• OGŁOSZENIE

    OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK
    WYNOSI 73,60 ZŁ.
    WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY 
    LUB NA KONTO SZKOŁY DO DNIA 25.10.2018 r.
    NR KONTA 02 1020 4724 0000 3102 0037 4900

    regulamin.pdf

    tygodniowe_menu.pdf