•  

     

     

     

     

     

    Świetlica pracuje od poniedziałku do piątku

    w godzinach:

        6:30 - 9:40

                           9:40 - 11:30 - przerwa

           11:30 - 16:30

    Wychowawcy świetlicy szkolnej: Wioletta Czaplejewicz, Karolina Domel, Magdalena Szlaszyńska

    I. Do zadań  świetlicy należy:

    • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie w miarę możliwości warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
    • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
    • organizowanie spacerów i wycieczek;
    • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań na miarę możliwości szkoły;
    • organizowanie konkursów, przedstawień;
    • kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
    • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształcenie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;
    • rozwijanie samodzielności;
    • współdziałanie z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz insytucjami społecznymi;
    • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

     

    II. Świetlica jak dom:

    Ś- świetlicowe gospodarstwo jest wspólne,

    W- wiemy, że nasze zachowanie zależy od nas,

    I- idziemy ulicą uważnie i ostrożnie,

    E- ekwipunek szkolny pozostawiamy w wyznaczonym miejscu,

    T- tworzymy gromadę, w której każdemu powinno być dobre,

    L- lubimy porządek i czystość,

    I- informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy oraz szkoły,

    C- chętnie bierzemy udział w zajęciach świetlicowych,

    A- absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy,

     

    J- jesteśmy kulturalni, szanujemy nauczycieli i kolegów,

    Aaktywnie uczestniczymy wniesieniu pomocy młodszym i słabszym kolegom,

    K- kochamy ludzi, kwiaty i zwierzęta,

     

    D- dbamy o piękny polski język,

    O- obowiązki znamy i sumiennie je wykonujemy oraz uczymy się samodzielności,

    M- musimy przestrzegać regulaminu świetlicowego, aby wszystkim, którzy z niego korzystają było dobrze.