• Święto Narodowe Trzeciego Maja

     • Nowa galeria Święto Narodowe Trzeciego Maja została dodana do albumu fotograficznego

      Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć „Konstytucja 3 maja” obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

      Oryginał rękopiśmienny „Konstytucji 3 maja początkowo był przechowywany w Wilanowie w zbiorach Archiwum Publicznego Potockich zgromadzonych przez Stanisława Kostkę Potockiego, uczestnika obrad Sejmu Czteroletniego. W latach 70. XIX wieku na mocy umów rodzinnych archiwum zostało przekazane do podkrakowskich Krzeszowic, a po 1945 roku powróciło do Warszawy i znalazło się w Archiwum Głównym Akt Dawnych.

      4 maja 2022 r. społeczność Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku zebrała się w sali gimnastycznej, by świętować 231. rocznicę uchwalenia „Konstytucji 3 maja”.

      Uczniowie  przypomnieli nam kontekst historyczny tego doniosłego momentu, a także jego ogromne znaczenie. Podczas uroczystości mogliśmy wysłuchać pięknych recytacji oraz wsłuchać się w melodię utworów patriotycznych. Nie zabrakło również występu tanecznego, gdzie dumnie powiewała biało – czerwona flaga.

      Mając na uwadze słowa Seneki, które stanowiły motto uroczystości, pamiętajmy: Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”.

      Majowy apel został przygotowany przez uczniów z klas: II b, III b i IV b, przy wsparciu wychowawców i nauczycieli: Joanny Cichanowicz (II b) , Karoliny Domel (IV b) i Jarosława Bagieńskiego (III b). Organizatorzy dziękują również paniom: Katarzynie Fiećko i Magdalenie Siedleckiej (przygotowanie scenografii) oraz Magdalenie Stachowicz (przygotowanie chóru).

      Mariola Zdancewicz

     • Rowerowe zmagania – Turniej BRD

     • Nowa galeria Rowerowe zmagania – Turniej BRD została dodana do albumu fotograficznego

      Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, dnia 29.04.2022 roku w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych z terenu powiatu oleckiego.                          

      Celem tych zawodów są m.in.: działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz popularyzowanie przepisów i zasad ruchu drogowego.

      Do Turnieju zgłosiły się drużyny startujące w kategorii rocznik 2009 i starsi,  reprezentujący następujące szkoły: SP w Stożnem, SP w Babkach Oleckich, SP 2 w Olecku oraz gospodarze - SP 4 w Olecku. W kategorii młodszej, rocznik 2010 i młodsi wystartowała niestety tylko jedna drużyna z SP 4 w Olecku.

      Konkurs składał się z następujących konkurencji:

      •  testwiedzy;
      • test skrzyżowań;
      • jazda sprawnościowa rowerem po torze przeszkód;
      • wykonanie zadania z pierwszej pomocy przedmedycznej.

      Na podstawie liczby zdobytych punktów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach, kolejność miejsc w starszej kategorii, przedstawia się następująco:
      IV miejsce SP Stożne,

      III miejsce SP Babki Oleckie,

      II miejsce SP 2.

      Miejsce I - premiowane udziałem w finale wojewódzkim, zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olecku.

      Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Mikołaj Budziński, Mateusz Żukowski oraz Michał Putra.                                                                                                              

      W związku z tym, iż w kategorii młodszej wystartowała tylko jedna drużyna z SP4 Olecko w składzie: Lena Czaplejewicz, Hanna Miłun, Piotr Borowski oraz Rafał Smokowski, uzyskała ona automatyczny awans do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w dniach 19 - 20 maja 2022 r. w miejscowości Nowakowo, którego organizatorem jest WORD Elbląg.

      Dziękujemy Komisji Konkursowej w składzie: Justyna Sznel reprezentująca policję, Adrian Karch – ratownik medyczny oraz Krzysztof Krajewski – przedstawiciel organizatora. 

      Składamy podziękowania za udział wszystkim zawodnikom oraz ich opiekunom. Gratulujemy najlepszym i trzymamy kciuki za jak najlepszy występ w Turnieju Wojewódzkim.  

                                                                                                        Jarosław Bagieński

     • Bieg po zdrowie

     • W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 wśród uczniów klasy IV prowadzony był program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Głównym celem programu jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Po tych lekcjach uczniowie zrozumieli, że zarówno czynne jak i bierne palenie jest szkodliwe dla zdrowia człowieka. Dowiedzieli się również jak drogi jest to nałóg, a także o tym ile w papierosach i jego dymie jest złych substancji. W czasie zajęć istotna była również nauka asertywności, sztuki mówienia NIE.

      Uzupełnieniem programu jest cykl filmów edukacyjnych z udziałem ekspertów z dziedziny psychologii oraz autorów programu. Nagrania są dostępne dla wszystkich na kanale YouTube:

      https://www.youtube.com/user/GlownyInspektoratSan/videos.

      Zachęcamy rodziców do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie oraz obejrzenia załączonej prezentacji, gdzie znajdują się prace uczniów klas IV z antyreklamą palenia papierosów.

      Jolanta Zdanowska - pedagog