• „100 kartek na stulecie niepodległości”

     •     W listopadzie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastyczno – historycznym na pocztówkę o tematyce patriotycznej. Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów szkoły podstawowej. Jego celem, oprócz uczczenia zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości i 100 rocznicy odzyskania przez Polskę suwerenności, było:
      - budzenie zainteresowania historią niepodległościową państwa polskiego,
      - pogłębianie i umacnianie wśród uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich,
      - popularyzowanie tematyki historycznej,
      - utrwalenie w pamięci postaci związanych z odzyskaniem niepodległości.
          Przedmiotem konkursu było wykonanie kartki pocztowej dowolną techniką (kolorowanie, wyklejanie, wycinanie). Do 20 października spłynęło ponad 300 prac niepodległościowych. Ocenie podlegały przede wszystkim: zgodność z tematem, ciekawy pomysł, estetyka wykonania. 100 prac, które znalazły uznanie w oczach komisji, można oglądać na gazetce wystawionej w holu szkoły pt. „100 kartek na stulecie niepodległości”.
      Spośród wszystkich prac komisja konkursowa wybrała najciekawszych. Wśród nagrodzonych znaleźli się:
      W kategorii klas I –III
      I miejsce: Katarzyna Wiszniewska
      Wyróżnienie: Tymon Skowerenda
      W kategorii klas IV –VIII
      I miejsce: Weronika Drażba
      II miejsce: Lidia Grześ i Amelia Rynkiewicz
      III miejsce: Julia Jasińska i Aleksandra Chodnicka
      Wyróżnienie: Malika Mukhametbaeva, Rozalia Mikielska i Szymon Siemaszko
          Wręczenie nagród odbyło się 9 listopada 2018 r. w czasie uroczystego apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Nagrodzeni otrzymali upominki – książki, gry planszowe oraz artykuły plastyczne. Gratulujemy.

      Karolina Szyłkiewicz

     • Baśniowy świat

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Baśniowy świat.

          22 listopada 2018 r., już po raz czwarty odbył się Powiatowy Konkurs Znajomości Literatury Dziecięcej w kl. III „Baśniowy świat”. Jego organizatorkami są panie:  Aneta Skrzypiec,  Karolina Domel oraz Angelika Fiećko.  Zadbały one nie tylko o wspaniałą atmosferę po konkursie (przygotowały pyszny poczęstunek dla uczestników oraz gry i zabawy w świetlicy szkolnej), ale przede wszystkim o ciepłe i serdeczne powitanie. Dzieci tuż po przekroczeniu progu naszej szkoły w barwnym korowodzie prowadzone były najpierw do szatni, a potem do sali, w której pisały test konkursowy. Składał się on m.in. z otwartych i zamkniętych pytań dotyczących przeczytanych lektur, a w tym roku były to baśnie J. Ch. Andersena: „Mała syrenka” oraz „Pasterka i kominiarczyk”. Rozwiązywały krzyżówkę w dużej mierze dotyczącą znajomości biografii wielkiego autora wspomnianych baśni. Tegoroczni uczestnicy konkursu byli bardzo dobrze przygotowani! Badania naukowe dowodzą, że ludzie regularnie czytający lepiej wypadają w testach na inteligencję, a ich zdolności poznawcze są wysokie do późnej starości. A zatem młodzi czytelnicy, czytajcie!  Bowiem, cokolwiek czytacie, pozostawi  w waszych umysłach okruchy różnorakich informacji. Nie sposób stwierdzić, co kiedy może się przydać, ale wszystko w jakiś sposób poszerza wasze horyzonty i poprawia zrozumienie świata. Dlatego warto zacząć czytanie jak najwcześniej. Niewątpliwie mają tego świadomość laureaci konkursu:  Maja Giedrojć  z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wieliczkach, zwyciężczyni -  I miejsce, Rafał Smokowski – Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku – zdobywca II miejsca oraz Nikola Jasińska z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wieliczkach i Lena Czaplejewicz z SP 4 w Olecku, laureatki III miejsca. Dzieci do konkursu przygotowały nauczycielki : pani Teresa Zeniuk i pani  Alicja Czerniecka.  Gratulujemy sukcesu i  mamy nadzieję, że nagrody zdobyte w konkursie, poszerzą wiedzę o świecie i przyczynią się do rozwijania dziecięcej wyobraźni. 
      Znana pisarka, Wisława Szymborska powiedziała, że „czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.  A zatem, miłej zabawy z lekturą.

      AS

     • Międzyklasowy Turniej Patriotyczny pt. „Jestem Polakiem”

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Międzyklasowy Turniej Patriotyczny pt. „Jestem Polakiem”.

         

          Aby upamiętnić 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, 20 listopada uczniowie klas IV i V wzięli udział w Międzyklasowym Turnieju Patriotycznym pt. „Jestem Polakiem”.
          Uczestnicy zaproszeni zostali na patriotyczną, historyczną i turystyczną wyprawę po naszej Ojczyźnie, której celem było poznanie naszego kraju - historii Polski, geografii, literatury, tradycji i zwyczajów, odkrywanie ciekawych zakątków, upamiętnienie ludzi, którzy wpływali na naszą przeszłość i tworzyli przyszłość. Turniej miał charakter pracy zespołowej, bowiem każdy z uczniów zdobywał punkty dla swojej klasy, co niewątpliwie uczyło zasad zdrowej rywalizacji oraz budziło poczucie odpowiedzialności za zespół.
         Uczniowie w czasie 2 godzin nietypowej lekcji patriotyzmu rywalizowali w następujących konkurencjach:
      1. Transparent i hasło. Zadaniem uczniów było nadanie nazwy grupie, wykonanie transparentu z hasłem odwołującym się do treści patriotycznych, reklamującym swoją drużynę.
      2. „Wspomnij...” Odpowiedzialni za tę konkurencję uczniowie przed turniejem wykonali wspaniałe plakaty – kartki z kalendarza upamiętniające dzień odzyskania niepodległości.
      3.. „Nuty o Ojczyźnie... ” Wyznaczeni uczniowie odgadywali tytuły pieśń patriotycznych na podstawie usłyszanych fragmentów.
      4. Skąd nasz ród”... Zadaniem uczniów było rozwiązanie dosyć trudnej krzyżówki dotyczącej symboli i świąt narodowych, legend, tradycji.
      5. Król strzelców... Wytypowani przez klasę uczniowie strzelali gole do bramki.
      6.„Historia oczami Jana Matejki...” Zadaniem uczniów było ułożenie puzzli przedstawiających obrazy Jana Matejki oraz podanie tytułu ułożonego obrazu.
      7. ”Oto jest historia...” Uczestnicy przygotowali przed turniejem scenki historyczne dotyczące różnych wydarzeń z historii Polski.
      8. Postacie historyczne. Wytypowani uczniowie mieli za zadanie dopasować wizerunki postaci historycznych do opisu.
      9. „Wycieczka po Polsce...” Uczniowie dopasowali polskie zabytki z listy światowego dziedzictwa UNESCO do poszczególnych miejscowości na mapie.
      10. „Polska dziś”... Uczestnicy odpowiadali na trzy wylosowane pytania dotyczące współczesnej Polski - podziału terytorialnego, sąsiadów Polski, współczesnych postaci (polityków, artystów, sportowców itp.).
      11. Sztafeta ortograficzna... Podczas tej konkurencji sportowej uczniowie zmagali się z krótkim dyktandem patriotycznym.
          Najwięcej emocji budziły oczywiście konkurencje sportowe oraz scenki historyczne. Na uwagę zasługują dwie prezentacje – bitwa pod Grunwaldem i założenia Akademii Krakowskiej. Wszystkie grupy walczyły w duchu sportowej, czystej rywalizacji. Dodatkowe punkty uczestnicy turnieju otrzymali również za charakteryzację, zachowanie i doping. Najgłośniej dopingującą swoich zawodników grupą okazała się klasa Va.
        Zmagania uczestników oceniane były przez komisję, która sprawiedliwie przyznawała punkty według określonych kryteriów do poszczególnych zadań. Zwycięzcy nagrodzeni zostali słodkimi upominkami oraz dyplomami. Organizatorkami turnieju były panie Karolina Szyłkiewicz, Anetta Borawska i Anna Kawałko. Turniej został przeprowadzony na podstawie scenariusza napisanego przez panią Karolinę Szyłkiewicz, który otrzymał II miejsce w wojewódzkim konkursie dla nauczycieli pt. „100 lat niepodległej”.

                                                                                                                       Karolina Szyłkiewicz

     • Ślubowanie klas pierwszych

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Ślubowanie klas pierwszych.

      „Ślubuję uroczyście!
      Dbać o honor i tradycje szkoły oraz godnie reprezentować jej imię na zewnątrz.
      Kształtować ambicję i dumę z godnego miana ucznia.
      Rzetelną nauką i pracą wypełniać pokładane w nas nadzieje nauczycieli, wychowawców i rodziców.
      Wyrabiać w sobie siłę woli, prawość charakteru, koleżeństwo i chęć niesienia pomocy innym. 
      Szanować poglądy i przekonania swoich kolegów i koleżanek.

      Czcić i szanować symbole szkoły, miasta i kraju oraz nasze wartości narodowe.
      W imię odwagi i prawdomówności wytrwać we własnym ślubowaniu.”

           Oto tekst ślubowania, który wypowiedzieli uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej.  20 listopada 2018 r. o godzinie 16.30 odbyła się ta najważniejsza uroczystość dla pierwszoklasistów. Odświętnie ubrani wraz ze swoimi rodzinami przyszli na wyznaczoną godzinę do swojej sali, po czym przebrawszy się w stroje krakowskie pomaszerowali barwnym korowodem na salę  gimnastyczną. Apel rozpoczęli Marysia z klasy Ia i Jędrzej z Ib, zapraszając wszystkich do uczestniczenia w tym jakże ważnym dla nich wydarzeniu. Pierwszaki ze śpiewem na ustach wyszły zza kotary, gdzie czekały w skupieniu na sygnał od swoich kolegów. W uroczystości brały również udział koleżanki ze starszej klasy, które ochoczo zadawały coraz to nowe zadania młodszej braci uczniowskiej. I tak,  kolejno pierwszaki musiały wykazać się wiedzą dotyczącą znajomości naszych symboli narodowych, musiały przedstawić wzorowego ucznia, a także zatańczyć krakowiaka. Nie zabrakło również nawiązania do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Najmłodsi pamiętali o wybitnych postaciach zasłużonych dla naszego narodu, o Józefie Piłsudskim, o Fryderyku Chopinie. Po części artystycznej nastąpiło ślubowanie – z wielką powagą dzieci „Przyrzekały” być dobrymi Polakami. Kolejną częścią uroczystości było pasowanie, po którym wicedyrektorzy wręczyli pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy.  Część oficjalna zakończyła się złożeniem przez delegacje klas i rodziców kwiatów pod  pomnikiem patrona naszej szkoły – ks. Jana Twardowskiego.  Na pamiątkę tego bardzo ważnego dnia wszystkie pierwszaki wróciły ze szkoły z tarczą, na której widnieje podobizna patrona naszej szkoły.
          W uroczystość zaangażowali się także rodzice, którzy przygotowali tort i kuferki z niespodziankami.
          Mamy nadzieję, że nauka w naszej szkole będzie radością i, że chętnie kiedyś wrócicie wspomnieniami do pierwszej klasy.

      SW

     • Wieczór z filmem patriotycznym

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wieczór z filmem patriotycznym.

          By uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, spotkaliśmy się 9.11.2018 r. w naszej szkole na wieczorze z filmem o tematyce patriotycznej, który zorganizował p. Jarosław Bagieński. Na godzinę 18:00 do sali 213 przybyli uczniowie klas VII i VIII SP oraz kl. III gimnazjum wraz z nauczycielami: Jarosławem Bagieńskim, Anną Sitko i Agnieszką Kopycką. Miłą niespodziankę sprawiła nam mama jednego z uczniów, która wraz ze swą córką postanowiła do nas dołączyć. Zanim zgasło światło, gospodarz wieczoru przygotował przybyłym popcorn, był też czas na zaparzenie herbaty. Gdy już wszyscy wygodnie usiedli, nadszedł czas na projekcję filmu Kamienie na szaniec zrealizowanego na podstawie powieści Aleksandra Kamińskiego pod tym samym tytułem, która to stanowi lekturę szkolną. Młodzież miała więc okazję przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia z utworu i porównać dzieło literackie z adaptacją filmową. Film uzmysłowił też oglądającym, jak wielkimi wartościami w życiu każdego człowieka są: wolność, honor i przyjaźń.

                                                                                                                       Agnieszka Kopycka

     • Wystawa „Niepodległa”

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wystawa „Niepodległa”.

          08.11.2018 r. w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate” w Olecku społeczność naszej szkoły udostępniła mieszkańcom Olecka i okolic zorganizowaną przez siebie wystawę „Niepodległa”. Na trzy godziny hol kina zamienił się w prawdziwą salę muzealną.

          Na ścianach zawisły obrazy przedstawiające ważne wydarzenia i postaci z historii naszego kraju oraz ich opisy. Uwagę gości zwracała też mapa z czasów II Rzeczpospolitej. W gablotach pojawiły się eksponaty związane z I wojną światową: korpusy ,,szklanki’’ od pocisków typu szrapnel do niemieckich armat polowych, łuski od nabojów do karabinów Mosin, menażka, bagnet do karabinu Mosin, lufa karabinu Mauser, karabin  Mosin, zamek karabinku Carcano. Ponadto wyeksponowane zostały medale pamiątkowe upamiętniające wybitnych Polaków (Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Józefa Wybickiego, Edwarda Rydza – Śmigłego, Józefa Dowbór – Muśnickiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Hallera), odznaki (8. Pułku Ułanów Księcia Józefa, 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich, 28. Pułku Strzelców Kaniowskich z Łodzi, 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich z Wilna, 7. Pułku Piechoty Legionów z Chełma) oraz inne odznaczenia (Brązowy i Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości, Krzyż Walecznych, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918 – 1921, Medal Niepodległości, Brązowy Krzyż Zasługi II Rzeczpospolitej, Śląski Krzyż Powstańczy). Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się też czapki - szwoleżerów i maciejówka, szabla oraz monety: ruble carskie i rosyjskie (waluta będąca w obiegu na ziemiach zaboru rosyjskiego i królestwa polskiego oraz na niektórych terenach okupowanych przez armię rosyjską), dawne monety polskie (m.in. pochodzące z 1. poł. XIX w.) oraz pierwsze polskie banknoty. Na tablicach wyeksponowaliśmy też sylwetki twórców niepodległej Polski oraz wydruki dokumentów związanych z tworzeniem się wolnej Polski. Ponadto na wystawie można było obejrzeć fotorelację z wycieczki uczniów naszej szkoły śladami Józefa Piłsudskiego po Litwie oraz albumy wykonane przez uczestników tego wyjazdu. Przy wejściu zaś witał wszystkich Piłsudski na Kasztance – barwny wydruk wielkoformatowy będący kopią słynnego obrazu Wojciecha Kossaka.

          Wystawę tę dwa dni wcześniej mogli również obejrzeć uczniowie i pracownicy naszej szkoły w budynku SP4 w Olecku.

          Jako organizatorzy wystawy składamy serdeczne podziękowania Panu dr. Markowi Góryńskiemu ze Stowarzyszenia „Zamek” w Olecku, Panu płk. dr.  inż. Władysławowi Krajewskiemu – prezesowi Związku Piłsudczyków w Olecku, Pani kpt. Związku Piłsudczyków w Olecku Annie  Marczak oraz Panu ppłk. Związku Piłsudczyków w Olecku Lechowi Marczakowi za wsparcie naszych działań poprzez użyczenie eksponatów na wystawę.

                                                                                                                                        Agnieszka Kopycka

     • Prelekcja poświęcona Józefowi Piłsudskiemu

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Prelekcja poświęcona Józefowi Piłsudskiemu.

          09.11.2018 r. na trzeciej godzinie lekcyjnej uczniowie klas VII i VIII SP oraz kl. III a gimnazjum uczestniczyli w prelekcji poświęconej Józefowi Piłsudskiemu, którą wygłosił Pan płk dr  inż. Władysław Krajewski – prezes Związku Piłsudczyków w Olecku. Towarzyszyła mu Pani kpt. Związku Piłsudczyków w Olecku - Anna  Marczak.

          Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania pieśni My, Pierwsza Brygada. Postawa na baczność podczas śpiewu, wymowa samego utworu oraz postać Piłsudskiego na Kasztance spoglądającego ze stojącego w sali wydruku wprowadziła wszystkich w podniosły nastrój. Nastrój ten podkreślały również mundury przybyłych gości oraz zdobiące je odznaczenia. O medalach tych opowiedział Pan Krajewski pod koniec spotkania. Wcześniej prelegent w swym wystąpieniu odwołał się do życia rodzinnego Piłsudskiego, które wpłynęło na ukształtowanie niezwykłej osobowości i charakteru. Cechy te z kolei zadecydowały o późniejszych dokonaniach Marszałka jako żołnierza, wielkiego polityka i męża stanu. Słuchając opowieści, uczniowie mogli obejrzeć zdjęcia oraz dokumenty związane z bohaterem wykładu. Pan Krajewski w swym wystąpieniu odwołał się też do innego ważnego bohatera, jakim był Napoleon Bonaparte stanowiący dla Piłsudskiego wzór stratega. Mówiąc o rodzinie Marszałka, nasz gość zachęcał młodzież, by, będąc w Suwałkach, udała się na ulicę Gałaja 47. Tam bowiem 2 grudnia 1882 roku na świat przyszła druga żona Piłsudskiego – Aleksandra – z domu Szczerbińska. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Na zakończenie goście wpisali się do kroniki szkoły. Zrobiliśmy też wspólne pamiątkowe zdjęcie.

          Udział w prelekcji pozwolił uczniom poszerzyć wiedzę na temat Piłsudskiego, którą zdobyli podczas wycieczki śladami tego Polaka po Litwie oraz przygotowując się do niej.

       

                                                                                                                  Agnieszka Kopycka

     • „Wolność to nie cel, lecz szansa…”

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii „Wolność to nie cel, lecz szansa…”.

          Słowa piosenki Marka Grechuty „Wolność” były mottem niezwykle podniosłej uroczystości z okazji 100. rocznicy  odzyskania przez Polskę niepodległości, która odbyła się 9 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku.

          Niezwykły jubileusz rozpoczęliśmy od symbolicznego posadzenia żołędzi, które zostały zebrane przez uczniów podczas wycieczki szkolnej śladami Józefa Piłsudskiego po Litwie w ramach projektu edukacyjnego „Wolność, godność, niepodległość” spod dębu rosnącego w Zułowie – małej wsi w okręgu wileńskim, w której  urodził się Józef Piłsudski. A uroczystego aktu dokonali honorowi goście pani Kapitan Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – Anna Marczak oraz Prezes Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – pułkownik doktor inżynier Władysław Krajewski oraz Dyrektor Szkoły – pan Stanisław Kopycki.

          Punktualnie o godzinie 11:11 społeczność szkolna zaśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”, którego cztery zwrotki w podniosły sposób wprowadziły nas w część artystyczną.

          Społeczność szkolna oraz zaproszeni goście zostali zabrani w podróż przez dekady naszej niepodległości, przez burzliwą historię polskiego państwa, na spotkanie z ludźmi, którzy są lub byli wzorem do naśladowania, którzy poprzez swoją postawę, pracę i ogromny wysiłek, na stałe wpisali się w historię niepodległej Polski i w naszą pamięć.

          Podczas części artystycznej mogliśmy przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia ze stu lat wolności, były to miedzy innymi: czas radości po odzyskaniu niepodległości, dwudziestolecie międzywojenne, okres II wojny światowej, czasy powojenne, wybór Polaka na papieża, Nagroda Nobla dla Czesława Miłosza i Lecha Wałęsy, obrady Okrągłego Stołu, wejście Polski do NATO i Unii Europejskiej, a także czas obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

          Uroczystość była niezwykle podniosła i pozwoliła przypomnieć nam sobie zarówno trudne jak i wspaniałe chwile, które naród polski mógł przeżywać przez okrągły wiek.

          Pamiętajmy, że wolność jest przede wszystkim prawem jednostki. Wolność jest wielkim dobrem, bez niej bowiem, człowiek nie może realizować się w sposób, odpowiadający  jego naturze. Wolność jest światłem, pozwala odpowiedzialnie wybierać cele i drogę, która do niej prowadzi.

          Jubileuszową akademię poprowadzili: Martyna Kasprzyk i Jakub Mackun (kl. VIII b), występami artystycznymi uświetnili ją uczniowie klasy II b (taniec), Magdalena Milewska (kl. VII a), która wykonała utwór „Kolęda warszawska”, Eryk Czaplejewicz (kl. VIII a), który zaśpiewał piosenkę „Kocham wolność”, Maja Dziubińska i Maja Fiedorowicz (kl. IV c, recytacja), Pola Stadnicka (kl. III b gim, recytacja), Krzysztof Bielawski (kl. III b, recytacja), a także uczniowie klas VI a i III b gimnazjum, którzy brali udział w scenkach zbiorowych i udział w scenkach zbiorowych,ch filmowe, a byli to: Szymon Rutkowski (kl. VII b), Maks Bedyński i Adam Dłuski  (kl. III a gim), a także nauczycielom p. Magdalenie Szlaszyńskiej, p. Małgorzacie Marcinkiewicz, p. Katarzynie Fiećko, p. Agnieszce Kopyckiej oraz p. Krzysztofowi Krajewskiemu, p. Jarosławowi Bagieńskiemu i p. Fabianowi Szóstkiewiczowi. Uroczystość z okazji  100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowały p. Mariola Zdancewicz, p. Wioletta Czaplejewicz oraz p. Karolina Domel.

       

      Mariola Zdancewicz

     • XV FORUM WYCHOWAWCZE SZKÓŁ „SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU”

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii XV FORUM WYCHOWAWCZE SZKÓŁ „SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU”.

          Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Niezbędna jest troska o prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia, o jego właściwą postawę, którą cechować powinien patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych, tradycji i zwyczajów. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz tożsamości narodowej i regionalnej pozwala człowiekowi na własną identyfikację oraz interpretację, przygotowuje do życia w społeczeństwie i kulturze, wpływa na kształtowanie więzi z krajem ojczystym, odgrywa szczególną rolę na obszarze wielokulturowym. Nasz świat z jednej strony charakteryzuje się rosnącą współzależnością, tendencją do homogenizacji i uniformizacji, z drugiej natomiast poszukuje korzeni, sposobów wzmocnienia tożsamości lokalnych i regionalnych przy jednoczesnym zachowaniu dystansu do innych. Współczesny człowiek, broniąc się przed globalizacją i uniformizacją, zaczyna poszukiwać tego, co nas odróżnia od innych. Wartości tych poszukuje w regionalizmie, swoich lokalnych korzeniach.

          Szkoła z całą swoją mocą pracy u podstaw wspiera wzrastanie w tych wartościach poprzez różnorakie działania.

          7 listopada 2018 r. w Ełku odbyło się XV Forum Wychowawcze Szkół „Szkoła Wierna Dziedzictwu” pod Patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Ełku, w którym przykładami dobrej praktyki podzieliła się Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku.

          W Forum wzięli udział: Warmińsko-mazurski Wicekurator Oświaty – Wojciech Cybulski, Prezydent Ełku – Tomasz Andrukiewicz, ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz, pani Małgorzata Hochlejtner, dr Rafał Żytyniec, pani Barbara Dziuba, pani Małgorzata Burba i pani Jolanta Gręzieńska-Kosiorek, którzy w swoim panelu starali się odpowiedzieć na pytanie: Jak współcześnie uczyć patriotyzmu?

          W drugiej części spotkania przykładami dobrych praktyk dzieliły się szkoły, które otrzymały Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, przyznawany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Wśród czterech zaproszonych szkół prezentujących swoje działania, mające  na celu upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, kształtowania tożsamości narodowej oraz więzi z krajem ojczystym i pielęgnowania tradycji  znalazła się Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku, którą reprezentowali: pani Wicedyrektor – Małgorzata Michałowska, pani Agnieszka Kopycka, pani Anna Karolina Szyłkiewicz, pani Mariola Zdancewicz oraz pan Jarosław Bagieński, a także przedstawiciele uczniów.

          Podczas spotkania zaprezentowaliśmy przykłady dobrych praktyk wychowania patriotycznego w naszej szkole, dzięki którym udało się nam otrzymać Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

           Aby zdobyć to istotne poświadczenie, szkoła podjęła szereg działań, mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, kształtowania tożsamości narodowej oraz więzi z krajem ojczystym i pielęgnowania tradycji.

          Podczas wystąpienia zaprezentowaliśmy działania nowatorskie, które w szczególny sposób angażowały nie tylko społeczność szkolną, ale też przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, rodziców oraz władze naszego miasta. Były to m.in. działania mające na celu uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych (Znak Polski Walczącej, mural, ulotki o żołnierzach antykomunistycznego podziemia), Wieczornica patriotyczna „Strofy o Ojczyźnie”, obchody Święta 3 Maja (karaoke patriotyczne, żywa flaga, konkursy na godło Polski, logo Polski, a także degustacja tradycyjnych polskich wypieków), realizacja programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”, poświęcony upamiętnieniu porucznika Wincentego Butkiewicza oraz  spektakl „Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym”.

          Prezentację naszej szkoły, którą mieli zaszczyt poprowadzić pani Mariola Zdancewicz i pan Jarosław Bagieński, uświetniły krótkie występy uczniów: Eryka Czaplejewicza – w utworze „Biały krzyż” oraz Poli Stadnickiej i Jana Kamińskiego, którzy zaprezentowali fragment „Pana Tadeusza”.

          Podsumowując wystąpienie podkreśliliśmy fakt, iż nasza szkoła kontynuuje podjęte działania, a obecnie realizujemy projekt edukacyjny „Godność, wolność, niepodległość” finansowany przez Ministra Edukacji Narodowej, którego koordynatorem jest pani Agnieszka Kopycka, a jego celem jest  upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, kształtowanie tożsamości narodowej oraz więzi z krajem ojczystym i pielęgnowanie tradycji w sposób nowatorski i interesujący, odbiegający od typowych lekcji, od szkolnych ławek.

          Ostatnim punktem Forum było wręczenie nagród w konkursie „100 lat Niepodległej”, w którym, w kategorii „Nauczyciel”, II miejsce zajęła pani Anna Karolina Szyłkiewicz – nauczycielka historii w  naszej szkole, koordynator działań związanych z otrzymaniem Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

          Udział w XV Forum Wychowawczym Szkół „Szkoła Wierna Dziedzictwu” utwierdził nas, iż warto wdrażać i kontynuować działania nowatorskie, które mają na celu wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży.

      Mariola Zdancewicz

     • Warsztaty artystyczne dla Niepodległej

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Warsztaty artystyczne dla Niepodległej.

          W ramach realizacji projektów: "Niepodległa od 100 lat. 1918 - 2018" z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz "Wolność, godność, niepodległość" 23 października 2018 w naszej szkole odbyły się warsztaty artystyczne, podczas których uczniowie kl. I - III spotkali się podczas zajęć, aby własnoręcznie wykonać kotyliony w biało - czerwonych barwach. Były to dzieciaki, które same zgłosiły sie na zajęcia. W miłej atmosferze, przy patriotycznych piosenkach uczestnicy warsztatów stworzyli kilkadziesiąt pięknych kotylionów, aby je dumnie nosić podczas obchodów 11 listopada. Spotkanie poprowadziły panie Karolina Domel oraz Magdalena Szlaszyńska - opiekunowie świetlicy szkolnej. Zajęcia miały na celu kształtowanie postawy patriotycznej oraz budzenie szacunku do symboli narodowych.

          Dziękujemy bardzo wszystkim za aktywny udział w zajęciach, poświęcony czas i godną naśladowania postawę patriotyczną.

      Magdalena Szlaszyńska

     • Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Najładniejszy Kotylion w Barwach Narodowych”

     •     W środę 31.10.2018r. odbyło się rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego pt. „Najładniejszy kotylion w barwach narodowych”. Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych wśród wychowanków do barw narodowych, uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci, czerpanie radości z procesu tworzenia i prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej oraz włączanie ich w obchody Święta Niepodległości poprzez ręczne wykonanie kotylionów narodowych. Kotyliony mogły być przygotowywane różnymi technikami plastycznymi. Jury konkursowe, po zapoznaniu się z regulaminem konkursu i w myśl jego zasad, obejrzało i oceniło wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs. Były one ocenione pod względem samodzielności wykonania, oryginalności, walorów artystycznych, techniki plastycznej oraz zgodności z tematem. Jury stanęło przed nie lada wyzwaniem, gdyż wszystkie prace były bardzo interesujące. Na konkurs wpłynęły 43 kotyliony. Komisja Konkursowa w składzie: Zofia Anna Kardel – ekspert, Ewa Omilian oraz Krystyna Karczewska miała niełatwe zadanie. Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach przyznała następujące miejsca:
      I kategoria - klasy I - III szkoły podstawowej
      Miejsce I
      Chmielewska Aleksandra- Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich
      Miejsce II
      Darya Stralkouskaya- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach;
      Lena Stasiak- Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku
      Miejsce III
      Mateusz Szruba- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku
      Wyróżnienia:
      1.Weronika Osiecka- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach
      2.Wojciechowska Natalia- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku
      II kategoria - klasy IV -VI szkoły podstawowej
      Miejsce I
      Prusko Zofia- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku
      Miejsce II
      Mateusz Łazarski – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku
      Miejsce III
      Dominika Kosakowska-Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku
      III kategoria - klasy VII –VIII szkoły podstawowej
      Miejsce I
      Milena Zaręba- Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku Miejsce II
      Miejsce II
      Korzecka Julia- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach
      Miejsce III
      Martyna Dwojakowska- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku
      IV kategoria - klasy III gimnazjum
      Miejsce I
      Zuzanna Kuczyńska-Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego
      w Olecku
      Wyróżnienie:
      Agnieszka Majewska- Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego
      w Olecku
          Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za wysiłek włożony w przygotowanie prac konkursowych. O dacie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

      Organizatorzy

     • Eliminacje szkolne do XIV Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej

     •            W piątek 26.10.2018r. w naszej szkole odbyły się eliminacje do XIV Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej. Szkolna komisja konkursowa w składzie: p. Małgorzata Michałowska - wicedyrektor szkoły, p. Anetta Borawska oraz p. Elżbieta Koncewicz po wysłuchaniu 11 podmiotów wykonawczych wytypowała do etapu gminnego, który odbędzie się w dniach 5/6 listopada 2018r. w ROK Mazury Garbate w Olecku, następujących uczniów w poszczególnych kategoriach wiekowych:
      a) dzieci w wieku przedszkolnym:

      • Julia Gniedziejko " LAJKONIK" - 0A;
      • Zofia Kuberska " SERCE W PLECAKU"  - 0A;
      • Zespół wokalny ZERÓWIAKI " PIECHOTA " - 0B.

      b) uczniowie klas I-III szkół podstawowych:

       

      • Zespół wokalny BIEDRONECZKI z kl.1b w składzie Aleksandra Toczyńska, Jędrzej Topolski, Lena Grześ, Agata Szóstkiewicz, Lena Stasiak, Alicja Konopko, Liliana Witanowska   - „LAJKONIK";
      • Maja Wasilewska kl. 2b  - „NASZA NAJPIĘKNIEJSZA";
      • Hanna Miłun  kl.3 „ ROZKWITAŁY PĄKI BIAŁYCH RÓŻ”.

      c) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych:

      • Zespół wokalny  STOKROTKI z kl.5a w składzie : Kalinowska Michalina, Rynkiewicz Amelia, Fiedorowicz Julia, Putra Gabriela, Ladzińska Izabela  - „JEDENASTY LISTOPADA”.

      d) uczniowie klas VII-VIII i klas gimnazjalnych:

      • Hanna Dziokan  kl.7b – „MURY" ;
      • Duet z kl. 7b Magdalena Milewska, Aleksandra Chodnicka
       „ BIAŁE RÓŻE ” ;
      • Eryk Czaplejewicz kl.8a „WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM”.

                 Wyróżnionym uczniom gratulujemy i  życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach konkursowych.

      M. Marcinkiewicz

     • Trzymaj Formę – spotkanie uczniów z pracownicą Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olecku

     •     W dn. 29.10.2018r. odbyły się spotkania uczniów klas piątych, szóstych i siódmych z przedstawicielką Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olecku, pania Emilią Naruszewicz. Pani Emilia  zajmuje się w PSS-E oświatą zdrowotną, w ramach której współpracuje ze szkołami na terenie naszego powiatu, koordynuje realizację różnego rodzaju programów prozdrowotnych realizowanych w szkołach. W poniedziałek, w naszej szkole, ciekawie mówiła o zdrowym odżywianiu, przedstawiła produkty niezalecane do spożycia przez dzieci i młodzież ze względu na niskie wartości odżywcze, skutki używania takich produktów. Zachęcała do czytania i porównywania etykiet na produktach, by kupować te, które zawierają mniej cukru, soli, tłuszczu. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji prozdrowotnego programu „Trzymaj Formę” w naszej szkole.

       Jolanta Wojtkowska – pedagog szkolny

     • Wizyta listonosza

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wizyta listonosza.

          We wtorek, 23 października, do klasy I a  zagościł pracownik Poczty Polskiej –doręczyciel - pan Karol Wysocki. Jakież było zaskoczenie, gdy po godzinie 8.00 do klasy zapukał pan listonosz z torbą pełną listów. 

           W przystępny sposób pan Karol opowiedział dzieciom jakiego rodzaju przesyłki rozwozi, że są to nie tylko listy zwykłe i polecone ale także przesyłki „specjalne” , takie jak zwierzęta. Opowiedział, że listonosz to nie tylko praca ale także misja, bo często to właśnie on musi dotrzeć tam , gdzie inni nie docierają.

           Pan listonosz pokazał nam wiele ciekawych rzeczy związanych z pocztą i nadawaniem listów, m.in. klaser ze znaczkami, zaadresowaną paczkę i list, tablet ( który służy do tego, by drogą elektroniczną podpis złożony przez odbiorcę dotarł szybko do kolejnych oddziałów poczty). Opisał także swój strój i zaprezentował torbę oraz saszetkę listonosza.

          Nie obyło się bez prezentów, które pan listonosz rozdał dzieciom, były to zakładki do książek - bo pracownik poczty, również zajmuje się rozpowszechnianiem czasopism i książek, telegramy okolicznościowe, które już możemy uznać za pamiątkowe, gdyż z dniem 1 października usługa ta została wycofana. Dzieci, które udzieliły poprawnych odpowiedzi na pytania pana Karola dostawały również opaski na rękę, emblematy czy kolorowanki.

          Dzieci zadały również ciekawe pytania do gościa : „ Jak pan listonosz dociera do Mikołaja?”, albo „ Jeżeli ktoś kupi samochód to jak pan listonosz go przywiezie?”.

         Bardzo dziękujemy panu Karolowi oraz wszystkim pracownikom Poczty Polskiej za ich codzienną, często ciężką ale jakże ważną dla całego społeczeństwa pracę.

     • Wycieczka na Litwę

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wycieczka na Litwę.

        25 października 2018 roku, w ramach realizacji projektu „Godność, wolność, niepodległość”, pod opieką nauczycielek: Joanny Cichanowicz, Karoliny Szyłkiewicz, Małgorzaty Marcinkiewicz i Agnieszki Kopyckiej wyruszyła na Litwę czterdziestoosobowa grupa uczniów z klas VII – VIII SP oraz z kl. III gimnazjum. Trasę dwudniowej wycieczki wyznaczały miejsca, z którymi związany był Józef Piłsudski.  Pierwsze z nich stanowiło Wilno. Zabraliśmy stamtąd drugą panią przewodnik, która oprowadziła nas po zabytkowym zespole cmentarnym Na Rossie. Na niewielkim terenie przed Starą Rossą zobaczyliśmy mogiły żołnierzy, które  tworzą część nazywaną Cmentarzem Wojskowym Polsko-Litewskim. Przechodząc wśród mogił poległych żołnierzy, wśród których Piłsudski chciał być pochowany, dotarliśmy do grobu Marii z Billewiczów Piłsudskiej i jednocześnie miejsca pochówku urny z sercem Józefa Piłsudskiego. Tu właśnie rozpoczęliśmy swą wędrówkę po nekropolii. Nagrobek Marszałka wieńczy czarna płyta granitowa, na której widnieje napis:  „MATKA I SERCE  SYNA”. Odczytaliśmy także wyryte na płycie cytaty z ulubionego poematu Marszałka.

      Gdy zapaliliśmy znicz na grobowcu Matki i Syna, udaliśmy się w inną część cmentarza zwaną Wzgórzem (Górką) Literatów, której alejkami mieliśmy okazję przejść. Zobaczyliśmy tam grób Joachima Lelewela - polskiego historyka, działacza politycznego, profesora. Tu również pozostawiliśmy  płonący znicz.

      Po opuszczeniu nekropolii zatrzymaliśmy się na chwilę przy pomniku Adama Mickiewicza, by zrobić zdjęcia.

       Z Wilna udaliśmy się do Zułowa – miejsca urodzin Piłsudskiego. Dom, w którym przyszedł on na świat został zniszczony. Pozostały po nim tylko fundamenty. Dłuższą chwilę spędziliśmy tu przy pomniku upamiętniającym postać naszego bohatera narodowego, rozmyślając nad zapisanymi na nim słowami i wpatrując się w zapalony przez nas znicz. Obok pomnika rośnie dąb, symbol wieczności, który został tu posadzony, jak głosi napis na pomniku: „10.10.1937 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Józefa Mościckiego i Marszałkową Aleksandrę Piłsudską”. Wracając do autokaru, przeszliśmy aleją dębową. Przy każdym drzewku mijaliśmy pomniki - krzyże upamiętniające ważne postaci i wydarzenia w historii naszego kraju. Czytaliśmy kolejne tablice, przypominając sobie w ten sposób momenty ważne w dziejach naszego narodu.

       Kolejnym przystankiem na mapie naszej podróży była Powiewiórka. Tu właśnie w małym, drewnianym kościele pw. św. Kazimierza  ochrzczony został  15 grudnia 1867 roku Józef Piłsudski. Wydarzenie to upamiętnia umieszczona w kościele tablica pamiątkowa w języku polskim i chrzcielnica. Dowiedzieliśmy się, że przechowywane są tu także ornaty pochodzące z XV wieku. Obecnie w kościółku msze odprawiane są raz w tygodniu - w niedzielę. Osobom zwiedzającym budynek ten otwiera mieszkająca w pobliżu kobieta. Przed wyjściem na zewnątrz wpisaliśmy się do księgi pamiątkowej, akcentując w ten sposób swą obecność w tym miejscu.

       Z Powiewiórki ponownie udaliśmy się do stolicy Litwy. W drodze powrotnej uczniowie rozwiązywali test przygotowany przez panią przewodnik. Musieli oni wykazać się wiedzą zdobytą w trakcie dotychczasowej podróży po Litwie. Pytania dotyczyły oczywiście Józefa Piłsudskiego. Okazało się, że uczniowie zapamiętali bardzo dużo. Po przybyciu do Wilna  podziwialiśmy zabytkowe budowle, rzekę Wilię, słuchaliśmy też interesujących opowieści pani przewodnik. W mieście tym naszą szczególną uwagę przykuły trzy miejsca. Pierwszym z nich, które zwiedziliśmy była wileńska katedra – świątynia katolicka i miejsce pochówku wielkich książąt litewskich i królów Polski. Następnie udaliśmy się do Ostrej Bramy. Dłuższą chwilę spędziliśmy w kaplicy. Mogliśmy dostrzec tu nie tylko znany wszystkim Polakom obraz Matki Bożej, ale też liczne wota – także to, które pozostawił tu Piłsudski, umieszczając na nim napis: „Dzięki Ci Matko za Wilno”. Z kaplicy przeszliśmy urokliwymi uliczkami do zespołu klasztornego ojców bazylianów. Mieliśmy tu okazję zobaczyć celę Konrada. Uczniowie dowiedzieli się też, że więziony tu był Adam Mickiewicz.

        Po dniu pełnym wrażeń i dużej porcji wiadomości udaliśmy się do hotelu na nocleg. Nazajutrz rano zeszliśmy na śniadanie, po czym opuściliśmy budynek i udaliśmy się do Druskiennik – ukochanego miejsca odpoczynku Marszałka. Spędzał on w stojącej tu wówczas willi Poganka   urlopy i święta. Willa ta niestety nie zachowała się do naszych czasów.  Zwiedzanie zaczęliśmy od spaceru po parku zdrojowym. Zobaczyliśmy tu cerkiew, grającą fontannę oraz odwrócony domek. Mieliśmy też okazję kupić pamiątki i zrobić zdjęcia.

      Po przyjemnym spacerze w promieniach październikowego słońca czekała nas kolejna atrakcja – podziwianie widoków z gondoli. Niemen i Puszcza Dajnowska otulająca Druskienniki widziane z tak dużej wysokości wywarły na nas ogromne wrażenie. Po emocjonującej przejażdżce udaliśmy się na obiad, a następnie w drogę powrotną do Olecka.

       Wycieczka bardzo się nam podobała. Dostarczyła ona dużo informacji na temat Józefa Piłsudskiego. Mogliśmy też przebywać w miejscach, z którymi był związany nasz rodak.

      Efektem wycieczki będą nie tylko zdobyta wiedza, zdjęcia, pamiątki i wrażenia, z którymi wróciliśmy do domu, ale też albumy, które wykonają uczestnicy tego wyjazdu.

       

                                                                                                               Agnieszka Kopycka

       

     • SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM .

          W czwartek 18.10.2018r. gościem w klasie IIa był Ratownik Medyczny - Pan Tomasz Dziokan.               

          To było nie tylko bardzo miłe, ale przede wszystkim bardzo ważne spotkanie. Celem zajęć przeprowadzonych przez wykwalifikowanego Ratownika Medycznego było przygotowanie do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

          Na samym początku Pan Ratownik pokazał dzieciom jak wygląda strój, w którym pracuje na co dzień i wytłumaczył dlaczego jest koloru czerwonego. Wyjaśnił również na czym polega jego praca oraz czym zajmują się poszczególne służby ratunkowe. Następnie drugoklasiści miały okazję wysłuchać informacji na temat udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń, skaleczeń, zasłabnięć i złamań. Dzieci uczyły się jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej i w jaki sposób można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Poza tym utrwaliły sobie numery alarmowe służb ratowniczych oraz zasady bezpiecznej zabawy. W trakcie prowadzonych zajęć dzieci obserwowały w jaki sposób należy prawidłowo wykonać opatrunek medyczny oraz zapoznały się z dostępnymi środkami opatrunkowymi. Ponadto miały możliwość bandażowania i usztywniania (za pomocą szyny) swoich kończyn oraz nauczyły się, jak wygląda pozycja boczna ustalona (inaczej zwana bezpieczną) i pod okiem instruktora ćwiczyły bezpieczne ułożenie ciała. Zdobyta wiedza i ćwiczenia praktyczne sprawiły, że dzieci poczuły się "małymi ratownikami".

          Mamy nadzieję, że spotkanie to pomogło zaszczepić ideę konieczności pomocy osobom potrzebującym i że nasi wychowankowie już nigdy nie przejdą obojętnie obok człowieka potrzebującego ratunku i będą wiedzieli jak mogą pomóc. Dzięki takiej lekcji dzieci nauczyły się wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia.

          Naszemu Gościowi – p. Tomaszowi Dziokan – bardzo dziękujemy za przybycie do naszej klasy i mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy, ponieważ taka forma zajęć na pewno stanie się bardzo ważną częścią naszej pracy związanej z tematyką pierwszej pomocy przedmedycznej.

      Anna Stasiak

      Karolina Wróblewska

     • WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W OLECKU

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W OLECKU.

      Dnia 17 października  klasa IIa wraz z wychowawczyniami udała się na wycieczkę do Biblioteki Miejskiej w Olecku na „kolorową” lekcję biblioteczną. Panie pokazały dzieciom bibliotekę,  zapoznały je z obowiązującym regulaminem oraz  sposobem wypożyczania książeczek dla dzieci młodszych, starszych oraz encyklopedii i słowników. Zajęcia główne rozpoczęły się od przeczytania bajeczki pt.: „Jesienne liście”. Dzieci z uwagą słuchały czytanego tekstu, po czym z wielkim zaangażowaniem  kolorowały szablony  listków.  Podczas pracy dzieci śpiewały piosenki o tematyce jesiennej. Efekt końcowy był przepiękny, a nasi milusińscy byli zachwyceni wizytą w bibliotece i obiecali, że na pewno do niej jeszcze powrócą.

      Anna Stasiak

      Karolina Wróblewska

     • Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca.

      W ramach obchodów „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”, 16 października 2018 r., wzorem lat ubiegłych,  uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji WOŚP „biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób”. Były to klasy: I b z wychowawczyniami, p. Anetą Skrzypiec i p. Angeliką Fiećko oraz kl. IV c z wychowawczynią p. Małgorzatą Grzyb. Jej uczniowie już po raz czwarty brali udział w akcji. Wydarzenie odbyło się w hali Lega w Olecku. Punktualnie o godz. 12.00 zaczęły się czynności ratujące życie, prowadzone na specjalistycznych fantomach pod czujnym okiem ratowników medycznych. Po półgodzinnym zastosowaniu zdobytej wiedzy w praktyce, jesteśmy odważniejsi i  bardziej świadomi potrzeby znajomości działań, które mogą uratować życie ! Mamy nadzieję, że nasza postawa będzie promowała  naukę zasad udzielania pierwszej pomocy.

      AS

     • Żywa lekcja historii,,.Od rycerza do żołnierza”

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Żywa lekcja historii,,.Od rycerza do żołnierza”.

      W piątek 19.10.2018 roku w naszej szkole zagościli członkowie Bractwa Rycerskiego z Gniewu z Mistrzem Jacentym Ordowskim. Tym razem zabrali naszych uczniów w podróż przez wieki, by zobaczyli, w jaki sposób ewoluował fach wojenny.

      Na pierwszy ogień poszedł etos rycerski. Jako wzór rycerza posłużył wszystkim znany –również w Europie- polski rycerz Zawisza Czarny z Garbowa, słynący z honoru, odwagi uczciwości, siły, bezinteresownej pomocy bliźnim et cetera… A życie rycerza w średniowieczu nie było lekkie-zbroja ważyła ok. 20-30 kilogramów, do tego dochodził kilkudziesięciokilogramowy miecz.

      Mógł się o tym przekonać uczeń kl. 4a Kornel Kopacz, którego wciśnięto w zbroję, głowę zakuto w hełm i opuszczono przyłbicę, a w ręce dano ogromny miecz. Zadaniem rycerskiego ochotnika było przecięcie nim  jabłka. Kornel przeszedł próbę sprawności pomyślnie. Jedno cięcie mieczem, świst powietrza, części jabłka spadły na ziemię, a nasz niezłomny rycerz otrzymał gromkie brawa za swój wyczyn.

      Kolejnym fascynującym momentem lekcji historii było poznanie legendarnej husarii, formacji wojskowej, która była niezwyciężona w otwartym polu, a dzięki dużej skuteczności w walce powstrzymała w 1683 r. turecką nawałę pod Wiedniem.

      Zaszczytu bycia husarzem dostąpił Filip Krawczyk. Założono mu zbroję ze skrzydłami, które symbolizowały orła spadającego na ofiarę i zwyciężającego w walce. Orężem jego była szabla, którą można było ciąć z szybkością 120 km na godzinę… Nie dziw więc, że łoskot skrzydeł i błysk szabli tej ciężkiej jazdy budziły lęk i wzmagały panikę w szeregach wroga. Filip-niczym najsłynniejszy mistrz szabli –sienkiewiczowski Michał Wołodyjowski-szybkim cięciem przepołowił wiszące na sznurku jabłko.

      Niezwykle ważny mógł się poczuć Kacper Sawicki z kl.7a, któremu przypadła rola bohatera powstania listopadowego Piotra Wysockiego, który służył w 4. pułku grenadierów. Należeli do nich ludzie rośli, silni i sprawni fizycznie. Kacper  karnie wykonywał kolejno padające komendy, sprawnie posługując się karabinem zaopatrzonym w bagnet. Nadawałby się więc doskonale do tej elitarnej jednostki piechoty.

      Najważniejszą postacią historyczną związaną z wojskowością i z odzyskaniem niepodległości stał się Józef Piłsudski. Mundur legionisty wdział Eryk Czaplejewicz. Widzów zaintrygowały podane przez  pana Jacentego ciekawostki o marszałku, jak te, że miał ok. 180 cm wzrostu, był pierwszym marszałkiem odradzającego się, młodego państwa polskiego, rywalizował z Romanem Dmowskim o względy jednej kobiety. Ten niezwykły człowiek był bardzo skromny, przekazywał swoją pensję na cele społeczne, smagał oponentów ciętymi ripostami, a żołnierze kochali go tak, że zakupili mu z własnych składek dom w Sulejówku. Jak dużą popularnością cieszy się ten bohater narodowy, niech świadczy fakt, że nawet najmłodsi uczniowie naszej szkoły wiedzieli, że jego koń nazywany był Kasztanką…

      Jako legionista Piłsudskiego odnalazł się świetnie Damian Białanowski, który- po założeniu szarego munduru- ,,wypiął się jak wróbel na płocie”, a potem znakomicie posługiwał się mauserem, oddając strzały do celu na komendę  mistrza Jacentego.

      Po zakończeniu tej interesującej lekcji historii wszyscy chętni mogli spróbować sił w strzelaniu z mausera. Jak zwykle ustawiła się długa kolejka i  znaleźli się w niej nie tylko chłopcy. Za mundurem chłopcy i dziewczęta sznurem…

                                                                                                                  Anna Klimasara