• Harmonogram zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów realizowanych w ramach projektu.


     5 kwietnia 2019 r. 48 uczestników zajęć z eksperymentu oraz z robotyki uczestniczyło w wyjeździe edukacyjnym do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik.

     więcej zdjęć


      

             Uczniowie na zajęciach fizyczno - chemicznych „Laboratorium młodego odkrywcy” kształcą i rozwijają kompetencje matematyczno - przyrodnicze oraz współpracę w grupie poprzez samodzielne wykonywanie różnych eksperymentów, obserwacji i projektów. Na zrealizowanych dotychczas zajęciach uczniowie sprawdzali m.in.:

     • najlepszy sposób uzyskania sztucznej lawy do zaprojektowanego modelu wulkanu,
     • czy wszystkie wodne roztwory substancji przewodzą prąd elektryczny,
     • czym zjawisko fizyczne różni się od przemiany chemicznej,
     • od czego zależy gęstość substancji.

     więcej zdjęć


     Zajęcia z języka niemieckiego w ramach projektu " Kompetencje sekretem sukcesu"

     Na zajęciach z języka niemieckiego w ramach projektu " Kompetencje sekretem sukcesu" uczniowie kształcą przede wszystkim kompetencje językowe. Rozpoczęli prace nad przygotowaniem inscenizacji baśni "Aschenputtel" - Kopciuszek w języku niemieckim. Każdy uczestnik wybrał sobie rolę. Odbyły się juz pierwsze próby.

     Na zajęciach uczniowie aktywnie pracują w zespole dzieląc się swoją wiedzą. Wzbogacają słownictwo grając w różne gry edukacyjne i multimedialne. Nawiązali współpracę z grupką uczniów ze szkoły Martinus Schule w Niemczech, w miejscowości Bad Orb.  Piszą do siebie e-maile doskonaląc swoje umiejętności językowe.

     M.M.

     więcej zdjęć


      

     „THE LION IS COMING -  RUN”

     Uczniowie klasy 1a i 1b oraz 4c w ramach projektu unijnego przygotowują przedstawienie      w języku angielskim dla swoich rówieśników z klasy. Wybranym motywem są zwierzęta  żyjące w Afryce. Przedstawienie o nazwie „The lion is coming” ukazuje współpracę pomiędzy dzikimi zwierzętami. Jak widać artyści pracują w pocie czoła, aby jak najlepiej wczuć się w role oraz z jak najlepszym akcentem wymówić angielskie zdania. Na razie w rękach scenariusz i skupienie na twarzy. W następnej odsłonie zobaczymy już stroje.

     więcej zdjęć


     Uczniowie klasy 6 b w ramach projektu unijnego, w grupach 2-3 osobowych, przygotowali plakaty w języku angielskim, przedstawiające informacje dotyczące krajów anglojęzycznych. Na części pierwsze rozpracowywane były Szkocja, Stany Zjednoczone, Australia no i oczywiście Anglia. Uczniowie przedstawili efekty swojej pracy pozostałym grupom. Zadanie zakończyło się burzą mózgów na najciekawszy kraj, gdzie mówi się po angielsku.

     więcej zdjęć


     Na  zajęciach z języka angielskiego, prowadzonych w ramach projektu "Kompetencje sekretem sukcesu", uczestnicy przygotowują własne ilustrowane słowniczki tematyczne oraz plakaty z częściami ciała. Podpisują je w języku angielskim. Uczniowie ćwiczą słownictwo angielskie poprzez gry językowe oraz tworzenie własnych gier planszowych.

     więcej zdjęć


     Uczniowie w ramach projektu "Kompetencje sekretem sukcesu" uczą się korzystać z najnowszych technologi informatycznych i komputerowych używając narzędzi dostępnych na stronach: https://kahoot.com/https://quizizz.com/https://www.baamboozle.com/. Uczniowie korzystają z dostępnych zasobów oraz uczą się tworzyć własne.

     więcej zdjęć


     Zajęcia z robotyki i programowania

     Na zajęciach z robotyki i programowania uczestnicy poznają podstawy budowy robotów, budują konstrukcje z instrukcji oraz tworzą swoje własne maszyny. Uczą się programować w aplikacji przeznaczonej dla klocków lego oraz poznają język programowania Python. 


     Zajęcia biologiczne – „Laboratorium młodego odkrywcy” odbywają się raz w tygodniu. Uczniowie uczestniczący w zajęciach z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania podnoszą kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz otrzymują zindywidualizowane wsparcie w nabywaniu  właściwych postaw/umiejętności. Bogaty zestaw pomocy dydaktycznych, materiałów, sprzętu IT stwarza  doskonałe warunki do nauczania eksperymentalnego oraz wykorzystania narzędzi TIK do procesu edukacji. Uczniowie stworzyli gry edukacyjne do nauki chorób wirusowych i chorób bakteryjnych, doskonalą się w planowaniu i przeprowadzaniu doświadczeń.

     Dorota Magdalena Witkowska


     więcej zdjęć