• Szkoła Wierna Dziedzictwu
   • Szkoła Wierna Dziedzictwu

   • 01.12.2021 17:14
   • Nasza placówka ubiega się o certyfikat Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Wierna Dziedzictwu.”
    W tej zakładce  będą umieszczane wszystkie działania dotyczące certyfikacji.

   • W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do kolejnej edycji projektu mającego na celu uzyskanie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu", przyznawanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Głównym celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju. Podejmowane przez nas działania służą kształtowaniu tożsamości narodowej i upowszechnianiu wiedzy dotyczącej historii, a także rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym. Realizacja wytyczonych zadań przyczyni się do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań, podnoszących atrakcyjność i efektywność pracy szkoły w obszarze kształcenia i wychowania patriotycznego.

    W roku szkolnym 2018/2019 (w I edycji konkursu) nasza szkoła została wyróżniona Certyfikatem „Szkoła Wierna Dziedzictwu", który został przyznawany na okres 3 lat. Po upływie tego czasu placówka ma prawo ponownie ubiegać się o ten dokument. Certyfikat nadaje rangę przedsięwzięciom podejmowanym przez szkołę, która staje się wzorem do naśladowania. Uzyskuje ona prawo posługiwania się tytułem w oficjalnych sytuacjach. Ponadto zostaje wpisana do rejestru Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

    Nauczycielem koordynującym projekt została pani Anna Karolina Szyłkiewicz. W skład zespołu zadaniowego wchodzą panie: Małgorzata Marcinkiewicz, Sylwia Wysocka i Agnieszka Nowakowska.  Ponadto w realizację  zadań włączyli się wszyscy nauczyciele uczący w naszej szkole.

    Dokładne informacje o regulaminie przyznania Certyfikatu znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

     W zakładce "Szkoła Wierna Dziedzictwu" będą umieszczane wszystkie działania dotyczące certyfikacji.

    Anna Karolina Szyłkiewicz

     

   • Wróć do listy artykułów