•    

    Nowy rok – nowe wyzwania!

        23.10.2018 roku odbyło się spotkanie inaugurujące działania Szkół Liderów Edukacji Globalnej w siedzibie Filii      W-MODN  w Olecku . Panie Jolanta Grędzińska-Kosiorek i Małgorzata Burba – koordynatorki regionalne i trenerki EG zapoznały nas z kolejnym modułem Projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” w roku 2018/2019.

    W bieżącym roku szkolnym działania szczególnie będą skupione na:

    - Tygodniu Edukacji Globalnej w dniach 19-25 listopada 2018 – hasło: „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!”,

    -  Międzypowiatowej Grywalizacji EG –  20 listopada 2018 w Ełku.

    Każda szkoła biorąca udział w Projekcie podejmie też jeszcze inne działania mające na celu uświadamianie uczniom, a także społeczności lokalnej problemów współczesnego świata.

    O realizacji podjętych działań  związanych z EG będziemy informować w naszej szkolnej zakładce – Projekty.

       Pan Andrzej Malinowski – koordynator Międzypowiatowej Grywalizacji EG zapoznał z jej celami. Przedstawił też szkoły, których zadaniem będzie przygotowanie zadań do jej przebiegu. Naszej szkole przypadło przygotowanie stacji związanej z energią wodną (rzek).

    Szkolny Lider EG – Jadwiga Zdan


     

    Tydzień Edukacji Globalnej 2018

    – data: 19 – 25 listopada 2018

    – hasło: „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!”

    W tym roku możemy używać następujących hashtagów:

    #TEG2018

    #GEW2018

    #CeleZrównoważonegoRozwoju

    #GlobalneWyzwania

    #WorldIsChanging