat temu i od tej pory w kalendarzu każdej szkoły dzień 14 października zaznaczony jest jako ważny!
                To uroczysty dzień dla wszystkich, którzy są związani z oświatą. Nie inaczej było 12 października w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku. Uczniowie klas VIII, wraz z wychowawczyniami: panią Anną Domasik i panią Janiną Słuchocką, przygotowali apel pełen humoru i muzyki, w którym nie zabrakło pięknych życzeń:

      „Z okazji Waszego Święta, kochani Nauczyciele, życzymy Wam serdecznie:

      - aby uśmiech zawsze na waszych twarzach gościł,

      - aby takich wychowanków jak my każdy Wam zazdrościł,

      - aby przykrość z naszej strony Was na co dzień omijała,

      - aby wyrozumiałość dla naszych wybryków serca Wasze przepełniała,

      - aby uczniowie doceniali pracę Waszą,

      - aby wiedza Wasza stopniowo stawała się naszą,

      - aby smutek w radość się przemieniał,

      - aby każdy uczeń polecenia Wasze spełniał,

      - abyście zdrowi i weseli byli i w Bożej opiece długich lat dożyli.

      Tego wszystkiego, co zostało napisane i tego,
      co jeszcze niewypowiedziane, życzą uczniowie”.

       

                  Gościem specjalnym na tegorocznej uroczystości była Prezes Koła Związku Sybiraków w Olecku pani Eugenia Derencz, która podziękowała nauczycielom naszej szkoły, pani Teresie Gałaszewskiej i panu Jarosławowi Bagieńskiemu, wręczając im dyplomy uznania i podziękowania za szczególne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o „Sybirskiej Golgocie” oraz za pełną poświęcenia działalność na rzecz więzi organizacyjnej Wspólnoty Sybirackiej.

                   Następnie głos zabrał dyrektor szkoły pan Stanisław Kopycki, który podziękował pracownikom za chęć i czas poświęcany na kształtowanie młodych umysłów.

                  Święto Edukacji Narodowej to również czas nagradzania. W tym roku w naszej szkole niezwykły laur został przyznany pani Jadwidze Zdan – za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania  otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Nagrody Burmistrza otrzymali pan Stanisław Kopycki, pani Agnieszka Kopycka i pani Katarzyna Fiećko – serdecznie gratulujemy.

                     Pan dyrektor Stanisław Kopycki przyznał również coroczne nagrody nauczycielom i niepedagogicznym pracownikom szkoły. W tym roku otrzymali je: Urszula Barszczewska, Bieruta Niedźwiecka, Anna Chmielewska, Joanna Cichanowicz, Wioletta Czaplejewicz, Anna Domasik, Angelika Fiećko, Renata Januszczyk, Anna Kawałko, Małgorzata Marcinkiewicz, Janina Słuchocka, Wiesława Stankonowicz, Małgorzata Truchan, Jolanta Wojtkowska, Dorota Witkowska, Mariola Zdancewicz.

                     Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za podniosłą atmosferę w tym szczególnym dniu.

       

      Mariola Zdancewicz

     • Przystąpienie do realizacji projektu edukacyjnego „Godność, wolność, niepodległość” finansowanego przez Ministra Edukacji Narodowej

     •     Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku włącza się w świętowanie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Społeczność szkolną oraz osoby związane ze szkołą czeka wiele zadań. Jednym z nich będzie przygotowanie i wystawienie w Regionalnym Ośrodku Kultury "Mazury Garbate" w Olecku spektaklu pt. "Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym". Poza tym odbędzie się prelekcja o Piłsudskim i jego wpływie na budowanie Polski niepodległej wygłoszona przez  Prezesa i Przedstawiciela Związku Piłsudczyków RP. Uczniowie wyjadą też na dwudniową wycieczkę śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego po Litwie. Efektem tego wyjazdu będzie przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz albumów i  materiałów potrzebnych do wykonania wystawy na temat drogi Polski do niepodległości - kolejnego zadania, które nas czeka. Na wystawie tej zostaną również wyeksponowane przedmioty i dokumenty  pozyskane od różnych osób i instytucji oraz zebrane przez uczniów. Kolejnym działaniem będzie projekcja filmu o treści patriotycznej dla uczniów, która odbędzie się w naszej szkole w godzinach wieczornych. Kolejne działanie to Turniej Patriotyczny "Jestem Polakiem" dla uczniów klas IV - V, który będzie polegał na pisaniu ogłoszenia, zaproszenia, rozwiązywaniu krzyżówek, łamigłówek, układaniu puzzli, tworzeniu haseł, piosenek i zmaganiach sportowych. Oprócz tego odbędą się warsztaty artystyczne - techniki robienia kotylionów dla klas I - III z naszej szkoły. Umiejętności zdobyte na tych zajęciach uczniowie wykorzystają, biorąc udział w Międzyszkolnym Konkursie na Najładniejszy Kotylion". Innym działaniem w ramach realizowanego projektu będzie 100 Kartek na 100-lecie Niepodległości - Konkurs na Pocztówkę Patriotyczną "Wolność w Bieli i Czerwieni". Zostaną one udostępnione do obejrzenia społeczności szkolnej i mieszkańcom osiedla. W listopadzie odbędzie się też w naszej szkole uroczysta akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

          Działania w ramach programu "Godność, Wolność, Niepodległość sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 - 2021.

     • Spektakl

     • „Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym” – spektakl

      w hołdzie dla Niepodległej

           5.10.2018 r. w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate” w Olecku wystawiony został spektakl w reżyserii Agnieszki Kopyckiej i Joanny Cichanowicz  pt. „Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym”. W przedstawieniu, do którego scenariusz na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego napisała Agnieszka Kopycka, wystąpili dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku,  rodzice uczniów oraz zaprzyjaźnione ze szkołą osoby, m.in.: burmistrz i zastępca burmistrza Olecka, dyrektor MOSiR, radni rady miejskiej. Spektakl zrealizowany został w ramach projektu edukacyjnego „Godność, wolność, niepodległość” finansowanego przez Ministra Edukacji Narodowej.

           Aktorzy zaprosili widzów – społeczność lokalną -  na salony paryskiej kamienicy, gdzie polscy emigranci wracali wspomnieniami do kraju lat dziecinnych, „do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem” , po czym razem z nimi przenieśli się do soplicowskiego dworku, w którym, podobnie jak w bronowickiej chacie, biły polskie serca. Serca „spodlone, niewolne”, ale dumne i ponad wszystko kochające ojczyznę. Gdy już w tych sercach ucichły żale i tęsknoty, rozbrzmiały dźwięki poloneza i ruszył korowód w barwnych strojach. Kolejne sceny uzmysłowiły wszystkim, jak wielką wartością jest nasza wspólna ojczyzna - Polska.

           Wspaniała gra aktorów, stroje z epoki, scenografia i muzyka sprawiły, że spektakl wywarł na widzach ogromne wrażenie i zebrał wiele pozytywnych komentarzy.

       

                                                                                                               Agnieszka Kopycka

     • Wycieczka do Olsztyna na warsztaty "Nauka i zabawa"

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wycieczka do Olsztyna na warsztaty "Nauka i zabawa".

          2 X 2018 r. w ramach realizowanego projektu "Kompetencje kluczowe mogąbyć coolowe" grupy uczniów uczestniczące w zajęciach z robotyki wyjechały do obserwatorium olsztyńskiego na warsztaty fizyczno - astronomicze "Nauka i zabawa". Wszyscy uczestnicy bardzo dobrze się bawili jednocześnie ucząc się i rozwijając swoje zainteresowania związane z naukami ścisłymi. Po warsztatach udaliśmy się na obiad do restauracji McDonald's. Około godziny 16.00 wyruszyliśmy w kierunku powrotnym do Olecka.