• 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

     • 11 listopada 2020 r. przypada 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.  Czasy niezwykłe, gdyż nie możemy, jako społeczność szkolna, wspólnie celebrować jednego z najważniejszych świąt Polaków. Jednak uczniowie i nauczyciele naszej szkoły nagrali film, którym chcieli pokazać, że pamiętają o ważnej rocznicy i doceniają niepodległość i wolność.

      Na początek uczniowie krótko zaprezentowali historię odzyskania przez Polskę niepodległości.

      Przypomnieli, że w czasach zaborów nasz naród pozbawiony własnego państwa, rozdarty przez zaborców i intensywnie wynaradawiany, zachował jedność. Zaborcy daremnie próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje i religię.

      Polacy nigdy nie pogodzili się z utratą niepodległości, wielokrotnie podejmowali wysiłki, by odzyskać upragnioną wolność. Najpierw, ogromne nadzieje wiązali z osobą Napoleona, służąc mu w Legionach Polskich na obcych ziemiach. Tysiące młodych chłopców oddało życie walcząc o to, aby spełnił się sen o wolnej Polsce. Walka o niepodległość była długa i uciążliwa. Najpierw powstania: listopadowe, krakowskie i styczniowe. Poszukiwanie sojuszników we Francji, Wielkiej Brytanii. Wreszcie próby porozumienia z zaborcami i uzyskania choć częściowej autonomii.

      W końcu marzenia Polaków o wolnej ojczyźnie zaczęły się urzeczywistniać. Nasi zaborcy stanęli  po przeciwnych stronach barykady – wybuchła I wojna światowa. Wkrótce Józef Piłsudski stworzył I Kompanię Kadrową, a następnie stanął jako komendant na czele I Brygady Legionów Polskich. Nastał 11 Listopada – Polska odzyskała upragnioną wolność.

      Pamiętając, że niezniszczalne pieśni, jak i cały dorobek literacki to skarbnica pamiątek narodowych, strażnik historii i tradycji, spoiwo łączące przeszłość z teraźniejszością, pomost międzypokoleniowy, który buduje poczucie tożsamości narodowej, uczniowie oraz nauczyciele zaprezentowali teksty literackie oraz utwory muzyczne o tematyce patriotycznej.

      Tegoroczną uroczystość z okazji Święta Niepodległości przygotowały panie: Mariola Zdancewicz, Magdalena Stachowicz, Anna Sitko oraz Jolanta Wojtkowska.

      Okazjonalną tablicę, która stanęła na głównym holu w szkole przygotowały panie: Katarzyna Fiećko i Jolanta Wojtkowska.

      Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu!

      Mariola Zdancewicz

     • Szkoła pamięta

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii SZkoła pamięta.

      "Szkoła pamięta" to ogólnopolska akcja zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych. 

      Uczniowie klas 0-III dnia 30 października 2020 r. uczcili pamięć patrona naszej szkoły - księdza Jana Twardowskiego oraz zamordowanego w Katyniu porucznika Wincentego Butkiewicza. Do zachowywania pamięci o tym oficerze i jego tragicznych losach zobowiązaliśmy się w ramach programu "Dąb Pamięci". Dzieci wykonały zdjęcia przy pomniku ks. Jana Twardowskiego i wykonany został plakat  symbolizujący pamięć o patronie naszej szkoły. Następnie każda klasa udała się pod pomnik porucznika Wincentego Butkiewicza, zapaliła znicze i chwilą ciszy uczciła pamięć poległego w Katyniu żołnierza. Wychowawczynie klas zadbały, aby uczniowie poznali historię obu zmarłych. 

      Szkoła nie tylko uczy, ale również wychowuje. Biorąc udział w akcji "Szkoła Pamięta" kształtujemy w dzieciach postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania tradycji.