• Nasza szkoła korzysta z platformy EduPage, na której znajdziesz bieżące informacje z życia szkoły, aktualny plan lekcji i wiele innych informacji.
  • Rozkład jazdy autobusów - ważny od 1 I 2023.pdf


   Podręczniki dla uczniów z Ukrainy do języka polskiego


   ​​​​​​​SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
   IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OLECKU W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY

   „Tak długo, jak długo odczuwasz głód sukcesu, zawsze będziesz miał w sobie moc, aby go osiągnąć – te słowa doskonale oddają nastawienie naszych uczniów, którzy w tym roku przystąpili do wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

   Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku może kolejny raz poszczycić się wspaniałymi wynikami. W tym roku sześcioro naszych uczniów zdobyło łącznie 9 tytułów laureata i finalisty.

   Wojewódzkie konkursy przedmiotowe od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży. Wynika to z faktu, iż zapewniają laureatom liczne przywileje:

   - zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty, które jest równoznaczne z uzyskaniem z tegoż przedmiotu najwyższego wyniku,

   - przyjęcie w pierwszej kolejności po ukończeniu szkoły podstawowej do wybranej publicznej szkoły ponadpodstawowej,

   - ocena celująca na świadectwie z danego przedmiotu,

   - uprawnienia określone w zaświadczeniach wydanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty zachowują ważność na terenie całego kraju, zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

   Tytuł finalisty pozwala na otrzymanie dodatkowych punktów podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej – może to być 10 lub nawet 16 punktów.

   Popularność konkursów przedmiotowych organizowanych przez  Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, jest również dowodem na to, że nauczyciele potrafią umiejętnie rozwijać u podopiecznych pasje, talenty i zainteresowania. Uczniowie oprócz zajęć pozalekcyjnych nierzadko spotykają się z nauczycielami w czasie wolnym, popołudniami, w przerwie świątecznej i w ferie.

   W tym roku  młodzież z naszej szkoły na początku II półrocza przystąpiła do etapu wojewódzkiego  kuratoryjnych konkursów przedmiotowych.

   Dzięki zaangażowaniu i pracy zdobyli trzy tytuły laureata i sześć tytułów finalisty.

   A oto wyróżnieni:  

   LAUREACI:

   Edyta Sienkiewicz, kl. 8a język polski (nauczyciel przygotowujący – p. Mariola Zdancewicz)

   Izabela Stefanowska, kl. 8c  język polski (nauczyciel przygotowujący – p. Mariola Zdancewicz)

   Filip Suchocki, kl. 8a – fizyka (nauczyciel przygotowujący – p. Aneta Makowska) 

   FINALIŚCI:

   Maja Dziubińska, kl. 8c – fizyka (nauczyciel przygotowujący – p. Aneta Makowska)

   Hanna Miłun, kl. 7 język polski (nauczyciel przygotowujący – p. Agnieszka Kopycka)

   Izabela Stefanowska, kl. 8c geografia (nauczyciel przygotowujący – p. Dorota Witkowska)

   Michał Kawałko, kl. 8b – matematyka (nauczyciel przygotowujący – p. Anna Kawałko)

   Michał Kawałko, kl. 8b – język angielski (nauczyciel przygotowujący – p. Magdalena Borys)

   Filip Suchocki, kl. 8a – matematyka (nauczyciel przygotowujący – p. Anna Kawałko)

   Gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów!

   Mariola Zdancewicz

  • Zebranie z rodzicami 30 III (czwartek):
   kl. 0abc - 16.00
   kl. I - IV - 16.45
   kl. V - VIII - 17.30


   Ogłoszenie o naborze do klasy integracyjnej na rok szkolny 2023/2024   ETR - łatwy tekst do czytania.docx

   Tekst_odczytywany_maszynowo.docx  • Biuletyn informacji publicznej
  • Godziny dzwonków

   Środa 29.03.2023
  • Logowanie