• Podsumowanie finansowe Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025

   • 27.01.2022 10:37
   • W I semestrze bieżącego roku szkolnego Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku przystąpiła do realizacji Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych.
   • Otrzymaliśmy 14 400 zł dofinansowania. 55% tej kwoty, czyli 7900zł przeznaczyliśmy na zakup książek, 6000 zł, czyli 42% na zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki,a 3% – 500 zł na promocję czytelnictwa.
    Zakupiliśmy 468 książek. Ponadto kupiliśmy nowe wyposażenie do biblioteki: nowe regały, biblioteczki, z których stworzyliśmy Kącik Malucha. Miejsce w bibliotece dla najmłodszych czytelników. W pomieszczeniu oprócz regałów z literaturą dla najmłodszych znalazły się również:  pufy. 
    Dzięki udziałowi w programie biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o nowe książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników. 

    Oto kilka zdjeć:

    Projekty edukacyjne

    z wykorzystaniem księgozbioru

    biblioteki szkolnej realizowane w ramach

    Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa


    Klasy „0”

    Spotkania w bibliotece szkolnej pod nazwą "starsi czytają młoldszym"-podczas których uczniowie klas 7 czytali najmłodszym uczniom szkoły książki zakupione w ramach programu. Po zajęciach uczniowie wypożyczali książki, prowadzone były rozmowy z najmłodszymi oraz ciekawe zajęcia tematycznie związane z treścią czytanych książek.

    "Galeria małych czytelników" - projekt realizowany w oddziałach przedszkolnych. Polegał na przygotowaniu kącika, w którym prezentowane były prace plastyczne najmłodszych uczniów. Wykonywali oni ilustracje do różnych książek czytanych na spotkaniach czytelniczych w bibliotece oraz wypożyczanych do domu. Książki proponowane uczniom były dobierane tematycznie zgodnie z harmonogramem uroczystości i świąt obchodzonych w szkole, np. Święto Niepodległości, Boże Narodzenie. Dzięki temu w galerii cyklicznie przedstawiane były prace uczniów ilustrujące książki o różnorodnej tematyce.

    Klasa IV a i IV b

    Projekt pt. „Moja ulubiona książka”. Pierwszym etapem pracy nad projektem była wizyta w bibliotece szkolnej. Uczniowie wypożyczyli wybrane przez siebie książki. Kolejnym etapem była prezentacja. Chętni uczniowie, doskonaląc umiejętność głośnego czytania, odczytali fragmenty swoich ulubionych książek. Celem projektu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz promocja literatury i czytelnictwa.

     Klasa V

    "Owocne czytanie"-projekt skierowany do uczniów klasy V. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uczniowie klasy 5b - pod opieką p. Małgorzaty Marcinkiewicz - zrealizowali projekt edukacyjny zatytułowany "Owocne czytanie”. Projekt zrealizowano w oparciu o księgozbiór biblioteki szkolnej dotyczący zdrowego żywienia. 

    Klasa V II i VIII

    „To musisz przeczytać" - projekt, w którym uczniowie klasy VII i VIII poznawali nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży oferowane na polskim rynku i dostępne w szkolnej bibliotece dzięki realizacji NPRCZ. Uczniowie zapoznali się także z biografiami pisarzy współczesnych, przede wszystkim twórców literatury młodzieżowej. Wykonali plakaty do poznanych tytułów książkowych, które zachęcały innych uczniów do zainteresowania się współczesną literaturą dla młodzieży. Uczniowie doskonalili również umiejętność redagowania ogłoszenia, a także projektowania graficznego z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Przygotowali ogłoszenia o spotkaniu autorskim ze swoim ulubionym pisarzem.

   • Wróć do listy artykułów