• Opiekę w bibliotece sprawują  nauczyciele bibliotekarze :

    Grażyna Hołownia, Magdalena Szlaszyńska

    Godziny pracy biblioteki szkolnej:

    poniedziałek – 730 – 1430
    wtorek – 730 – 1430
    środa – 730 – 1430
    czwartek –730 – 1430
    piątek –730 – 1430

     

     Bez względu na to, ile masz zajęć Drogi Rodzicu, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla przyszłości swego dziecka, oprócz okazywania miłości przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji, komputera i Internetu.

     Jim Trelease

     

        

    Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku realizuje projekt Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

    Celem tego programu jest wzmocnienie: zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

    W ramach Programu zakupione będą nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i służące do realizacji projektów edukacyjnych.

    Szkoła na zakup książek wyda w sumie 15000,00 zł, w tym 12000,00 środki pochodzące z dotacji oraz 3000,00 zł wkład własny.